Å UMARSKI LIST 7/1913

sumari.hr

Å UMARSKI LIST 7/1913

296 —

Županija

Lika Krbava

Županija

Modruš-Rieka

Županija

Zagreb

Županija

Varaždin

Topolovica

Topoljak

Topolje

Topolovac

Topolovac brieg

Topolovec

Trnovac (Korenica)

Trnovac (Lapac

dolnji)

Trnovac (Smiljan)

Trnovac (Sveti

Juraj)

Trnova

Trnovača

Trnova poljana

Trnovi

Trnovo

Trnova markuševačka

Trnjani (Gradusa)

Trnjani (Hrastovica)

Trnje

Trnovac

Trnovi

Trnovec (Desinić)

Trnovec (Jalžabet)

Trnovec vlastelinski

dvor

Vrbica Vrbovsko Vrbanska draga Vrbanovec

Vrbovsko senjsko Vrbovec Vrbišnica

Vrbovo Vrbno

Vrbovo

Gajine

Gaj Zobeničin

Gaj

Gaj (Sesvete)

Gaj (Sošice)

Gajec (Kasina)

Gajec (Lekenik)

Gajišće

Gajno

Gajska kuća

Gaj

Gajić

Lug (Bunić)

Lug (Dabar)

Lug (Prizna)

Lug (Stinica)

Lug (Klanac)

Lug crni

Lug debeli

Lug

Lužani

Lug Koranski

Lug mali

Lug (Draganić)

Lug (Podvrh)

Lug

Lug orehovečki

Lug poznanavečki

More magazines by this user
Similar magazines