S O T S IA A L E L U A S E M E T E E N U S E T A O T L U S - Tartu

tartu.ee

S O T S IA A L E L U A S E M E T E E N U S E T A O T L U S - Tartu

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………

Eluruumi miinimumnõuded kinnisvaraturult üürimisel

1. Üldpind ………………………………

2. Tubade arv …………………………..

3. Küte (märkida kesk- või ahiküte) ……………………….……………………………………………………

4. Veevärk (märkida kas korteris, koridoris või väljas) …………………………………………………………

5. Tualett (märkida kas korteris, koridoris või väljas) ……………………………………………………………

Taotleja kontaktandmed

Postiaadress:…………………………………………………………………………………………………………………...…

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………...

Palume taotlusele lisada taotlejate isikuttõendavate dokumentide koopiad ja teised andmete õigsust tõendavad

dokumendid vastavalt lisas toodud loetelule.

Palume tõendada esitatud andmete ning taotlusele lisatud dokumentide õigsust taotleja ja

täiskasvanud kaastaotlejate allkirjadega.

Nimi Allkiri Kuupäev

………………………….. ………………………………….. ………………………200…a.

………………………….. ………………………………….. ………………………200…a.

………………………….. ………………………………….. ………………………200…a.

………………………….. ………………………………….. ………………………200…a.

TÄIDAB SOTSIAALTÖÖTAJA

Märgi sotsiaaleluasemeteenuse taotlemise põhjus klassifikaatori järgi:

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Tagastatud eluruumist

Laste hoolekandeteenuselt

Kinnipidamisasutusest

Lähisuhtevägivald

Ratastooli kasutamine

Täiskasvanute psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuselt

Varjupaigateenuselt

Hooldekodust

Kodust (sh sotsiaaleluruumist, üürikorterist, erakorterist)

Muu (sh telgist, soojakust, kuurist, tuttava juurest jne)

More magazines by this user
Similar magazines