Å UMARSKI LIST 7-9/1958

sumari.hr

Å UMARSKI LIST 7-9/1958

— u rasadniku uzgajati sadnice sa korijenjem obraslim mikorizom, i

— na terenu primjenjivati odgovarajuću tehniku sadnje s obzirom

na mikofloru alepskog bora i pojavu fiziološkog srašćivanja korijenja.

U rasadniku, prilikom sjetve alepskog bora, stavljamo u brazdice

zemlju donijetu iz odraslih sastojina alepskog bora. Na taj način uzgajamo

jednogodišnje sadnice alepskog bora sa mikorizom. Ali, u isto vrijeme

postižemo i to, da se neposredno oko korijenja biljaka alepskog bora

stvara njemu odgovarajuća mikoflora. Zbog održavanja micelija gljivica

i mikoflore ne smije se otresati zemlja oko žilja sadnica pri njihovom

vađenju u rasadniku, već ih naprotiv sa tom zemljom otpremati na mjesta

sadnje.

Imajući u vidu naprijed iznijete činioce — mikorizu, mikofloru i fiziološko

srašćivanje korijenja, kao i suha staništa alepskog bora — mi smo

od 1949. godine izvodili pokuse kitaste sadne te vrste. Njih smo provodili

na Eksperimentalnoj stanici Bijelo Polje kod Mostara Instituta za šumarska

istraživanja NRBiH. Vršili smo pojedinačnu sadnju i kitastu sadnju.

Pri kitastoj sadnji sadili smo 3 do 5 sadnica u jednoj rupi odnosno jednom

zasjeku, što je ovisno od načina priprema tla (kopanje rupa ili obrada na

terase).

O vađenju sadnica, njihovoj otpremi, tehnici kitaste sadnje i otstranjivanju

potisnutih biljaka ostavljanjem dominantnog stabla — pisali smo

ranije (Simunović 1957.).

Slika 2. — Obična sadnja alepskog bora jedne sadnice (lijevo) i kitasta sadnja četiri

sadnice (desno). Pokusna ploha Drača Eksp. stanice Bijelo Polje kod Mostara Instituta

NRBiH. Obe sadnje izvršene 2. XII. 1950. Snimljeno 7. IX. 1957.

Foto: M. Simunović

272

More magazines by this user
Similar magazines