Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum 2010 - Ferðamálastofa

ferdamalastofa.is

Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum 2010 - Ferðamálastofa

F E R Ð A Þ J Ó N U S T A Á

Í S L A N D I Í T Ö L U M

MARS 2011

FERÐAMÁLASTOFA


Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum

– EFNISYFIRLIT –

Bls.

Ferðaþjónusta á Íslandi 3

Ferðaneysla eftir vöruflokkum 4

Erlendir ferðamenn til Íslands 5

Ferðamenn um Keflavíkurflugvöll og Seyðisfjörð 6

Ferðamenn um Keflavíkurflugvöll eftir tímabilum/mánuðum 2010 7

2

Ferðamenn um Keflavíkurflugvöll eftir tímabilum 2008-2010 8

Ferðamenn um Keflavíkurflugvöll eftir mánuðum 2008-2010 9-10

Gistinætur á hótelum 2010 11

Erlendir ferðamenn á Íslandi 2009-2010 12-13

Erlendir ferðamenn sumarið 2010 14-15

Ferðalög Íslendinga 2010 16-18

Ferðalög Íslendinga 2011 19


FERÐAÞJÓNUSTA Á ÍSLANDI

20,5

Hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu

og hlutdeild í heildarútflutningstekjum

18,3 18,7 18,6

21,9 22,4 22,1

17,2

14,4 14,2

Hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu

var 4,9% að meðaltali á árunum

2000-2008. Mestur var hann árið 2002

eða 5,7% og minnstur árið 2006 eða

4,3%.

5,2 5,5 5,7 5,0 4,9 4,4 4,3 4,6 4,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Á árunum 2000-2009 var hlutdeild

ferðaþjónustu innanlands í heildarútflutningstekjum

að meðaltali 18,8%.

Mest var hlutdeildin árið 2005, 22,4%

og minnst árið 2010 eða 14,2%.

% landsframleiðslu % af útflutningi

5.414

Fjöldi starfa í ferðaþjónustu

5.900

5.350

3.335

2.983

3.116

Fjöldi starfa í ferðaþjónustu var 8.500

árið 2009 sem er svipaður fjöldi og árið

2007. Fjöldi í einkennandi ferðaþjónustugreinum;

gisti- og veitingaþjónustu,

farþegaflutningum og ferðaskrifstofustörfum

var 5.350 árið 2009.

Um 3.200 störf voru í tengdum

greinum s.s. smásölu, afþreyingu,

menningu, tómstundum, verslun og

þjónustu tengdri farþegaflutningum.

3

2007 2008 2009

Störf í ferðaþjónustu

Störf í tengdum greinum

Störf í ferðaþjónustu voru 5,1% af

heildarfjölda starfa á landinu árið

2009.

Kaup á ferðaþjónustu innanlands 2008

Erlendir

ferðamenn

54,8%

39,6%

5,6%

Íslensk

heimili

Íslensk fyrirtæki,

hið opinbera

Heildarferðaneysla innanlands á árinu

2008 var rúmlega 171 milljarður kr.

Útgjöld erlendra ferðamanna voru 93,5

milljarðar kr. eða 54,8% af ferðaneyslu

innanlands. Útgjöld Íslendinga voru um

77 milljarðar kr. eða rúmlega 45% af

ferðaneyslu þar af mældust útgjöld

fyrirtækja og hins opinbera 9,5

milljarðar kr. eða 6% af heildarferðaneyslu.

Ef fargjaldatekjum íslensku flugfélaganna

vegna starfsemi þeirra utan

Íslands er bætt við hækka gjaldeyristekjurnar

í rúmlega 132 milljarða kr.

Heimild: Hagstofa Íslands.


FERÐANEYSLA EFTIR VÖRUFLOKKUM

Heildarferðaneysla innanlands 2008

eftir vöruflokkum - Milljarðar kr.

Gistiþjónusta

Veitingaþjónusta

Leiga flutningatækja, bílaleigur o.fl.

Flutningar á landi og sjó

Farþegaflutningar með flugi

Ferðaskrifstofur

Sala bensíns, viðgerðir/viðhald bifreiða

Önnur þjónusta v. farþegaflutninga

Menning og afþreying

Ýmis önnur þjónusta við ferðamenn

Ýmis verslun tengd ferðaþjónustu

8,8

5,9

8,5

8,4

5,0

9,9

11,5

15,9

18,5

27,2

51,0

51 milljarður kr. af heildarferðaneyslu

innanlands árið 2008 er tilkominn

vegna farþegaflutninga með flugi,

34,4 milljarðar vegna gisti- eða

veitingaþjónustu, 20,3 vegna leigu

flutningatækja, bílaleiga og smásölu

bensíns, viðgerða og viðhalds

bifreiða. 14,4 milljarðar eru tilkomnir

vegna annarra samgangna. Þjónusta

ferðaskrifstofa nam 9,9 milljörðum af

heildarferðaneyslu, menning og

afþreying 8,4 milljörðum, ýmis

verslun tengd ferðaþjónustu 27,2

milljörðum kr. og önnur þjónusta við

ferðamenn 5 milljörðum kr.

Neysla erlendra ferðamanna og Íslendinga

eftir vöruflokkum 2008 - Milljarðar kr.

Gistiþjónusta

Veitingaþjónusta

Leiga flutningatækja, bílaleigur o.fl.

Flutningar á landi og sjó

Farþegaflutningar með flugi

Ferðaskrifstofur

Sala bensíns, viðgerðir og viðhald

bifreiða

Önnur þjónusta tengd

farþegaflutningum

Menning og afþreying

Ýmis önnur þjónusta við ferðamenn

1,4

1,7

4,2

6,1

3,8

2,1

2,6

5,9

2,7

5,7

2,4

2,7

8,1

10,5

8,7

7,1

7,4

9,3

21,3

29,7

Útgjöld vegna farþegaflutninga með

flugi vega þyngst í neyslu erlendra

ferðamanna og Íslendinga eða 29,7

milljörðum hjá erlendum ferðamönnum

og 21,3 milljörðum hjá

Íslendingum. Annað tengt farþegaflutningum

vegur ennfremur þungt

og telur um 19,6 milljarða af

útgjöldum erlendra ferðamanna og

15 milljarða af útgjöldum Íslendinga.

Útgjöld vegna gisti- og veitingaþjónustu

er svipuð hjá erlendum

gestum og Íslendingum eða um og

yfir 17 milljarðar. Útgjöld vegna

ýmissar verslunar sem tengist

ferðaþjónustu nema 14,4 milljörðum

hjá erlendum ferðamönnum og 12,8

hjá Íslendingum. Önnur útgjöld, s.s.

vegna menningar og afþreyingar,

þjónustu ferðaskrifstofa og annarrar

þjónustu nema 12,1 milljarði hjá

erlendum ferðamönnum og 11,2

milljörðum hjá Íslendingum.

4

Ýmis verslun tengd ferðaþjónustu

12,8

14,4

Íslendingar

Erlendir ferðamenn

Heimild: Hagstofa Íslands.


ERLENDIR FERÐAMENN TIL ÍSLANDS

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Erlendir ferðamenn til Íslands 2000-2010

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Árleg aukning erlendra ferðamanna

til Íslands hefur verið 5,3%

milli ára að jafnaði síðastliðin tíu

ár.

Árið 2010 komu tæplega 495

þúsund gestir til landsins eða 200

þúsund fleiri en á árinu 2000.

Heimild: Ferðamálastofa, Austfar, Isavia.

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Erlendir gestir með skemmtiferðaskipum til

Reykjavíkur

Fjöldi

farþega

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Farþegar

Skipakomur

Fjöldi

skipa

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Um 95% skemmtiferðaskipa til

landsins hafa viðkomu í Reykjavík.

Árið 2010 komu um 70 þúsund

farþegar til Reykjavíkur með 74

skipum, 2% fleiri en árinu áður.

Heimild: Faxaflóahafnir.

5

ERLENDIR FERÐAMENN EFTIR KOMUSTÖÐUM

Breyting milli ára

2009 2010 Fjöldi (%)

Keflavík 464.536 459.252 -5.284 -1,1

Seyðisfjörður 13.866 15.336 1.470 10,6

Aðrir flugvellir 15.539 20.181 4.642 29,9

Samtals 493.941 494.769 828 0,2

Langflestir erlendir ferðamenn

koma til landsins með flugi um

Keflavíkurflugvöll.

Heimild: Ferðamálastofa, Austfar, Isavia.


FERÐAMENN UM KEFLAVÍKURFLUGVÖLL OG SEYÐISFJÖRÐ

BROTTFARIR UM LEIFSSTÖÐ 2008-2010

eftir þjóðernum

Fjöldi gesta Aukning fækkun milli ára (%)

2008 2009 2010 07/08 08/09 09/10

Bandaríkin 40.495 43.909 51.166 -22,0 8,4 16,5

Bretland 69.982 61.619 60.326 -4,6 -12,0 -2,1

Danmörk 41.026 40.270 38.139 -0,9 -1,8 -5,3

Finnland 10.797 11.566 11.012 9,3 7,1 -4,8

Frakkland 26.161 28.818 29.255 15,4 10,2 1,5

Holland 18.756 19.262 17.281 30,2 2,7 -10,3

Ítalía 10.116 12.645 9.692 -3,4 25,0 -23,4

Japan 6.732 7.048 5.580 10,4 4,7 -20,8

Kanada 10.568 11.063 13.447 67,9 4,7 21,5

Noregur 35.122 36.485 35.662 1,0 3,9 -2,3

Spánn 10.438 13.771 12.237 10,4 31,9 -11,1

Sviss 7.136 8.646 9.163 3,3 21,2 6,0

Svíþjóð 32.259 31.421 27.944 -3,3 -2,6 -11,1

Þýskaland 45.120 51.879 54.377 11,3 15,0 4,8

Annað 107.964 86.134 83.971 10,8 -20,2 -2,5

Samtals 472.672 464.536 459.252 3,0 -1,7 -1,1

eftir markaðssvæðum

Fjöldi gesta Aukning fækkun milli ára (%)

2008 2009 2010 07/08 08/09 09/10

Norðurlönd 119.204 119.742 112.757 -0,2 0,5 -5,8

Bretland 69.982 61.619 60.326 -4,7 -12,0 -2,1

Mið-/S-Evrópa 117.727 135.021 132.005 12,7 14,7 -2,2

N-Ameríka 51.063 54.972 64.613 -12,3 7,7 17,5

Annað 114.696 93.182 89.551 10,7 -18,8 -3,9

Samtals 472.672 464.536 459.252 3,0 -1,7 -1,1

6

FERÐAMENN MEÐ NORRÆNU

eftir markaðssvæðum

Fjöldi gesta Aukning fækkun milli ára (%)

2008 2009 2010 07/08 08/09 09/10

Norðurlönd 4.681 3.938 4.867 -16,8 -15,9 23,6

Bretland 511 161 182 9,9 -68,5 13,0

Mið-/S-Evrópa 7.515 8.362 8.686 0,4 11,3 3,9

N-Ameríka 38 26 39 -19,1 -31,6 50,0

Annað 1.656 1.379 1.726 -4,7 -16,7 25,2

Samtals 14.401 13.866 15.500 -6,2 -3,7 11,8

Heimild: Ferðamálastofa og Austfar.


FERÐAMENN UM KEFLAVÍKURFLUGVÖLL EFTIR TÍMABILUM/MÁNUÐUM 2010

40.000

Brottfarir um Leifsstöð eftir markaðssvæðum 2010

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Norðurlönd

Bretland

Mið-/S-Evrópa

N-Ameríka

Annað

0

J F M A M J J Á S O N D

BROTTFARIR UM LEIFSSTÖÐ - HLUTFALLSLEG (%) DREIFING EFTIR TÍMABILUM/MÁNUÐUM

Janmaí

Júnágú

Sepdes

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Bandaríkin 25,2 46,4 28,4 4,1 4,3 5,9 4,1 6,8 14,2 15,9 16,3 11,0 7,5 5,5 4,4

Bretland 42,0 27,6 30,2 7,1 10,1 10,8 8,8 5,2 6,7 10,3 10,6 6,2 10,8 7,0 6,2

Danmörk 25,5 47,5 26,9 3,2 3,7 6,0 5,2 7,4 11,2 21,1 15,2 9,4 8,9 4,5 4,1

Finnland 25,7 45,3 28,9 2,5 2,4 4,8 8,4 7,6 13,2 16,1 16,0 9,1 9,6 5,6 4,6

Frakkland 20,1 64,5 15,5 2,7 3,0 5,5 3,9 5,0 11,5 21,9 31,1 5,9 3,9 2,9 2,8

Holland 29,0 46,2 24,9 3,9 4,9 6,9 4,8 8,5 10,7 16,6 18,9 8,3 7,9 5,2 3,5

Ítalía 12,4 74,1 13,5 2,6 2,1 2,4 2,2 3,1 9,5 21,8 42,8 5,6 2,7 2,7 2,5

Japan 47,6 22,1 30,3 13,7 13,5 12,5 4,6 3,3 6,0 6,1 10,0 7,5 6,5 7,0 9,3

Kanada 13,8 55,1 31,1 1,8 1,8 1,9 1,7 6,6 15,7 18,6 20,8 14,7 11,2 2,5 2,7

Kína 19,8 47,3 33,0 4,4 3,5 3,1 3,6 5,2 15,4 15,2 16,7 12,0 9,4 5,7 5,9

Noregur 30,3 38,9 30,7 4,2 4,5 7,0 5,8 8,8 12,0 13,4 13,5 11,4 10,0 6,1 3,2

Pólland 22,4 50,5 27,0 3,8 3,0 5,0 4,8 5,8 17,5 18,9 14,1 5,6 6,0 3,9 11,5

Spánn 12,2 73,9 13,9 1,6 1,4 2,3 4,2 2,7 6,2 24,7 43,0 7,1 3,1 1,6 2,1

Sviss 11,4 76,5 12,1 2,5 2,0 1,7 1,9 3,3 11,1 34,5 30,9 6,4 3,3 1,4 1,0

Svíþjóð 30,6 40,4 29,2 5,5 4,5 5,8 6,3 8,5 11,1 14,4 14,9 9,8 8,4 6,7 4,3

Þýskaland 15,7 66,5 17,9 2,5 2,3 2,8 2,9 5,2 15,5 24,5 26,5 9,6 4,2 2,2 1,9

Annað 22,9 53,1 24,1 4,0 3,5 4,8 4,9 5,7 12,4 20,6 20,1 9,1 6,7 4,2 4,1

Samtals 25,4 49,5 25,0 4,1 4,4 5,7 5,0 6,2 11,8 18,2 19,5 8,9 7,4 4,6 4,1

7

Janmaí

Júnágú

Sepdes

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Norðurlönd 28,2 42,8 28,9 4,0 4,0 6,1 6,0 8,1 11,6 16,5 14,7 10,1 9,2 5,7 3,9

Bretland 42 27,6 30,2 7,1 10,1 10,8 8,8 5,2 6,7 10,3 10,6 6,2 10,8 7,0 6,2

Mið-/S-Evrópa 17,6 65,4 17,1 2,7 2,7 3,8 3,3 5,1 12,4 23,4 29,6 7,8 4,3 2,7 2,3

N-Ameríka 22,8 48,2 29,0 3,6 3,8 5,1 3,6 6,7 14,5 16,4 17,3 11,8 8,3 4,9 4,0

Annað 24,2 50,4 25,4 4,6 4,1 5,2 4,8 5,5 12,9 19,1 18,4 8,6 6,8 4,4 5,6

Samtals 25,4 49,5 25,0 4,1 4,4 5,7 5,0 6,2 11,8 18,2 19,5 8,9 7,4 4,6 4,1

Heimild: Ferðamálastofa.


FERÐAMENN UM KEFLAVÍKURFLUGVÖLL EFTIR TÍMABILUM 2008-2010

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Brottfarir um Leifsstöð; janúar-maí

2008 2009 2010

Bretar hafa verið fjölmennastir í

hópi þeirra ferðamanna sem

heimsóttu landið á tímabilinu

janúar til maí. Bandaríkjamönnum

hefur farið fjölgandi á tímabilinu og

voru næstfjölmennastir árið 2010.

Gosið í Eyjafjallajökli hafði veruleg

áhrif á fjölda ferðamanna árið 2010

og komu mun færri Norðmenn,

Danir Þjóðverjar og Svíar en árin á

undan.

0

Bretland Bandaríkin Noregur Danmörk Þýskaland Svíþjóð

Brottfarir um Leifsstöð; júní-ágúst

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2008 2009 2010

Þýskal. Bandar. Frakkl. Danmörk Bretl. Noregur Svíþjóð Spánn

Þjóðverjar eru langfjölmennastir

þeirra sem koma til landsins yfir

sumarmánuðina og hafa aldrei

komið jafnmargir Þjóðverjar til

landsins að sumri til og árið 2010.

Bandaríkjamenn koma þar á eftir

en fast á eftir fylgja Frakkar, Danir

og Bretar.

8

Brottfarir um Leifsstöð; sept.-desember

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

2008 2009 2010

Bretar eru fjölmennastir þeirra sem

koma til landsins síðla árs eða á

tímabilinu september til desember.

Bandaríkjamönnum hefur hins

vegar fjölgað verulega frá 2008 og

voru næstfjölmennasta þjóðernið

árið 2010.

0

Bretland Bandaríkin Noregur Danmörk Þýskaland Svíþjóð

Heimild: Ferðamálastofa.


FERÐAMENN UM KEFLAVÍKURFLUGVÖLL EFTIR MÁNUÐUM 2008-2010

100.000

Brottfarir erlendra ferðamanna um

Leifsstöð

460 þúsund erlendir ferðamenn

komu til Íslands um Leifsstöð árið

2010 eða 2,8% færri en árið 2007.

80.000

60.000

40.000

20.000

0

J F M A M J J Á S O N D

2008

2009

2010

Tæplega helmingur ferðamanna

hefur komið yfir sumarmánuðina

þrjá (júní-ágúst) síðastliðin þrjú ár,

tæplega þriðjungur að vori (aprílmaí)

eða hausti (sept-okt) og um og

yfir fimmtungur að vetri (janmar/nóv-des).

Brottfarir Norðurlandabúa um Leifsstöð

20.000

15.000

10.000

5.000

0

J F M A M J J Á S O N D

2008

2009

2010

113 þús. Norðurlandabúar komu til

á Íslands árið 2010 eða um sjö

þúsund færri en komu árið 2008 og

2009. Tveir Norðurlandabúar af

hverjum fimm hafa komið yfir

sumarmánuðina síðastliðin þrjú ár,

um og yfir þriðjungur að vori eða

hausti og tæplega fjórðungur að

vetri til.

9

Brottfarir Breta um Leifsstöð

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

2008

2009

2010

Á árinu 2010 komu 60 þúsund

Bretar til Íslands eða tæplega 10

þúsund færri en á árinu 2008.

Tæplega þriðjungur Breta kemur að

sumri, um þriðjungur að vori eða

hausti og þriðjungur yfir vetrarmánuðina.

0

J F M A M J J Á S O N D

Heimild: Ferðamálastofa.


FERÐAMENN UM KEFLAVÍKURFLUGVÖLL EFTIR MÁNUÐUM 2008-2010

16.000

14.000

12.000

Brottfarir Þjóðverja um Leifsstöð

Árið 2010 komu um 54 þúsund

Þjóðverjar til Íslands, 20,5% fleiri en

árið 2008 þegar þeir voru 45

þúsund talsins.

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

J F M A M J J Á S O N D

2008

2009

2010

Um tveir þriðju Þjóðverja hafa

komið yfir sumarmánuðina síðastliðin

þrjú ár. Tæplega fjórðungur

hefur komið að vori eða hausti og

ríflega einn af hverjum tíu yfir

vetrarmánuðina.

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Brottfarir Frakka, Ítala, Spánverja um

Leifsstöð

J F M A M J J Á S O N D

2008

2009

2010

Um 51 þúsund Frakkar, Ítalir og

Spánverjar heimsóttu landið árið

2010 en á árinu 2009 voru þeir um

55 þúsund og árinu 2008 tæplega

47 þúsund. Langflestir Frakkar,

Ítalir og Spánverjar hafa komið yfir

sumarmánuðina eða nærri 70%

síðastliðin þrjú ár. Tæplega

fimmtungur hefur komið á vorin

eða haustin og um einn af hverjum

tíu yfir vetrarmánuðina.

10

Brottfarir N-Ameríkana um Leifsstöð

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

J F M A M J J Á S O N D

2008

2009

2010

Árið 2010 komu tæplega 65 þúsund

N-Ameríkanar til Íslands, fjórðungi

fleiri en á árinu 2008.

Síðastliðin þrjú ár hefur helmingur

N-Ameríkana komið yfir sumarmánuðina,

tæplega þriðjungur að

vori eða hausti og um fimmtungur

yfir vetrarmánuðina.

Heimild: Ferðamálastofa.


GISTINÆTUR Á HÓTELUM 2010

Framboð á hótelum 2010

(hlutfall rúma eftir landshlutum)

Norðurland

11%

Austurland

5%

Vestfirðir

1%

Vesturland

4%

Suðurnes

4%

Suðurland

14%

Höfuðborgarsvæði

61%

Á undanförnum árum hefur verið

mikil aukning í framboði á gistirými.

Sumarið 2010 voru í boði 9.488

rúm á 80 hótelum sem er um

54,5% af heildarfjölda rúma á

hótelum og gistiheimilum í landinu.

Gistinætur erlendra gesta á hótelum

200.000

150.000

100.000

50.000

0

J F M A M J J Á S O N D

2009

2010

Erlendir gestir eyddu um einni

milljón gistinátta á hótelum á

Íslandi árið 2010 og er um að ræða

3,4% færri gistinætur á hótelum en

á árinu 2009.

45% gistinátta á hótelum er eytt að

sumri, tæplega þriðjungi að vori

eða hausti og tæplega fjórðungi

yfir vetrarmánuðina.

11

Gistinætur Íslendinga á hótelum

30.000

25.000

20.000

Íslendingar eyddu um 250 þúsund

gistinóttum á hótelum innanlands

árið 2010 eða 2,7% færri gistinóttum

en árinu áður.

15.000

10.000

5.000

2009

2010

Fjórðungi gistinátta var eytt yfir

sumarmánuðina, ríflega þriðjungi

að vori eða hausti og ríflega

þriðjungi yfir vetrarmánuðina.

0

J F M A M J J Á S O N D

Heimild: Hagstofa Íslands.


ERLENDIR FERÐAMENN Á ÍSLANDI 2009-2010

KYN

Vetur (sept '09-maí '10)

Karlar 52,0%

Konur 48,0%

Sumar (júní-ágúst '10)

Karlar 59,0%

Konur 41,0%

MEÐALALDUR

Vetur

Sumar

38,7 ár

43,0 ár

37

Aldursskipting (%)

Vetur '09-'10

Sumar '10

24

19 19 19

16

14 14

14

12

8

4

16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65

Aldur

Tilgangur ferðar (%)

82

87

Vetur '09-'10

Sumar '10

Langflestir koma til Íslands í frí.

Hlutfallslega fleiri koma vegna

viðskipta eða vinnu á Íslandi utan

sumartíma.

12

7 7 8 5 4 4

Frí Heimsókn Viðskipti Ráðstefna

Föruneyti ferðamanna (%)

Maki

41

40

Vinir

Einn

Vinnufél.

11

14

16

15

29

28

Sumar '10

Vetur '09-'10

Langflestir ferðast til Íslands með

maka eða vinum að sumri og vetri.

Hlutfallslega fáir ferðast með börn.

Með

börn

8

7

Heimild: Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar. Könnun meðal erlendra ferðamanna 2009-10.


ERLENDIR FERÐAMENN Á ÍSLANDI 2009-2010

Dvalarlengd - flokkuð (%)

43

39

39

30

12

13

14

Vetur '09-'10

Sumar '10

3

5

2

nætur

1-3 4-7 8-14 15-21 >21

Meðaldvalarlengd erlendra ferðamanna

á Íslandi er 5,9 nætur að vetri

og 10,4 nætur að sumri. Ríflega tveir

af hverjum fimm gista eina til þrjár

nætur að vetri og tveir af hverjum

fimm fjórar til sjö nætur. Tveir af

hverjum fimm sumargestum gista

hins vegar átta til fjórtán nætur og

tæplega þriðjungur fjórar til sjö

nætur.

Tegund ferðar (%)

79

78

Vetur '09-'10

Sumar '10

Flestir erlendir ferðamenn á Íslandi

ferðast á eigin vegum, 79% að vetri

til og 78% að sumri. Ríflega fimmtungur

kemur hins vegar í hópferð að

sumri og vetri.

13

21

22

Eigin vegum

Hópferð

Hvaða farartæki eru notuð á ferðalögum

innanlands (%)

Hóp.f.bíll

Bílaleigubíll

Áætl.bíll

Vinabíll

Eigin bíll

Annað

2

8

10

8

8

15

22

28

33

46

56

Sumar '10

Vetur '09-'10

Að vetri til nýta flestir sér hópferðabíla

á ferðalögum innanlands en

bílaleigubílar og áætlunarbifreiðir eru

ennfremur nýttar í nokkrum mæli. Á

sumrin eru bílaleigubílar hins vegar

algengasta farartækið til ferðalaga

meðal erlendra ferðamanna en

hópferðabílar eru auk þess nýttir af

mörgum.

Heimild: Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar. Könnun meðal erlendra ferðamanna 2009-10.


ERLENDIR FERÐAMENN SUMARIÐ 2010

KYN

Karlar 59,0%

Konur 41,0%

MEÐALALDUR

TEGUND FERÐAR

43 ár

Á eigin vegum 78,0%

Pakkaferð 22,0%

KOMIÐ ÁÐUR TIL ÍSLANDS 22,0%

Aldursskipting ferðamanna að sumri (%)

24

19 19

14

16

8

16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65

Aldur

Hvaðan kom hugmyndin að Íslandsferð? (%)

Áhugi á Íslandi og náttúru þess

Vinir/ættingjar

Fyrri heimsókn

Internetið

Ferðahandbækur/bæklingar

Greinar í blöðum/tímaritum

Íslenskar bókmenntir/kvikmyndir

10

7

7

7

7

28

63

Flestir nefna náttúruna og landið

þegar spurt er um hvaðan

hugmynd að Íslandsferð kom.

Margir nefna vini og ættingja eða

fyrri heimsókn, en mun færri

nefna netið, ferðahandbækur eða

bæklinga, greinar í blöðum eða

tímaritum og íslenskar bókmenntir

eða kvikmyndir. Aðrir

þættir eru nefndir í mun minna

mæli.

14

Íslensk menning/saga

Vinir/ættingjar á Íslandi

Millilending á Íslandi

Þættir sem höfðu áhrif á ákvörðun um

Íslandsferð (%)

Náttúra Íslands

Ferðatilboð

Spa/heilsulind

10

10

7

6

32

82

Náttúra Íslands hefur áhrif á

ákvörðun flestra ferðamanna að

koma til landsins. Margir nefna

ennfremur íslenska menningu

eða sögu. Aðrir þættir koma þar

langt á eftir s.s. hagstætt

ferðatilboð vinir eða ættingjar á

Íslandi, millilending á Íslandi og

,,spa“ eða heilsulind.

Heimild: Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar.Könnun meðal erlendra ferðamanna sumarið 2010, unnið fyrir Ferðamálastofu.


ERLENDIR FERÐAMENN SUMARIÐ 2010

Hvaða afþreying var nýtt? (%)

Náttúruskoðun

Sundlaug/náttúruböð

Gönguferð/fjallgöngur

Söfn/sýningar

Hvalaskoðun

Bátsferð

Gallerí/handverksmiðstöð

Dagsferð með leiðsögn

Spa/heilsulind

Eldfjallaferð

39

36

31

25

24

21

50

49

62

82

Náttúrutengd afþreying á Íslandi er

vinsæl meðal erlendra ferðamanna.

Fjölmargir ferðamenn sumarið

2010 fóru í náttúruskoðun, gönguferðir

eða fjallgöngu, hvalaskoðun,

bátsferð og eldfjallaferð. Sund og

jarðböð voru ennfremur nýtt af

fjölmörgum sem og ýmis konar

menningartengd afþreying.

Minnisstæðast við Íslandsferðina (%)

Náttúran, landslagið

19,1

Bláa lónið

Jökulsárlón

Geysir

Gullfoss

Mývatn

Landmannalaugar

Hvalir, hvalaskoðun

12,6

10,6

8,4

7,6

18,5

17,8

17,5

Þeir þættir sem oftast voru nefndir

þegar svarendur voru spurðir hvað

þeim hefði þótt minnisstæðast við

Íslandsferðina í sumar tengdust

náttúrunni eða einstökum stöðum

á Íslandi á einhvern hátt.

15

Reykjavík

7,2

Eldfjöll, eldfjallaferðir

6,4

Uppfyllti Íslandsferðin væntingar

Mestu leyti

32%

Nokkru leyti

2%

Litlu leyti

1%

Öllu leyti

65%

Á heildina litið voru erlendir ferðamenn

nokkuð sáttir við Íslandsferðina

sem þeir fóru í sumarið

2010 en 65% voru á því að hún

hefði uppfyllt væntingar að öllu

leyti, 32% að hún hefði uppfyllt

væntingar að mestu leyti en 3% að

nokkru eða litlu leyti.

Heimild: Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar.Könnun meðal erlendra ferðamanna sumarið 2010, unnið fyrir Ferðamálastofu.


FERÐALÖG ÍSLENDINGA 2010

Var ferðast innanlands eða utan árið

2010? (%)

48,2

37,7

39,9

52,2

2009

2010

Svipaður fjöldi Íslendinga eða níu af

hverjum tíu ferðuðust innanlands

árið 2010 og árið 2009. Ríflega

fjórðungsaukning var hins vegar í

utanferðum milli ára, 56,3%

ferðuðust utan árið 2010 en árið á

undan ferðuðust 44,3% utan.

4,4

4,1

7,5

6,0

Eingöngu

innanlands

Eingöngu

utanlands

Bæði innanlands

og utan

Ferðaðist ekki

Í hvaða mánuði var ferðast innanlands? (%)

7573

66

63

5655

26

27

24

23

20 20

2019

16

16 17

1110 1214 15

16

13

J F M A M J J Á S O N D

2009

2010

Júlí er langvinsælasti mánuðurinn

til ferðalaga innanlands, en á árinu

2010 ferðuðust 72,9% landsmanna

í júlí. Fast á eftir fylgja ferðalög í

júnímánuði (54,6%) og ágúst

(63,4%). Á vor- og haustmánuðum,

þ.e. í apríl, maí, september og

október ferðaðist um og yfir

fimmtungur í hverjum mánuði fyrir

sig en mun minna var ferðast aðra

mánuði ársins.

16

Fjöldi gistinátta innanlands (%)

Þrjár vikur eða lengur

Tvær vikur

11-13 nætur

7-10 nætur

4-6 nætur

1-3 nætur

6,8

7,4

14,2

9,4

11,5

17,5

17,8

17,3

22,8

22,1

26,1

27

2010

2009

Meðaldvalarlengd á ferðalögum

innanlands var 14,9 nætur árið

2010. Um er að ræða sambærilega

dvalarlengd og árið 2009 en þá var

hún 14,3 nætur. Einn af hverjum tíu

gisti eina til þrjár nætur, tveir af

hverjum fimm fjórar til tíu nætur og

helmingurinn ellefu nætur eða

lengur.

Heimild: MMR/Markaðs- og miðlarannsóknir. Kannanir unnar fyrir Ferðamálastofu í janúar 2010 og janúar 2011.


FERÐALÖG ÍSLENDINGA 2010

Gisti hjá vinum/ættingjum

Sumarhús/íbúð í einkaeign

Orlofshús/íbúð félagasamtaka

Tjald/fellihýsi/húsbíll

Hótel/gistiheimili/sambærilegt

Gistiaðstaða nýtt á ferðalögum (%)

48,8

47,5

38,3

31,6

37

33,3

48,1

52,2

25,8

27,6

2010

2009

Helmingur Íslendinga gisti hjá

vinum og ættingjum á ferðalögum

innanlands og sama hlutfall í tjaldi,

fellihýsi eða húsbíl. Tæplega tveir af

hverjum fimm gistu í sumarhúsi

eða íbúð í einkaeign og álíka margir

í orlofshúsi eða íbúð í eigu félagasamtaka.

Fimmtungur gisti hins

vegar á hóteli, gistiheimili eða

sambærilegri gistingu.

Afþreying sem greitt var fyrir á ferðalögum (%)

Sund, jarðböð

Söfn, sýningar

Veiði

Leikhús, tónleikar

Golf

Bátsferð

67,0

65,9

37,7

32,9

22,5

19

17,3

18,1

14,1

12,4

11,2

10,2

2010

2009

Sund og jarðböð eru sú afþreying

sem flestir landsmenn greiddu fyrir

á ferðalögum árið 2010. Margir

borguðu sig inn á söfn eða

sýningar, fyrir veiði, leikhús eða

tónleika, golf eða bátsferð.

Um og innan við 5% nýttu sér

einhverja af eftirtalinni afþreyingu;

skoðunarferð eða göngu/fjallgöngu

með leiðsögumanni, hestaferð,

hvalaskoðun, dekur og heilsurækt,

flúðasiglingu/kajakferð, vélsleðaeða

snjósleðaferð og hjólaferð.

17

Höfuðborgarsvæðið

Hvaða landshlutar heimsóttir? (%)

(á ferðalögum sem vörðu eina nótt eða lengur)

Reykjanes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland

Austurland

Suðurland

Hálendið

8,5

10,1

21,4

21,3

25,1

44,1

59,8

58,5

Norðurland og Suðurland voru þeir

landshlutar sem flestir landsmenn

heimsóttu á árinu 2010 eða þrír af

hverjum fimm. Tveir af hverjum

fimm heimsóttu Vesturland,

fjórðungur Austurland, fimmtungur

Höfuðborgarsvæðið eða Vestfirði,

einn af hverjum tíu hálendið og

tæplega einn af hverjum tíu

Reykjanesið.

Heimild: MMR/Markaðs- og miðlarannsóknir. Kannanir unnar fyrir Ferðamálastofu í janúar 2010 og janúar 2011.


Vesturland Vestfirðir Norðurland Austurland Suðurland Reykjanes Hálendið

FERÐALÖG ÍSLENDINGA 2010

Heimsóttir staðir/svæði (%)

(á ferðalögum sem vörðu eina nótt eða lengur)

Landmannalaugar

Kjölur (þ.m.t. Hveravellir)

Sprengisandur

Herðubreiðalindir/Askja

Kárahnjúkar

Kverkfjöll

Lakagígar

Reykjanesbær

Grindavík

Reykjanestá/viti

Krísuvík

Þingvellir/Geysir/Gullfoss

Vík

Skógar

Eyrarbakki

Vestmannaeyjar

Hornafjörður

Skaftafell

Þórsmörk

Egilsstaðir/Hallormsstaður

Fjarðabyggð

Djúpivogur

Seyðisfjörður

Borgarfjörður eystri

Vopnafjörður

Akureyri

Skagafjörður

Mývatnssveit

Húsavík

Ásbyrgi

Siglufjörður

Hvammstangi

Þórshöfn

Ísafjörður

Hólmavík/Strandir

Hrafnseyri

Látrabjarg

Hornstrandir

Flatey á Breiðafirði

Akranes/Borgarnes

Hvalfjörður

Stykkishólmur

Húsafell/Reykholt

Snæfellsnesþjóðgarður

Dalirnir

4,7

3,1

2,7

1,3

0,9

,6,0

4,3

2,9

2,6

13,4

11,9

11,6

10,9

9,9

8,5

5,6

18,8

11,2

6,8

5,8

4,8

3,9

17,9

17,1

15,9

10,4

8,0

7,3

2,1

11,7

9,4

4,9

4,1

3,6

1,6

14,6

14,1

13,2

10,9

9,8

23,7

28,1

43,6

18

Heimild: MMR/Markaðs- og miðlarannsóknir. Könnun unnin fyrir Ferðamálastofu í janúar 2011.


Ferð erlendis Ferð innanlands

FERÐALÖG ÍSLENDINGA 2011

Hvers konar ferðalög eru fyrirhuguð 2011? (%)

Sumarbústaðaferð

56,8

Heimsókn til vina/ættingja

Ferð með vinahópi/klúbbfélögum

Borgar-/bæjarferð

Útivistarferð

Skíðaferð

Íþróttaferð

Ferð v. vinnu/ráðstefnu

Menningar-/heilsu-/dekurferð

Námsferð

Annað

11,4

10,3

10,2

6,0

3,5

7,3

25,2

24,5

33,8

49,9

Langflestir Íslendingar hafa

einhver áform um ferðalög á

árinu 2011. Þannig segjast 56,8%

ætla fara í sumarbústaðaferð

innanlands, 49,4% að heimsækja

vini eða ættingja, 33,8% í ferð

innanlands með vinahópi eða

klúbbfélögum, 31,7% borgarferð

erlendis, 25,2% borgar- eða

bæjarferð innanlands og 24,5%

útivistarferð innanlands, þ.m.t.

gönguferðir, snjósleða eða jeppaferðir.

Borgarferð

31,7

Sólarlandaferð

Vinnuferð

12,6

18,3

19

Skíðaferð

2,2

Annars konar ferð

18,7

Heimild: MMR/Markaðs- og miðlarannsóknir. Könnun unnin fyrir Ferðamálastofu í janúar 2011.

More magazines by this user
Similar magazines