obor Management dopravy - VOŠ a SPŠE Plzeň

spse.pilsedu.cz

obor Management dopravy - VOŠ a SPŠE Plzeň

Výsledky přijímacího řízení ke studiu na VOŠ a SPŠE Plzeň pro školní rok 2013/2014

Obor: 64-31-N/.. Management

Zaměření: Management dopravy

1. termín

Zpracováno: 24.6.2013

P.č.

Reg. č.

Výsledek přij. řízení

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

062/2013

111/2013

219/2013

186/2013

052/2013

238/2013

220/2013

037/2013

212/2013

078/2013

185/2013

092/2013

141/2013

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky


P.č.

Reg. č.

Výsledek přij. řízení

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

226/2013

206/2013

235/2013

103/2013

112/2013

221/2013

218/2013

201/2013

142/2013

046/2013

115/2013

129/2013

091/2013

016/2013

184/2013

079/2013

094/2013

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího

řízení

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího

řízení

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího

řízení

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru


P.č.

Reg. č.

Výsledek přij. řízení

31 .

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

37 .

38 .

39 .

40 .

41 .

42 .

43 .

44 .

45 .

46 .

47 .

121/2013

143/2013

028/2013

036/2013

135/2013

204/2013

108/2013

241/2013

239/2013

205/2013

151/2013

058/2013

199/2013

175/2013

020/2013

105/2013

059/2013

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího

řízení

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího

řízení

přijat bez přijímací zkoušky

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

přijat bez přijímací zkoušky

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru


P.č.

Reg. č.

Výsledek přij. řízení

48 .

49 .

50 .

51 .

044/2013

122/2013

114/2013

093/2013

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu

Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném průměrným prospěchem v 1. pololetí posledního ročníku střední školy.

Počet přijímaných uchazečů je dán kapacitou oboru.

Pro absolventy oborů vzdělání: gymnázium, technické lyceum a obchodní akademie bude průměr známek za 1. pololetí posledního

ročníku zvýhodněn koeficientem 0,8.

More magazines by this user
Similar magazines