Návod k použití

sws.cz

Návod k použití

Obsah

Návod k použití

DAP-1160

VERZE 1.0


Obsah

Obsah

Popis produktu..............................................................4

Obsah dodávky .........................................................4

Systémové požadavky ..............................................4

Úvod..........................................................................5

Vlastnosti...................................................................6

Popis hardwaru .........................................................7

Konektory ............................................................7

LED indikátory .....................................................8

Konfigurace ...................................................................9

Webová konfigurační utilita .......................................9

Setup Wizard (Průvodce instalací) ....................11

Wireless (Bezdrátová síť)..................................16

Wireless Settings (Nastavení bezdrát. sítě) ...17

LAN ...................................................................24

Nastavení LAN ...............................................25

Advanced (Rozšířené nastavení)............................27

Performance (Provoz) .......................................27

Filters (Filtry) .....................................................28

Tools (Nástroje).......................................................29

Admin (Administrátor)........................................29

System (Systém) ...............................................29

Firmware ...........................................................30

Status (Stav) ...........................................................31

Device Info (Informace o zařízení) ....................31

Log (Záznam činnosti).......................................32

Stats (Statistiky) ................................................33

Wireless (Bezdrátové připojení) ........................33

Support (Podpora)...................................................34

Zabezpečení bezdrátové sítě ....................................35

Co je WEP?.............................................................35

Konfigurace WEP....................................................36

Co je WPA?.............................................................38

Konfigurace WPA-Personal.....................................39

Konfigurace WPA-Enterprise ..................................40

Připojení k bezdrátové síti..........................................41

Ve Windows ® XP.....................................................41

Konfigurace WEP....................................................42

Konfigurace WPA-Personal.....................................44

Řešení problémů .........................................................46

Základy bezdrátové komunikace ...............................48

Co je bezdrátová síť? ..............................................49

Tipy .........................................................................51

Režimy bezdrátového provozu................................52

D-Link DAP-1160 Návod k použití 2


Obsah

Základy síťového provozu .........................................53

Zjištění vaší IP adresy.............................................53

Přiřazení statické IP adresy ....................................54

Technické údaje ..........................................................55

D-Link DAP-1160 Návod k použití 3


Část 1 – Popis produktu

Obsah dodávky

• Bezdrátový přístupový bod D-Link Wireless G DAP-1160

• Napájecí adaptér

• Návod na CD

• Instalační příručka

• Ethernetový kabel

Poznámka: Použití napájecího zdroje s jiným jmenovitým napětím, než jaké

má napájecí zdroj dodávaný s DAP-1160, poškodí zařízení a

způsobí ztrátu záruky.

Systémové požadavky

• Počítač s operačním systémem Windows ® , Macintosh ® nebo Linux a s nainstalovanou síťovou kartou (ethernetovým

adaptérem)

• Internet Explorer nebo Netscape Navigator verze 6.0 nebo vyšší s aktivovanou podporou JavaScript

D-Link DAP-1160 Návod k použití 4


Část 1 – Popis produktu

Úvod

Společnost D-Link, lídr v oboru počítačových sítí, představuje nový bezdrátový přístupový bod D-Link řady Wireless

G (DAP-1160). S možností bezdrátového přenosu souborů maximální rychlostí až 54 Mb/s 1 vám DAP-1160 poskytuje

vysokorychlostní přístup k bezdrátové síti ve vaší domácnosti nebo kanceláři.

DAP-1160 je kompatibilní s Wi-Fi IEEE 802.11g, což znamená, že umožňuje připojení a spolupráci s jinými bezdrátovými

klientskými zařízeními, která jsou kompatibilní s normou 802.11g. DAP-1160 je také zpětně kompatibilní se starší

normou 802.11b.

DAP-1160 může být flexibilně nakonfigurován tak, aby pracoval jako přístupový bod (Access Point – AP), klient AP

(AP Client), most (Bridge), most s AP (Bridge with AP), bezdrátový opakovač (Wireless Repeater), WISP klientský

směrovač (WISP Client Router) 2 nebo WISP opakovač (WISP Repeater) 2 .

Průvodce D-Link's Click 'n Connect zajišťuje, že instalace přístupového bodu DAP-1160 a zprovoznění bezdrátové

sítě bude záležitostí několika minut. DAP-1160 obsahuje také vestavěný DHCP server, který může automaticky přiřazovat

IP adresy klientům bezdrátové sítě.

Přístupový bod DAP-1160 je vybaven funkcemi pro ochranu přístupu do bezdrátové sítě (Wi-Fi Protected Access

(WPA-PSK/WPA2-PSK)) a 64/128bitovým WEP šifrováním, aby zajistil zvýšenou úroveň zabezpečení bezdrátové

datové komunikace. DAP-1160 obsahuje také další zabezpečovací funkce, aby chránil vaše bezdrátové spojení před

neoprávněným přístupem.

Přístupový bod DAP-1160 se snadno použitelnou správou přes webové rozhraní je správnou volbou pro vytvoření

vaší první bezdrátové sítě i pro rozšíření dosahu již existující sítě.

1 Maximální rychlost bezdrátového přenosu vychází ze specifikací standardu IEEE 802.11g. Skutečná rychlost se bude lišit. Na rychlost přenosu dat mohou mít negativní vliv podmínky v síti a

faktory prostředí, například objem síťového provozu, stavební materiály a konstrukce, režie sítě atd.

2 Funkce dostupná v připravované verzi firmwaru.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 5


Část 1 – Popis produktu

Vlastnosti

• Sedm provozních režimů – Může být flexibilně nakonfigurován, aby pracoval jako přístupový bod (AP), klient AP

(AP Client), most (Bridge), most s AP (Bridge with AP), bezdrátový opakovač (Wireless Repeater), WISP klientský

směrovač (WISP Client Router) * nebo WISP opakovač (WISP Repeater) * .

• Celkové zabezpečení – Kompletní sada zabezpečovacích funkcí včetně WEP šifrování a WPA/WPA2 pro ochranu

sítě proti vnějším útočníkům.

• Dva vestavěné ethernetové porty – Dva ethernetové porty pro pohotové připojení ke dvěma počítačům nebo

k ethernetovému zařízení (např. širokopásmovému směrovači) a PC.

• Připojení domácnosti nebo malé kanceláře (SOHO) k bezdrátové síti – Vytvořte bezdrátovou síť pro vaši domácnost

nebo kancelář pomocí bezdrátového 802.11g přístupového bodu D-Link DAP-1160. Připojte tento přístupový

bod k širokopásmovému modemu a sdílejte bezdrátově připojení k Internetu. Užijte si surfování po webu, kontrolu

e-mailů a on-line chatování s rodinou a přáteli.

• Ochrana bezdrátové sítě a dat – DAP-1160 poskytuje 64/128bitové WEP šifrování a zabezpečení WPA/WPA2

pro ochranu vaší sítě a bezdrátově přenášených dat. Kromě toho umožňuje také filtrování MAC adres a zablokování

vysílání SSID, aby se omezila možnost neoprávněného přístupu do vaší domácí nebo kancelářské sítě.

• Flexibilní konfigurace AP pro různé použití – DAP-1160 může být nakonfigurován tak, aby pracoval jako (1) přístupový

bod (AP) pro bezdrátové připojení uživatelů, (2) bezdrátový klient (AP Client) pro připojení k jinému přístupovému

bodu, (3) most (Bridge) pro bezdrátové propojení dvou pracovních skupin, (4) most s přístupovým bodem

(Bridge with AP), (5) opakovač (Repeater) pro zvýšení dosahu bezdrátové sítě a pokrytí všech „mrtvých zón“, (6)

WISP klientský směrovač (WISP Client Router) * , umožňující předplatitelům služeb bezdrátového připojení k Internetu

(WISP) sdílet bezdrátové připojení k Internetu na počítačích s ethernetovým portem bez nutnosti použít dodatečný

směrovač nebo (7) WISP opakovač (WISP Repeater) * ,umožňující předplatitelům služeb WISP sdílet bezdrátové

připojení k Internetu na počítačích s bezdrátovým adaptérem bez použití dodatečného směrovače.

• Snadná instalace a použití – Pomocí průvodce D-Link Click 'n Connect Wizard můžete vytvořit bezdrátovou síť

během několika minut. Průvodce nakonfiguruje provozní režim DAP-1160, usnadňuje přidávání nových bezdrátových

zařízení do sítě a pomáhá vytvořit jednoduchou bezdrátovou síť pro vaši domácnost nebo kancelář.

* Funkce dostupná v připravované verzi firmwaru.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 6


Část 1 – Popis produktu

Popis hardwaru

Konektory

LAN porty (1–2):

Pro připojení ethernetových zařízení, např.

počítačů, přepínačů a rozbočovačů. LAN1

a LAN2 jsou porty rozbočovače.

RESET: Stisknutím tlačítka RESET

se obnoví výchozí tovární nastavení

přístupového bodu.

Napájení: Konektor pro připojení

napájecího adaptéru.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 7


Část 1 – Popis produktu

Popis hardwaru

LED indikátory

Status (Stav): Svítí zeleně

po úspěšném nastartování.

Power (Napájení): Stálé

zelené světlo indikuje připojení

napájecího zdroje.

MAC Crtl (Kontrola MAC):

Svítí zeleně, když je zapnuta

kontrola MAC adres.

LAN 1 a 2 (LAN porty):

Stálé zelené světlo indikuje

připojení, blikající zelené

světlo indikuje přenos dat.

Link/Act (Linka/Aktivní): Stálé zelené

světlo indikuje připojení, blikající zelené

světlo indikuje bezdrátový přenos dat.

WEP/WPA: Svítí zeleně,

když je zapnuto zabezpečení

bezdrátové sítě.

Bridge/Repeater: Svítí zeleně,

když je zapnut režim

mostu nebo opakovače.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 8


Část 2 – Konfigurace

Konfigurace

Tato část vám ukáže, jak nakonfigurovat váš nový bezdrátový přístupový bod D-Link pomocí webové konfigurační

utility.

Webová konfigurační utilita

Pokud chcete změnit výchozí nastavení nebo optimalizovat provoz DAP-1160, je pro tento účel připravena konfigurační

utilita D-Link.

Po dokončení prvotní instalace můžete kdykoli vyvolat konfigurační menu spuštěním webového prohlížeče a zadáním

IP adresy DAP-1160. Výchozí IP adresa DAP-1160 je uvedena níže:

Spusťte webový prohlížeč.

Zadejte IP adresu DAP-1160.

(192.168.0.50).

Poznámka: Pokud jste změnili výchozí IP adresu přiřazenou DAP-1160, nezapomeňte zadat správnou IP adresu.

Do pole User Name zadejte admin.

Pole Password nechejte prázdné.

Klikněte na OK.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 9


Část 2 – Konfigurace

Po přihlášení se zobrazí stránka Setup > Wizard:

D-Link DAP-1160 Návod k použití 10


Část 2 – Konfigurace

Setup Wizard (Průvodce instalací )

Setup Wizard slouží pro rychlou a snadnou instalaci a konfiguraci nastavení zabezpečení bezdrátového přístupového

bodu.

Pro jeho spuštění klikněte na Launch Setup Wizard.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 11


Část 2 – Konfigurace

Objeví se uvítací okno průvodce. Pokračujte kliknutím na

Next.

KROK 1: Nastavení nového hesla

Výchozí přístupové heslo můžete změnit.

Do pole Password zadejte nové přístupové heslo a pak

je zadejte znovu pro kontrolu do pole Verify Password.

Pokračujte kliknutím na Next.

KROK 2: Nastavení SSID a kanálu

Do pole Wireless Network Name (SSID) zadejte název

svojí bezdrátové sítě. Při výchozím nastavení se přenosový

kanál volí automaticky. Chcete-li zadat kanál sami,

vyberte jej v poli Channel. Pokračujte kliknutím na Next.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 12


Část 2 – Konfigurace

KROK 3: Zabezpečení bezdrátové sítě

Vyberte typ zabezpečení bezdrátové sítě, který chcete

použít

• Best (Nejlepší) - WPA2 autentizace

• Better (Lepší) - WPA autentizace

• Good (Dobré) - WEP šifrování

• None (Žádné) - Žádné zabezpečení

Pokračujte kliknutím na Next.

KROK 3: Nastavení hesla pro zabezpečení bezdrátové

sítě

Pokud jste vybrali zabezpečení typu GOOD (WEP), zadejte

Key Type (typ klíče), Key Size (délku klíče) a Wireless

Security Password (zabezpečovací heslo).

Pokračujte kliknutím na Next.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 13


Část 2 – Konfigurace

KROK 3: Nastavení hesla pro zabezpečení bezdrátové

sítě

Pokud jste vybrali zabezpečení typu BETTER/BEST, zadejte

Wireless Security Password (zabezpečovací heslo)

v délce 8–63 znaků.

Pokračujte kliknutím na Next.

KROK 4: Uložení a restart

Pokud jste zvolili zabezpečení typu GOOD, zobrazí se

následující ukončovací okno s přehledem nastavení a

zadaným WEP klíčem. Tento klíč musí být použit také

pro bezdrátové klienty připojované k síti.

Nastavení si vytiskněte nebo zapište.

Klikněte na Save.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 14


Část 2 – Konfigurace

KROK 4: Uložení a restart

Pokud jste zvolili zabezpečení typu BETTER, zobrazí se

následující ukončovací okno s přehledem nastavení a

zadaným sdíleným klíčem. Tento klíč musí být použit také

pro bezdrátové klienty připojované k síti.

Nastavení si vytiskněte nebo zapište.

Klikněte na Save.

KROK 4: Uložení a restart

Pokud jste zvolili zabezpečení typu BEST, zobrazí se následující

ukončovací okno s přehledem nastavení a zadaným

sdíleným klíčem. Tento klíč musí být použit také

pro bezdrátové klienty připojované k síti.

Nastavení si vytiskněte nebo zapište.

Klikněte na Save.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 15


Část 2 – Konfigurace

Wireless (Bezdrátová síť)

Stránka Wireless se používá pro konfiguraci nastavení bezdrátové sítě pro přístupový bod. V této stránce se konfiguruje

také zabezpečení bezdrátové sítě.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 16


Část 2 – Konfigurace

Wireless Settings (Nastavení bezdrátové sítě)

Mode: Režim provozu. Zvolte režim Access Point (přístupový bod), AP Client (klient AP), Bridge (most), Bridge with AP

(most s AP) nebo Repeater (opakovač).

Wireless Network

Name (SSID)

Site Survey:

Wireless Channel:

Enable Auto

Channel Scan:

Enable Hidden

Wireless:

Wireless Security

Mode:

Název bezdrátové sítě. Výchozí jméno je dlink. SSID je unikátní název, který identifikuje síť. Všechna zařízení v síti

musí sdílet stejný název (SSID), aby mohla komunikovat v síti. Pokud se rozhodnete změnit výchozí nastavení SSID

(doporučeno), zadejte do tohoto pole nový název vaší sítě.

Vyhledání sítě. Klikněte na toto tlačítko, abyste mohli vybrat ze seznamu dostupných spojení základní přístupový bod.

Toto tlačítko je dostupné v režimu AP client a Repeater.

Bezdrátový kanál. Při výchozím nastavení je použita automatická volba kanálu. Zadejte nové číslo kanálu, pokud

chcete změnit výchozí nastavení. Všechna zařízení v síti musí být nastavena na stejný kanál, aby mohla komunikovat

v síti.

Povolení automatického vyhledání kanálu. Zaškrtněte volbu nebo zrušte zaškrtnutí. Zapněte tuto funkci pro automatickou

volby kanálu umožňujícího nejlepší bezdrátový přenos.

Skrytí názvu bezdrátové sítě. Zaškrtněte, pokud nechcete, aby DAP-1160 vysílal SSID. To zabraňuje zjištění SSID

pomocí programů na vyhledávání sítí, takže na všech bezdrátových klientech bude zapotřebí manuálně nakonfigurovat

název sítě zadaný na DAP-1160, aby se k němu mohli klienti připojit.

Zvolte nastavení zabezpečení bezdrátové sítě. Možnosti jsou None (žádné), WEP, WPA, WPA2 nebo WPA2-Auto.

Podrobnější popis možností zabezpečení bezdrátové sítě viz strana 35.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 17


Část 2 – Konfigurace

Režim Access Point

D-Link DAP-1160 Návod k použití 18


Část 2 – Konfigurace

Nastavení režimu Access Point

Wireless Network

Name (SSID)

Název bezdrátové sítě (SSID) je unikátní název, který identifikuje síť. Všechna zařízení v síti musí sdílet stejný název,

aby mohla komunikovat v síti. Pokud se rozhodnete změnit výchozí nastavení SSID (doporučeno), zadejte do tohoto

pole nový název vaší sítě.

Site Survey:

Tato volba není v režimu Access Point dostupná.

Wireless Channel:

Při výchozím nastavení je použita automatická volba kanálu. Zadejte nové číslo kanálu, pokud jej chcete změnit.

Enable Auto

Channel Scan:

Zaškrtněte tuto volbu, pokud chcete použít automatickou volbu kanálu umožňujícího nejlepší bezdrátový přenos.

Enable Hidden

Wireless:

Zaškrtněte tuto volbu, pokud nechcete, aby DAP-1160 vysílal SSID. To zabraňuje zjištění SSID pomocí programů na

vyhledávání sítí, takže na všech bezdrátových klientech bude zapotřebí manuálně nakonfigurovat název sítě zadaný

na DAP-1160, aby se k němu mohli klienti připojit.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 19


Část 2 – Konfigurace

Nastavení režimu AP Client

Wireless Network

Name (SSID)

Site Survey:

Wireless Channel:

Enable Auto

Channel Scan:

Enable Hidden

Wireless:

Můžete zadat název bezdrátové

sítě (SSID) nastavený v základním

AP nebo použít funkci vyhledání

sítě pro nalezení základního AP.

Klikněte na toto tlačítko abyste

mohli vybrat ze seznamu dostupných

spojení základní AP.

Zobrazí se použitý kanál. Kanál se

nastaví podle základního AP.

Tato volba není v režimu AP Client dostupná.

Tato volba není v režimu AP Client dostupná.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 20


Část 2 – Konfigurace

Nastavení režimu Bridge

V režimu Bridge spojuje DAP-1160 bezdrátově několik sítí, aniž sám funguje jako bezdrátový AP.

Wireless Network

Name (SSID)

Site Survey:

Wireless Channel:

Enable Auto

Channel Scan:

Název bezdrátové sítě (SSID) je unikátní

název, který identifikuje síť. Všechna zařízení

v síti musí sdílet stejný název, aby

mohla komunikovat v síti. Pokud se rozhodnete

změnit výchozí nastavení SSID

(doporučeno), zadejte do tohoto pole nový

název vaší sítě.

Tato volba není v režimu Bridge dostupná.

Všechna zařízení v síti musí sdílet stejný

kanál.

Tato volba není v režimu Bridge dostupná.

Enable Hidden

Wireless:

Remote AP MAC:

WDS Security:

None:

WEP64/128:

WPA-PSK/WPA2-

PSK:

Tato volba není v režimu Bridge dostupná.

Zadejte MAC adresy přístupových bodů

ve vaší síti, které budou sloužit jako mosty

pro bezdrátové spojení více sítí.

Zvolte none pro provoz bez šifrování v celé síti.

Zvolte WEP 64bits/128bits pro omezení komunikace jen na ta zařízení, která sdílí stejné nastavení WEP.

Zvolte WPA-PSK, WPA2-PSK pro zabezpečení vaší sítě pomocí hesla a dynamických změn klíče (není zapotřebí

RADIUS server).

Poznámka: Režim Bridge není ve standardech WiFi nebo IEEE plně specifikován. Může fungovat s dalšími DAP-1160. Komunikace s jinými přístupovými body není

zaručena.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 21


Část 2 – Konfigurace

Nastavení režimu Bridge with AP

V režimu Bridge with AP spojuje DAP-1160 bezdrátově několik sítí a přitom funguje ještě jako bezdrátový AP. Most

umožňuje vzájemnou standardizovanou bezdrátovou komunikaci přístupových bodů. Může také zjednodušit síťovou

infrastrukturu zredukováním potřebné kabeláže. Přístupové body fungují v podstatě současně jako klienti i AP.

Wireless Network

Name (SSID)

Site Survey:

Wireless Channel:

Enable Auto

Channel Scan:

Enable Hidden

Wireless:

Wireless Security

Mode:

Remote AP MAC:

Název bezdrátové sítě (SSID) je unikátní název,

který identifikuje síť. Všechna zařízení v síti musí

sdílet stejný název, aby mohla komunikovat

v síti. Pokud se rozhodnete změnit výchozí nastavení

SSID (doporučeno), zadejte do tohoto

pole nový název vaší sítě.

Tato volba není v režimu Bridge with AP dostupná.

Zadejte nové číslo, pokud chcete změnit výchozí

nastavení Všechna zařízení v síti musí sdílet

stejný kanál, aby mohla komunikovat v síti.

Tato volba není v režimu Bridge with AP dostupná.

Zaškrtněte tuto volbu, pokud nechcete, aby

DAP-1160 vysílal SSID. To zabraňuje zjištění

SSID pomocí programů na vyhledávání sítí,

takže na všech bezdrátových klientech bude

zapotřebí manuálně nakonfigurovat název sítě

zadaný na DAP-1160, aby se k němu mohli klienti

připojit.

Zvolte nastavení zabezpečení bezdrátové sítě. Možnosti jsou None (žádné), WEP, WPA, WPA2 nebo WPA2-Auto.

Podrobnější popis možností zabezpečení bezdrátové sítě viz strana 35.

Zadejte MAC adresy přístupových bodů ve vaší síti, které budou sloužit jako mosty pro bezdrátové spojení více sítí.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 22


Část 2 – Konfigurace

WDS Security:

None:

WEP64/128:

WPA-PSK/WPA2-

PSK:

Zvolte none pro provoz bez šifrování v celé síti.

Zvolte WEP 64bits/128bits pro omezení komunikace jen na ta zařízení, která sdílí stejné nastavení WEP.

Zvolte WPA-PSK, WPA2-PSK pro zabezpečení vaší sítě pomocí hesla a dynamických změn klíče (není zapotřebí

RADIUS server).

Poznámka: Režim Bridge není ve standardech WiFi nebo IEEE plně specifikován. Může fungovat s dalšími DAP-1160. Komunikace s jinými přístupovými body není

zaručena.

Nastavení režimu Repeater

Wireless Network

Name (SSID)

Název bezdrátové sítě (SSID) je unikátní

název, který identifikuje síť. Všechna zařízení

v síti musí sdílet stejný název, aby

mohla komunikovat v síti. Pokud se rozhodnete

změnit výchozí nastavení SSID

(doporučeno), zadejte do tohoto pole nový

název vaší sítě.

Site Survey:

Wireless Channel:

Enable Auto

Channel Scan:

Enable Hidden

Wireless:

Klikněte na toto tlačítko abyste mohli vybrat ze seznamu dostupných spojení základní AP.

Tato volba není v režimu Repeater dostupná. Zobrazí se použitý kanál. Kanál bude odpovídat základnímu AP.

Tato volba není v režimu Repeater dostupná.

Tato volba není v režimu Repeater dostupná.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 23


Část 2 – Konfigurace

LAN

LAN neboli lokální počítačová síť (Local Area Network) je vaše soukromá interní síť. Tato stránka umožňuje nakonfigurovat

nastavení IP pro rozhraní LAN na DAP-1160. IP adresa může být změněna podle intervalu IP vaší současné

sítě. Tuto IP adresu nelze vidět z Internetu.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 24


Část 2 – Konfigurace

Nastavení LAN

LAN Connection

Type:

Ve výchozím nastavení je DAP-1160 nakonfigurován

na použití statické IP adresy.

Tuto volbu použijte, pokud nemáte v síti

DHCP server nebo pokud chcete přiřadit

DAP-1160 statickou IP adresu.

Static IP: Tuto volbu použijte, pokud přiřazujete IP

adresu manuálně.

Dynamic IP:

IP Address:

Tuto volbu použijte, když chcete, aby byla

IP adresa pro DAP-1160 automaticky přiřazována

pomocí DHCP serveru ve vaší

síti.

Výchozí IP adresa přístupového bodu je

192.168.0.50.

Subnet Mask: Výchozí maska podsítě je 255.255.255.0.

Všechna zařízení v síti musí mít stejnou

masku podsítě, aby mohla komunikovat

v síti.

Gateway address:

Zadejte IP adresu směrovače ve vaší síti.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 25


Část 2 – Konfigurace

Enable DHCP

Server:

DHCP IP Address

Range:

DHCP Lease

Time:

Dynamic DHCP

Client List:

Při výchozím nastavení je funkce DHCP serveru vypnuta.

Pokud chcete používat DAP-1160 jako DHCP server pro automatické přiřazování dynamických IP adres v síti, zaškrtněte

tuto volbu.

Pokud jste zapnuli funkci DHCP serveru, zadejte počáteční a koncovou adresu pro určení rozmezí IP adres ve vaší

síti.

Zadejte dobu zapůjčení IP adresy, po které funkce DHCP na DAP-1160 automaticky obnovuje IP adresy ve vaší síti.

Seznam zařízení ve vaší síti, která dostávají dynamické IP adresy od DAP-1160.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 26


Část 2 – Konfigurace

TX Rates:

Transmit Power:

Beacon Interval:

Vyberte rychlost přenosu v síti.

Advanced (Rozšířené nastavení)

Performance (Provoz)

Vyberte vysílací výkon 100%, 50% (-3dB),

25% (-6dB), 12.5% (-9dB) (minimální výkon).

Beacon je speciální paket. Tyto pakety posílá

přístupový bod pro synchronizaci bezdrátové

sítě. Zadejte hodnotu intervalu vysílání. Doporučuje

se výchozí hodnota 100.

RTS Threshold: Tato hodnota by měla zůstat na výchozím nastavení

2432. Při potížích s konzistencí dat by

měla být provedena jen malá změna. Rozmezí

je 256 až 2432.

Fragmentation:

DTIM Interval

(Beacon Rate):

Mode Setting:

Preamble:

Tato hodnota by měla zůstat na výchozím nastavení 2346. Pokud zjistíte větší chybovost přenosu paketů, můžete práh

fragmentace trochu snížit. Rozmezí je 256 až 2346 (jen sudá čísla). Příliš nízká hodnota může snížit přenosový výkon.

Výchozí nastavení DTIM (Delivery Traffic Indication Message) je 3, rozmezí je 1 až 255. DTIM je odpočet informující

klienty o dalším okně pro naslouchání vysílání a skupinové zprávy.

Pro maximální rychlost zvolte G Mode, aby se do sítě začlenila jen zařízení 802.11g. Zvolte Mix Mode pro souběžný

provoz 802.11g a 802.11b zařízení ve vaší síti.

Výchozí nastavení je Long Preamble (Dlouhé záhlaví). V sítích se silným provozem by se měla používat kratší délka

záhlaví Short Preamble. Tato volba definuje délku CRC bloku (používá se pro detekci chyb při přenosu dat) pro komunikaci

mezi přístupovým bodem a bezdrátovými síťovými adaptéry.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 27


Část 2 – Konfigurace

Filters (Filtry)

MAC filtry použijte, abyste povolili (Enable) nebo zakázali

(Disable) přístup bezdrátových klientů k DAP-1160 podle

jejich MAC adres. MAC adresy můžete přidávat manuálně

nebo je vybírat ze seznamu klientů, kteří jsou právě připojeni

k AP (Connected PCs). Při výchozím nastavení jsou MAC

filtry vypnuty (Disable). Použitím filtrů můžete zlepšit zabezpečení

sítě.

MAC Filter List:

V tomto seznamu se zobrazují MAC adresy,

které jsou ve vybraném filtru.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 28


Část 2 – Konfigurace

Tools (Nástroje)

Admin (Administrátor)

New

Password

Confirm

Password

Zadejte nové heslo.

Zadejte znovu heslo, abyste je potvrdili.

System (Systém)

Save Settings:

Load Settings:

Restore:

Aktuální nastavení přístupového bodu lze

uložit do souboru na pevném disku vybraného

počítače pomocí tlačítka Save.

Uložený soubor s nastavením lze nahrát

zpět do přístupového bodu. Klikněte na

tlačítko Browse (Procházet), abyste našli

požadovaný soubor. Po výběru souboru

klikněte na tlačítko Upload Settings, aby

se soubor přenesl do přístupového bodu.

Kliknutím na tlačítko Restore Device můžete resetovat DAP-1160 pro obnovení továrního nastavení. Při této operaci bude

zrušeno aktuální nastavení přístupového bodu. Pokud je budete potřebovat, předem si je uložte.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 29


Část 2 – Konfigurace

Firmware

Na této stránce můžete upgradovat firmware DAP-1160. Když v tomto okně kliknete na Click here to check..., připojíte

se na webové stránky D-Link, odkud si můžete stáhnout nejnovější update firmwaru. Po stažení firmwaru na váš

pevný disk klikněte na tlačítko Browse (Procházet) a vyhledejte soubor pro upgrade firmwaru, který chcete použít.

Klikněte na Apply (Použít).

D-Link DAP-1160 Návod k použití 30


Část 2 – Konfigurace

Status (Stav)

Device Info (Informace o zařízení)

V tomto okně se zobrazuje použitá verze firmwaru a aktuální nastavení ethernetového připojení a bezdrátové LAN na

DAP-1160.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 31


Část 2 – Konfigurace

View Log (Prohlížení deníku)

DAP-1160 udržuje průběžné záznamy (provozní

deník) o událostech a aktivitách na AP. Při restartování

zařízení se záznamy vymažou. Soubory se

záznamy můžete ukládat pomocí nastavení Log

Setting.

First Page - První strana deníku.

Last Page - Poslední strana deníku.

Previous - Přechod na předchozí stranu deníku.

Next - Přechod na další stranu deníku.

Clear - Vymazání všech záznamů.

Log Settings - Vyvolá stránku pro konfiguraci deníku.

Log Settings (Nastavení protokolování)

DAP-1160 dokáže záznamy o aktivitách a událostech

nejen ukládat a zobrazovat, ale také odesílat

na jiné místo. Záznamy lze posílat přes e-mail na

e-mailový účet.

Log (Záznam činnost)

D-Link DAP-1160 Návod k použití 32


Část 2 – Konfigurace

Traffic Statistics (Statistiky provozu)

DAP-1160 udržuje statistiky o provozu, který přes

něj prochází. Můžete vidět počet paketů, které

prošly ethernetovou a bezdrátovou částí sítě. Počitadla

provozu se při restartu zařízení vynulují.

Stats (Statistiky)

Connected Wireless PCs List (Seznam připojených

bezdrátových klientů)

Tento seznam ukazuje dobu připojení a MAC adresy

připojených PC.

Wireless (Bezdrátové připojení)

D-Link DAP-1160 Návod k použití 33


Část 2 – Konfigurace

Support (Podpora)

Stránka podpory obsahuje odkazy na nápovědu ke všem funkcím DAP-1160.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 34


Část 3 – Zabezpečení

Zabezpečení bezdrátové sítě

Tato část vás seznámí s různými úrovněmi zabezpečení, které můžete použít pro ochranu dat před vetřelci. Přístupový

bod DAP-1160 nabízí následující typy zabezpečení:

• WPA-Personal (Pre-Shared Key)

• WPA-Enterprise (Extensible Authentication Protocol)

• WPA2-Personal (Pre-Shared Key 2) • WPA2-Enterprise (Extensible Authentication Protocol 2)

• WPA2-Auto-Personal

• WPA2-Auto-Enterprise (Extensible Authentication Protocol 2 Auto)

• WEP (Wired Equivalent Privacy)

Co je WEP?

WEP je zkratkou z Wired Equivalent Privacy (neboli zabezpečení srovnatelné s přenosem v kabelové síti). Je založen

na standardu IEEE 802.11 a používá šifrovací algoritmus RC4. WEP poskytuje zabezpečení pomocí šifrování dat

v bezdrátové síti, takže jsou chráněna při přenosu z jednoho bezdrátového zařízení do jiného.

Pro získání přístupu do WEP sítě musíte znát klíč. Klíč je řetězec znaků, který si sami vytvoříte. Když používáte

WEP, musíte určit úroveň zabezpečení. Typ zabezpečení určuje délku klíče. 128bitové šifrování vyžaduje delší klíč

než 64bitové šifrování, ale je zato bezpečnější. Klíče jsou definovány zadáním řetězce ve formátu HEX (hexadecimálním

– pomocí znaků 0–9, A–F) nebo ASCII (American Standard Code for Information Interchange – alfanumerická

znaky). V ASCII formátu můžete zadat řetězec, který si snáze zapamatujete, HEX však umožňuje větší počet

kombinací. ASCII řetězec je pro použití v síti interně převeden na HEX formát. Lze definovat až čtyři klíže, abyste je

mohli snadno měnit.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 35


Část 3 – Zabezpečení

Konfigurace WEP

Doporučuje se nastavit šifrování nejprve na bezdrátovém přístupovém bodu a až pak na bezdrátových síťových

adaptérech. Před zapnutím šifrováním vytvořte nejprve bezdrátové spojení. Při zapnutí šifrování může poklesnout

rychlost přenosu uživatelských dat v důsledku zvýšení režie sítě.

1. Vyvolejte webovou konfiguraci tak, že

spustíte webový prohlížeč, zadáte IP adresu

přístupového bodu (výchozí adresa je

192.168.0.50) a přihlásíte se zadáním jména

a hesla. Na levé straně nabídky klikněte

na Wireless Settings.

2. Z menu Security Mode vyberte Enable

WEP Security.

3. Z menu Authentication vyberte Shared

Key nebo Open.

4. Z menu WEP Encryption vyberte 64Bit

nebo 128Bit šifrování.

5. Z menu Key Type vyberte HEX nebo

ASCII.

HEX (doporučeno) – Lze zadávat písmena

A–F a číslice 0–9.

ASCII – Lze zadávat všechna písmena a

číslice.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 36


Část 3 – Zabezpečení

6. Do pole Key 1 zadejte WEP klíč, který chcete vytvořit. Přesně stejný klíč musíte zadat na všech bezdrátových zařízeních

v síti. Můžete zadat až čtyři různé klíče.

7. Klikněte na Save Settings, abyste nastavení uložili. Pokud konfigurujete přístupový bod prostřednictvím bezdrátového

adaptéru, ztratíte po tomto nastavení spojení, dokud na adaptéru nezapnete WEP a nezadáte stejný WEP

klíč, jaký jste zadali na přístupovém bodu.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 37


Část 3 – Zabezpečení

Co je WPA?

WPA neboli Wi-Fi Protected Access je Wi-Fi standard, který byl navržen pro zlepšení bezpečnostních vlastností WEP

(Wired Equivalent Privacy).

Dvě hlavní vylepšení oproti WEP:

• Zlepšené šifrování dat pomocí TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). TKIP kóduje klíče pomocí hashovacího

algoritmu a přidáním funkce kontroly integrity zaručuje, že s klíči nebylo manipulováno. WPA2 založen na

802.11i a místo TKIP používá AES (Advanced Encryption Standard).

• Autentizace uživatele, která ve WEP obecně schází, pomocí EAP (Extensible Authentication Protocol). WEP

reguluje přístup do sítě podle hardwarově specifické MAC adresy, kterou lze relativně snadno vysledovat a

podvrhnut. EAP je založen na bezpečnějším systému šifrování pomocí veřejného klíče, aby zajistil, že do sítě

budou mít přístup pouze oprávnění uživatelé.

WPA-PSK/WPA2-PSK používá pro ověření vašeho bezdrátového připojení přístupové heslo (passphrase) neboli klíč.

Klíč je alfanumerický řetězec s délkou 8 až 63 znaků. Klíč může obsahovat také symboly (!?*&_) a mezery. Tento klíč

musí být zadán přesně stejně na všech bezdrátových zařízeních v síti.

WPA/WPA2 začleňuje autentizaci uživatele pomocí EAP (Extensible Authentication Protocol). EAP je založen na

bezpečnějším systému šifrování pomocí veřejného klíče, aby zajistil, že do sítě budou mít přístup pouze oprávnění

uživatelé.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 38


Část 3 – Zabezpečení

Konfigurace WPA-Personal

Používá se pro osobní sítě. Doporučuje se nastavit šifrování nejprve na bezdrátovém přístupovém bodu a až pak na

bezdrátových síťových adaptérech. Před zapnutím šifrováním vytvořte nejprve bezdrátové spojení. Při zapnutí šifrování

může poklesnout rychlost přenosu uživatelských dat v důsledku zvýšení režie sítě.

1. Vyvolejte webovou konfiguraci tak, že spustíte

webový prohlížeč, zadáte IP adresu přístupového

bodu (výchozí adresa je 192.168.0.50) a přihlásíte

se zadáním jména a hesla. Na levé straně nabídky

klikněte na Wireless Settings.

2. Z menu Security Mode vyberte Enable WPA Wireless

Security, Enable WPA2 Wireless Security

nebo Enable WPA2-Auto Wireless Security.

3. Z menu Cipher Mode vyberte TKIP, AES nebo Auto.

4. Z menu Personal / Enterprise vyberte Personal.

5. V poli Passphrase zadejte klíč (přístupové heslo). Klíč je alfanumerický řetězec s délkou 8 až 63 znaků. Klíč může

obsahovat také symboly (!?*&_) a mezery. Tento klíč musí být zadán přesně stejně na všech bezdrátových zařízeních

v síti.

6. Zadejte klíč pro kontrolu znovu do pole Confirmed Passphrase.

7. Klikněte na Save Settings, abyste nastavení uložili. Pokud konfigurujete přístupový bod prostřednictvím bezdrátového

adaptéru, ztratíte po tomto nastavení spojení, dokud na adaptéru nezapnete WPA-Personal, WPA2-Personal

nebo WPA2-Auto-Personal a nezadáte stejný klíč, jaký jste zadali na přístupovém bodu.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 39


Část 3 – Zabezpečení

Konfigurace WPA-Enterprise

Používá se pro firemní sítě. Doporučuje se nastavit šifrování nejprve na bezdrátovém přístupovém bodu a až pak na

bezdrátových síťových adaptérech. Před zapnutím šifrováním vytvořte nejprve bezdrátové spojení. Při zapnutí šifrování

může poklesnout rychlost přenosu uživatelských dat v důsledku zvýšení režie sítě.

1. Vyvolejte webovou konfiguraci tak, že spustíte

webový prohlížeč, zadáte IP adresu přístupového

bodu (výchozí adresa je 192.168.0.50) a přihlásíte

se zadáním jména a hesla. Na levé straně nabídky

klikněte na Wireless Settings.

2. Z menu Security Mode vyberte Enable WPA Wireless

Security, Enable WPA2 Wireless Security

nebo Enable WPA2-Auto Wireless Security. .

3. Z menu Cipher Mode vyberte TKIP, AES nebo Auto.

4. Z menu Personal / Enterprise vyberte Enterprise.

5. V poli RADIUS Server zadejte klíč IP adresu vašeho

RADIUS serveru.

6. V poli Port zadejte číslo portu, který používáte pro RADIUS server. Výchozí port je 1812.

7. V poli Shared Secret zadejte bezpečnostní klíč.

8. Klikněte na Save Settings, abyste nastavení uložili.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 40


Část 4 – Připojení k bezdrátové síti

Připojení k bezdrátové síti

Ve Windows ® XP

Uživatelé Windows ® XP mohou použít vestavěnou utilitu pro bezdrátové připojení k síti (Zero Configuration Utility).

Následující pokyny platí pro uživatele Service Pack 2. Pokud používáte

utilitu od jiné firmy nebo Windows ® 2000, podívejte se do návodu

k vašemu bezdrátovému adaptéru, abyste zjistili postup pro připojení

k bezdrátové síti. Většina utilit bude mít funkci „Vyhledat sítě“ (Site

Survey) podobně jako níže uvedená utilita Windows ® XP.

Pokud se objeví bublina s hlášením o detekování bezdrátových sítí,

vyvolejte utilitu kliknutím na bublinu.

nebo

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu bezdrátového připojení

v oznamovací oblasti na hlavní liště (pravý dolní roh poblíž zobrazení

času). Zvolte Zobrazit bezdrátové sítě k dispozici (View Available

Wireless Networks).

Utilita zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí ve vašem okolí.

Klikněte na síť s požadovaným názvem (SSID) a pak klikněte na tlačítko

Připojit (Connect).

Pokud máte dobrý signál, ale nemůžete se dostat na Internet, zkontrolujte

nastavení TCP/IP pro váš bezdrátový adaptér. Více informací získáte

v části Základy síťového provozu v tomto návodu.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 41


Část 4 – Připojení k bezdrátové síti

Konfigurace WEP

Před konfigurací bezdrátového adaptéru se doporučuje zapnout WEP nejprve na bezdrátovém přístupovém bodu.

Pokud se připojujete k existující síti, budete potřebovat znát používaný WEP klíč.

1. Vyvolejte utilitu pro bezdrátové připojení k síti ve Windows

® XP kliknutím pravým tlačítkem na ikonu bezdrátového

připojení v oznamovací oblasti na hlavní liště (pravý

dolní roh poblíž zobrazení času). Zvolte Zobrazit bezdrátové

sítě k dispozici (View Available Wireless Networks).

2. Vyberte bezdrátovou síť (SSID), ke které se chcete připojit,

a klikněte na Připojit (Connect).

D-Link DAP-1160 Návod k použití 42


Část 4 – Připojení k bezdrátové síti

3. Objeví se rámeček Připojení k bezdrátové síti (Wireless Network

Connection). Zadejte stejný WEP klíč, jako na vašem přístupovém

bodu, a klikněte na tlačítko Připojit (Connect).

Připojení k bezdrátové síti může trvat 20–30 sekund. Pokud se připojení

nepodaří, zkontrolujte správnost nastavení WEP. WEP klíč

musí být přesně stejný jako na bezdrátovém přístupovém bodu.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 43


Část 4 – Připojení k bezdrátové síti

Konfigurace WPA-Personal

Před konfigurací bezdrátového adaptéru se doporučuje zapnout WPA nejprve na bezdrátovém přístupovém bodu.

Pokud se připojujete k existující síti, budete potřebovat znát používaný WPA klíč.

1. Vyvolejte utilitu pro bezdrátové připojení k síti ve Windows

® XP kliknutím pravým tlačítkem na ikonu bezdrátového

připojení v oznamovací oblasti na hlavní liště (pravý

dolní roh poblíž zobrazení času). Zvolte Zobrazit bezdrátové

sítě k dispozici (View Available Wireless Networks).

2. Vyberte bezdrátovou síť (SSID), ke které se chcete připojit,

a klikněte na Připojit (Connect).

D-Link DAP-1160 Návod k použití 44


Část 4 – Připojení k bezdrátové síti

3. Objeví se rámeček Připojení k bezdrátové síti (Wireless Network

Connection). Zadejte klíč (přístupové heslo) pro WPA-

Personel a klikněte na tlačítko Připojit (Connect).

Připojení k bezdrátové síti může trvat 20–30 sekund. Pokud se připojení

nepodaří, zkontrolujte správnost nastavení WPA-Personal.

Klíč pro WPA-Personal musí být přesně stejný jako na bezdrátovém

přístupovém bodu.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 45


Část 5 – Řešení problémů

Řešení problémů

Tato kapitola obsahuje řešení problémů, které mohou nastat při instalaci a provozu DAP-1160. Máte-li nějaké potíže,

přečtěte si následující části. (Níže uváděné příklady jsou předváděny ve Windows ® XP. Pokud máte jiný operační

systém, budou ukázky oken na vašem počítači vypadat podobně jako v těchto příkladech.)

1. Proč nemůžu vyvolat webovou konfigurační utilitu směrovače?

Když zadáváte IP adresu přístupového bodu D-Link (například 192.168.0.50), nepřipojujete se k webové stránce na

Internetu ani nepotřebujete připojení na Internet. Zařízení má konfigurační utilitu vestavěnou ve svojí paměti. Pro vyvolání

webové konfigurační utility musí být IP adresa počítače, ze kterého se chcete připojit k webové konfigurační

utilitě směrovače, ve stejné podsíti jako IP adresa směrovače.

• Ujistěte se, že máte aktualizovaný webový prohlížeč se zapnutou podporou jazyka Java. Doporučujeme následující

prohlížeče:

• Internet Explorer 6.0 nebo vyšší

• Firefox 1.5 nebo vyšší

Zkontrolujte fyzické připojení mezi přístupovým bodem a počítačem. Dobré připojení je indikováno zeleným světlem

indikátoru příslušného LAN portu. Pokud indikátor nesvítí, zkuste použít jiný kabel nebo připojte kabel k jinému portu

zařízení, pokud je to možné. Když je počítač vypnutý, nemusí indikátor připojení svítit.

Zablokujte všechny programy pro zabezpečení přístupu na Internet, které běží na počítači. Softwarové firewally, například

Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall a firewall Windows ® XP mohou blokovat přístup ke

konfiguračním stránkám. Více informací o zablokování nebo změně konfigurace firewallových programů zjistíte v nápovědě

a návodům k těmto programům.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 46


Část 5 – Řešení problémů

• Nakonfigurujte nastavení pro Internet:

• Jděte na Start > Nastavení > Ovládací panely. Klikněte dvojitě na ikonu Možnosti Internetu. V záložce Zabezpečení

klikněte na tlačítko pro obnovení výchozí úrovně zabezpečení.

• Klikněte na záložku Připojení a nastavte telefonické připojení na Nikdy nevytáčet připojení. Klikněte na tlačítko

Nastavení místní sítě. Zkontrolujte, že není zaškrtnutá žádná položka. Klikněte na OK.

• Přejděte do záložky Upřesnit a klikněte na tlačítko pro obnovu výchozího nastavení těchto parametrů. Klikněte

třikrát na OK.

• Ukončete webový prohlížeč (pokud je spuštěný) a znovu jej spusťte.

• Vyvolejte správu přes webové rozhraní. Spusťte webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu vašeho přístupového

bodu D-Link. Tím by se měla vyvolat přihlašovací stránka pro webovou správu.

• Pokud se stále nemůžete dostat ke konfiguraci, odpojte na 10 sekund napájení přístupového bodu a pak jej zase

připojte. Počkejte asi 30 sekund a pak zkuste vyvolat konfiguraci. Pokud máte více počítačů, zkuste připojení pomocí

jiného počítače.

2. Co mám dělat, když jsem zapomněl heslo?

Pokud jste zapomněli svoje heslo, musíte přístupový bod resetovat. Tento proces však bohužel také změní všechna

vaše nastavení zpět na výchozí tovární nastavení.

Pro resetování přístupového bodu najděte na zadním panelu jednotky resetovací tlačítko (otvor). Mějte přístupový

bod připojený k napájení a pomocí narovnané sponky na papír stiskněte tlačítko v otvoru asi na 10 sekund. Po uvolnění

tlačítka se provede restart přístupového bodu. Počkejte asi 30 sekund a pak se zkuste připojit. Výchozí IP adresa

přístupového bodu je 192.168.0.50. Při přihlašování zadejte jméno uživatele (User Name) admin a pole hesla

(Password) nechejte prázdné.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 47


Dodatek A – Základy bezdrátové komunikace

Základy bezdrátové komunikace

Bezdrátové produkty D-Link jsou založeny na průmyslových standardech a poskytují snadno použitelné a kompatibilní

vysokorychlostní bezdrátové připojení doma, v kanceláři nebo ve veřejně přístupných bezdrátových sítích. Rodina

bezdrátových produktů D-Link přísně dodržuje standardy IEEE a umožní vám získat kdykoli a kdekoli bezpečný přístup

k požadovaným datům. Budete si moci užívat svobody, kterou bezdrátová počítačová síť přináší.

Bezdrátová lokální síť (WLAN) je buňková počítačová síť, která vysílá a přijímá data pomocí rádiových signálů namísto

přenosu kabelem. Bezdrátové LAN jsou stále více používány v domácnostech, kancelářích i ve veřejných prostorách,

jako jsou letiště, kavárny a univerzity. Inovativní způsoby využití technologie WLAN pomáhá lidem pracovat a

komunikovat mnohem efektivněji. Zvýšená mobilita a absence kabelů a další pevné infrastruktury se ukázaly být pro

mnohé uživatele výhodou.

Uživatelé bezdrátové sítě mohou používat stejné aplikace jako u klasické kabelové sítě. Karty adaptérů pro bezdrátovou

komunikaci, používané u notebooků a stolních počítačů, podporují stejné protokoly jako ethernetové síťové karty.

V mnoho případech může být žádoucí, aby se mobilní síťová zařízení mohla připojit ke klasické ethernetové LAN,

aby mohla používat její servery, tiskárny nebo připojení k Internetu. Toto připojení může zprostředkovat bezdrátový

směrovač nebo přístupový bod.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 48


Dodatek A – Základy bezdrátové komunikace

Co je bezdrátová síť?

Bezdrátová neboli Wi-Fi technologie je dalším způsobem propojování počítačů do sítě bez použití kabelů. Wi-Fi používá

pro bezdrátové spojení rádiové signály, takže máte možnost volného připojení počítačů z libovolného místa vašeho

domu nebo kanceláře.

Proč bezdrátové zařízení od D-Link?

Společnost D-Link patří mezi světové lídry v oblasti vývoje, konstrukce a výroby síťových produktů, za které získala

mnohá ocenění. D-Link vám přináší výkon, který potřebujete, za cenu, kterou si můžete dovolit. D-Link má všechny

produkty, které potřebujete pro postavení vaší sítě.

Jak funguje bezdrátová síť?

Bezdrátová síť funguje podobně jako bezdrátové telefony prostřednictvím přenosu rádiových signálů z bodu A do bodu

B. Bezdrátová technologie má však omezení týkající se možností připojení do sítě. Abyste mohli připojit svůj počítač,

musíte být v oblasti dosahu bezdrátové sítě. Existují dva různé typy bezdrátových sítí – bezdrátová místní síť

(WLAN) a bezdrátová osobní síť (WPAN).

Bezdrátová místní síť (Wireless Local Area Network – WLAN)

V bezdrátové místní (lokální) síti připojuje počítače do sítě zařízení nazývané přístupový bod (Access Point – AP).

Přístupový bod má malou anténu která umožňuje přenos dat tam a zpět pomocí rádiových signálů. U interiérových

přístupových bodů je dosah signálu kolem 90 metrů. U venkovních přístupových bodů lze signál přenášet na vzdálenost

až 48 km pro obsluhu míst jako jsou výrobní závody, průmyslové areály, koleje a školní kampusy, letiště, golfové

kurty a různá další místa.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 49


Dodatek A – Základy bezdrátové komunikace

Bezdrátová osobní síť (Wireless Personal Area Network – WPAN)

Pro WPAN se používá standardní průmyslová bezdrátová technologie Bluetooth. Bluetooth zařízení v WPAN mají

provozní dosah až 9 metrů.

Ve srovnání s WLAN je rychlost a provozní dosah menší než u WLAN, ale oproti ní má zase velmi nízkou spotřebu

energie, což z ní dělá ideální řešení pro osobní zařízení, jako jsou mobilní telefony, PDA, náhlavní soupravy, notebooky,

reproduktory a jiná zařízení napájená z baterií.

Kdo používá bezdrátové sítě?

Bezdrátová technologie se stala v posledních letech tak populární, že je dnes používá doma nebo v kanceláři skoro

každý.

Domácnost

• Poskytuje každému v domě širokopásmové připojení

• Umožňuje surfovat po webu, číst e-maily, používat on-line komunikaci (instant messaging) atd.

• Zbavuje dům spleti kabelů

• Používá se snadno a jednoduše

Malá nebo domácí kancelář

• Můžete pracovat doma stejně, jako byste byli v kanceláři

• Dálkový přístup do vaší kancelářské sítě z domova

• Sdílení připojení k Internetu a tiskárny z několika počítačů

• Není třeba vyhrazovat pracovní prostor

D-Link DAP-1160 Návod k použití 50


Dodatek A – Základy bezdrátové komunikace

Kde se používají bezdrátové sítě?

Bezdrátová technologie se rozšiřuje všude, nejen v domácnostech nebo kancelářích. Lidé mají rádi volnost, kterou

jim poskytuje mobilní připojení, které začíná být tak populární, že je poskytuje stále více veřejných zařízení, aby přilákalo

návštěvníky. Bezdrátové připojení na veřejných místech je obvykle označováno jako veřejný přístupový bod

(hotspot).

Pomocí bezdrátového CardBus adaptéru D-Link se můžete připojit s vaším notebookem k veřejnému přístupovému

bodu a získat přístup na Internet například na letištích, v hotelech, kavárnách, knihovnách, restauracích a konferenčních

střediscích.

Vytvořit bezdrátovou síť je snadné, ale pokud ji instalujete poprvé, může to být trochu problém, když nevíte, s čím začít.

Proto jsme připravili několik kroků a tipů, které vám pomohou zvládnout proces instalace bezdrátové sítě.

Tipy

Zde je několik věcí, které byste měli mít na paměti, když instalujete bezdrátovou síť.

Dejte přístupový bod do středu sítě

Pro dosažení nejlepšího provozního výkonu umístěte směrovač/přístupový bod do středu zamýšlené sítě. Pokuste se

dát směrovač/přístupový bod v místnosti co možná nejvýše, aby se signál rozšířil po celém domě. Pokud máte vícepatrový

dům, budete možné potřebovat opakovač, abyste zvýšili dosah signálu sítě.

Eliminujte rušení

Umístěte domácí spotřebiče, jako jsou bezdrátové telefony, mikrovlnné trouby a televizory, co nejdále od směrovače/přístupového

bodu. Tím se značně sníží rušení, které mohou tato zařízení způsobit, pokud vyzařují rádiové signály

na stejné frekvenci.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 51


Dodatek A – Základy bezdrátové komunikace

Zabezpečení

Nedovolte, aby se k vaší síti připojovali sousedé nebo hackeři. Zabezpečte svoji bezdrátovou síť zapnutím bezpečnostní

funkce WPA nebo WEP na přístupovém bodu. Podrobnosti o nastavení najdete v návodu.

Existují v podstatě dva režimy bezdrátového provozu:

Režimy bezdrátového provozu

• Infrastrukturní – Všichni bezdrátoví klienti se připojují k přístupovému bodu nebo bezdrátovému směrovači.

• Ad-Hoc – Přímé spojení mezi jednotlivými počítači (komunikace peer-to-peer) pomocí bezdrátových síťových

adaptérů na počítačích.

Infrastrukturní síť obsahuje přístupový bod nebo bezdrátový směrovač. Všechna ostatní bezdrátová zařízení v síti

neboli klienti se budou připojovat k bezdrátovému směrovači nebo přístupovému bodu.

Síť Ad-Hoc obsahuje pouze klienty, například notebooky s bezdrátovými adaptéry. Všechny adaptéry musí být nastaveny

do režimu Ad-Hoc, aby spolu mohly komunikovat.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 52


Dodatek B – Základy síťového provozu

Zjištění vaší IP adresy

Základy síťového provozu

Po nainstalování síťového adaptéru by se mělo nastavení TCP/IP standardně získávat automaticky z DHCP serveru

(například z bezdrátového směrovače). Pro ověření vaší IP adresy proveďte následující kroky.

Klikněte na Start > Spustit. V dialogovém rámečku Spustit zadejte cmd a klikněte na OK.

Na příkazovém řádku zadejte ipconfig a stiskněte Enter.

Tím se zobrazí IP adresa, maska podsítě a výchozí brána

vašeho síťového adaptéru.

Pokud je adresa 0.0.0.0, zkontrolujte instalaci adaptéru,

nastavení zabezpečení a nastavení na vašem směrovači.

U nově nainstalovaných síťových adaptérů mohou

některé firewallové programy blokovat žádost o přidělení

adresy z DHCP serveru.

Pokud se připojujete k bezdrátové síti veřejného přístupového bodu (např. v hotelu, kavárně nebo na letišti), kontaktujte

zaměstnance nebo administrátora, abyste ověřili nastavení jejich bezdrátové sítě.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 53


Dodatek B – Základy síťového provozu

Přiřazení statické IP adresy

Pokud nepoužíváte bránu/směrovač s DHCP serverem nebo pokud potřebujete přiřadit statickou IP adresu, postupujte

následovně:

Krok 1

Windows ® XP – Klikněte na Start > Ovládací panely > Síťová připojení.

Windows ® 2000 – Na pracovní ploše klikněte pravým tlačítkem na Místa v síti a vyberte Vlastnosti.

Krok 2

Klikněte pravým tlačítkem na Připojení k místní síti, které reprezentuje váš síťový adaptér a zvolte Vlastnosti.

Krok 3

Vyberte Protokol sítě Internet (TCP/IP) a klikněte na Vlastnosti.

Krok 4

Klikněte na Použít následující adresu IP a zadejte IP adresu, která patří do stejné podsítě, jakou používá vaše síť

nebo LAN IP adresa vašeho směrovače.

Příklad: Pokud je LAN IP adresa směrovače 192.168.0.1, zadejte jako svoji IP adresu

jako 192.168.0.X, kde X je číslo mezi 2 a 99. Ujistěte se, že zvolenou adresu

nepoužívá žádné jiné zařízení v síti. Nastavte adresu Výchozí brány stejnou, jako je

LAN IP adresa vašeho směrovače (192.168.0.1).

Nastavte Upřednostňovaný server DNS stejně, jako je nastavena LAN IP adresa

vašeho směrovače (192.168.0.1). Náhradní server DNS není potřebný nebo sem

můžete zadat adresu DNS serveru vašeho ISP.

Krok 5

Klikněte dvakrát na OK, abyste nastavení uložili.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 54


Dodatek C – Technické údaje

Technické údaje

SÍŤOVÉ STANDARDY

- 802.11g bezdrátová LAN

- 802.11b bezdrátová LAN

- 802.3/802.3u 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet

- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation

ROZHRANÍ ZAŘÍZENÍ

- 802.11g bezdrátová LAN

- 2 10/100BASE-TX Ethernet LAN porty

PROVOZNÍ FREKVENCE

2,4 až 2,4835 GHz

PROVOZNÍ KANÁLY

- FCC: 11

- ETSI: 13

TYPY VYSÍLÁNÍ A MODULACE

DQPSK, DBPSK, CCK, OFDM

PROVOZNÍ REŽIMY

- Access Point

- AP Client

- Bridge

- Bridge with AP

- Repeater

- WISP Client Router

- WISP Repeater

ANTÉNA

Odpojitelná všesměrová anténa se ziskem 2dBi a s RP-SMA konektorem

CITLIVOST PŘÍJMU

+Pro 802.11b při 8% PER:

- 11 Mb/s: -80 dBm

- 5,5 Mb/s: -84 dBm

- 2 Mb/s: -87 dBm

- 1 Mb/s: -88 dBm

+ Pro 802.11g při 10% PER:

- 54 Mb/s: -65 dBm

- 48 Mb/s: -66 dBm

- 36 Mb/s: -70 dBm

- 24 Mb/s: -74 dBm

- 18 Mb/s: -77 dBm

- 12 Mb/s: -79 dBm

- 9 Mb/s: -81 dBm

- 6 Mb/s: -82 dBm

VÝSTUPNÍ VYSÍLACÍ VÝKON

+ Pro 802.11b:

16dBm (typicky)

+ Pro 802.11g:

14dBm (typicky)

D-Link DAP-1160 Návod k použití 55


Dodatek C – Technické údaje

ZABEZPEČENÍ

- 64/128bitové WEP šifrování dat

- WPA-PSK, WPA2-PSK

- WPA-EAP, WPA2-EAP

- TKIP, AES

- Filtrování MAC adres

- Funkce zablokování vysílání SSID

QUALITY OF SERVICE (QoS)

Wi-Fi Multimedia (WMM) *

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

- Správa přes webové rozhraní pomocí Internet Explorer v.6 nebo

vyšší, Netscape Navigator v.6 nebo vyšší nebo pomocí jiného

prohlížeče se zapnutou podporou jazyka Java.

Diagnostické LED indikátory

- Power

- Status

- Link/Act

- WEP/WPA

- MAC Ctrl

- BRIDGE / REPEATER

- LAN1

- LAN2

ROZMĚRY

144 (Š) x 109 (H) x 30 (V) mm

HMOTNOST

229 gramů

PROVOZNÍ TEPLOTA

0 až 55 °C

SKLADOVACÍ TEPLOTA

-10 až 70 °C

PROVOZNÍ VLHKOST

10% až 90% nekondenzující

SKLADOVACÍ VLHKOST

5% až 95% nekondenzující

CERTIFIKACE

- FCC Class B

- CE

- C-Tick

- Wi-Fi

NAPÁJENÍ

5 V DC (stejnosměrné napětí), 2 A

Externí napájecí adaptér

* Funkce dostupná v připravované verzi firmwaru.

Maximální rychlost bezdrátového přenosu 54 Mb/s vychází ze specifikací standardu IEEE 802.11g. Skutečná rychlost se bude lišit. Na rychlost přenosu dat mohou

mít negativní vliv podmínky v síti a faktory prostředí, například objem síťového provozu, stavební materiály a konstrukce, režie sítě atd. Faktory prostředí mohou

také snížit dosah bezdrátového signálu.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 56


Dodatek D – Záruka

Prohlášení FCC (Federal Communication Commission) o rušení

Toto zařízení bylo otestováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 norem FCC. Tuto limity jsou

stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti rušení při provozu zařízení v obytném prostředí. Toto zařízení vytváří, používá

a může vyzařovat elektromagnetickou energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno podle tohoto návodu,

může rušit rádiovou komunikaci. Přesto nelze zaručit, že v některých případech k rušení nedojde. Pokud zařízení ruší příjem rozhlasu

nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, má se uživatel pokusit sjednat nápravu provedením některého následujících

opatření:

• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

• Připojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném napájecím okruhu, než do jakého je zapojen přijímač.

• Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Upozornění FCC

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za splnění norem, by mohly zneplatnit oprávnění uživatele

pracovat s tímto zařízením.

Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat rušení a (2)

zařízení musí odolat jakémukoli rušení včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Prohlášení o vyzařování rádiových vln:

Toto zařízení splňuje limity FCC pro rádiové vyzařování stanovené pro běžné prostředí. Zařízení by mělo být nainstalováno a provozováno

tak, aby vzdálenost mezi anténou a vaším tělem byla minimálně 20 cm.

Tento vysílač nesmí pracovat na stejném místě nebo ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem. Dostupnost některých kanálů a frekvenčních

pásem závisí na zemi použití a jsou firmwarově naprogramována při výrobě podle předpokládaného místa určení. Nastavení

firmwaru není přístupné koncovému uživateli.

Zařízení je určeno pro provoz s anténou s maximálním ziskem 2 dB a požadovanou impedancí 50 ohmů.

D-Link DAP-1160 Návod k použití 57


Verze 1.0

1. února 2007

More magazines by this user
Similar magazines