Å UMARSKI LIST 7-9/1958

sumari.hr

Å UMARSKI LIST 7-9/1958

imati preborno grupimičnu strukturu. Zahtjeve naprednog uzgoja šuma

treba staviti na prvo mjesto pred interesima eksploatacije i tako voditi

cjelokupno gospodarenje. Samo na taj način osigurat ćemo za budućnost

prirast veće i vrijednije drvne mase. Prebiranjem bismo utjecali na kvalitetu

sastojine, a grupimičnim uzgojem bismo pomogli podizanje i proširenje

jele.

I prema Klepcu stablimično gospodarenje ima s biološkog i ekonomskog

gledišta za izrazite vrste sjene, a naročito za mješovite sastojine

jele i bukve, teoretski veće prednosti, nego sastojinsko. Gdje postoje svi

uvjeti, treba sastojinsko gospodarenje postepeno zamijeniti stablimičnim,

jer ćemo na taj način podignuti šumsku proizvodnju i stvoriti otpornije

i zdravije tipove šuma (4).

Budući su navedene sastojine na Papuku vrlo različitog oblika, potrebno

je svaku sastojinu individualno tretirati i to prelaznim načinima

oplodne sječe s dugim pomladnim razdobljem i grupimično preborne

sječe (12).

Izvjesna pa i veća područja Papuka treba proglasiti zaštitnom šumom

zbog opasnosti od erozije, odnosno zbog strmina i jake inklinacije terena,

a u cilju zaštite cesta, putova i sprečavanja daljnjeg širenja bujičnih

slivova.

Zaključak

S obzirom na utvrđene potrebe za četinjavim drvom, u svjetskoj

potrošnji i posebno u FNRJ, kao i s obzirom na nerazmjer u drvnim

masama i površinama listača i četinjača kod nas, treba težiti za povećanjem

površina i proširenjem sastojine, u kojima uzgajamo četinjače. To

možemo postići na masivu Papuka uzgojem jele. U masivu Papuka nalaze

se znatne površine na kojima jela prirodno dolazi, a i takve, na koje se

može i dalje proširiti. Na najboljim staništima može se proizvesti prirast

do 15 m 3 drvne mase (12). Prema ispitivanjima Klepca na primjernoj plohi

u području šumarije Kamensko ustanovljen je godišnji prirast jele i

smreke 13 m 3 na 1 ha (13). U nekim šumskim predjelima su jelove sastojine

i pojedina stabla ugroženi u smislu naprednog uzgoja šuma. U cilju

spašavanja ugroženih sastojina kao i stabala jele i radi njenog proširenja

na površine, na kojima ona ima ekološke uslove za svoj razvoj, treba provoditi

razne uzgojne mjere. To su njega mladika, čišćenje guštika, zakašnjela

čišćenja, prorede i podsijavanje na odgovarajuća staništa. Takvih

površina upravo na Papuku ima dosta. Time ćemo proširiti njen prirodni

areal.

Kod izvađanja radova (prema spomenutom petgodišnjem planu za

proširenje jele na Papuku) trebat će se voditi računa i o slijedećem:

1. za izvođenje planom predviđenih radova treba osigurati za svaku

godinu potrebna financijska sredstva;

2. u vezi s današnjim stanjem sastojina, kao i budućim načinom

gospodarenja nameće se i pitanje šumske paše, koju će se morati isključiti

iz znatnog dijela Papuka, jer pomlađivanje sastojina ne može napredovati,

gdje su površine otvorene za pašu stoke;

288

More magazines by this user
Similar magazines