Å UMARSKI LIST 3-5/1989

sumari.hr

Å UMARSKI LIST 3-5/1989

izvodni sistem, uvažavajući posebnosti u smislu načina obavljanja poslova

i zadataka na kompjutorskoj opremi.

Primjenjuju se slijedeće orgnizacije obrade podataka:

— centralizirana obrada podataka,

— decentralizirana obrada podataka,

—• distribuirana obrada podataka.

Razvijenost šumskog poduzeća i tehničke karakteristike kompjutorske

opreme uvjetuju, pored organizacijskog nivoa i lokalnog zahtjeva, način obrade

podataka. Vrlo važno je osigurati mogućnost direktnog komuniciranja

računarske opreme međusobno lokalno ili udaljeno.

Integritet podsistema u proizvodnom i poslovnom području rješava se

dizajniranjem i kreiranjem banke podataka, koja se sastoji od proizvodne

i poslovne baze podataka.

Radi potreba šumarskih radova jedan dio obrade podataka i informacija

mora se obavljati u realnom vremenu. Taj zahtjev predstavlja poseban

izazov pred projektni tim informacijskog sistema. I pored obrade podataka

na mjestu i u vrijeme nastanka promatranog događaja, troškovi eksploatacije

opreme i komunikacijskih kanala moraju se minimalizirati. Zadovoljavanje

informatičkih potreba šumarstva omogućava se sa slijedećim informacijskim

podsistemima i njihovim nižim jedinicama:

— podsistemi upravljanja u šumarstvu

— podsistemi resursa u šumarstvu

— podsistemi šumarske proizvodnje

— podsistem trgovine i prometa šumskim proizvodima

— podsistemi istraživanja u šumarstvu

— podsistemi obrazovanja za potrebe šumarstva

— podsistemi stručne literature i drugih izvora informacija.

3. EFEKTI KORIŠTENJA KOMPJUTERIZIRANOG SUSTAVA

Iznošenje i obrazlaganje direktnih i indirektnih koristi, odnosno djelotvornosti

informatike, mora počivati prije svega na zadovoljavanju i realnom

osiguranju nekih pretpostavki koje smo u uvodu naveli. No, te

pretpostavke ne osigurava informatika sama i samostalno. To je uloga rukovodnih

struktura.

Uobičajeno je da se gospodarski efekti korištenja informatike dijele

na mjerljive i nemjerljive. I jedni i drugi efekti mogu biti direktni i indirektni.

U uvjetima poslovanja uvriježeno je shvaćanje koje pod mjerljivim

stranama djelotvornosti informatike smatraju samo one čiji je financijski

ekvivalent evidentan.

Ovdje namjeravamo svrstati i opisati one koristi informatike koje jednostavno

možemo egzaktno izraziti. U svakom slučaju subjektivnost kod

ovakvog pristupa teško je zaobići, pogotovo što se za područje šumarstva

takva ispitivanja nisu sustavno obavljala. Međutim, mislim da je trenu-

124

More magazines by this user
Similar magazines