S O T S IA A L E L U A S E M E T E E N U S E T A O T L U S - Tartu

tartu.ee

S O T S IA A L E L U A S E M E T E E N U S E T A O T L U S - Tartu

Taotlejaga koos elavad või samasse eluruumi sisse kirjutatud isikud, kes ei ole kaastaotlejad

1

Ees- ja

perekonnanimi

Isikukood

Sugulusaste/

seos

taotlejaga

Kodakondsus

/elamisloa

kehtivus

Sotsiaalne staatus/

töökoht/õppeasutus

Sissetulekud Tegelik elukoht

2

3

4

5

Ülejäänud perekonnaliikmed (kes ei ela koos taotlejaga ja kes ei ole kaastaotlejad)

1

Ees- ja

perekonnanimi

Isikukood

Sugulusaste/

seos

taotlejaga

Perekonnaseis

Perekonnaseis

Kodakondsus

/elamisloa

kehtivus

Sotsiaalne staatus/

töökoht/õppeasutus

Sissetulekud Tegelik elukoht

2

3

4

5

Registreeritud

elukoht

Registreeritud

elukoht

Töövõimetus/

puude liik

/raskusaste

Töövõimetus/

puude liik

/raskusaste

More magazines by this user
Similar magazines