Å UMARSKI LIST 7-9/1958

sumari.hr

Å UMARSKI LIST 7-9/1958

FUNKCIONALNI ODNOS IZMEĐU DEBLJINE KORE I PRSNOG

PROMJERA ZA NAŠE VAŽNIJE LISTOPADNO DRVEĆE

Dr. Dušan Klepac

Uvod

Pomanjkanje originalnih podataka o debljini kore za naše

glavne domaće šumske vrste drveća ponukalo me, da izvršim ova istraživanja,

u toliko više, što smo se u nastavnom i stručnom radu dosad služili

gotovo isključivo podacima i iskustvima šumarstva stranih zemalja.

Strani podaci gdjekad odgovaraju našim šumama, no u većini slučajeva

razlikuju se manje ili više od domaćih podataka.

Predajući rezultate ovih istraživanja šumarskoj javnosti, nadamo se,

da će oni korisno poslužiti našem šumarstvu, s jedne strane, kao naši

domaći, originalni podaci, a s druge strane vjerujemo, da će oni biti poticaj

za nastavak ovih istraživanja i mjerenja, kako bi se došlo do podataka

iz drugih područja i drugih biljnih zajednica naše zemlje. Pritom

mi je ugodna dužnost, da se zahvalim Rektoratu zagrebačkog

sveučilišta, koji je ova istraživanja financirao. Također dugujem

veliku zahvalnost kolegama, šumarima na terenu, kao i svojim demonstratorima

M. Sćetincu, R. Križancu, B. Hribljanu, F. V u-

činiću i M. Slabaku, koji su mi pomagali pri ovim istraživanjima,

kako na terenu, tako i u kancelariji.

METODE RADA

Mj er enj e

Debljinu kore mjerili smo pomoću specijalnog švedskog instrumenta

»Swedisch bark gauge«. Najprije je izmjeren promjer (D), a zatim debljina

kore (r) u prsnoj visini stabla.

Pri mjerenju debljine kore držali smo se principa slučajnosti,

te smo postupali onako kako je to već opisano u mojoj radnji

»Istraživanja o debljini kore u šumama hrasta lužnjaka i kitnjaka«, Šum.

list br. 3—4, 1957. Mjerili smo debljinu kore na stablima svih debljina,

svih položaja i sa svih strana — već prema tome

kako smo nailazili na stabla, krstareći sastojinom.

Mjerenja smo protegnuli na veliki broj stabala različitih ekoloških

i sastojinskih prilika, da bi dobili što bolji prosjek o debljini

kore za naše važnije listopadno drveće.

Obrada

podataka

S obzirom na dosadašnja naša iskustva, da je debljina kore

najjače zavisna od prsnog promjera stabla, izrazili

smo debljinu kore kao funkciju prsnog promjera.

251

More magazines by this user
Similar magazines