Reeglid - Tactic

tactic.net

Reeglid - Tactic

11+ 4+ 30+

EE

Mäng sisaldab:

Spinneriga mängulaud, 6 mängunuppu,

400 mängukaarti (290 sõnakaarti, 96 kuulsuste kaarti, 8 smiley-kaarti, 6 asendikaarti) ja liivakell.

ALIAS-sõnaseletusmäng on üks tuntumatest

ja armastatumatest Tacticu mänguklassikutest.

Mängu mängitakse vähemalt 2-liikmeliste

võistkondadena. Mängu eesmärgiks

on seletada sõnu tiimikaaslastele „teiste sõnadega“-

sünonüümide, vastandite ja vihjete

abil- ja saada nad ära arvama võimalikult

palju sõnu enne kui mänguaeg lõpeb. Tiim

liigub mängulaual edasi õigesti ära arvatud

sõnade arvu võrra. Esimesena finišisse jõudnud

võistkond võidab mängu.

VALLATU ALIAS on ülemeelikult lõbus

uusversioon sellest populaarsest sõnaseletusmängust.

Selles mängus tuleb sõnu seletada

uut ja hullu moodi alati, kui meeskond

jääb mängulaual pidama mõnele „Vallatule

ruudule“.

Mängu käik:

1. Laota sõnakaardid, asendikaardid ja

kuulsuste kaardid eraldi hunnikutesse.

Jaga sõnakaardid paari hunnikusse ning

aseta, taustapool ülespoole, lauale tiimide

ette. Aseta asendikaardid ja smiley-kaardid

taustapool ülespoole mängulauale, neile

ettenähtud kohtadesse. Mängus on 10

tühja kuulsuste kaarti, millele tiimid

kirjutavad 8 nime, näiteks nende tuttavatest

ja sugulastest. Iga tiim täidab

nimedega ühe kaardi ja need segatakse

teiste kuulsuste kaartide hulka. Ülejäänud

tühjad kaardid pannakse tagasi karpi. Jaga

kuulsuste kaardid kahte võrdse suurusega

kuhja ning aseta need mängulauale neile

ettenähtud kohtadesse. Kinnita spinneri

nool mängulauale õigesse kohta.

2. Iga tiim valib endale mängunupu ja asetab

selle mängulauale, mängu algusesse.

3. Esimesena seletav tiim otsustab, kes tiimist

seletab ja kes arvavad. Seletaja võtab

kaardipakist kätte sobiva arvu sõnakaarte

(10-15 kaarti). Igal sõnakaardil on 8 sõna.

Ülejäänud tiimid valivad numbri vahemikust

1-8, näiteks 4. Liivakell keeratakse

ümber ja seletaja hakkab seletama sõna

nr. 4 (vt. Reeglid sõnade seletamise kohta).

Kui tiim vastab õigesti, paneb seletaja selle

kaardi lauale, võtab järgmise kaardi ning

hakkab sellelt seletama sõna nr. 4.

4. Kui liivakella liiv on voolanud lõpuni, hüüavad

teised tiimid „stop!“. Kui seletajal on

veel mõne sõna seletamine pooleli, võivad

nüüd ka teised tiimid arvata. Seega võib

mõni teine tiim „varastada“ ühe punkti

ning liikuda seeläbi mängulaual ühe koha

võrra edasi.

5. Lauale pandud kaartide arv määrab, kui

mitu kohta võib tiim mängulaual edasi

liikuda (vt. Miinuspunktid vigade ja vahele

jätmiste pärast).

6. Seletamise kord läheb järgmisele võistkonnale.

Eelmine seletaja paneb kasutatud

kaardid kaardipaki alla ning annab

kaardipaki järgmisele seletajale, kes võtab

paki pealt endale seletamiseks osa kaarte

(10-15 kaarti).

7. Mängulaua numbriruutudes on numbrid

1-8. Peale esimest mänguringi määratakse

seletatavate sõnade number selle järgi,

millisel numbril tiimi mängunupp laual

parajasti on. Seletajad vahetuvad igal

ringil.

8. Mängulaual on ka „Vallatuid ruutusid“. Kui

võistkond on oma seletamiskorra alguses

nupuga mõnel „Vallatul ruudul“, seletatakse

sõnu teisiti (vt. „Vallatud ruudud“).

Kui tiimil õnnestub ülesanne lahendada,

keerutavad nad spinnerit ja liiguvad edasi

spinneri näidatud boonussammude võrra.

9. Võistkond, kes jõuab esimesena finišisse,

võidab mängu.

Sõnakaardid

Sõnad kaartidel pole mingis erilises järjekorras.

Kaartidel on tegusõnu, omadussõnu,

nimisõnu, inimesi, kohti ja värve. See, kas peab

seletama lihtsaid või keerulisi sõnu, oleneb

õnnest.

Reeglid sõnade seletamise kohta

Seletamine algab kui liivakell keeratakse

ümber.

Seletamisel ei tohi kasutada ühtegi osa

seletamisel olevast sõnast. Näiteks sõna

liinibuss ei tohi seletada öeldes, „selline buss,

mis sõidab mingil kindlal liinil“. Lubatud on

näiteks „transpordivahend, kuhu mahub

palju inimesi“ või „teed mööda liikuv linnatranspordivahend“

või lihtsalt „ühistransport“.

Lennukit ei tohi seletada öeldes, „see lendab

taevas ja viib kodanikke punktist A punkti B“

sest sõnadel „lendab“ ja „lennuk“ on sama tüvi.

Ainult täpselt õiged vastused on aktsepteeritud.

Näiteks kui seletatakse sõna „lonkida“ , ei

ole õige vastusena lubatud „lonkima“. Seletaja

peab aitama arvajat, et see leiaks õige vormi.

Kui sõna on kaheosaline, näiteks liitsõna „lillekaubitseja“,

juhtub sageli, et arvaja pakub ühe

osa sõnast õigesti aga teise valesti, näiteks

„lillemüüja“. Nüüd võib seletaja kasutada

abistamisel juba ära arvatud sõnaosa „lille“

ja abistada arvajat edasi näiteks öeldes, „lille

on õige, aga müüja on vale, see on kogu


poe omanik“. Ka sõna „kaup“ ei tohi seletaja

kasutada.

Vastandite kasutamine on lubatud. Sõna

„suur“ seletamisel võib öelda „väikese

vastand?“. Võõrkeeli ei tohi kasutada, välja

arvatud juhul kui kõik võistkonnad sellega

nõustuvad.

Seletaja võib anda nii palju vihjeid kui ta

jõuab ja arvajad võivad arvata nii palju kui

jõuavad enne kui liivakella liiv on voolanud

lõpuni. Reegleid sõnade seletamise kohta ei

tohiks võtta liiga tõsiselt, kõige olulisem on, et

mängida oleks lõbus! Enne mängu algust on

siiski hea, kui tiimid omavahel reeglites kokku

lepivad.

Miinuspunktid vigade ja vahele jätmiste

pärast

Kui seletaja teeb vea, näiteks ütleb osa kaardil

olevast sõnast, siis sõna ei aktsepteerita.

Seletajal tasub panna need kaardid, mille seletamisel

ta vea tegi, lauale, õigesti seletatud

kaartidest erinevasse hunnikusse. Õigesti

arvatud kaartide arvu võrra liigutakse mängulaual

edasi, vigade võrra aga tagasi.

Näiteks: Kui tiim arvas kuus sõna õigesti ja kahe

sõna juures tegi seletaja vea, liigutatakse mängunuppu

edasi 4 koha võrra (6-2=4).

Teistel tiimidel tasub siis kuulata hoolega,

kuidas seletaja seletab.

Kui sõna tundub olevat liiga keeruline, võib

seletaja selle vahele jätta aga tasub meeles

pidada, et ka iga vahele jäetud kaart annab

ühe miinuspunkti. Mõnikord võib aga vahele

jätmisest kasu olla.

„Vallatud ruudud“

Vallatu ALIAS sisaldab uusi seletamisviise, mis

võetakse kasutusele, kui tiimi nupp asub mängulaual

„Vallatul ruudul“. Kui tiimil õnnestub

ülesanne lahendada, saavad nad liikuda

edasi õigesti ära arvatud sõnade arvu

võrra ja lisaks keerutada spinnerit, mis

annab boonusammude arvu (1-3). Vallatute

ülesannete puhul kasutatakse liivakella

samuti kui tavaülesannete puhul.

Vallatud teemad on:

Räägi lõbus lugu!

Kui teie tiim on parajasti mängulaual

selle ruudu peal, seob seletaja kõik kaardil

olevad sõnad üheks lõbusaks looks ja tiim

üritab need sõnad ära arvata.

Näiteks: sõna 1) koer- „olin väljas jalutamas ja

nägin seal nelja jalaga looma...“ sõna 2) punastama-

„seal oli ka kena tüdruk, mul hakkas häbi

ja mu näo värv muutus...“

Võistkond saab ühe punkti iga õigesti arvatud

sõna eest. Uue sõna juurde minnakse alles siis,

kui vana on ära arvatud (või vahele jäetud).

Seletaja võib seletada uusi lugusid uutest

kaartidest nii kaua kui aega jätkub. Kui seletajal

õnnestub ära seletada kõik kaardil olevad

8 sõna, saab tiim mängulaual spinnerit keerutada

ning seeläbi boonussammu(d). Kui ta

jätab mõne sõna vahele (ja aega veel on), võib

ta võtta puuduvad sõnad uuelt kaardilt, et ta

saaks täis „Vallatuks boonuseks“ vajaminevad

8 sõna. Ka sel juhul kehtivad tavalised sõnade

vahele jätmise reeglid.

Lase tundel viia!

Kui teie tiim on seletamiskorra alguses

sellel ruudul, võtab seletaja smileykaartide

hunnikust kõige ülemise kaardi.

Kaardil näidatakse, millises emotsionaalses

seisus ta sõnu seletama peab. Kaartidel

olevad tundeseisundid on häbenev, vihane,

rõõmus, nuttev, hirmunud, lolliks läinud,

masendunud ja hüsteeriline. Mängija peab

seletama sõnakaartidelt selle numbriga sõnu,

millise numbriga ruudul ta parajasti on, samas

väljendades vaid hääle ja näoilmega

seda tunnet, mis on kirjas smiley-kaardil.

Tiim üritab sõnu ära arvata. Kui seletaja

suudab kuni aja lõpuni selles tundeseisundis

sõnu seletada, saab tiim veeretada spinneriga

endale boonussammu(d)- aga seda vaid siis,

kui teised tiimid pidasid seletaja sooritust

veenvaks. Seletaja peab lõpuks kõigile oma

smiley-kaarti näitama.

Seleta õiges asendis!

Kui teie tiim on sellisel „vallatul ruudul“,

võtab seletaja asendikaartide hunnikust

kõige ülemise kaardi. Seletaja hakkab

seletama kaardil olevaid sõnu asendikaardil

näidatud asendis selle numbri kohalt, mis

numbriga ruudul parajasti ollakse. Asendikaardil

olevad asendid on näiteks seletamine

hüpates, ühel jalal seistes ja seletamine

seljaga tiimikaaslaste poole olles. Tiim üritab

sõnu ära arvata. Kui seletaja suudab kuni

aja lõpuni selles asendis sõnu seletada,

saab tiim veeretada spinneriga endale

boonussammu(d). Seletaja peab lõpuks kõigile

oma asendikaarti näitama.

Tunne meie kuulsusi!

Kui teie tiim on sellise „vallatu ruudu“

peal, võtab seletaja kuulsuste kaartide

hunnikust kõige ülemise kaardi ja hakkab

kaardil olevaid kuulsusi numbrijärjekorras

oma tiimikaaslastele iseloomustama. Nemad

üritavad arvata, kellega on tegu. Kui seletajal

õnnestub ajalimiidi jooksul äratuntavalt

iseloomustada kõiki kaardil olevat 8 kuulsust,

saab tiim mängulaual spinnerit keerutada

ning seeläbi boonussammu(d). Kui seletaja

jätab mõne nime vahele (ja aega veel on),

võib ta võtta puuduvad nimed uuelt kaardilt,

et ta saaks täis Vallatuks boonuseks

vajaminevad 8 nime. Ka sel juhul kehtivad

tavalised sõnade vahele jätmise reeglid. Lisaks

tegelikele inimestele on kaartidel ka joonistatud

karaktereid. Säästke tiimide enda poolt

täidetud kaardid järgmise mängukorra jaoks.

Järgmisel korral võivad olla erinevad mängijad

ja veel tühjadele kaartidele kirjutatakse

uued nimed, saades seega mängu uusi kaarte.

REEGLITE KOKKUVÕTE

1. Tiimid seletavad sõnu kordamööda, seletaja

vahetub tiimis iga kord.

2. Õigesti arvatud sõnade arv = sammude

arv, mis mängulaual edasi käiakse.

3. Seletusvigade ja vahele jätmiste arv =

sammude arv, mis mängulaual tagasi

käiakse.

4. Mängulaua ruutudes numbrid 1-8. Ruut,

millel parajasti mängunupp on, näitab

selle, kui mitmendat sõna kaardilt seletatakse

(välja arvatud esimesel ringil, kui

selle ütlevad teised tiimid).

5. „Vallatutes ruutudes“ seletatakse kas sõnu

või iseloomustatakse kuulsusi erineval

moel.

6. Kui tiim õnnestub „Vallatus ülesandes“,

võivad nad keerutada spinnerit, mis annab

boonussammude arvu (ehk siis lisasammud

õigesti arvatud sammude lisaks).

7. Võistkond, kes jõuab esimesena finišisse,

võidab mängu.

www.tactic.net 02709 A

More magazines by this user
Similar magazines