brošura projekta - IDA

ida.hr

brošura projekta - IDA

INTERREG III B CADSES

Program za susjedstvo

Projekt sufinancira Europska Unija

ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA (IDA) d.o.o.

Mletačka 12, 52100 Pula

Tel: +385 52 381 900 - Fax: +385 52 381 905

http:/www.ida.hr

INTERREG III B CADSES

SADRŽAJ OVE PUBLIKACIJE JE ISKLJUČIVA OGOVORNOST PARTNERA U PROJEKTU, ISTARSKE

RAZVOJNE AGENCIJE (IDA) d.o.o. I NI U KOJEM SE SLUČAJU NE MOŽE SMATRATI DA ODRAŽAVA

STAJALIŠTA EUROPSKE UNIJE


Projekt REDECON (Regional Development Along Corridors and Nodes) ostvaren je putem

INTERREG III B CADSES Programa za susjedstvo, u suradnji 11 partnera iz Italije, Austrije,

Slovenije i Hrvatske.

Projekt je omogućio definiranje i testiranje inovativne metodologije za prostorni razvoj i

prostorno planiranje, temeljenog na različitim geografskim mjerilima (makroregionalni,

regionalni i lokalni).

REDECON metodologija temelji se na prethodnim studijama i istraživanjima primjenjenim

u austrijskim regijama a zapravo predstavlja razvoj i ispitivanje instrumenata podrške za

donošenje odluka baziranog na inovativnom teritorijalno - informacijskom sustavu.

Putem projekta REDECON bit će moguće utvrditi najpogodnije lokacije za razvojne aktivnosti

na nekom teritoriju, optimizirati logistiku i transport unutar proizvodnih područja te optimizirati

javni prijevoz. Osim toga, REDECON će omogućiti vrednovanje koristi prostornih planova.

Primjerice, omogućit će mjerenje utjecaja određene infrastrukturne politike kao što je promjena

prometne dostupnosti odabirom npr. nove ceste umjesto željezničke pruge.

REDECON teritorij

Završna konferecija, Venecija, ožujak 2008.

Posebnost metodološkog pristupa REDECON-a leži u sposobnosti izdvajanja grupe čimbenika

prostornog razvoja i/ili alokacija ulaganja koja naglašavaju kvalitativne aspekte koji utječu

na lociranje ekonomskih aktivnosti. Definicija tih kvalitativnih profila naziva se Kvaliteta

lociranja aktivnosti (ALQ -Activity Location Quality). REDECON alat temelji se na jedinstvenom

Prostorno informacijskom sustavu (TIS - Territorial Information System) integriranom s

modelom koji simulira pokretljivost odnosno mobilnost.

Potencijali REDECON modela leže u njegovoj prilagodljivosti vrlo različitim kontekstima i

područjima kao što su okoliš, ekonomski razvoj te prostorno i prometno planiranje. Njegova

prednost je sposobnost da predstavlja kompleksne sustave integrirajući različite vrste

podataka. Na taj način REDECON omogućava kvantitativnu i kvalitativnu evaluaciju, korisnu

za onog koji donosi odluku.

Osim toga, REDECON je alat za “ex-ante” evaluaciju razvojnih politika kao i za njihov nadzor

i “ex-post” evaluaciju što ga čini iznimno korisnim sredstvom za upravu i poduzeća.

U ovoj fazi projekt REDECON je ispitivao zajedničku metodologiju razvijajući tri modela:

- neke aplikacije na regionalnim razinama, s ciljem usporedbe postignutih rezultata

- pojedinačnu aplikaciju na makroregionalnoj razini koja obuhvaća sve uključene EU regije

- tri Pilot projekta na pod-regionalnoj razini, koji produbljuju različita područja u specifičnim

kontekstima. Pilot projekti razvijali su se u regijama Emilia Romagna, Veneto te u Sloveniji.

REDECON je korisna podrška za izradu, predstavljanje, nadziranje i evaluaciju prostornih

marketiških strategija na lokalnoj, regionalnoj i nadregionalnoj razini.

REDECON

u Istarskoj županiji

Istarska razvojna agencija kao jedini partner u projektu REDECON izvan podučja Europske Unije,

sklopila je Ugovor s Delegacijom Europske Komisije u Republici Hrvatskoj u studenom 2006.

te je započela realizaciju projektnih aktivnosti sufinanciranih putem CARDS Programa.

Osnovni zadatak Istarske razvojne agencije u projektu bio je sudjelovanje u formiranju

REDECON metodologije koja uključuje razvoj i implementaciju inovativnih alata (baza podataka

i GIS sustava) za podršku javnim institucijama u procesu prostornog planiranja kao temelja

za održivi regionalni razvoj, promocija projekta na području Istarske županije te stvaranje

preduvjeta za preuzimanje pozitivnih iskustava

u predmetnom području putem ovog projekta

kao i putem budućih projekata koji će proizaći

iz njega.

Kako bi prenijela iskustva koja se koriste u

regijama partnerima u prostornom planiranju,

Istarska razvojna agencija je tijekom implementacije

projekta ostvarila niz aktivnosti

za promociju projekta na području Istarske

županije (konferencije, radionice, promotivni

materijali, web stranica, prezentacija projekta

i njegovih rezultata) te je uključila institucije

iz segmenta prostornog planiranja u pojedine

aktivnosti projekta. Putem sastanaka i treninga

organiziranih od strane nositelja projekta osiguran

je prijenos znanja i iskustava iz područja

prostornog planiranja za osoblje IDA-e i za

institucije koje se bave predmetnim aktivnostima

na području Istarske županije.

Osim toga, Istarska razvojna agencija je u

suradnji s nositeljem projekta Unioncamere

Veneto organizirala trening seminar na temu

korištenja GIS sustava s primjerima aplikacije

REDECON modela za relevantne institucije u

Istarskoj županiji.

U koordinaciji s austrijskim partnerima

ostvareno je studijsko putovanje u Beč s ciljem

upoznavanja pozitivnih primjera korištenja

inovativnih software-a u procesu prostornog i

transportnog planiranja u Austriji uz naglasak

na primjer uporabe i korištenja ERRAM modela

koji se u Austriji koristi za strateško planiranje

te je predstavljao uporište pri definiranju

REDECON modela.

Projekt REDECON omogućio je partnerima

iz Istarske županije sudjelovanje u uspostavi

inovativnog alata za prostorno planiranje,

korištenje informacija i rezultata ostvarenih

u projektu te su stvoreni temelji za nastavak

i produbljivanje suradnje s partnerima

uspostavom novih projekata iste ili slične

tematike koji će se u narednom periodu

implementirati na području Istarske županije.

Konferencija, Pula

U veljači 2007. godine u Puli su održani sastanci partnera u projektu REDECON kojima je

prethodila konferencija na kojoj su govorili predstavnici Istarske županije, Grada Pule i Istarske

razvojne agencije. Pritom je naglašen značaj suradnje na europskim projektima osobito u

segmentima koji su od presudnog značaja za lokalni i regionalni razvoj kao što je to područje

prostornog planiranja kojemu se na inovativan način pristupa u projektu REDECON. Nositelji

projekta, Unioncamere Veneto prezentirali su projekt Redecon te njegove glavne ciljeve i

očekivane rezultate. Na konferenciji su pored partnera u projektu sudjelovali predstavnici

gradova i općina iz Istarske županije, predstavnici gospodarske i obrtničke komore, Istarske

županije, Zavoda za prostorno planiranje Istarske županije te predstavnici ostalih relevantnih

institucija i medija.

Trening seminar, Pula

Temeljem suradnje sa Zavodom za prostorno planiranje Istarske županije čiji su predstavnici

uključeni u pojedine aktivnosti projekta i u koordinaciji s nositeljima projekta Unioncamere

Veneto, definirane su teme trening seminara namijenenog relevantnim institucijama za

prostorno planiranje u Istarskoj županiji. Tako je na dvodnevnom trening seminaru u studenom

2007. godine predstavljena upotreba software-a koji se koriste u prostornom planiranju

(Arc Map i Arc View) uz naglasak na njihovu praktičnu primjenu. Polaznicima je osim toga

predstavljen projekt REDECON i alati koji se koriste za uspostavu REDECON modela kao i

njihova primjena u regiji Veneto. Na radionici su pored predstavnika Istarske razvojne agencije

i Zavoda za prostorno planiranje Istarske županije sudjelovali i predstavnici Grada Pule.

Studijsko putovanje,

Beč

U travnju 2008. godine predstavnici Istarske razvojne agencije

i Zavoda za prostorno planiranje Istarske županije boravili su u

Beču gdje su posjetili tvrtku IPE, koja je glavni nositelj aktivnosti

u projektu REDECON u ulozi konzultanta za austrijske partnere,

te regiju Niederösterreich koja je partner u projektu. Predstavnici

tvrtke IPE predstavili su svoje projekte iz područja prostornog

planiranja, nastanak ERRAM modela i njegovu primjenu u projektu

REDECON, model funkcioniranja transportnog sustava VISEM/

VISUM i njegovu primjenu, model “Kvaliteta života” koji pruža

indikatore za ocjenu kvalitete lokacije kao i ostale projekte.

Predstavnici regije Niederösterreich nakon uvodnog predstavljanja

regije i odjela koji se bavi prostornim planiranjem prezentirali su

ERRAM model i njegovu primjenu na raznim aplikacijama. Osim

toga, s partnerima su dogovarane mogućnosti daljnje suradnje na

budućim projektima.

More magazines by this user
Similar magazines