Katalog ke stažení (pdf) - SORTIM

sortim.cz

Katalog ke stažení (pdf) - SORTIM

Máš nosné nápady?

My máme nápadité nosiče.

Surové dřevotřískové desky, MFP

a MDF desky a tenké HDF desky

tvoj plus: nase barevne spojení s

1


Máš nápady XXL?

A potřebuješ je opravdu rychle realizovat?

Máš hlavu plnou nápadů. Proto potřebuješ rychlá řešení a spolehlivého partnera. Je

to zcela jednoduché a prosté. Takového partnera jakým je wodego.

Známe trh a jsme k našim zákazníkům vstřícní. Víme, co potřebuješ při provádění

interiéru. Společně s Duropalem – profesionálem v oblasti vysokotlakých laminátů –

ti nabízíme interiérovou kolekci s více než 270 dekory, z toho 170 ve spojení barev – se

stejným dekorem provedeným jako dekorativní deska s melaminovým povrchem a

jako vysokotlaký laminát Duropal-HPL. A ještě mnohem víc: tu nejvyšší kvalitu, férové

ceny a servis, který se zcela řídí tím, co si přeje zákazník. To garantují v našich centrech

i všichni naši prodejci.

To nejlepší na tom je: náš skladový program. S dřevěnými materiály pro použití v

interiéru, které jsme schopni dodat nejrychleji. Můžeš se na to spolehnout.

2


Interiérová kolekce – Spojení barev, HPL-extra a pracovní desky a navíc velký

skladový program nosných materiálů:

– Kolekce spojení barev:

170 dekorů – všechny v provedení jako vysokotlaký laminát Duropal (HPL) a

101 dekorů z toho v provedení jako dekorativní desky (DP) k dodání přímo ze

skladu. A k tomu vždy vhodné hrany. Výsledkem je stejný vzhled v různé kvalitě.

– Produkty HPL-extra:

Máš rád pozoruhodné věci. S neobyčejnými dekory a trendy. Jsou k dostání jako

vysokotlaký laminát i jako prvky z vysokotlakého laminátu v různých formátech.

– Skladová kolekce pracovních desek Duropal:

66 špičkových dekorů v té nejlepší kvalitě vysokotlakého laminátu Duropal-HPL.

Jsou mimořádně zatížitelné. A odolné vůči nárazům, vysoké teplotě i vlhkosti.

– Skladový program nosných materiálů:

Nosné materiály, které vyhoví každému požadavku – na požární odolnost i

odolnost vůči vlhkosti.

– Skladový program vysokotlakých laminátů Duropal:

Výše uvedená interiérová kolekce ti nabízí celkem 272 špičkových dekorů v

provedení jako vysokotlaký laminát - HPL. Jsou tvrdé při uchopení. A mají

dokonalý design.

– Zakázkový program:

Všechny dekory. Zkombinované, jak ty budeš chtít. Vhodné řešení tvých zvláštních

přání.

3


Obsah

Surové dřevotřískové/pokládací desky 06

Popis produktu 08

Údaje napříč všemi produkty 09

P2 – mnohostranně použitelná nábytková deska 10

P4 – nosná deska v suchém sektoru 11

P3 a Hydrofuge – desky odolné proti vlhkosti 12

P3 – deska odolná proti vlhkosti určená k laminování 13

Pyroex B 1 – těžce hořlavé desky 15

Pokyny pro pokládku 16

Multifunkční deska (MFP) 18

MFP pro dřevěné stavební konstrukce 20

MFP pro obaly 21

Popis produktu 22

Zatěžovací tabulky 24

Pokládka na polštáře nad masivními stropy 26

Pokládka na polštáře nad dřevěnými trámovými stropy 28

Středně tvrdé vláknité desky (MDF) 30

MDF deska surová a MDF deska černá 32

MDF flex 33

Tenká HDF deska 34

Obecné pokyny 36

Informace o opracování a zpracování 38

Bezpečnostně technické údaje 40

Důležitá upozornění 42

4


Naše nosné materiály. Přiříznuté podle tvojí potřeby.

S rozsáhlým programem nosných materiálů ti wodego nabízí široké spektrum v různé

kvalitě – od standardních desk po speciální těžce hořlavé desky nebo desky odolné

vůči vlhkosti. Vyber si podle požadavku mezi deskami ze surové dřevotřísky, pokládacími

deskami, multifunkčními deskami (MFP), středně tvrdými vláknitými deskami

(MDF) v provedení MDF deska surová, černá a flex a mezi tenkými HDF deskami.

5


Surové dřevotřískové desky/pokládací desky

6


Surové dřevotřískové desky a pokládací desky. Základ pro tvou práci.

Surové dřevotřískové desky firmy wodego přesvědčí mezi nosnými a konstrukčními

materiály jako desky s univerzálními schopnostmi. Desky se dají snadno zpracovávat a

můžeš je obdržet i ve speciálních formátech a tloušťkách podle tvého přání. Ať jde

o jakoukoli oblast použití: u firmy wodego můžeš vždy volit mezi materiály různých

kvalit – od standardní kvality až po těžce hořlavé desky (viz tabulka). Příslušné přísady,

jako např. protipožární impregnační prostředky nebo močovina, učiní ze speciálních

desek desky vhodné k řešení všech tvých požadavků. Pokládací desky se hodí především

jako podklad pod podlahovou krytinu, k obložení nebo vyztužení zdí, stropů a střešních

ploch.

7


Jeden materiál. Pro všechny případy

Výrobu nábytku a provedení interiérů si již nelze představit bez dřevotřískových desek

jako nosného a konstrukčního materiálu. Možnost jejich univerzálního použití a dobrá

opracovatelnost jsou pouze dva důvody, proč se dřevotřískové desky staly kvantitativně

nejdůležitějším materiálem na bázi dřeva. Zde se dozvíš vše, co má pro tebe wodego

připraveno, pokud jde o dřevotřísky: od specifických typů surových dřevotřískových

desek přes pokládací desky až po užitečné tipy pro pokládku desek.

Popis výroby

Při výrobě dřevotřísek se používá lesní dřevo, zbytkové řezivo a v určitém rozsahu i

použité dřevo, které není nijak kontaminované. Používá se hlavně dřevo jehličnatých

stromů (smrk, borovice) a menší podíl (< 10 %) tvoří listnaté dřevo z trvale udržitelného

lesního hospodářství certifikované dle systému PEFC. Ze dřeva se pomocí sekaček,

roztřískovačů a mlýnů vyrábějí třísky určitého tvaru a určité velikosti. Tyto třísky procházejí

sušárnou třísek a potom se třídí do frakcí podle různé velikosti. Na usušené

třísky se nanese lepidlo s velice nízkým obsahem formaldehydu a vše se vytvaruje do

třískového koláče, který se pak pod tlakem a za vysoké teploty slisuje. Následující stupně

zpracování jsou kondicionování, třídění a broušení. Konečným produktem je materiál,

který vykazuje rovnoměrné vlastnosti, dobrou obrobitelnost a zpracovatelnost, příznivý

poměr pevnosti a hmotnosti a atraktivní poměr ceny a výkonu.Další výhody dřevotřísky:

příznivá energetická bilance, výroba z dorůstajících surovin a možnost recyklace.

Společnost wodego vyrábí v závodě Neumarkt v Německu. Nejmodernější výrobní

technologie, elektronické monitorování výroby a certifikace managementu jakosti

podle ISO 9001 a environmentálního managementu podle ISO 14001 zajišťují

vysokou a trvalou kvalitu výrobků.

Dále je prováděna externí kontrola kvality společnosti wodego Sdružením pro

kontrolu kvality materiálů na bázi dřeva - Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.

Ta slouží pro další zajištění vysoké kvality.

8


Pro všechny surové dřevotřískové desky platí následující údaje:

Třída stavebních hmot

B2 (normálně hořlavé), D-s2, d0

kromě Pyroex B 1

(těžce hořlavé), B-s1, d0

Emisní třída E 1

Tepelná vodivost

0,13 W/mK

Obsah vlhkosti při dodání ze závodu 9 +/- 3 %

Tolerance tloušťky broušených desek

+/- 0,3 mm

Tolerance délky/šířky u standardních desek +/- 5 mm

Tolerance kolmosti

2 mm/bm

Tolerance přímosti hran

1,5/bm

Externí kontrola výroby organizací WKI (Fraunhofergesellschaft Braunschweig) a

Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.

Všechny uvedené technické vlastnosti platí výlučně pro mírná klimatická pásma

(teplota vlhkost vzduchu, ozáření světlem atd.).

9


P2* (EN 312) – mnohostranně využitelná nábytková deska

P2 je materiál na bázi dřeva lepený močovinovým lepidlem s obzvlášť homogenní

jemnou horní vrstvou. Tento typ desek splňuje ty nejvyšší požadavky na povrch a je

tedy obzvlášť vhodný jako nosný materiál pro impregnované dekorační papíry (DP),

tenké fólie, citlivé dýhy a také pro desky s vysokotlakým laminátem Duropal (HPL).

* Certifikováno podle EN 13986 CE.

Nyní novinka pro tebe v zakázkovém

programu: desky v kvalitě EPF-S

s nízkým obsahem emisí!

Mechanické a fyzikální vlastnosti P2

Vlastnosti

Tloušťka v mm

8 10 13 16 18 19 22 25 28 38

Měrná hmotnost v kg/m 3 710 700 690 650 640 640 630 630 620 610

Pevnost v ohybu (EN 310) v N/mm 2 13 13 13 13 13 13 11,5 11,5 10 8,5

Pevnost v příčném tahu (EN 319) v N/mm 2 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30 0,25 0,20

Modul pružnosti v ohybu (EN 310) v N/mm 2 1.800 1.800 1.800 1.600 1.600 1.600 1.500 1.500 1.350 1.200

Přídržnost povrchu (EN 311) v n/mm 2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Nábytkové desky P2 se vyrábějí podle DIN EN 312 a požadavků Sdružení pro kontrolu kvality dřevěných materiálů.

Všechny hodnoty odpovídají stavu naší výroby a jsou orientačními hodnotami. Změny vyhrazeny.

Rozměry P2

Formát

délka x šířka v mm

Počet kusů na balík při tloušťce v mm

8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38

5.310 x 2.100 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4.110 x 2.070 ■ ■ ■ 20 20 15 15 ■ ■ ■

2.800 x 2.070 ■ ■ ■ ■ ■ 25 25 25 25 ■ ■ ■ ■ ■

2.655 x 2.100 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2.500 x 1.250 60 50

Zvláštní formáty a další tloušťky na objednávku.

■ = není vázáno na balíkové jednotky.

Rozměry pokládací deska P2

Formát v mm

Formát v mm

Počet kusů na balík při tloušťce v mm

Hmotnost

vnější rozměr

krycí rozměr

10 13 16 19 22 25 28 38

balíku v t cca

2.050 x 615 2.040 x 605 80 60 50 0,7

2.050 x 925 2.040 x 915 50 40 35 32 30 20 1,0

Pokládací desky P2 se vyrábějí podle DIN EN 312. Zvláštní formáty a další tloušťky na objednávku.

Údaj o formátu se vztahuje na vnější rozměr (vč. pera).

10


P4* (EN 312) – nosná deska v suchém sektoru

P4 je materiál na bázi dřeva lepený močovinovým lepidlem určený k použití v konstrukční

oblasti k nosným účelům a pro vyztužení, speciálně v suchém sektoru. Díky

lepení s aminoplasty tvoří P4 mimořádně světlou dřevní hmotu, která navíc vykazuje

nadprůměrnou houževnatost.

* Certifikováno podle EN 13986 CE.

Mechanické a fyzikální vlastnosti P 4

Vlastnosti

Tloušťka v mm

8 10 13 16 18 19 22 25 28 38

Měrná hmotnost v kg/m 3 740 720 690 670 670 660 650 640 630 610

Pevnost v ohybu (EN 310) v N/mm 2 16 16 16 15 15 15 13 13 11 9

Pevnost v příčném tahu (EN 319) v N/mm 2 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30 0,25 0,20

Modul pružnosti v ohybu (EN 310) v N/mm 2 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.050 2.050 1.850 1.500

Tloušťkové bobtnání (EN 317) v % 16 16 16 15 15 15 15 15 15 14

P4 se vyrábí dle DIN EN 312.

Všechny hodnoty odpovídají stavu naší výroby a jsou orientačními hodnotami. Změny vyhrazeny.

Rozměry P 4

Formát: Tento typ desek se nevyrábí ve standardních formáítech a je vázán na objednávky miimálního množství.

Naše pokyny pro pokládku od strany 16 obshují cenné tipy pro montáž pokládacích desek.

11


P3* a Hydrofuge (EN 312) – desky odolné proti vlhkosti

P3 a Hydrofuge jsou materiály na bázi dřeva k použití ve vlhkých prostorách nikoli pro

nosné účely. Díky lepení aminoplasty je tato dřevní hmota odolná vůči vysoké vlhkosti

vzduchu a občasnému vyššími působení vlhkosti. Díky těmto vlastnostem je materiál

mnohostranně použitelný, jako např. u podlah (pokládka plovoucím způsobem),

adaptace podkroví, podklad střešních krytin nebo schody.

* Certifikováno podle EN 13986 CE.

Mechanické a fyzikální vlastnocti P3 a Hydrofuge

Vlastnosti

Tloušťka v mm

8 10 13 16 19 22 25 28 38

Měrná hmotnost v kg/m 3 710 700 690 660 650 640 630 620 610

Pevnost v ohybu (EN 310) v N/mm 2 15 15 15 14 14 12 12 11 9

Pevnost v tahu napříč (EN 319) v N/mm 2 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,4 0,4 0,35 0,3

Modul pružnosti v ohybu (EN 310) v N/mm 2 2.050 2.050 2.050 1.950 1.950 1.850 1.850 1.700 1.550

Tloušťkové bobtnání (EN 317) v % 14 14 14 14 14 13 13 13 12

Pevnost v příčn. tahu po varném testu (EN 1087-1) v N/mm 2 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06

Koeficient smrštění a bobtnání

0,025% na 1% změny vlhkosti desky

P3 se vyrábí podle DIN EN 312. Všechny hodnoty odpovídají aktuálnímu stavu naší výroby a jsou orientačními hodnotami.

Změny vyhrazeny.

Hrany desek P3 a Hydrofuge mohou být opatřeny perem a drážkou.

Rozměry P3

Formát v mm

Tlouštka v mm

8 10 12 13 16 18 19 22 25 28 30 38

4.110 x 2.070 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2.800 x 2.070 ■ ■ ■ ■

Zvláštní formáty a další tloušťky na objednávku.

Rozměry pokládací desky v provedení P3 a Hydrofuge

Výrobek

Vnější rozměr

v mm

Krycí rozměr

v mm

Počet ks na balík při tloušťce v mm

10 13 16 19 22 25 28 38

Hmotnost

balíku v t cca

P3 2.050 x 925 2.040 x 915 80 60 50 40 35 32 30 20 1,0

Hydrofuge 2.050 x 615 2.040 x 605 80 60 50 40 35 32 0,7

Pokládací desky P3 se vyrábějí podle DIN EN 312. Zvláštní formáty a další tloušťky na objednávku.

Údaj o formátu se vztahuje na vnější rozměr (vč. pera)

12


P3* (EN 312) – deska odolná proti vlhkosti vhodná k laminování

Díky lepení vysoce kvalitní melaminovou pryskyřicí je deska P 3 odolná vůči vysoké

vlhkosti vzduchu a vhodná k potažení fóliemi, dýhami, dekoračním papírem impregnovaným

melaminovou pryskyřicí i vysokotlakým laminátem Duropal (HPL). Lepidlo

zajišťuje světlost materiálu na bázi dřeva, který dočasně odolá i vyššímu působení

vlhkosti.

* Certifikováno podle EN 13986 CE.

Mechanické a fyzikální vlastnocti P3 pro povlak z melaminové pryskyřice

Vlastnosti

Tloušťka v mm

8 10 13 16 19 22 25 28 38

Měrná hmotnost v kg/m 3 710 700 690 660 650 640 630 620 610

Pevnost v ohybu (EN 310) v N/mm 2 15 15 15 14 14 12 12 11 9

Pevnost v příčném tagu (EN 319) v N/mm 2 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,4 0,4 0,35 0,3

Modul pružnosti v ohybu (EN 310) v N/mm 2 2.050 2.050 2.050 1.950 1.950 1.850 1.850 1.700 1.550

Tloušťkové bobtnání (EN 317) v % 14 14 14 14 14 13 13 13 12

Pevnost v příčn. tahu po varném testu (EN 1087-1) v N/mm 2 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06

Koeficient smrštění a bobtnání

0,025 % na 1% změny vlhkosti desky

P3 se vyrábí podle DIN EN 312. Všechny hodnoty odpovídají aktuálnímu stavu naší výroby a jsou orientačními hodnotami.

Změny vyhrazeny.

Rozměry P3

Formát v mm

Tloušťky v mm

10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 38

5.310 x 2.100 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2.655 x 2.100 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zvláštní formáty a další tloušťky na objednávku.

13


Těžce hořlavé dřevotřískové desky/pokládací desky

14


Pyroex B 1 – těžce hořlavá deska

Pyroex B 1 (typ P2) je těžce hořlavý materiál na bázi dřeva (třída staveních hmot DIN

4102-B 1) s klasifikací B-s1, d0 podle DIN EN 13501-1. Deska Pyroex B 1 spojuje všechny

výhody dřevotřískové desky (vysoká pevnost, nadprůměrná životnost, dobrá zpracovatelnost,

mnohostranná možnost dekorativní laminace) s dodatečnou bezpečností v

případě požáru. Přidáním ochranných látek proti ohni se snižuje rychlost prohoření

surových dřevotřískových desek, čímž se výrazně zvyšuje odolnost proti ohni. Pomocí

desek Pyroex B 1 je možné zpomalit takzvaný „okamžik flash-over“, tedy čas do úplného

rozvinutí ohně a za určitých okolností dokonce zabránit požáru. K primární oblasti

použití desek Pyroex B 1 patří vnitřní obložení místností veřejných budov jako jsou

sály, shromažďovací místa, kina nebo divadla a prostory, v nichž existuje větší nebezpečí

požáru (laboratoře, prodejny na čerpacích stanicích, televizní studia).

Mechanické a fyzikální vlastnosti

Vlastnosti

Tloušťka v mm

10 13 16 19 22 25 28 38

Měrná hmotnost v kg/m 3 v 760 740 730 720 690 670 650 630

ohybu (EN 310) v n/mm 2 13 13 13 13 11,5 11,5 10 8,5

Pevnost v příčném tahu (EN 319) v N/mm 2 0,40 0,40 0,35 0,35 0,30 0,30 0,25 0,20

Modul pružnosti v ohybu (EN 310) v N/mm 2 1.800 1.800 1.600 1.600 1.500 1.500 1.350 1.200

Přídržnost povrchu (EN 311) v N/mm 2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Pyroex B1 se vyrábí podle EN 312-P2. Všechny hodnoty odpovídají aktuálnímu stavu naší výroby a jsou orientačními hodnotami. Změny vyhrazeny.

Rozměry Pyroex B1

Formát v mm

Tloušťka v mm

10 12 13 16 18 19 22 25 28 30 38

5.310 x 2.100 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2.655 x 2.100 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zvláštní formáty a další tloušťka na objednání.

Hrany Pyroex B1 mohou být opatřeny perem a drážkou. Naše pokyny pro pokládku od strany 16 obsahují cenné tipy pro montáž pokládacích desek.

Rozměry pokládacích desek Pyroex B1

Formát v mm

vnější rozměr

Formát v mm

krycí rozměr

Počet ks na balík při tloušťce v mm

10 13 16 19 22 25 28 38

Hmotnost balíku

v t cca

1.760 x 690* 1.750 x 680 80 60 50 40 35 32 30 20 0,7

Zvláštní formáty a další tloušťky na objednání.

Údaj o formátu se vztahuje na vnější rozměr. Krycí rozměr resp. užitný formát je 1.750 x 680 mm.

* Tento formát je vázán na odběr minimálního množství.

15


Pokyny pro pokládku: pokládka plovoucím způsobem

Nejčastěji se vyskytující technika pokládky v oblasti spojů na pero a drážku je pokládka

plovoucím způsobem. Při běžném zatížení bys měl použít desky o tloušťce minimálně

22 mm.

Uložení

– Před zpracováním musí být pokládací deska po několik dnů uložena na místě,

kde bude instalována, aby se přizpůsobila klimatu místnosti. Současně musí

být chráněna proti vlhkosti. Teplota v místnosti by měla být vyšší než 10 °C.

Přípravné práce

– Nosná spodní konstrukce by měla splňovat tři kritéria: Měla by být únosná, rovná

a čistá.

– Nad masivními stropy ve staré zástavbě i v novostavbách doporučujeme provést

parotěsnou zábranu, např. z polyetylenové fólie o tloušťce 0,2 mm. Dbej prosím

na výrazné překrytí (alespoň 30 cm) nebo svaření spojů.

Stara

podlaha

Prohloubeni

– Důlky ve stávajícím stropě bys měl vyplnit volně sypaným materiálem odolným

proti plísni (jako např. přírodní expandovaná břidlice). V žádném případě nepoužívej

písek!

– Lepší ochrany proti kročejovému hluku dosáhneš použitím minerálních izolačních

desek.

Pokládka

– Aby nedocházelo k vrzání podlahy, vezmi do úvahy, že potřebuješ místo na 15 mm

dilatační spáru mezi stěnou a pokládací deskou.

– Pro první řadu bys měl pera sejmout.

– U větších ploch (o délce více než 10 m) bude nutné provést mezilehlé dilatační

spáry.

16


Okrajový

proužek

> 10 mm

Pokládací desky

Hydrofuge nebo P3

Lišta soklu

Podlahová krytina, např.

laminátová podlaha

Spoj na pero a drážku, lepený

Izolace proti kročejovému hluku

Betonový strop

Parotěsná zábrana,

např. PE fólie 0,2 mm

– Zbytky posledních pokládacích desek z první řady můžeš bez problémů použít

jako počáteční prvek druhé řady, aby nevznikal zbytečný odpad při řezání.

– Dolní část drážky a horní stranu pera slepit bílým lepidlem z umělé pryskyřice

(PVAc).

– Pokládací desku s perem nasunout do drážky již položené plochy.

– Desky pokládej na vazbu s přesazenými spoji (nejméně o 15 cm) – t.j. bez křížových

spár.

Dokončovací práce

– Po položení všech desek a před ztvrdnutím lepidla by se desky měly zaklínovat

proti zdi – pro optimální spojení a zamezení vrzání.

– Položené desky musíš bezodkladně opatřit krytinou nebo pokrýt polyetylenovou

fólií, aby se zabránilo jejich jednostrannému vysychání.

– Po přiměřené době schnutí lepidla (cca 24 hodin) můžeš klíny odstranit.

17


Multifunkční deska (MFP)

18


Multifunkční deska (MFP). Jméno rovná se program.

Multifunkční deska (MFP) s klížením odolným proti vlhkosti spojuje stabilitu a zatížitelnost.

Je tedy velmi vhodná pro mnohé konstrukční účely i pro výrobu stabilních druhů

obalů. Pevnostní hodnoty dosahované v podélném i příčném směru zajišťují stálou

stabilitu. Kromě toho má multifunkční deska také vynikající hodnoty pevnosti v tahu

napříč a tloušťkovém bobtnání. Vedle schválení orgánem stavebního dozoru podle

normy CE EN 13986-P5 může být MFP deska používána pro zhotovení obalů s označením

dle normy PPC – ISPM č. 15. Opravdový specialista – můžeš si tedy být jistý!

19


MFP (EN 312-P5) – pro dřevěné stavební konstrukce

Multifunkční deska (MFP) emisní třídy E 1 s klížením odolným vůči vlhkosti je přesvědčivá

v každém ohledu. Je ideální pro konstrukční účely, poskytuje stabilitu, zatížitelnost a

odolnost vůči vlhkosti – to vše v dokonalé kombinaci. Její hodnoty pevnosti v podélném

a příčném směru i vynikající pevnost v tahu napříč a malé tloušťkové bobtnání, to vše

samo o sobě představuje špičkovou kvalitu a činí z MFP desky více než správnou alternativu.

Je schválena orgánem stavebního dozoru podle normy CE EN 13986-P5 – pro

nosné účely ve vlhkém sektoru.

Vlastnosti

– Vysoká zatížitelnost

– Lepení odolné proti vlhkosti

– Vhodné pro konstrukční účely ve vlhkém sektoru

– Vrtání, řezání a frézování jako u masivního dřeva

– Hřebíky, šrouby a spony drží bezvadně i na okrajích

– Bezproblémové další zpracování ve formě lepení, nátěrů apod

– Přesná a rychlá pokládka díky symetrickému profilu na pero a drážku

– Sympatický, přirozený vzhled dřeva

– K dispozici je schválení orgánu stavebního dozoru podle CE EN 13986-P5

Oblasti použití

– Konstrukce podlah

– Obklady stěn

– Pokrytí střech

– Stavební oplocení

– Výstavba prodejen a veletržních objektů

– Vybavení interiérů

– Schváleno jako obklad u staveb z dřevěných rámů dle DTU 31.2

20


Multifunkční desky (MFP) – pro obaly

Multifunkční deska (MFP) v sobě nese ideální předpoklady jako obalový materiál: stabilitu,

zatížitelnost a odolnost vůči vlhkosti. Její téměř identické hodnoty pevnosti v

podélném a příčném směru umožňují její použití při současné optimalizaci odpadu.

V oblasti obalů existují důležité požadavky, které MFP deska samozřejmě splňuje. Tak

například potvrzení „Non Wood Declaration“ pro MFP desky je dostatečným dokladem

pro export do zámoří. Navíc jsou tyto desky podrobovány kontrole u institutů ISEGA z

hlediska hygienické nezávadnosti pro potravinářství! Na základě výrobní metody využívající

vysokého tlaku a vysokých teplot je zaručeno, že MFP desky neobsahují hmyz

a mohou být opatřeny označením podle IPPC-standardu ISPM č. 15.

Vlastnosti

– Nezávadnost pro použití v potravinářství

– Dobrá možnost popisování díky broušenému povrchu

– Nedochází ke zbarvení při oplachování

– Vysoká zatížitelnost a odolnost vůči vlhkosti

– Vrtání, řezání a frézování jako u masivního dřeva

– Hřebíky, šrouby a spony drží bezvadně i v okrajové oblasti

– Bezproblémové další zpracování ve formě lepení, nátěrů apod

– K dispozici je „Non wood declaration“

– Neobsahuje hmyz

– Může být opatřeno označením podle IPPC standardu ISPM č. 15

21


Rozměry multifunkční deska MFP

Výrobek

Formát v mm

vnější rozměr

Formát v mm

krycí rozměr

Hrana Počet ks na balík při tloušťce v mm Hmotnost balíku v kg

10 12 15 18 22 25

MFP pokládací deska 2.500 x 615* 2.490 x 605 pero a drážka – 60 50 40 35 32 850

MFP se zakončením

natupo

2.500 x 1.250 natupo 80 72 56 48 40 32 1.850

2.800 x 1.196 natupo 80 – – – – – 1.950

5.030 x 1.250 natupo ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

5.030 x 2.500 natupo ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

■ = jsou k dispozici. Nejsou vázány na balíkové jednotky.

* údaj o formátu se vztahuje na vnější rozměr (vč. pera). Krycí rozměr resp. užitný formát je 2.490 x 605 mm.

Stavebně fyzikální a mechanické vlastnosti

Vlastnost

Testovací

metoda

Jednotka

MFP desky, tloušťka v mm

10 12 15 18 22 25

Měrná hmotnost kg/m 3 710 700 690 680 670 650

E modul EN 310 N/mm 2 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Pevnost v ohybu EN 310 N/mm 2 20 20 20 20 18 18

Tloušťkové bobtnání 24 h EN 317 % 11 11 11 10 9 9

Pevnost v příčném tahu EN 319 N/mm 2 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6

Pevnost v příčném tahu po testu varem EN 1087 N/mm 2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

µ-hodnota za vlhka 50 50 50 50 50 50

µ-hodnota za sucha 100 100 100 100 100 100

Emisní třída E1 E1 E1 E1 E1 E 1

Tepelná vodivost DIN 52612 W/mK 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Třída stavebních hmot DIN 4102 B2 B2 B2 B2 B2 B2

Tloušťková tolerance EN 324 mm ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,3

Tolerance délky/šířky EN 324 mm ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2

Přímost hran EN 324 mm P 1,5 P 1,5 P 1,5 P 1,5 P 1,5 P 1,5

Kolmost EN 324 mm P 2,0 P 2,0 P 2,0 P 2,0 P 2,0 P 2,0

Označení: CE 1344 CPD 0002 PHW 09 EN 13986-P5. Všechny hodnoty odpovídají aktuálnímu stavu naší výroby a jsou orientačmmi hodnotami. Změny vyhrazeny.

Vynikající výsledky ve všech testech:

Tloušťkové bobtnání*

24 hodin v %

Pevnost v příčném tahu*

test varem v N/mm 2

Pevnost v ohybu*

v N/mm 2

15

13

15 %

0,15

0,14

0,15 %

21

20

20

11

9

10 %

0,13

0,12

0,12 %

19

18

18

7

OSB/3

MFP

0,11

OSB/3

MFP

17

OSB/3

MFP

OSB/3 norma EN 300

Multifunkční deska (MFP)

*Vztahuje se na desku 18 mm.

Všechny uvedené technické vlastnosti platí výhradně pro mírná klimatická pásma (teplota, vlhkost vzduchu, světelné záření atd.)

22


Tabulky zatížení

Stanovení potřebné tloušťky multifunkčních desek MFP

Podle toho, jakému systému pokládky dáš přednost, použij tabulku 1 pro systém o

jednom poli (pouze dvě podpěry) nebo tabulku 2 pro systém s několika poli (alespoň tři

podpěry). Tabulky jsou vytvořeny tak, že když vyjdeš z určitého užitného zatížení (levý

sloupec) a existující vzdálenosti trámů (pravý sloupec), můžeš odečíst požadovanou

tloušťku desky (v prvním řádku). Při vzdálenosti spadající mezi dvě hodnoty si prostě

vyber tu vyšší hodnotu.

Tabulka 1: MFP desky ležící pouze na 2 podpěrách

Maximální vzdálenosti podpěr (v mm)

P

pro systémy o jednom poli při plošných zatíženích

(přípustný průhyb = I/300)

V

V

Provozní zatížení

Tloušťka surové dřevotřískové desky v mm

p (kN/m 2 )

12 15 18 22* 25

1,00 500 620 730 900 1.000

1,50 420 540 650 800 900

2,00 400 490 600 710 800

2,50* 300 460 550 670 750

3,50 – 420 500 600 690

5,00 – 350 440 540 610

7,50 – 300 350 400 530

* Příklad viz vpravo.

Tabulka pro přepočet

sil a bodových zatížení

Síla 1 N 1 kN MN

kp 10 -1 10 2 10 5

Mp 10 -4 10 -1 10 2

N 1 10 3 10 6

kN 10 -3 1 10 3

MN 10 -6 10 3 1

N = Newton

kN = Kilonewton

MN = Meganewton

kp = Kilopond

Mp = Megapond

Tabulka 2: MFP desky ležící na více (minimálně 3) podpěrách

Maximální vzdálenosti podpěr (v mm)

P

pro systémy o jednom poli při plošných zatíženích

V V V V V

(přípustný průhyb = I/300)

Provozní zatížení

p (kN/m 2 )

Tloušťka surové dřevotřískové desky v mm

12 15 18 22* 25

1,00 550 750 900 1.200 1.450

1,50 450 610 800 1.050 1.250

2,00 400 550 700 950 1.100

2,50* 300 480 630 850 1.000

3,50 – 440 540 710 850

5,00 – 380 450 610 700

7,50 – 330 380 500 600

* Příklad viz vpravo.

24


Příklad

Systém o jednom poli: užitné zatížení 2,5 kN/m 2 , vzdálenost trámů 550 mm tloušťka

MFP desek 18 mm

Vysvětlivky

l/300 = přípustný průhyb

l = vzdálenost středů roznášecích trámů (polštářů) nebo stropních trámů (nikoli světlá

vzdálenost!)

Jestliže l = 550 mm, pak 550 mm/300 = 1,8 mm průhyb

2,5 kN/m 2 = 2,5 klonewtonů/m 2 ; to odpovídá cca 250 kg/m 2

Pro normální obytné prostory se za užitné zatížení považuje základ pro dimenzování

2,5 kN/m 2 . U ostatních typů budov (správní budovy atd.) je v každém případě třeba

užitné zatížení určit.

Upozornění

Tyto hodnoty lze považovat za doporučení a nenahrazují jednotlivé statické výpočty.

Uložení

– Před pokládkou bys měl desky na několik dnů uložit na místě,

kde budou instalovány, aby se přizpůsobily klimatu místnosti.

Musí přitom být chráněny proti vlhkosti. Teplota v místnosti

by měla být vyšší než 10 °C.

Přípravné práce

– Nosná spodní konstrukce by měla splňovat tři kritéria: Měla

by být únosná, rovná a čistá.

25


Pokládka na polštáře nad masivními stropy

Pokládací desky se často používají ve staré zástavbě. Protože tam však betonové

stropy často vykazují i několikacentimetrová prohloubení, musí se před vlastní pokládkou

provést vyrovnání pomocí sypaných materiálů. Pokládka na roznášecí trámy - polštáře -

je zde rozumnější a levnější alternativou.

pokládací desky MFP

betonový strop

izolační plsť

parotěsná zábrana z PE-folia

podlahová

krytina

lišta soklu

s těsnicími profily

v úrovni stěny

a podlahy

roznášecí trám

(polštář)

okrajový

proužek

plsť

Horní strany dřevěných polštářů bys měl

nejdříve pečlivě umístit do stejné výšky

a potom je vodorovně vyrovnat. Polštáře

nesmějí být v žádném případě přímo

spojeny s přilehlými stěnami. Pokud

bys chtěl dosáhnout tepelné a akustické

izolace, můžeš mezi polštáře položit

navíc izolační plsť. Potom můžeš položit

pokládací desky. Mezi horní hranou

izolačního materiálu a spodní stranou

pokládací desky by měl zůstat asi 10 až

20 mm prostor pro větrání. Desky pokládej

podélnou stranou kolmo k polštářům

s přesazenými spoji. Nejlepší je

orientovat spoje krátkých stran podle

polštářů. Sešroubuj desky s polštáři v

odstupech cca po 33 cm a dbej na potřebnou

vzdálenost od okrajů. Minimální

příčný průřez polštářů je 58 mm

x 38 mm. Polštáře by měly být položeny

podél stěn. Co se týče vzdálenosti středu

polštářů od středu, naše doporučení

najdeš v tabulce.

1 2 3

3 4 5

1,5

2.040

510

510 510 510

1,5

26


– Nad masivními stropy ve staré zástavbě i v novostavbách doporučujeme provést

parotěsnou zábranu, např. z polyetylenové fólie o tloušťce 0,2 mm. Dbej na silné

překrytí (minimálně 30 cm) nebo na svaření spojů.

– Výškového vyrovnání dosáhneš použitím různého podkladového materiálu.

Na to by sis měl připravit proužky z masivního dřeva, tvrdých vláken, plastů

nebo ze surových dřevotřískových desek, které můžeš při montáži spojit bílým

klihem.

– Při sešroubování je třeba dbát na to, aby šrouby nezasahovaly až do masivního

stropu.

– Veškeré izolace u stěny by měly být taženy až po horní hranu krytiny (cca 10 cm),

a fólie by měla i při následných pracích zůstat nepoškozená.

– Ideální by bylo překrytí fólie umístit pod polštáře.

– Lepší izolace proti kročejovému hluku dosáhneš, pokud použiješ minerální

izolační materiály. Můžeme doporučit izolační materiály ze skelné vaty. Při

zvýšených požadavcích na izolaci proti kročejovému hluku je dobré pro ztlumení

hluku použít standardní systémy s pružinovými závěry.

– Spodní strana drážky a horní strana pera by se měly navíc slepit bílým lepidlem

ze syntetické pryskyřice (PVAc). Slepením se docílí vyšší celkové tuhosti

desky.

– Podle použitého horního krytu by měly být otvory pro šrouby v případě potřeby

zatmeleny a podle okolností předvrtány zahlubovacím vrtákem. Je třeba použít

šrouby s plným závitem (nikoli s částečným závitem)!

27


Pokládka na polštáře nad dřevěnými trámovými stropy

Při renovaci nebo také u novostaveb se vyskytnou stavební situace, kdy se musí

deskový materiál položit na stropní trámy. Přitom doporučujeme postupovat následujícím

způsobem:

lišta soklu

podlahová krytina

pokládací desky MFP

roznášecí

trám (polštář)

okrajový proužek

stropní trám

Prověř, zda je případně nutná tepelná

izolace a ochrana proti vlhkosti. Dřevěné

trámové stropy by neměly být kryty

parotěsnou fólií z obou stran. Lepší

tepelnou a akustickou izolaci poskytne

vrstva napínací plsti mezi stropními

trámy.

latění

napínací plsť

dolní část stropu

parotěsná zábrana z PE-folia

– Pokud je z důvodu izolace proti vlhkosti vhodné položit izolační fólii nepropouštějící

páry, použiješ jako parotěsnou zábranu (parotěsnou vrstvu) izolaci

0,2 mm silnou polyetylenovou fólií pouze na spodní straně dřevěného trámového

stropu (teplá strana), tj. nad spodní stranou stropu.

– Z důvodů akustické izolace bys neměl pokládací desky klást přímo na dřevěné

trámy. Lepší je zde použít měkce pružící podložku a další polštáře.

28


Pokládka desek nad dřevěnými stropními trámy se provádí stejně jako pokládka nad

masivními stropy (viz strana 26).

Věnuj pozornost stavu starých dřevěných trámů a pokud si nejsi jistý, nech si poradit

od odborníka. To je nezbytně nutné v případě změny ve využívání prostoru a s tím

spojeného vyššího zatěžování. U vzdáleností trámů přesahujících hodnoty uvedené v

tabulce si musíš nechat zpracovat doklad o statice.

Všeobecné dokončovací práce

Toto upozornění bys měl nezbytně respektovat. Platí pro všechny způsoby pokládky!

– Položené desky je třeba bezodkladně opatřit krytinou nebo pokrýt polyetylenovou

fólií, aby se zabránilo jednostrannému vysychání pokládacích.

– Klíny odstranit až po přiměřené době potřebné pro vyschnutí lepidla (cca 24 hodin).

29


Středně tvrdé vláknité desky(MDF)

30


MDF. Krásná nosná deska

Pokud při interiérových pracích kladeš důraz na absolutní kvalitu a moderní vzhled,

můžeš počítat se středně tvrdými vláknitými deskami (MDF) od společnosti wodego.

Speciální nosný materiál z vlastní produkce je na základě optimálního rozložení hustoty

nad průřezem desek a z toho plynoucí špičkové kvality jednou z nejkvalitnějších

specialit v oblasti středně tvrdých vláknitých desek ve světě vůbec.

31


MDF deska surová a MDF deska černá

Materiál, který si tě podmaní svým jemným vzhledem. Pro nové směry v provedení

interiérů. MDF deska představuje skutečný vrchol, ať už ji použiješ potaženou laminátem

nebo jako surový materiál! Inovativní elegance dosahuje materiál ve variantě

MDF deska černá. Černě probarvená hmota poskytuje na dotyk i vzhledově mimořádně

ušlechtilý dojem a svou mnohostranností si tě získá pro kreativní designová řešení.

Rozměry MDF deska surová

Výrobek

Počet ks na balík při tloušťce v mm

délka x šířka v mm

8 9,5 10 12 16 18 19 22 25 28 30 38

4.100 x 2.070 25 25 20 15 15 15 10 10 10 10 10

2.800 x 2.070 30 30 30 25 20 20 20 15 15 10 10

Rozměry MDF deska černá

Výrobek

Počet ks na balík při tloušťce v mm

délka x šířka v mm

8 9,5 10 12 16 18 19 22 25 28 30 38

5.310 x 2.100 ■ ■ ■

2.800 x 2.070 30 25 20 15

2.655 x 2.100 ■ ■ ■

■ = není vázáno na balíkové jednotky

Stavebně fyzikální a ostatní materiálové vlastnosti – surová MDF deska a MDF černá

Vlastnosti Jednotka Tloušťka v mm

> 6 – 12 > 12 – 19 > 19 – 30 > 30

Měrná hmotnost kg/m 3 770 – 800 730 –780 720 –780 720 –740

Příčný tah N/mm 2 p 0,65 p 0,60 p 0,60 p 0,55

Pevnost v ohybu N/mm 2 p 35 p 30 p 25 p 25

Modul pružnosti N/mm 2 2.700 2.500 2.100 2.000

DS - přídrnožnost povrchu N/mm 2 > 1,0 > 1,0 > 1,0 > 1,0

Odpor proti vytažení šroubu

plocha N zkoušku nelze aplikovat 1.000 1.000 1.000

hrany N zkoušku nelze aplikovat 850 750 750

Zvukově izolační součinitel R dB ca. 26 ca. 26 ca. 26 ca. 26

Tepelná vodivost W/mK 0,13 0,13 0,13 0,13

Faktor difuzního odporu proti difuzi vodních par μ 50/100 50/100 50/100 50/100

Rozměrová stabilita

(Rozsah vlhkost vzduchu 35–85 %)

délka/šířka % 0,50 0,40 0,35 0,30

tloušťka % 7 7 6 5

Rozsah vlhkosti % 5–9 5–9 5–9 5–9

32


MDF flex

K mnoha výhodám, které středně tvrdé dřevovláknité desky MDF nabízejí pro řešení

interiérů, přistupuje jedna zvláštní varianta výrobku: MDF flex. S tímto speciálním

materiálem na bázi dřeva lze bez problémů a bez velké pracnosti zhotovit a dále

opracovat obloukové, kruhové a dokonce i zvlněné designové konstrukce. Rozhodující

předností tohoto mimořádného materiálu na bázi dřeva je, že díky obzvlášť úzkému

poloměru ohybu působí i obloukové nebo kruhové řešení konstrukce štíhlým a půvabným

dojmem.

Rozměry desek MDF flex

Výrobek

Počet ks na balík při tloušťce v mm

délka x šířka v mm

8 9,5 10 12 16 18 19 22 25 28 30 38

2.800 x 1.030 30 25

Drážky probíhají v podélném směru desek

Pro všechny MDF desky platí následující spolené údaje:

Třída stavebních hmot

B2 (normální hořlavost),

D-s2,d0

Třída emisí E 1

Tepelná vodivost

0,13 W/mK

Obsah vlhkosti při dodání ze závodu 4–11 %

Tloušťková tolerance pro broušené desky

+/- 0,3 mm

Tolerance desky/tolerance šířky pro standardní desky +/- 2 mm na m

resp. max. +/- 5 mm

Tolerance kolmosti

2 mm na bm

Tolerance přímosti hran

1,5 mm na bm

Externí kontrola produkce prováděná IHD Dresden.

Všechny uvedené technické vlastnosti platí výhradně pro mírná klimatická pásma

(teplota, vlhkost vzduchu, světelné záření atd.).

33


Tenká HDF deska. Když tenká není ještě dost tenká.

Tenká HDF deska wodego emisní třídy E 1 se skládá stejně jako středně tvrdá vláknitá

deska (MDF) z dřevěných vláken a klihu. Oproti MDF desce má ovšem tenká HDF deska

ještě větší hustotu, je tedy slisovaná pod větším tlakem, takže je tvrdší a tím se stává

pevnější a trvanlivější. Kromě toho je tato deska – jak to již napovídá její jméno –

mimořádně tenká. Tenká HDF deska má jemný, tvrdý povrch, vysokou celistvost a dá

se výborně opracovávat. Tenké HDF desky přesvědčí v mnoha oblastech použití: u

veletržních konstrukcí, reklamních tabulí, jako materiál k výrobě obalů, jako zadní

stěny u nábytku nebo jako vrchní strany dveří nebo ke krytí odlehčených panelů.

Pokud si vybereš tenkou HDF desku, zvolíš správně.

Rozměry tenkých HDF desek

Výrobek

Desky

délka x šířka x tloušťka v mm

na balík

m 2

m 3

na balík

na balík

kg cca

2.850 x 2.070 x 3 150 884,93 2,65 2.500

Hmotnost balíku v

Stavebně fyzikální a ostatní materiálové vlastnosti tenkých HDF desek

Technické údaje (EN 622-1, EN 622-5)

Vlastnosti Testovací metody Tloušťka v 3 mm

Měrná hmotnost (tolerance)

Zuschnitte, weitere Dicken und Formate auf Anfrage.

EN 323 770 – 800

Pevnost v ohybu EN 310 p 23 N/mm 2

Pevnost v příčném tahu EN 319 p 0,65 N/mm 2

Bobtnavost 24 h EN 317 I 35 %

Emise formaldehydu EN 120 P 8 mg/100 g

Tloušťková tolerance EN 324-1 +/- 0,2 mm

Tolerance délky a šířky EN 324-1 +/- 2 mm/m, max. +/- 5 mm

Kolmost (tolerance) EN 324-2 2 mm/m

Přímost EN 324-2 1,5 mm/m

34


Všeobecné pokyny a doporučení ke zpracování

36


Vše, co bys ještě měl vědět

Zpracování nejsou žádné čáry. Přesto bys měl při nakládání s různými deskovými materiály

věnovat pozornost některým věcem. Řekneme ti, jak můžeš desky skladovat,

řezat a dále opracovávat.

37


Opracování: snadné jako hračka

Všechny typy desek wodego je možné řezat, hoblovat, frézovat, vrtat a brousit tradičními

dřevoobráběcími stroji nebo nástroji. Doporučujeme k tomu použít nástroje s

osazené břitovými destičkami ze slinutého karbidu. Další cenné tipy a informace o

jednotlivých způsobech opracování najdeš na následujících stránkách.

Skladování a doprava

Změny podnebí způsobují u všech materiálů změny rozměrů. Materiály na bázi

dřeva reagují na změny vlhkosti vzduchu, přičemž se vytváří ustálená vlhkost desek

ve vztahu k vlhkosti prostředí. Změna vlhkosti dřevěného materiálu vede ke změnám

rozměrů (sesychání, bobtnání). Při skladování bys měl dodržovat následující

pokyny:

1. Materiály na bázi dřeva se nejlépe skladují na suchých dřevěných podkládacích

hranolech horizontálně a bez přímého kontaktu s podlahou.

2. Je třeba použít dřevěné podložky stejné síly, které jsou od sebe vzdáleny v rovnoměrných

intervalech (maximálně 80 cm). Toto pravidlo platí pro desky s tloušťkou

od 15 mm. U tenčích desek je třeba zvolit menší vzdálenosti podložek.

3. Jestliže bude přes sebe navrstveno několik svazků desek, pak musí být dřevěné

podložky uspořádány v přímém směru kolmo nad sebou.

4. Desky je třeba skládat tak, aby jejich hrany lícovaly, aby nedošlo k poškození

nechráněných hran a rohů.

Dělení a řezání

Desky wodego poskytují ty nejlepší podmínky pro kvalitní zpracování všemi běžnými

pilami. Doporučujeme použít pilové listy osazené ostřím ze slinutých karbidů Optimálních

výsledků u MDF desek dosáhneš při úhlu čela od 8 do 10° a řezné rychlosti od

40 do 80 m/s. Platí to pro opracování načisto i pro zhotovení přířezů.

Vrtání

Pro veškeré vrtání otvorů používej nástroje a materiály, které se běžně používají

také pro překližkové desky a pro desky z masivního dřeva a které jsou pro tyto

účely již osvědčené.

Šrouby

Šroubování by mělo být zásadně předvrtáno. Lze doporučit průměr vrtaných otvorů,

který je stejně velký jako malý průměr šroubového závitu. Při sešroubování dbej na

vzdálenost od hrany desky. Ta musí činit minimálně 20 mm.

Hmoždinky

Aby bylo zajištěno pokud možno co nejrovnoměrnější nanesení klihu, dbej na to,

že díra pro hmoždinku by měla být až o 0,2 mm větší než hmoždinka. Kromě toho

se doporučuje použití žebrovaných hmoždinek.

Frézování a leštění

MDF desky dosahují vynikajících výsledků v profilování hran a ploch. Nejjemnější

zpracování a charakter vláken ti zaručí kvalitu frézování, jakou znáš jinak pouze z

masivního dřeva.

38


Lepení a klížení

Pro tento účel se v zásadě hodí všechny běžné klihy a lepidla na dřevo, přičemž

bys ale měl používat pouze klihy, které neobsahují formaldehyd. Použij pokud

možno PU-lepidla a PVAc-klihy („bílé klihy“), které patří do skupin namáhání D1

až D4.

Laminování a dýhování

Dokonalý povrch činí z MDF-desek optimální nosný materiál pro laminát i dýhu.

Používají se kopolymerová etylenvinylacetátová lepidla i kvalitní PVAc-klihy, které

splňují i. A. požadavky D3 podle DIN EN 204. S posledně jmenovanými se dají kašírovat

fólie s konečnou dekorativní úpravou a lamináty, zatímco PVC-fólie využívají

pouze kopolymerová etylenvinylacetátová lepidla. Nanášení se provádí i. A. na

nosnou desku s tloušťkou vrstvy od 50 do 70 g/m 2 . Běžné je také opláštění MDFprofilů

dýhami, dekorativními fóliemi a ostatními materiály za použití termicky

aktivovaného lepidla na bázi EVA, polyolefinu a reaktivního polyuretanu. Zpracování

je prováděno průchozím způsobem na speciálních strojích. U dekoračních

papírů je běžné nanesené množství 80 až 120 g/m 2 . Při opláštění dýhami je nutné

nanést větší množství – až do 250 g/m 2 . Přítlačné válečky přizpůsobené profilu

nalisují dekorační materiál na MDF profil. Podle druhu dekoračního materiálu se

používají pojiva různého složení a různé viskozity. Zpracování probíhá při teplotách

cca. 180–220 °C resp. 140–150 °C u reaktivního PUR.

Broušení a hlazení

Materiály na bázi dřeva se brousí se zrnitostí od 80 do 140. Zpravidla jsou již připraveny

pro bezprostřední úpravu povrchu. Když ovšem kladeš obzvlášť vysoké nároky

na kvalitu (například: lakové nátěry s vysokým leskem), pak můžeš MDF desky bez

problémů brousit se zrnitostí mezi 180 až 400.

Lakování

Desky s podkladovou fólii poskytují ideální předpoklady pro lakování. Přitom bys

ovšem měl dodržet následující kroky:

a. Izolace: Zde je třeba zvláštní pečlivosti, neboť pouze svědomitě provedená izolace

zabrání tomu, aby někdy později na hraně a na povrchu desky vystoupily

praskliny v laku.

b. Úprava podkladu: Po izolaci se doporučuje provést přebroušení. Potom můžeš

přejít k úpravě podkladu pigmentovaným plnidlem.

c. Lakový nátěr: Pro tento účel se nabízí celá řada vhodných laků. S podrobnými

dotazy týkajícími se aplikace laků se obrať na specializovanou prodejnu nebo na

výrobce barev a laků.

Deska s podkladovou fólií W 701 je deska v provedení s hedvábně matným povrchem,

která je obzvlášť vhodná pro lakování. Je vhodná pro všechny lakové systémy. Je to

deska, která je připravena pro řemeslníky „k okamžitému provdení nátěru štětcem“

– dobře se oracovává a dá se dobře brousit. Je obzvlášť vhodná pro všechny lakovací

linky, které pracují s lehkou předběžnou přípravou podkladu. Deska by měla

být pokud možno předbroušena se zrnitostí 280 až 320.

Deska s podkladovou fólií W 700 se hodí zejména pro nátěry nitrolakem, SH lakem a

pro nátěry prováděné způsobem „mokrá do mokré vrstvy“. Hustý povrch umožňuje

sušení lakové vrstvy při vysokých teplotách intenzivním sušicím zařízením bez vzniku

vzduchových bublin na podkladu. Vyplývá z toho velmi vysoká průchozí rychlost a

velká ekonomičnost lakovacího zařízení. I tato deska by měla být předbroušena.

39


Pracovat bezpečně. Se společností wodego.

Na technickou i osobní bezpečnost je u společnosti wodego kladen velký důraz. Následně

se dozvíš vše důležité, co se týká dopravy, skladování, opracování, opatření na ochranu

osob a likvidace.

Doprava

Nejedná se o přepravu nebezpečného zboží– bezpečnostní listy nejsou zapotřebí.

Skladování

Skladování v suchých, větraných prostorách na rovných podložkách.

Zpracování

Desky wodego odpovídají požadavkům vyhlášky o zakázaných chemikáliích, co

se týče formaldehydu. Při manipulaci se surovými dřevotřískovými deskami může

vznikat dřevní prach. Dřevní prach obecně byl zařazen dle TRGS 900 v seznamu

„látek s nejvyšší přípustnou koncentrací na pracovišti“ do oddílu III B jako látka

s odůvodněným podezřením na rakovinotvorný potenciál. Podle TRGS 553 nesmí

být na pracovišti překročeny koncentrace dřevního prachu ve vzduchu 2 mg/m³.

To předpokládá obvykle připojení obráběcího stroje na odsávací zařízení.

Opatření na ochranu osob

Žádná zvláštní opatření nejsou nutná. Desky wodego nejsou toxické ve smyslu

vyhlášky o zákazu chemikálií (ChemVerbotsV.). Při zpracování/montáži surových

dřevotřískových desek je třeba dodržovat obvyklá opatření bezpečnosti práce

(pracovní rukavice, maska proti prachu při broušení) , tak jak to platí také pro

zpracování masivního dřeva.

Likvidace odpadu

– Opětovné využití hmoty (recyklace)

– Energetické využití (spalování ve vhodných zařízeních od 50 kW podle Spolkové

vyhlášky č. 1 o ochraně životního prostředí proti imisím -BImSchV).

40


Důležité pokyny

Obsah těchto pokynů pro zpracování byl pečlivě sestaven a je výsledkem vlastních

pokusů i našich zkušeností. Pokyny pro zpracování slouží pouze jako obecné informace

pro tebe a nenahrazují konzultace, které budou eventuelně v jednotlivých případech

nutné. Naše dodávky jsou uskutečňovány na základě našich prodejních a dodacích

podmínek.

42


Tvé výhody. Pouze u firmy wodego.

Rozmanitost tvarů

Vyber si z množství úžasných

dekorů. A ze sortimentu

nosných materiálů,

který splní každý požadavek.

Logistická koncepce

Skladový program firmy

wodego má vše, co potřebuješ

pro rychlou realizaci.

Tvá speciální přání ti

splníme naším zakázkovým

programem.

Duropal

Mimořádně zatížitelný

a trvale krásný: S těmito

vlastnostmi vysokotlaké

lamináty Duropal (HPL)

vyhoví těm nejvyšším

požadavkům.

Partnerství

Využij servisu, který se

zcela řídí přáními, jaká

vznikají při provádění interiérů.

Za takový servis

ručíme. A ručí za něj i

všichni prodejci v našich

centrech.

Servis na vzorky

telefon +49 (0) 52 41/87 14 27

fax +49 (0) 52 41/87 14 78

info@wodego.com

wodego GmbH

zakaznicky servis

Ingolstädter Straße 51

92318 Neumarkt

Německo

telefon +49 (0) 91 81/28-87 00

fax +49 (0) 91 81/28-87 77

04/09

Stav 04/09 – Změny vyhrazeny!

Autentický vzorek tvého oblíbeného dekoru ve formátu DIN A4 si můžeš

rychle a snadno vyžádat na internetu: www.wodego.com

www.wodego.com

info@wodego.com

Podnik společnosti Pfeiderer AG

More magazines by this user
Similar magazines