29.07.2014 Views

ЗИМАтА

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

СПЕЦИАЛнО ИЗДАнИЕ<br />

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА<br />

<strong>ЗИМАтА</strong><br />

ВЕРИГИ ЗА СнЯГ:<br />

нАЧИн нА УПОтРЕБА<br />

КАК ДА СЕ СПРАВИМ<br />

С ЛЕДА ПО СтъКЛАтА<br />

ПРАВИЛнО СъХРАнЕнИЕ<br />

нА ГУМИтЕ


СЪДЪРЖАНИЕ<br />

4<br />

Зимните гуми са важни за студената<br />

част от годината. Предлагаме<br />

ви подробна информация<br />

защо това е така.<br />

16<br />

Подготовка на автомобила за зимата:<br />

няколко прости, но важни неща, с<br />

които може да се справите сами.<br />

22<br />

Съвети за шофиране на сняг: как да<br />

пътувате сигурно при зимни условия.<br />

26<br />

Как да се справим с обледените<br />

стъкла: Неправилното боравене със<br />

стъргалката за лед може лесно да<br />

доведе до издраскване на стъклата.<br />

Всичко за зимните гуми<br />

Цялата информация по въпросите „кога“ и „защо“ –<br />

и преди всичко с какви зимни гуми трябва да обуете<br />

вашия автомобил.......................................................4<br />

Зимни гуми за автомобили<br />

с висока мощност<br />

Спортните автомобилите и тези със задвижване на<br />

четирите колела се подчиняват на същите физически<br />

закони, както и всички останали модели............. 10<br />

Правилно съхраняване на гумите<br />

Няколко важни съвета за това как правилно да<br />

съхранявате зимните и летните гуми на своя<br />

автомобил............................................................... 14<br />

Подготовка на автомобила за зимата<br />

Съвсем не е нужно да сте професионалист, за да<br />

подготвите автомобила си за зимния сезон......... 16<br />

Съвети за пестене<br />

на гориво през зимата<br />

Няколко съвета за поддържане на разхода<br />

на гориво в приемливи граници при минусови<br />

температури...........................................................20<br />

Съвети за шофиране на сняг<br />

Снеговете и ледовете поставят предизвикателства не<br />

само пред техниката, но и пред уменията на хората<br />

зад волана. Експертът на auto motor und sport Йохен<br />

Албиг очертава най-критичните моменти и начините<br />

за справяне с тях...................................................22<br />

Как да се справим<br />

с обледените стъкла<br />

Замръзналите прозорци на автомобила са един<br />

от най-досадните проблеми през зимата.<br />

Предлагаме ви няколко полезни съвета..............26<br />

Вериги за сняг<br />

Има планински участъци, в които и най-добрите<br />

зимни гуми не могат да помогнат.<br />

В тези екстремни случаи най-доброто<br />

решение се оказва традиционното –<br />

добрите стари вериги за сняг...............................28<br />

3


Специално Зимни гуми<br />

Готови за<br />

Зимните гуми предлагат не само найдоброто<br />

сцепление в зимни условия, но<br />

и много повече. Тук ще намерите цялата<br />

информация по въпросите „кога“ и „защо“<br />

– и преди всичко с какви зимни гуми<br />

трябва да обуете вашия автомобил.<br />

Каква ще бъде зимата? Не<br />

знаем. Но едно е сигурно:<br />

за автомобилистите<br />

тя винаги идва в най-неподходящото<br />

време. Затова предвидливостта<br />

изисква да сме<br />

готови за зимни условия от<br />

октомври до Великден. В<br />

много европейски страни има<br />

законово определен период, в<br />

който зимните гуми са задължителни<br />

(виж таблицата на с.<br />

8). Германският законодател<br />

е решил правилото да следва<br />

Според закона<br />

всесезонните гуми<br />

се смятат също за зимни.<br />

ситуацията. Това означава, че<br />

при слънчево време и сух път<br />

имате право и през зимата да<br />

шофирате с летни гуми. Ако<br />

има сняг или лед, е предписано<br />

задължително „оборудване, съобразено<br />

със зимните условия“.<br />

С това, разбира се, на първо<br />

място се имат предвид зимните<br />

гуми, но също така и незамръзваща<br />

течност за чистачките, а<br />

в изключителни случаи и вериги<br />

за сняг.<br />

По-конкретен става законът<br />

4


Законодателят обаче не<br />

дава точна дефиниция на<br />

зимните гуми. Ако днес разчитате<br />

на добрия стар знак<br />

M+S върху страничната част<br />

на гумата, по смисъла на закона<br />

ще сте изпълнили изискването<br />

за задължително оборудване.<br />

Това лого обаче не е<br />

гаранция за много добро поведение<br />

на сняг. То показва<br />

единствено, че протекторът е<br />

с по-груби блокчета в сравнение<br />

с „нормалните“ гуми. Ослед<br />

и сняг<br />

Само висикокачествените зимни<br />

гуми осигуряват балансирано<br />

поведение на пътя при скорост,<br />

близка до границата на сцепление.<br />

при санкциите. Ако ви хванат<br />

например с летни гуми на сняг<br />

или лед, ще трябва да платите<br />

40 евро, а ако освен това чрез<br />

хлъзгане, буксуване или заставане<br />

напряко на пътя сте възпрепятствали<br />

другите участници<br />

в движението, глобата<br />

ще бъде двойно по-голяма и<br />

ще ви отнемат една контролна<br />

точка. Освен това застрахователите<br />

могат да откажат да<br />

възстановят щетите от евентуалния<br />

инцидент.<br />

Зимните<br />

гуми със<br />

съвременни<br />

смеси на материала<br />

и интелигентно<br />

оформени<br />

протектори<br />

днес са истинските<br />

десетобойци<br />

в света<br />

на гумите.<br />

5


Специално Зимни гуми<br />

Само зимните гуми, обозначени<br />

със снежинка, предлагат сигурно<br />

сцепление при всякакви условия.<br />

Снимки: Дино Айзеле, Инголф Помпе, Ханс-Дитер Зойферт<br />

Разрешено е да се<br />

шофира със зимни гуми,<br />

които имат по-нисък от<br />

предписания скоростен<br />

индекс. Тогава обаче е нужна<br />

предупредителна лепенка.<br />

Ако искате сцепление,<br />

не го търсете с летните гуми<br />

42м<br />

Спирачен път<br />

с летни гуми<br />

112 м<br />

Спирачен път<br />

със зимни<br />

гуми 70 м<br />

Спирачният път при 80 км/ч на покрита със<br />

сняг настилка е много по-дълъг с летни,<br />

отколкото със зимни гуми.<br />

Източник: Goodyear<br />

1 2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6


вен това то не е защитено юридически,<br />

вследствие на което<br />

дори евтини летни гуми от<br />

Далечния изток или внесени от<br />

САЩ летни гуми могат да носят<br />

отстрани символа M+S.<br />

Особен статут имат всесезонните<br />

гуми, които също носят<br />

логото M+S и поради това<br />

с тях е позволено да се шофира<br />

по зимни пътища. Нито<br />

през лятото, нито през зимата<br />

обаче от тях не бива да се очакват<br />

върхови качества. Истинските<br />

специални гуми за<br />

зимни условия могат да бъдат<br />

разпознати по логото със снежинка.<br />

Те отговарят на минимални<br />

стандартни изисквания<br />

за поведение на сняг и лед и<br />

доказаха това в сравнителен<br />

тест с контролен комплект<br />

американски гуми.<br />

Но какви трябва да бъдат<br />

качествата на съвременната<br />

зимна гума? Първо, разбира се,<br />

балансирана динамика на пътя<br />

Езикът на гумите<br />

1 Широчина на гумата в<br />

милиметри – тази е широка 225<br />

мм.<br />

2 Отношение на височината към<br />

широчината в проценти.<br />

3 Диаметър на джантата, тук<br />

17 цола.<br />

Индекс на товароносимост -<br />

показва максимално допустимото<br />

натоварване върху гумата при<br />

правилно налягане на въздуха<br />

в нея.<br />

Скоростен индекс V означава<br />

максимум 240 км/ч.<br />

DOT номер – четирите цифри,<br />

които тук са върху обратната<br />

страна на гумата, показват<br />

седмицата и годината на<br />

производство; 1613<br />

означава 16-а<br />

седмица на<br />

2013 г.<br />

и въможно най-добро сцепление<br />

на сняг и лед; освен това<br />

запас от стабилност на студена,<br />

мокра от соления разтвор настилка,<br />

както и при аквапланинг<br />

или киша. Но и при пролетно<br />

топли температури те<br />

трябва задължително да гарантират<br />

сигурно спиране. Днешните<br />

зимни гуми могат всичко<br />

това – те са истински десетобойци<br />

в гумената вселена. Естествено<br />

не може да не се правят<br />

и компромиси. Например<br />

спирачният път на суха настилка<br />

е малко по-дълъг в сравнение<br />

с отчитания с летни гуми,<br />

съпротивлението при търкаляне,<br />

а с това и разходът на гориво,<br />

са малко по-високи, но пък<br />

сигурността в студения сезон се<br />

повишава многократно със<br />

зимни гуми. Собственикът<br />

дори не е принуден да се откаже<br />

от комфорта на возене и<br />

слабия шум при движение – те<br />

стават възможни благодарение<br />

на интелигентното оформяне<br />

на протектора и подобрените<br />

смеси за гумите. Наред с очевидното<br />

захапване на пътната<br />

повърхност от страна на протектора,<br />

съвсем фини, отчасти<br />

микроскопични неравности<br />

по снега, леда или асфалта<br />

биват обгърнати и използвани<br />

за опора от меката и при ниски<br />

температури смес на зимната<br />

гума. Към това се прибавят<br />

и физическите сили на<br />

привличане между настилката<br />

и материала на гумата.<br />

Ламелите създават<br />

сцепление<br />

Съществен дял в сцеплението<br />

върху сняг имат захващащите<br />

ръбове – на блокчетата по протектора<br />

и на ламелите, – изрязани<br />

предимно напречно спрямо<br />

посоката на движение.<br />

Ефективната обща дължина на<br />

тези ламели може да е към 180<br />

метра при 17-цоловите гуми.<br />

Усъвършенствани форми, като<br />

например на 3D ламелите на<br />

Goodyear, са предпоставка<br />

блокчетата на протектора да не<br />

бъдат ненужно отслабвани чрез<br />

прорезите.<br />

И все пак, кои зимни гуми<br />

са най-подходящи? От решаващо<br />

значение е на първо място<br />

препоръчаният от автомобилния<br />

производител размер, който<br />

най-често фигурира в указанията<br />

за експлоатация на<br />

автомобила. В случай на колебание<br />

на помощ могат да се<br />

притекат специализираните<br />

търговци на гуми. Те са в състояние<br />

да дадат информация и<br />

по въпроса дали върху избрания<br />

размер гуми е позволено да<br />

се поставят вериги и кой модел<br />

гуми е изпитан и препоръчван<br />

за конкретния модел автомобил<br />

от неговия производител. Освен<br />

това тестове на гуми извършват<br />

и квалифицирани професионалисти<br />

от различни организации<br />

и специализирани списания<br />

(виж теста на зимни гуми в бр.<br />

11 на auto motor und sport) и<br />

предлагат ценна помощ при<br />

вземането на решение.<br />

Комплект маркови зимни<br />

гуми за малък автомобил струва<br />

в Германия от 350 евро нагоре<br />

заедно с монтажа; добър<br />

комплект за машина от средния<br />

клас излиза 450 евро или<br />

повече. Инвестицията не е малка,<br />

но си заслужава, защото<br />

дори ако не отчитаме спестеното<br />

износване на неизползваните<br />

през зимата летни гуми, при<br />

тригодишен живот на зимната<br />

7


Специално Зимни гуми<br />

Задължителност на зимните гуми<br />

в някои европейски страни<br />

Страна<br />

Задължителни<br />

зимни гуми<br />

България Единственото изискване е дълбочината<br />

на протекторния рисунък на гумите на автомобилите и на<br />

мотоциклетите да не е по-малка от 1,6 мм. Вериги за сняг<br />

могат да бъдат предписвани краткосрочно чрез пътни<br />

табели на определен участък.<br />

не<br />

Германия При заснежено или заледено пътно<br />

платно, както и при снежна киша се предписват зимни<br />

гуми.<br />

да*<br />

Австрия При заснежено или заледено пътно платно,<br />

както и при снежна киша се предписват вериги за сняг<br />

или зимни гуми с дълбочина на каналите по протектора<br />

най-малко 4 мм. Това важи от 1. 11. до 15. 4. следващата<br />

година. Всесезонните гуми и гумите за всякакви<br />

метеорологични условия се смятат за зимни гуми, ака са<br />

обозначени с „M+S“.<br />

не<br />

Швейцария В зимни условия при инцидент<br />

шофиращият с летни гуми има по-голямо участие във<br />

възстановяването на щетите.<br />

не<br />

Броят на<br />

фините<br />

ламели<br />

увеличава и броя на<br />

захващащите ръбове по<br />

ходилото на една гума. С<br />

3D технологията на Goodyear<br />

при натоварване<br />

ламелите в блокчетата на<br />

протектора се съединяват<br />

помежду си като при зъбна<br />

сглобка. Това им придава<br />

висока издръжливост на<br />

натоварване за трайно добро<br />

сцепление на сняг и лед,<br />

както и върху мокра и суха<br />

настилка.<br />

Италия Задължителният характер важи само за<br />

определени участъци (напр. А1 Болоня–Арецо от 1. 11.<br />

до 15. 4.), зимните гуми могат да бъдат предписвани<br />

краткосрочно чрез пътни табели, преди всичко в<br />

провинциите Милано и Южен Тирол.<br />

Франция Зимните гуми могат да бъдат<br />

предписвани краткосрочно чрез пътни табели.<br />

Люксембург При заснежено или заледено пътно<br />

платно, както и при снежна киша се предписват вериги<br />

за сняг или зимни гуми.<br />

Белгия<br />

Зимните гуми са задължителни от 1. 11. до 31. 3.<br />

Холандия<br />

Дания<br />

Полша<br />

Чешка република<br />

Зимните гуми са задължителни от 1. 11. до 31. 3.<br />

* Зимните гуми са задължителни само при зимни пътни условия.<br />

да<br />

не<br />

да*<br />

да<br />

не<br />

не<br />

не<br />

да*<br />

Източник: © 11/2012 ADAC e.V.<br />

гума разходът е само 150 евро<br />

на година.<br />

Това е много сигурност за<br />

малко пари дори само в сравнение<br />

с онова, което може да<br />

ни струва една безобидна повреда<br />

по ламарината. Следователно<br />

мислете навреме за<br />

преоборудване на автомобила<br />

и оставяйте зимните гуми<br />

монтирани чак до Великден.<br />

Тогава започва времето на летните<br />

гуми. Те обичат онова,<br />

което зимните мразят – горещия,<br />

сух асфалт.<br />

8


Специално Зимни гуми<br />

Атака на<br />

широк фронт<br />

Спортните автомобилите и тези със задвижване на четирите колела<br />

(първите често попадат и в групата на вторите) се подчиняват на същите<br />

физически закони, както и всички останали модели. Затова и при тях<br />

зимните гуми също са необходимост в този сезон.<br />

Зимата е сериозно изпитание<br />

за автомобилите, а<br />

сред множеството въпроси,<br />

които изникват относно подготовката<br />

за нея е и този, доколко<br />

въпросният сезон е критичен<br />

и за поведението на спортните<br />

автомобили. Отговорът може да<br />

започне със следния факт: независимо<br />

че тези автомобили<br />

имат специфични конструктивни<br />

решения и естествено са помощни,<br />

те напълно се подчиняват<br />

на законите на физиката.<br />

Разбира се, шофирането в гранични<br />

режими при тях изисква<br />

повече умения, но зимата създава<br />

допълнителни предизвикателства<br />

в тази област. При това,<br />

въпреки наличието на подпомагащи<br />

системи като ESP, не само<br />

водачът е подложен на по-големи<br />

натоварвания. Много важно<br />

е да се има предвид, че широките<br />

и специфични летни гуми,<br />

с които са оборудвани спортните<br />

автомобили, независимо<br />

дали става дума за класически<br />

динамични купета или мощни<br />

семейни автомобили, са по-податливи<br />

на влиянието на ниските<br />

температури и специфичните<br />

условия на зимата.<br />

Характеристиките на сцепле-<br />

Широки гуми<br />

Широките зимните гуми за спортни<br />

автомобили също осигуряват<br />

възможност за движение с високи<br />

скорости.<br />

10


ние на така наречените high<br />

performance гуми при ниски<br />

температури, особено в съчетание<br />

с мокра настилка, се<br />

влошават драстично и последните<br />

започват да проявяват<br />

силна склонност към втвърдяване.<br />

Стандартни гуми, като<br />

например такива със спецификация<br />

H (със скоростен индекс<br />

до 210 км/ч), са по-малко<br />

чувствителни към подобни<br />

промени.<br />

Зимните гуми са<br />

професионалисти<br />

на мокрите<br />

настилки<br />

При температури над десет<br />

градуса зимната гума – независимо<br />

дали става дума за стандартна<br />

или спортна – не може<br />

да достигне качествата на лятната<br />

по отношение на сцеплението<br />

на мокър път. С понижаване<br />

на стойностите на<br />

термометъра това състояние<br />

на нещата драстично се променя<br />

(виж графиката), като при<br />

температури близки до нулата<br />

качествата на зимните гуми<br />

започват все по-отчетливо да<br />

Промяна на характеристиките на зимните и летните гуми<br />

в зависимост от температурата<br />

Сцепление на мокро и солено-мокро шосе<br />

Летни гуми<br />

High Performance V,W<br />

Стандартни H<br />

Зимни гуми<br />

High Performance V,W<br />

Стандартни T<br />

Източник: Goodyear<br />

20°C 10°C 0°C<br />

Прибл. 7°C<br />

Граница на замръзване на H 2<br />

O<br />

-10°C<br />

Температура на асфалта<br />

превъзхождат летните. Спортните<br />

автомобили обаче имат<br />

специфични характеристики<br />

по отношение на задвижването<br />

и геометрията на окачването,<br />

които също трябва да бъдат взимани<br />

в предвид. Това се отнася<br />

в пълна степен и за автомобилите<br />

със задвижване на четирите<br />

колела, което осигурява значителни<br />

предимства по<br />

отношение на сцеплението при<br />

ускорение и движение на сняг,<br />

киша или противопоставяне на<br />

аквапланинг, но не и при спиране,<br />

или пък взимане на завои<br />

без тяга от двигателя, когато<br />

водачът трябва да внимава по<br />

същия начин, както и при стандартните<br />

автомобили със задвижване<br />

на единия мост.<br />

Осигурява ли<br />

двойното предаване<br />

повече сигурност<br />

Автомобилите с предно предаване<br />

осигуряват някои предимства<br />

при движение в сняг , но на<br />

мокри шосета нещата стоят<br />

далеч по-различно. Колелата на<br />

Вериги за сняг<br />

Двойно предаване<br />

За монтаж и функциониране<br />

на веригите за сняг е нужно<br />

пространство в калника и съответно<br />

подходящия размер гуми.<br />

Тези модели осигуряват отлично сцепление. При<br />

спиране и при завиване без тяга от двигателя обаче<br />

4х4 моделите нямат предимства пред стандартните<br />

автомобили със задно или предно предаване.<br />

11


Специално Зимни гуми<br />

задвижващия преден мост порано<br />

показват признаци за загуба<br />

на сцепление с пътя и опасна<br />

невъзможност да се справят с<br />

водния слой, отколкото тези на<br />

задния мост при задно предаване.<br />

Това е така, защото във втория<br />

случай задвижващите колела<br />

намират по-лесно<br />

сцеплението с пътя, тъй като се<br />

движат по вече частично изсушените<br />

следи на предните. Специфичен<br />

е и случаят със задвижване<br />

на четирите колела,<br />

при което предните получават<br />

по-малък въртящ момент от вариантите<br />

с предно предаване и<br />

следователно склонността към<br />

загуба на сцепление е по-малка,<br />

а едновременно с това се задвижват<br />

и задните, които имат<br />

повече сцеплениe, като важен<br />

фактор за това е и вида на системата<br />

за двойно предаване.<br />

Предпоставка за критични<br />

ситуации са случаите, когато се<br />

налага автомобилът да смени<br />

лентата си на движение и съответно<br />

задните колела да напуснат<br />

въпросните импровизирани<br />

коловози и да нагазят рязко във<br />

водата. Тук особено уязвими са<br />

автомобилите със задно предаване,<br />

които могат да се завъртят.<br />

В този контекст нещата стават<br />

още по-комплицирани, а управлението<br />

още по-сложно при<br />

спортните автомобили, при<br />

които задната следа е по-голяма<br />

от предната, а задните гуми са<br />

значително по-широки от предните.<br />

В такъв случай от особена<br />

важност за безопасността са не<br />

само системите за стабилизиране<br />

на автомобила, но и изработените<br />

с подходящ профил<br />

зимни гуми, които имат съответната<br />

конструкция и използват<br />

нужните материали.<br />

Автомобилите с двойно предаване<br />

и SUV моделите в такива<br />

случаи реагират далеч по-предвидимо<br />

и безопасно. Това обаче<br />

в никакъв случай не означава,<br />

че щом един автомобил задвижва<br />

и четирите си колела, може<br />

да мине без зимни гуми. Освен<br />

това, както споменахме и по-горе,<br />

тези автомобили имат предимство<br />

по отношение на сцеплението<br />

при наличие на<br />

въртящ момент в колелата, но в<br />

процеса на спиране и по отношение<br />

на управляемостта нещата<br />

са абсолютно същите. По тази<br />

причина същинските зимни<br />

гуми със символ на снежинка са<br />

нужни в същата степен както<br />

при SUV моделите, така и при<br />

всички автомобили с двойно<br />

предаване въобще. Единствено<br />

с тяхна помощ високите резерви<br />

по отношение на сцеплението,<br />

осигурени от този вид задвижване<br />

в съчетание с ABS, ESP<br />

и контрол на задвижването,<br />

могат да бъдат реализирани на<br />

практика.<br />

Гумите за движение в пресечени<br />

терени, които също разполагат<br />

с M+S лого на борда си<br />

обаче не са подходящи за нормалните<br />

пътища. Издръжливият<br />

им протектор, покрит с големи<br />

блокове, осигурява<br />

проходимост по земни терени,<br />

чакъл, камъни и има способността<br />

да „рови“ калта, но е неподходящо<br />

решение за асфалтови<br />

пътища. Добри спирачни качества<br />

на заснежени пътища<br />

могат да осигурят само зимни<br />

гуми, покрити с множество<br />

фини ламели, които пък от своя<br />

страна поради сравнително меките<br />

си смеси страдат сериозно<br />

при движение по тежки терени<br />

и бързо се износват.<br />

Специалисти за<br />

всякакви случаи<br />

Поради гореспоменатите причини,<br />

гумите, с които трябва да<br />

бъде оборудван един автомобил<br />

с двойно предаване, трябва да<br />

бъдат съобразени със спецификата<br />

на начина им на използване.<br />

Що се касае до спортните<br />

автомобили, то едва ли има „пилот“,<br />

който ще се опитва да се<br />

надбягва с времето и да брои<br />

секундите на писта със зимни<br />

гуми. И все пак ако собственикът<br />

на подобен модел, въпреки наличието<br />

на сняг, киша и лед не<br />

иска да се отказва от широките<br />

и шикозни алуминиеви джанти,<br />

може да си поръча и зимни гуми<br />

в такъв размер, които освен подобрата<br />

визия разполагат също<br />

и с добри резерви. При такава<br />

конфигурация обаче човек трябва<br />

да има предвид, че ще трябва<br />

да се откаже от възможността за<br />

използва вериги или да изкачва<br />

високи проходи.<br />

12


Специално Зимни гуми<br />

Правилно<br />

съхраняване<br />

на гумите<br />

Невероятно, но факт: и при съхраняването на зимните и летните<br />

гуми могат да бъдат допуснати грешки. Ако просто оставите<br />

колелата в ъгъла на гаража, това може да има скъпи последици.<br />

Затова е добре да се съобразявате с предложените тук съвети.<br />

Зимата чука на вратата, а<br />

с нея и предстоящата<br />

смяна на гуми. Онова,<br />

което мнозина не съблюдават<br />

в тази връзка, е правилното<br />

съхраняване на демонтираните<br />

гуми. Ако не действате<br />

както трябва, можете да ги<br />

съсипете. За да избегнете такъв<br />

проблем, трябва да имате<br />

предвид няколко неща. Преди<br />

съхраняването е необходимо<br />

колелата се измият основно<br />

със сапун и много вода.<br />

Останки от асфалт се отстраняват<br />

със специално почистващо<br />

средство, а малките<br />

така ще запазите гумите<br />

С джанта<br />

Правилно<br />

Неправилно<br />

Ако искате да държите гумите<br />

у дома, можете да си купите<br />

сравнително евтина „елха за гуми“.<br />

Ако гумите са монтирани върху джанти,<br />

легнали или окачени. Изправеното<br />

ако гумите не са с джанти. Важно в този<br />

да ги въртите . Иначе ги заплашва<br />

14


драскотини по джантата често<br />

могат да бъдат заличени<br />

чрез полиране. Камъчетата и<br />

упоритите замърсявания в<br />

протектора също е най-добре<br />

да бъдат отстранени преди<br />

зимния сън. Няма да е зле да<br />

хвърлите и един поглед върху<br />

датата на производство,<br />

състоянието на протектора и<br />

страничните части.<br />

най-добре<br />

Без джанта<br />

Неправилно<br />

Правилно<br />

би трябвало да се съхраняват само<br />

положение е подходящо единствено,<br />

случай е най-рядко на четири седмици<br />

деформиране.<br />

Надпишете гумите<br />

Ако летните гуми все още са<br />

годни за употреба, трябва да<br />

ги напомпате на бензиностанцията,<br />

като налягането да<br />

е с 0,5 бара по-високо от<br />

предписаното от производителя.<br />

Така се компенсира загубата<br />

на налягане през зимните<br />

месеци и гумата остава<br />

добре изпъната. Предписаното<br />

налягане най-често може<br />

да бъде открито от вътрешната<br />

страна на вратичката за<br />

резервоара или в ръководството<br />

за експлоатация. За да<br />

не се получи объркване през<br />

пролетта и тогава гумите да<br />

бъдат монтирани правилно<br />

според посоката на движение,<br />

най- добре е те да бъдат<br />

надписани с восъчен тебешир<br />

по протектора. Буквите<br />

ще изчезнат следващата година<br />

след изминаването на<br />

няколко километра. Маркировката<br />

„ПЛ“ например означава<br />

предна лява, а „ЗД“ –<br />

задна дясна. Понеже гумите<br />

на задвижванщия мост по<br />

правило се износват по-бързо,<br />

може би през пролетта ще<br />

е добре да ги размените –<br />

предните да отидат отзад и<br />

обратно.<br />

Така при нормално шофиране<br />

с годините се гарантира<br />

равномерно износване. При<br />

силно различаващо се износване<br />

обаче през следващия<br />

сезон би трябвало да монтирате<br />

по-добрите протектори<br />

Източник: GTÜ<br />

Гумите<br />

с<br />

джанти<br />

най-добре<br />

се съхраняват<br />

легнали<br />

една върху<br />

друга.<br />

отзад – защото задният мост в<br />

голяма степен е отговорен за<br />

стабилността на пътя.<br />

Гумите с джанти е най-добре<br />

да се съхраняват легнали<br />

една върху друга. За целта в<br />

магазините за принадлежности<br />

има специални „елхи за<br />

гуми“ (стойки с вертикална<br />

ос) или окачалки за стена,<br />

които задържат стабилно колелата<br />

в нужното положение<br />

и не упражняват натиск върху<br />

тях. Гуми без джанти би<br />

трябвало да се облягат на стената<br />

изправени. Важно е и<br />

мястото за съхраняване – гумените<br />

смеси не понасят разтворители,<br />

масло, мръсотия,<br />

висока температура и слънчева<br />

светлина. Идеални са<br />

сухите и хладни помещения,<br />

като гаражи и мазета.<br />

Съхраняване<br />

на гумите в<br />

обществен гараж<br />

Ако държите гумите в обществен<br />

гараж или в сервиз,<br />

което в Германия струва около<br />

30 евро, също не трябва<br />

да пропускате означаването.<br />

Автомобилният клуб ADAC<br />

например предлага безплатно<br />

онлайн специален протокол<br />

за съхраняване на гуми,<br />

в който могат да бъдат отбелязани<br />

всички данни за тях.<br />

В сведенията наред с производителя<br />

и названието на<br />

модела се включват размерът<br />

и евентуални особености<br />

като дълбочина на каналите<br />

по протектора или<br />

някакви повреди. Това помага<br />

да избегнете ядове през<br />

пролетта, когато отново сменявате<br />

гумите.<br />

Снимки: action press<br />

15


Специално Подготовка на автомобила за зимата<br />

Седем стъпки<br />

за подготовка<br />

на автомобила<br />

Съвсем не е нужно да сте<br />

професионалист, за да подготвите<br />

автомобила си за зимния сезон. С<br />

малко повече желание може да се<br />

справите сами почти с всичко.<br />

Противозамръзващата течност за чистачки може да<br />

1 бъде намерена на всяка бензиностанция, както и в много<br />

от големите магазини. Тя предпазва от замръзване на<br />

системата, както и от произтичащите от това щети.<br />

Преди да скове първия истински<br />

студ, автомобилът<br />

трябва да бъде добре подготвен<br />

за зимния сезон. За<br />

мнозина това може би звучи<br />

едва ли не плашещо, но истината<br />

е, че съвсем не е нужно<br />

човек да бъде професионалист,<br />

за да се справи с подобна<br />

задача, тъй като голяма част от<br />

необходимите процедури се<br />

извършват лесно, а повечето<br />

от тях дори са описани подробно<br />

в ръководството за употреба<br />

на автомобила. След<br />

монтирането на зимни гуми,<br />

Температурата на замръзване на<br />

антифриза и на течността за чистачките<br />

може да бъде проверена с помощта на<br />

специален уред.<br />

2 3<br />

През зимните месеци се увеличава<br />

вероятността от поява на водни примеси<br />

в маслото и спирачната течност и поради<br />

това трябва да ги проверявате редовно.<br />

16


едно от най-важните неща е<br />

зареждането със специална<br />

зимна течност за чистачки 1.<br />

Тя значително намалява вероятността<br />

системата да замръзне,<br />

е оттам да бъдат причинени<br />

и технически проблеми.<br />

Освен това този вид препарати<br />

съдържат достатъчно почистващи<br />

вещества, за да отстраняват<br />

ефективно мръсотията от<br />

стъклата през зимния сезон.<br />

Трябва да се внимава точката<br />

на замръзване на течността да<br />

бъде поне при минус 20 градуса,<br />

а по възможност дори още<br />

по-ниска. Това може лесно да<br />

бъде проверено с помощта на<br />

специален уред 2,който между<br />

другото позволява проверка<br />

и на антифриза. Последното е<br />

много важно през студените<br />

месеци, тъй като едно евентуално<br />

замръзване на охлаждащата<br />

течност на двигателя<br />

може да причини сериозни<br />

щети. Затова тя също трябва<br />

да бъде с точка на замръзване<br />

минус 20 градуса по Целзий<br />

или по-малко.<br />

Какво можем да<br />

направим сами<br />

Друг важен момент е редовна-<br />

7<br />

6<br />

Тест на светлините: става бързо и не струва скъпо,<br />

но е важно за безопасността на движението.<br />

Ако гумата на перата на чистачките не е в добро състояние,<br />

ще се наложи да ги смените с нови, за да си гарантирате<br />

добра видимост през зимния сезон.<br />

Защитните силиконови<br />

препарати предпазват<br />

гумените уплътнения на<br />

вратите от замръзване.<br />

4 5<br />

Заключващите механизми на вратите<br />

нерядко създават главоболия през зимата.<br />

Съдържащите графит препарати ги защитават<br />

срещу замръзване.<br />

17


Специално Подготовка на автомобила за зимата<br />

Правилна грижа за автомобила<br />

Защита от корозия<br />

Съдържащите сол препарати, използвани през зимата против<br />

заледяване на пътищата, са основен виновник за появата на корозия.<br />

Редовното почистване на автомобила предпазва от този<br />

ефект. Когато автомобилът е наистина мръсен, най-добре е да<br />

се измие основно и на ръка от професионалист – струва по-скъпо,<br />

но намалява вероятността по него да остане полепнала сол.<br />

Почистване<br />

на стъклата<br />

Замърсените отвътре<br />

прозорци силно влошават<br />

видимостта – особено<br />

по тъмно или при<br />

заслепяваща светлина.<br />

Автомивка<br />

Редовните посещения на автомивка<br />

са силно препоръчителни<br />

през зимата. Съществуват<br />

специални програми за измиване<br />

на дъното на автомобила,<br />

които намаляват вероятността<br />

от поява на корозия.<br />

Защитен слой вакса<br />

Полирането на<br />

автомобила с вакса<br />

създава тънък защитен<br />

слой върху лаковото<br />

покритие. Процедурата<br />

трябва да се повтаря<br />

периодично.<br />

Основно<br />

почистване<br />

Там, където външното<br />

измиване на автомобила не<br />

може да помогне, трябва да<br />

се справите сами – например<br />

в областта на вътрешните<br />

прагове на вратите.<br />

та проверка на маслото 3, тъй<br />

като през зимата заради подългите<br />

студени паузи то е<br />

склонно да образува конденз<br />

– най-видимият признак за<br />

това е появата на зеленикави<br />

мокри отлагания под капачката<br />

за маслото.<br />

Ако забележите подобно<br />

явление, задължително трябва<br />

своевременно да вземете мерки<br />

и да смените маслото, дори<br />

все още да е рано за това от<br />

гледна точка на изминатите<br />

километри.<br />

Състоянието на акумулатора<br />

също трябва да се следи.<br />

Ако акумулаторът на автомобила<br />

ви вече е на години, съществува<br />

реална опасност в<br />

някоя студена сутрин той<br />

просто да откаже. С помощта<br />

на специални тестери може да<br />

се провери дали акумулаторът<br />

18


Важни принадлежности<br />

зарежда правилно. В зависимост<br />

от вида и функциите на<br />

устройството, то би могло да<br />

послужи и за частична диагностика<br />

на алтернатора.<br />

Тъй като през зимата дните<br />

стават къси, а нощите – дълги,<br />

светлините също е важно да<br />

бъдат настроени както трябва<br />

. Тази манипулация се извършва<br />

за няколко минути в<br />

сервиз и не струва скъпо, но е<br />

твърде важна за безопасността<br />

на движението.<br />

Проверката на перата на<br />

чистачките е нещо, за което<br />

голяма част от водачите рядко<br />

се замислят. За да имате добра<br />

видимост през зимата обаче,<br />

гумената част на перата не<br />

трябва да бъде износена, за да<br />

не замазват чистачките.<br />

Инвестирането на някой и<br />

друг лев в подходящи препарати<br />

за грижа на автомобила<br />

също е препоръчително. Например<br />

малко силиконово<br />

масло върши чудесна работа<br />

срещу замръзване на уплътненията<br />

на вратите. Поставянето<br />

на графитен прах (или<br />

друг препарат с графит) в<br />

ключалките на вратите <br />

също дава ефект. Полирането<br />

на автомобила с подходяща<br />

вакса пък консервира лаковото<br />

покритие и го защитава от<br />

вредни влияния, което е особено<br />

важно през зимата. Ваксата<br />

образува тънък защитен<br />

слой и така предпазва от корозия.<br />

В този ред на мисли, преди<br />

да е започнала зимата е<br />

добре да проверите за наличието<br />

на дребни драскотини по<br />

боята и да се постараете да ги<br />

заличите колкото се може поскоро,<br />

тъй като още при първата<br />

обработка на пътищата<br />

със смеси против заледяване<br />

въпросните наранявания на<br />

лаковото покритие се превръщат<br />

в потенциални „входни<br />

врати“ за появата корозия. С<br />

малките драскотини от камъчета<br />

може да се справите и<br />

сами с някой предназначен за<br />

целта препарат, но за по-сериозни<br />

и по-дълбоки щети ще<br />

трябва да се насочите към професионална<br />

помощ.<br />

Проверка в сервиз<br />

Който не успее да се справи с<br />

описаните дейности или просто<br />

не му се занимава с тях,<br />

може да се обърне към предпочитан<br />

от него сервиз, където<br />

да бъде проверено на практика<br />

всичко – от нивото и състоянието<br />

на охлаждащата течност до<br />

настройката на светлините.<br />

Светлоотразителна<br />

жилетка<br />

Не струва много<br />

(цените започват от<br />

около 3-4 лева), но<br />

значително намалява<br />

вероятността от нежелан<br />

инцидент в случай<br />

на авария през тъмната<br />

част от денонощието.<br />

Вълнено одеало<br />

Няма да ви навреди.<br />

Специално в<br />

случай на авария<br />

то може да ви спаси<br />

от измръзване.<br />

тестер за<br />

акумулатор<br />

Този уред бързо и лесно<br />

ще ви даде информация<br />

за състоянието на<br />

акумулатора. Цените<br />

на такива устройства<br />

започват от около<br />

50 лева.<br />

Вериги за сняг<br />

Изключително важни<br />

при пътуване през<br />

планината. Цените<br />

започват от около<br />

стотина лева, но се увеличават<br />

неколкократно<br />

за продукти на елитни<br />

производители.<br />

Помощен комплект<br />

при авария<br />

Съдържа полезни неща<br />

като въже за теглене,<br />

резервни крушки и<br />

основни инструменти.<br />

Стъргалка за лед,<br />

лопатка за сняг и<br />

гъба за прозорци<br />

Наред със задължителната<br />

стъргалка за лед, гъбата за<br />

почистване на прозорците отвътре<br />

също е важна през зимата.<br />

Друга полезна вещ е сгъваемата<br />

лопатка за сняг (цените започват<br />

от около 20 лева).<br />

19


Специално Съвети за пестене<br />

Как да намалим<br />

Почистването на стъклото<br />

на автомобила е по-<br />

2<br />

добре да става при неработещ<br />

двигател.<br />

Това също щади околната<br />

среда и ограничава разхо-<br />

разхода на<br />

гориво<br />

през зимата<br />

Освен попродължителното<br />

време за загряване,<br />

при което двигателят<br />

консумира повече<br />

гориво, през<br />

зимата немалко<br />

количество енергия<br />

отива и за различни<br />

електрически<br />

устройства.<br />

Предлагаме ви<br />

няколко съвета<br />

за поддържане на<br />

разхода на гориво в<br />

приемливи граници<br />

при минусови<br />

температури.<br />

трябва да се избягват<br />

1<br />

късите отсечки на движение.<br />

това струва много<br />

пари и замърсява атмосферата.<br />

Ако целта ви се намира на<br />

близко разстояние, по-добре<br />

е да се придвижите<br />

пеша. Това не само е полезно<br />

за околната среда,<br />

но ви спестява пари, пък<br />

и е добре за здравето. При<br />

къси разстояния автомобилът<br />

не може да загрее, а<br />

разходът на гориво и вредните<br />

емисии са изключително<br />

високи.<br />

дите. С прахосаното гориво,<br />

през ауспуха ще си отидат<br />

и няколко лева от джоба<br />

ви. Отделен е фактът, че е<br />

добре да се избягва излишният<br />

шум и замърсяването<br />

на въздуха. При работа на<br />

празен ход, специално дизеловите<br />

мотори загряват<br />

много по-бавно, отколкото<br />

ако автомобилът се движи<br />

с ниски до средни обороти.<br />

Затова най-добре е още със<br />

стартирането на мотора да<br />

потеглите.<br />

20


По-ранното превключване<br />

на предавките при<br />

3<br />

ниски до средни обороти значително<br />

намалява разхода на<br />

гориво.<br />

При движение, двигателят<br />

загрява по-бързо, а по-този<br />

начин се стопля и и интериорът.<br />

Имайте обаче в<br />

предвид, че дори когато<br />

стрелката на термометъра<br />

на охладителната система<br />

излезе от синята зона, двигателят<br />

на практика не е<br />

загрял още. Течността в<br />

малкия кръг на охладителната<br />

система достига оптималната<br />

си работна температура<br />

много по-бързо,<br />

отколкото маслото в картера.<br />

А именно температурата<br />

на маслото е тази, от<br />

която зависи износването<br />

на двигателя. При ниските<br />

зимни температури понякога<br />

е необходимо изминаването<br />

на до 20 км преди<br />

тя да достигне работни<br />

параметри. Форсирането<br />

на мотора преди това води<br />

до повишеното му износване.<br />

Изключете максимално<br />

4<br />

бързо електрически<br />

консуматори като подгряването<br />

на задното стъкло и на<br />

седалките.<br />

Подгряването на седалките,<br />

на външните огледала, на<br />

задното или на предното<br />

стъкло, изразходват голямо<br />

количество енергия – консумираната<br />

от последната<br />

спомената функция енергия<br />

е 550 вата, а за задното<br />

стъкло отиват още 180<br />

вата. За стоплянето на гърба<br />

и долните ви части са<br />

необходими още 100 вата.<br />

А всичко това е скъпо: за<br />

всеки 100 вата двигателят<br />

изразходва по 0,1 литра допълнително<br />

гориво на 100<br />

км. Включените предни и<br />

задни светлини за мъгла<br />

добавят още около 0,2 литра.<br />

Освен това използването<br />

на последните трябва да<br />

се ограничи наистина само<br />

до случаите на мъгла, защото<br />

в противен случай те<br />

заслепяват движещите се<br />

отзад водачи.<br />

С предписаното налягане<br />

на въздуха на гумите<br />

5<br />

през зимата, движението е не<br />

само по-безопасно, но и поикономично.<br />

Значително по-ниското налягане<br />

на гумите увеличава<br />

съпротивлението на търкаляне<br />

и съответно повишава<br />

разхода на гориво. Някои<br />

маниаци на тема спестяване<br />

увеличават налягането с<br />

около 0,5 до 1,0 бара над<br />

предписаното от производителя.<br />

В този случай обаче<br />

трябва да се има предвид,<br />

че така се намалява допирната<br />

площ на гумата и съответно<br />

сцеплението й с<br />

пътя, а това влошава сигурността.<br />

Затова най-добре е<br />

да се спазват въпросните<br />

предписания, които могат<br />

обикновено да бъдат открити<br />

на колонката до водача,<br />

от вътрешната страна на<br />

капачката на резервоара, в<br />

книжката на автомобила<br />

или в жабката.<br />

Всеки килограм има<br />

6<br />

значение: Различните<br />

непотребни предмети е подобре<br />

да съхранявате в гаража<br />

или в мазето, а не в автомобила.<br />

Безсмисленият баласт трябва<br />

моментално да бъде демонтиран<br />

или да се извади,<br />

ако не се използва, защото<br />

води до повишение на разхода<br />

на гориво. Багажникът<br />

на покрива например – при<br />

130 км/ч може да доведе до<br />

увеличение на консумацията<br />

с два литра.<br />

21


Специално Съвети за шофиране на сняг<br />

На пътя<br />

през зимата<br />

Снеговете и ледовете поставят предизвикателства не само<br />

пред техниката, но и пред уменията на хората зад волана.<br />

Експертът на auto motor und sport Йохен Албиг очертава<br />

най-критичните моменти и начините за справяне с тях.<br />

Шофирането с чувство<br />

е извънредно важно<br />

на сняг и лед<br />

На заснежена и заледена настилка<br />

всеки автомобил се бори за<br />

постигане на максимално сцепление<br />

– независимо от това<br />

дали е с предно, със задно или<br />

с двойно предаване. Най-важното,<br />

което трябва да запомните<br />

при движение по пътищата през<br />

зимата, е винаги да го правите<br />

с чувство и с мярка.<br />

Тъй като на хлъзгава настилка<br />

колелата могат да предават<br />

много по-малко усилие и тяга,<br />

потеглянето, спирането и маневрите<br />

за промяна на посоката<br />

на движение ще бъдат много<br />

по-успешни, ефективни и стабилни,<br />

ако водачът прояви малко<br />

повече чувство. Тръгвайте с<br />

по-малко газ, избягвайте резките<br />

движения с волана и при<br />

първа възможност преминавайте<br />

на по-висока предавка. Чувството<br />

за мярка е особено важно<br />

при модерните турбодвигатели<br />

с техния висок въртящ момент<br />

при ниски обороти.<br />

Системите за контрол на<br />

сцеплението, популярни и като<br />

„тракшън контрол“, ТС, ASR и<br />

т.н., са много полезни при движение<br />

в зимни условия, тъй<br />

като контролират подавания от<br />

двигателя въртящ момент и веднага<br />

спират колелото, което<br />

губи сцепление. Благодарение<br />

на този технически трик тягата<br />

винаги се насочва автоматично<br />

към колелата, които наистина<br />

имат възможност да я предадат<br />

на пътя. Но и при наличие на<br />

такава система си остава в сила<br />

основното правило за потегляне<br />

на хлъзгава настилка – винаги<br />

плавно, с максимално ниски<br />

обороти и с преминаване на повисока<br />

предавка при първа възможност.<br />

Ускорение и завиване<br />

на хлъзгава настилка<br />

Различията между системите на<br />

задвижване се открояват особено<br />

ярко при понижената степен<br />

на сцепление, характерна за<br />

движението по заснежени и заледени<br />

зимни пътища. Затова е<br />

добре при ускорение и в завой<br />

да се следват няколко специфични<br />

правила:<br />

22


Предно предаване: При ускорение<br />

предното окачване се облекчава,<br />

намалявайки натиска на<br />

предните колела върху настилката.<br />

Едновременно с това се<br />

повишава натискът върху елементите<br />

на окачването и на колелата<br />

на задния мост – този<br />

процес е известен като динамична<br />

промяна на натоварването.<br />

Намаляването на натиска<br />

върху дадено колело естествено<br />

води и до понижаване на степента<br />

му на сцепление с пътя.<br />

Ако в сценария се добави и завой,<br />

предните колела вече трябва<br />

да се грижат не само за предаване<br />

на тягата в надлъжна<br />

посока, но и за осигуряване на<br />

напречната стабилност, необходима<br />

за следване на зададената<br />

с волана траектория. На заснежена<br />

и заледена настилка това<br />

скоро довежда до загуба на сцепление<br />

и предните колела започват<br />

да се плъзгат по допирателната<br />

на кривата на завоя<br />

- автомобилът недозавива. Решението<br />

на проблема е във внимателното<br />

отнемане на газта и<br />

проявата на изключително чувство<br />

в работата с волана. В никакъв<br />

случай не бива да се завива<br />

още – по-добре е да отворите<br />

малко завоя, което в повечето<br />

случаи е достатъчно, за да стабилизирате<br />

автомобила и отново<br />

да го вкарате в желаната<br />

траектория.<br />

Задно предаване: При ускорение<br />

в завой без загуба на сцепление<br />

при задните колела, динамичната<br />

промяна на<br />

натоварването води до облекчаване<br />

на предните колела, чиято<br />

способност да поддържат напречна<br />

стабилност намалява.<br />

Противно на широко разпространената<br />

заблуда, че моделите<br />

със задно предаване винаги презавиват,<br />

в такива моменти предните<br />

колела на автомобила поднасят<br />

към външната част на<br />

завоя. Задните задвижващи колела<br />

губят сцепление и автомобилът<br />

започва да проявява тенденция<br />

към презавиване едва<br />

при по-рязко ускорение. Целта<br />

на електронно управляваните<br />

системи за контрол на сцеплението<br />

и стабилността е да подтискат<br />

в зародиш и да противодействат<br />

на тези опасни<br />

отклонения, но това е възможно<br />

само ако скоростта на автомобила<br />

не е преминала определена<br />

граница, след което действието<br />

на физичните закони става необратимо.<br />

При липса на тракшън<br />

контрол и ESP, презавиването<br />

може да се овладее с внимателно<br />

отнемане на газта и бързо, умело<br />

контриране с волана.<br />

Спирането на сняг стана<br />

много по-лесно<br />

благодарение на ABS<br />

При постоянна скорост на движение<br />

субективното усещане за<br />

поведението на автомобили с<br />

различни схеми на задвижване<br />

е доста близко. Така е и при спиране,<br />

защото всички автомобили<br />

се опитват да намалят скоростта<br />

по един и същи начин<br />

– едновременно с четирите колела.<br />

На хлъзгава настилка обаче<br />

този процес може да продължи<br />

доста дълго и е напълно<br />

възможно на заледен път спирачният<br />

път на даден модел да<br />

се удължи десетократно. Системата<br />

ABS се грижи за поддържането<br />

на стабилна траектория<br />

в режим на спиране, а работата<br />

й се усеща по лекото вибриране<br />

на спирачния педал. Промяната<br />

на посоката на движение в такива<br />

моменти обаче е възможно<br />

само в тесни граници, тъй като<br />

предните колела не разполагат<br />

с големи резерви по отношение<br />

на страничната стабилност. Затова<br />

при необходимост от заобикаляне<br />

на препятствие водачът<br />

трябва да отпусне<br />

23


Специално Съвети за шофиране на сняг<br />

спирачния педал и да се опита<br />

да избегне опасността с минимално<br />

отклонение на волана.<br />

Движение в завой – бавно,<br />

предвидливо и с чувство<br />

По принцип мисълта с един ход<br />

напред винаги помага зад волана.<br />

В случая със завоите по заснежен<br />

път това означава, че<br />

скоростта на влизане в тях следва<br />

да бъде значително по-ниска<br />

от тази, с която бихте влезли в<br />

същия завой при суха настилка.<br />

Ако влезете в завоя твърде бързо,<br />

автомобилът ще загуби сцепление<br />

с предните колела без<br />

оглед на вида на задвижването<br />

и ще продължи направо към<br />

външната част на завоя, показвайки<br />

остра тенденция към недозавиване.<br />

Често това може да<br />

се коригира само с отнемане на<br />

газта и лека употреба на спирачките.<br />

Ако тези мерки се окажат<br />

недостатъчни, воланът следва<br />

да се отпусне толкова, колкото<br />

позволява кривата на конкретния<br />

завой, а скоростта да се намали<br />

плавно и внимателно до<br />

възстановяване на сцеплението<br />

на предните колела. Естественият<br />

инстинкт диктува воланът да<br />

се завърти повече, но това само<br />

би влошило ситуацията, поставяйки<br />

плъзгащите се предни<br />

колела под още по-неизгоден<br />

ъгъл. Системата ESP е изключително<br />

полезна в критични ситуации<br />

и трябва да бъде включена<br />

през цялата зима – деактивирането<br />

й може да се окаже полезно<br />

само при заседнал в дълбок сняг<br />

автомобил.<br />

Как да постъпим,<br />

ако заседнем в снега?<br />

В този случай има две възможности.<br />

Ако през нощта е натрупало<br />

значително количество<br />

сняг, но настилката под автомобила<br />

е чиста, можете да се опитате<br />

да преодолеете преградата<br />

с леки движения напред-назад,<br />

прокарвайки следа, по която да<br />

излезете. Разбира се, добре е<br />

предварително да изринете с<br />

лопата колкото можете повече от<br />

натрупания сняг. Вторият сценарий<br />

е свързан с автомобили,<br />

които по една или друга причина<br />

са попаднали в дълбок сняг<br />

встрани от пътя. В такива ситуации<br />

е важно да запазите спокойствие,<br />

да излезете и хубаво<br />

да огледате ситуацията отвън.<br />

Ако снегът под пода на автомобила<br />

е твърде много, колелата<br />

лесно ще забуксуват при необмислено<br />

подаване на газ и ще<br />

затънете още по-дълбоко. Найдобре<br />

е първо да отстраните<br />

колкото можете повече от снега<br />

под и около автомобила, след<br />

което да изправите волана и с<br />

внимателно подаване на газ да се<br />

Експертът по<br />

безопасно шофиране<br />

Йохен Албиг<br />

След<br />

няколкостотин<br />

хиляди<br />

километра като<br />

пилот-изпитател и<br />

единайсетгодишен опит като<br />

главен инструктор на<br />

програмата за майсторско<br />

шофиране Porsche Driving<br />

Experience зад гърба си,<br />

ръководителят на тестовия<br />

отдел в auto motor und sport е<br />

убеден в едно – сдържаното<br />

поведение и предвидливите<br />

действия са най-сигурният<br />

гарант за безопасно пътуване.<br />

опитате да излезете обратно по<br />

следите, по които сте попаднали<br />

в дълбокия и мек сняг.<br />

Изкачването по наклон<br />

е въпрос на сцепление<br />

Има стръмни участъци с толкова<br />

гладка и хлъзгава настилка,<br />

че зимните гуми и системата за<br />

контрол на сцеплението се оказват<br />

безпомощни и в определен<br />

момент просто не можете да<br />

продължите напред. Преди да<br />

изключите всички електронни<br />

помагачи и да се опитате да изкачите<br />

баира със засилка, разчитайки<br />

на опита, уменията и<br />

упоритостта си, бих ви препоръчал<br />

при възможност да върнете<br />

малко назад (поне една<br />

дължина на автомобила) и да се<br />

опитате да изкачите хлъзгавия<br />

участък по нова следа, успоредна<br />

на първата. Естествено, малко<br />

пясък на пътя или поставянето<br />

на вериги винаги помагат<br />

в такива сложни ситуации, но<br />

по принцип е най-добре да преминавате<br />

през такива участъци<br />

наведнъж с равномерно темпо,<br />

без да намалявате и спирате.<br />

24


Специално Съвети за почистване на леда от стъклата<br />

Замръзналите<br />

прозорци на<br />

автомобила са един<br />

от най-досадните<br />

проблеми през зимата.<br />

Затова стъргалката<br />

за лед се оказва<br />

извънредно полезна<br />

вещ през зимата.<br />

С нея обаче трябва<br />

да се борави много<br />

внимателно, тъй като<br />

по невнимание лесно<br />

може да издраскате<br />

стъклата. Предлагаме<br />

ви няколко полезни<br />

съвета.<br />

Как да се справим<br />

с обледените стъкла<br />

Използвайте<br />

покриващо фолио<br />

Който не иска да чегърта лед,<br />

трябва да „опакова“ стъклата на<br />

автомобила си. По този начин<br />

прозорците просто няма как да<br />

замръзнат. Подобни покриващи<br />

фолиа се продават в интернет<br />

на цени, започващи от около<br />

20 лева. От една страна, при<br />

правилно изпълнение подобно<br />

решение дава сигурна защита<br />

срещу обледяване, но от друга,<br />

процедурата по прилагането му<br />

може да отнеме доста време.<br />

Изберете<br />

качествена<br />

стъргалка за лед<br />

Принципно стъргалките за лед<br />

не са особено скъпи, нерядко<br />

дори може да ги получите като<br />

Добре е да потърсите<br />

стъргалка с допълнителен<br />

назъбен кант.<br />

подарък в рамките на някоя<br />

промоция. Истината обаче е, че<br />

между по-евтините и по-скъпите<br />

продукти има съществени<br />

разлики. Един съвет: качествените<br />

продукти са направени от<br />

стабилна пластмаса и освен<br />

гладката си част имат и специален<br />

назъбен кант за отстраняване<br />

на по-дебели слоеве лед.<br />

Добре е уредът да има и допълнителен<br />

гумен елемент за отстраняване<br />

на следите от вода<br />

и разтопен сняг.<br />

Използването на<br />

магнитна карта или<br />

опаковка от CD не<br />

е особено<br />

препоръчително<br />

Често добрите стари трикове си<br />

26


остават най-полезни – често, но<br />

не винаги. Ако сте решили например<br />

да изстържете леда от<br />

стъклата с магнитна карта, подобре<br />

е да се откажете. Картата<br />

лесно може да се счупи и да<br />

нарани ръцете ви. Други импровизации,<br />

като например с<br />

опаковка от CD, също не са особено<br />

добра идея. Нещо повече:<br />

груби интервенции с подобен<br />

род предмети често водят до<br />

издраскване на стъклото.<br />

Използвайте<br />

различните кантове<br />

на стъргалката<br />

в зависимост<br />

от случая<br />

Назъбеният кант е подходящ за<br />

премахване на дебел слой лед<br />

от стъклото. След това е добре<br />

да почистите мястото с гладкия<br />

кант, с посока на движенията<br />

отгоре надолу. При всички случаи<br />

обаче е важно да боравите<br />

внимателно със стъргалката.<br />

При повече натиск може без да<br />

искате да издраскате стъклото.<br />

Размразяващ спрей<br />

плюс стъргалка за<br />

лед – един наистина<br />

добър тандем<br />

При наличие на особено твърд<br />

заледен слой е пропоръчително<br />

първо да напръскате с размразяващ<br />

спрей, а след това да почистите<br />

остатъците със сгъргалка.<br />

Размразителят сравнително<br />

бързо разтопява основната част<br />

от леда, така че почистването<br />

след това става значително полесно.<br />

По този начин щадите<br />

стъклата от евентуални нежелани<br />

издрасквания.<br />

Никога не<br />

използвайте топла<br />

вода за<br />

размразяване на<br />

стъклата<br />

Поливането на стъклата с гореща<br />

вода с цел бързо размразяване<br />

на леда е абсолютно противопоказано.<br />

Заради голямата<br />

разлика в температурата подобна<br />

импровизация може лесно<br />

да причини спукване на<br />

стъклото. Дори среднотопла<br />

вода е в състояние да предизвика<br />

подобен негативен ефект.<br />

Твърдите частици<br />

могат да издраскат<br />

стъклото<br />

В ледения слой често се крият<br />

твърди частици от пътната настилка,<br />

които са твърди като<br />

шкурка и при триене със стъклото<br />

могат сериозно да го издраскат.<br />

Затова е добре преди да<br />

загасите автомобила да почистите<br />

добре предното стъкло с помощта<br />

на пръскачките на чистачките<br />

– това намалява риска<br />

от подобни досадни проблеми.<br />

Винаги почиствайте<br />

чистачките от леда<br />

Гумените кантове на перата на<br />

чистачките лесно могат да се<br />

обледят. Замръзналите чистачки<br />

също е твърде вероятно да<br />

причинят драскотини на стъклото<br />

– особено ако в заледения<br />

слой има твърди частици. В<br />

последно време се появиха уреди<br />

за почистване на лед, специално<br />

пригодени за чистачки.<br />

27


Специално Вериги за сняг<br />

Верижна реакция<br />

Има планински участъци, в които и най-добрите зимни гуми не<br />

могат да помогнат. В тези екстремни случаи най-доброто решение<br />

се оказва традиционното – добрите стари вериги за сняг...<br />

Снимки: Беате Йеске<br />

Упражнения „на сухо“<br />

Поставянето на веригите за<br />

сняг изисква определени<br />

умения и е най-добре да го<br />

потренирате преди да потеглите<br />

към планините през зимната<br />

ваканция. На пътя, в студа и<br />

виелицата монтажът може<br />

да се окаже непреодолимо<br />

предизвикателство.<br />

Само в краен случай<br />

Подобни приспособления<br />

биха могли да помогнат само<br />

за да помръднете няколко<br />

метра от мястото, в което<br />

сте заседнали. Монтажът им<br />

е лесен, но конструкцията<br />

им подобрява сцеплението<br />

на колелата само в първите<br />

няколко сантиметра.<br />

Удобство в критични<br />

ситуации Различно<br />

оцветените звена и другите<br />

характерни означения<br />

по веригите следва да<br />

облекчат процеса на<br />

монтаж. Най-важният<br />

съвет обаче си остава да<br />

разплетете веригата преди<br />

да започнете поставянето.<br />

28


Когато дебелият сняг стане<br />

непроходим, а гладката<br />

повърхност на заледения<br />

асфалт принуди колелата да се<br />

въртят безпомощно на място,<br />

единственото спасение си остават<br />

веригите. Въпреки че в<br />

днешно време на пазара се<br />

предлагат различни текстилни<br />

заместители и алтернативни<br />

„чорапи“, стоманената ризница<br />

около зимните гуми е найсигурната<br />

гаранция, че ще<br />

продължите напред не само<br />

след знака за задължително<br />

поставяне на вериги, но и тогава,<br />

когато се изправите сами<br />

пред природните стихии. По<br />

правило контролните органи<br />

не признават алтернативните<br />

решения и ако бъдете засечени<br />

след знака само по „чорапи“<br />

ще бъдете наказани също толкова<br />

строго, колкото и ако въобще<br />

не сте поставили помощни<br />

средства. В Австрия<br />

например полицията признава<br />

само вериги, отговаряща на<br />

местния стандарт V5117, респ.<br />

V5119 – всичко друго не се<br />

брои и подлежи на санкция<br />

при неизпълнение на предписанията.<br />

Отлично сцепление<br />

на сняг<br />

В интерес на истината, тези<br />

правила не са нормативна<br />

прищявка, а имат солидни и<br />

разумни основания, както сочат<br />

и резултатите от теста на<br />

auto motor und sport. Стоманените<br />

вериги са извън всякаква<br />

конкуренция както по отношение<br />

на сигурността при<br />

потегляне на заледена и заснежена<br />

настилка, така и при<br />

спиране на лед и сняг. Тук<br />

задължително трябва да се отбележи,<br />

че сериозните производители<br />

на текстилни и други<br />

алтернативи не твърдят, че<br />

продуктите им са пълноценен<br />

заместител на веригите за<br />

сняг, а само временна мярка<br />

за измъкване от критични ситуации.<br />

При самите вериги междувременно<br />

съществуват много<br />

различни системи – от класическия<br />

изцяло метален вариант с<br />

разнообразни плетки, през хибридните<br />

разновидности от плат<br />

29


Специално Вериги за сняг<br />

Използването на<br />

алтернативни помощни<br />

средства няма да<br />

ви спаси от глоби след<br />

знака за задължително<br />

поставяне на вериги.<br />

Текстилната алтернатива<br />

„Чорапите“ за сняг могат<br />

да свършат работа на<br />

кратки отсечки, но не<br />

могат да съперничат на<br />

веригите по издръжливост<br />

и надеждност. Освен това<br />

контролните органи не ги<br />

признават за заместител.<br />

Смесени решения<br />

Днес на пазара се предлагат<br />

различни системи вериги,<br />

част от които улесняват<br />

значително монтажа.<br />

Тренировките преди сезона<br />

обаче си остават найдоброто<br />

решение.<br />

Държава<br />

България,<br />

Германия,<br />

Франция,<br />

Италия,<br />

Лихтенщайн,<br />

Швейцария<br />

Хърватия<br />

Австрия<br />

Сърбия,<br />

Словения<br />

Унгария<br />

и метал до най-новите видове с<br />

възможност за бърз монтаж. Разликите<br />

в цените на тези продукти<br />

също не са за подценяване.<br />

Това, което си остава валидно<br />

във всички случаи, е необходимостта<br />

от известни тренировки<br />

на спокойствие преди<br />

зимната ваканция. Инструкциите<br />

за монтаж съдържат подробни<br />

съвети за всяка отделна<br />

стъпка, но правилното поставяне<br />

на мрежата от стоманени<br />

звена с премръзнали пръсти<br />

във виелицата е сериозно предизвикателство,<br />

при което опитът<br />

и предварителните знания<br />

са извънредно полезни. Разбира<br />

се, топлите и удобни ръкавици<br />

също помагат...<br />

В тези държави<br />

ще ви трябват вериги<br />

Условия за използване<br />

на вериги<br />

Движението с вериги за сняг<br />

е задължително след съответния<br />

пътен знак.<br />

Веригите за сняг трябва да са в<br />

наличност в автомобила и да се<br />

използват при минимум<br />

петсантиметрова снежна покривка,<br />

лед и поледица.<br />

Aвтомобилите без зимни гуми трябва<br />

да използват вериги за сняг при<br />

наличие на снежна покривка и лед на<br />

пътя. При определени метеорологични<br />

условия използването на вериги може<br />

да бъде задължително.<br />

Веригите за сняг трябва да са<br />

в наличност в автомобила.<br />

При определени метеорологични<br />

условия органите могат да издадат<br />

предписание за наличност на вериги<br />

за сняг в автомобила.<br />

Въпросът със<br />

спирането не е<br />

еднозначен<br />

Докато при автомобилите с предно<br />

и задно предаване е ясно, че<br />

веригите следва да се поставят на<br />

съответните задвижващи колела,<br />

при моделите с двойно предаване<br />

трябва да проверите в ръководството<br />

за експлоатация какво<br />

е предвидил производителят.<br />

Както показват резултатите от<br />

тестовете, зимните гуми не винаги<br />

отстъпват на стоманените си<br />

съперници – на заледена настилка<br />

автомобилите спират по-добре<br />

със зимни гуми, тъй като настройките<br />

на системата ABS са<br />

оптимизирани по-добре за работа<br />

с гуми, отколкото с вериги.<br />

Източник: AVD, редакцията не носи отговорност за промени в условията<br />

30


Утре започва от ams<br />

С БЕНЗИН В КРЪВТА

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!