Views
3 years ago

CTEK AC-POWER SYSTEM- SLO LETAK - pdf

CTEK AC-POWER SYSTEM- SLO LETAK - pdf

CTEK AC-POWER SYSTEM- SLO LETAK -

KABELSKI SISTEM ZA ELEKTRIKO POSEBEJ RAZVIT ZA PLOVILA PREPROST - VAREN - PRILAGODLJIV LET CTEK AC-POWER SISTEM Je prvi kabelski sistem, ki varno in neškodljivo dobavlja elektriko iz prikljuèka z obale na plovilo. Posebej je razvit za plovila in težke morske pogoje. Edinstveni sistem je odobrila neodvisna organizacija ( S-certifikat ) in zagotavlja, da sistem in njegove komponente popolnoma ustrezajo mednarodnim industrijskim standardom. CTEK AC-POWER SYSTEM CTEK AC-POWER SYSTEM je preprosto vgraditi. Hitri konektorji omogoèajo prilagajanje potrebam in možnost kasnejših sprememb. Notranji kabli so dobavljivi v doloèenih dolžinah, ni potrebe rezanja in vezave kablov. Razliène dolžine in »klik tehnika« hitrega konektorja naredi sistem prilagodljiv, varen in vgradljiv celo laiku. Polnilci M200, M300 in M300 STARTER so priporoèeni za uporabo s CTEK AC - POWER SYSTEMOM • Varna in elegantna vtiènica za na plovilo Elegantna in natanèno izdelana vtiènica za plovilo je izdelana iz najboljšega elektro poliranega nerjavnega jekla kvalitete SUS 316L. Oblika in dobro naèrtovano zapiranje zagotavlja zašèito po kvalifikaciji IP67. Potreben je samo izrez luknje premera 41 mm in pritrditev treh vijakov brez dodatnega tesnenja z raznimi tesnili. • Enostaven in varen sistem sestavljanja Z uporabo unikatnega CTEK hitrega konektorja - »klik tehnika« - naredi sistem prilagodljiv, varen in lahko vgradljiv. Sestavljeni konektorji imajo zašèito po kvalifikaciji IP55 ( zahteva se najmanj IP44 ). Ti konektorji zagotavljajo tudi enostavno podaljšanje in prilagoditev potrebam po elektriki. Razumljivo je, da so vsi kontakti in sklopi narejeni za visoko prevodnost in najbolje zašèiteni proti oksidaciji. • Dobro zašèiteni in gibljivi notranji kabli Vsi notranji kabli so iz mehkih bakrenih žic zašèiteni s PVC plašèem in jekleno spiralo. Presek je 2,5 mm2, zašèiteno s 16 A varovalko. Kabli so dobavljivi od 0,5 m do 5 metrov. • Uèinkovita zašèita pred škodljivim galvanskim tokom Elektrièna omarica sistema vsebuje zanesljiv in zelo majhen galvanski izolator, ki šèiti plovilo pred škodljivimi galvanskimi tokovi, ti pa povzroèajo korozijo na propelerjih, polnilcih in drugih kovinskih delih na plovilu. • Enostavno podaljšanje ali predelava Vrsta komponent poenostavlja podaljšanje ali predelavo elektriènega sistema na plovilu. Hitri konektorji, fleksibilna napeljava in priklopne vtiènice lahko zadostijo vsem individualnim zahtevam. • Odporen in gibljiv podaljšek za priklop Mehak,odporen, oranžni poliuretanski plašè šèiti mehke bakrene vodnike premera 2,5 mm2. Obstojen barvno in mehansko v mrzlem, toplem, vlažnem okolju. Vtiènica prikljuèka pri plovilu ima tudi praktièni indikator, ki sveti, ko je v kablu elektrika. UÈINKOVITA ZAŠÈITA PROTI ŠKODLJIVIM GALVANSKIM TOKOVOM www.adriablue.net +386 (0)41 803 348 NAJPAMETNEJŠI POLNILCI AKUMULATORJEV NA SVETU