Å UMARSKI LIST 7-9/1958

sumari.hr

Å UMARSKI LIST 7-9/1958

NOVI PREDSJEDNIK I ČLANOVI PRED­

SJEDNIŠTVA SAVEZA INŽENJERA I

TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE

INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE

Na trećem kongresu inženjera i tehničara

šumarstva i drvne industrije Jugoslavije

održanom na Bledu 26—29 maja

ove godine izabrani su:

Za Predsjednika Saveza inženjera i tehničara

šumarstva i drvne industrije Jugoslavije

drug Đekić ing. Rajica.

Za članove Predsjedništva :

1. Alikalfić ing. Fazlija

2. Androić dr. Milan

3. Grujoski ing. Boris

4. Jeremić ing. Jefta

5. Matić ing. Branko

6. Mihajlović ing. Novak

7. Oreščanin dr. Dušan

8. Petrović ing. Ljubomir

9. Petranović ing. Gavrilo

10. Sučević ing. Mirko

11. Šenica Viktor

12. Turk ing. Zdravko

Za članove Nadzornog odbora:

1. Dapić ing. Drago

2. Lovrić ing. Ante

3. Ničota ing. Božidar

Za zamjenika članova Nadzornog odbora:

1. Aleksić Jelica

.2. Đuklan ing. Zvonimir

3. Neatnica ing. Iso

Na prvoj sjednici Predsjedništva, održanoj

radi konstituiranja, odmah po završetku

rada Kongresa, izabrani su za:

I potpredsjednika — drug Matić ing.

Branko

II potpredsjednika — drug Turk ing.

Zdravko

I sekretara — drug Petrović dr. Ljubomir

II sekretara — drug Šenica tehn. Viktor

blagajnika — drug Oreščanin dr. Dušan

Prema tome novoizabrano Predsjedništvo

Saveza inženjera i tehničara šumarstva

i drvne industrije Jugoslavije je slijedećeg

sastava:

Predsjednik:

Đekić ing. Rajica

I potpredsjednik:

Matić ing. Branko

II potpredsjednik:

Turk ing. Zdravko

I sekretar:

Petrović ing. Ljubomir

II sekretar:

Šenica tehn. Viktor

Blagajnik:

Oreščanin dr. Dušan

Članovi

Predsjedništva:

Alikalfić ing. Fazlija

Androić dr. Milan

Mihajlović ing. Novak

Jeremić ing. Jefta

Grujoski ing. Boris

Petranović ing. Gavrilo

Sučević ing. Mirko

Dosadašnjem predsjedniku ing. Fazlijf,

Alikalfiću, za njegov višegodišnji uspješni

rad i rukovođenje Savezom, dužni smo

odati puno priznanje.

NOVI POČASNI CLAN SAVEZA

DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA

ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

JUGOSLAVIJE

Na III kongresu inženjera i tehničara

šumarstva i drvne industrije Jugoslavije

— održanom na Bledu 28—29 maja 1958

predsjednik Saveza ing. Fazlija Alikalfić

je predložio učesnicima Kongresa, da redovnog

sveučilišnog profesora i akademika

dra Aleksandra Ugrenovića izaberu za

počasnog člana Saveza društava inženjera

i tehničara šumarstva i drvne industrije

Jugoslavije.

Ing. Alikalfić je opširno opisao rad i

djelatnost prof. A. Ugrenovića na društvenom

i naučnom polju. Život prof. Ugrenovića

ispunjen je djelima, koja su poznata

daleko van naše zemlje. Za svoj dosadanji

rad stekao je prof. Ugrenović visoka priznanja

ne samo u našoj zemlji, već i u

inostranstvu. Odgojio je generacije stručnjaka;

svi koji su se našli na ovom kongresu

dugotrajnim su pljeskom pozdravili

prof. Ugrenovića, kad je došao na govornicu

da se zahvali na ukazanom priznanju.

Uredništvo

RIJETKI JUBILEJ

Dana 30. VI. 1958. navršilo se 60 godina

otkako su naša dva istaknuta šumarska

stručnjaka i pisca Cmelik ing. Vilim i Kolibaš

ing. Rudolf godine 1897./1898. završili

i diplomirali šumarske nauke na Visokoj

školi za kulturu tla u Beču. Imenovani

su bili i posljednja dva stipendista tadanje

hrvatske zemaljske vlade, izaslani radi

sticanja visoke šumarske spreme, jer je

konačno godine 1898. u Zagrebu otvorena

»Šumarska akademija« kao škola za sticanje

takove spreme.

301

More magazines by this user
Similar magazines