Fugenfrisch - SORTIM

sortim.cz

Fugenfrisch - SORTIM

Spárovací hmoty

08/2008

Fugenfrisch

Obnovovač spár

Technické údaje Způsob použití Vlastnosti

Zpracování

teplota podkladu min. +5 ˚C

Doba schnutí cca 30 min. až 2 hodiny

Spotřeba Dostačuje pro cca 15 m²

při velikosti obkladaček

15 × 15 cm a šířce spáry

3–5 mm

Speciální přípravek pro změnu barvy spár vyplněných

cementovými spárovacími hmotami. Je

ideální pro obnovení barvy skvrnitých nebo

vybledlých barevných spár. Přípravek je vhodný

pro ošetřování vnitřních ploch.

Jednoznačné přednosti:

neobsahuje rozpouštědla

brání růstu hub a bakterií (fungicid)

chrání spáry proti znečištění

odolný proti otěru a vodě

Skladovatelnost

v uzavřených originálních nádobách cca 2–3

roky


Pracovní postup

Podklad:

Přípravek Fugenfrisch je určen pro všechny spáry ve zdivu vyplněné

cementovými spárovacími hmotami mezi glazovanými

nenasákavými obkládačkami, kachlemi, mozaikami a skleněnými

tvárnicemi. Spáry musí být nasákavé, nemastné a suché.

Postup při použití:

Přípravek důkladně protřepejte a naneste stejnoměrně štětcem

nebo přiloženou houbou (měkkou stranou) na všechny spáry.

Nechejte přípravek zaschnout, dokud spára nezíská matný

vzhled. Doba schnutí činí cca 30 minut až 2 hodiny. Poté drsnou

stranou vlhké houby otřete plochu. Přebytečnou barvu odstraňte

krouživými pohyby resp. v diagonálním směru od obkládačky

ke spáře. Nakonec vyčistěte plochu savou utěrkou nebo kůží.

Pokud jsou některá místa nedostatečně zbarvená, celý postup

opakujte.

Způsob použití:

U podlah, po nichž se chodí, je třeba počítat s omezenou životností.

Nepoužívá se pro neglazované, porézní, nasákavé obkládačky

a dále pro nenasákavé a těsné plastové spáry (spáry

z epoxidové pryskyřice). Znečištěné plochy očistěte přípravkem

Knauf Zementschleierentferner. Po očištění musí spáry

vyschnout. Tímto přípravkem nelze ošetřovat plochy, které jsou

neustále zkrápěné vodou (např. plovárny). Přípravek je třeba

skladovat mimo dosah dětí. Po použití opláchněte nástroje

vodou.

Balení

krabička 250 ml – bílá EAN 4006379022649 Výrobní č. 0006040

) +420 844 600 600

www.knauf.cz

@ info@knauf.cz

CZ/08/08

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,

že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

Knauf Praha s.r.o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00. Telefon: +420 272 110 111

Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být

dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez

dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

More magazines by this user
Similar magazines