kampaaniad - Tartu

tartu.ee

kampaaniad - Tartu

Eesti–Läti–Venemaa piiriülese koostöö programmi projekti ESTLATRUS

TRAFFIC teostatakse transpordisüsteemi jätkusuutlikkuse, kättesaadavuse

ja konkurentsivõime tugevdamiseks Eesti, Läti ja Venemaa piirilähedastes

regioonides 2012. aasta 2. aprillist kuni 2014. aasta 1. aprillini. Projekti eelarve

on 1 876 570 eurot, sh on EL kaasfinantseering 1 688 913 eurot.

Eesti, Läti ja Venemaa piiri ületavad mitmed Euroopa tähtsusega teed –

E262, E22, E77, E264, E263 jt. Liiklusohutus ja teede infrastruktuuri paremaks

muutmine on eluliselt tähtis ka piirilähedaste alade arenguks. 2011. aasta

lõpus otsustasid Eesti, Läti, Venemaa omavalitsused ja liiklusohutusteenistused

oma jõud ühendada, et üheskoos arendada transpordi infrastruktuuri ja

tõsta ühiskonna informeeritust liiklusohutuse küsimustes.

Kasutades piiriüleseid ressursse liiklusohutuse paremaks tagamiseks,

viiakse läbi innovatiivseid liiklusohutusüritusi: rahvusvaheline liiklusohutuskampaania

“Ära sõida unisena!”, “Tutvu erinevustega Eesti, Läti ja Venemaa

liikluseeskirjades!”, “Ohutu ratas”, “Armasta elu!”. Võrus (Eesti), Kārsavas,

Rēzeknes (Läti), Pihkvas, Krasnogradis ja Põtalovos (Venemaa) korraldatakse

liiklusohutusele suunatud päev. Tõhustatakse transpordi ja teede infrastruktuuri

50 km ulatuses, rekonstrueeritakse teekatteid, parkimisplatse,

jalakäijate teid, markeeritakse tänavaid, paigaldatakse barjääre jms.

Projekti raames luuakse liiklusohutusteenistuste vaheline koostöövõrk

Eestis, Lätis ja Venemaal eesmärgiga vahetada operatiivinfot, planeerida

ühiseid reide ja kontrollimismehhanisme kooskõlas olukorra muutusega

kummalgi pool piiri jms.

Projekti partnerid: Euroregiooni “Ezeru zeme” (Järvede maa) Läti büroo,

Kārsava, Krāslava, Preiļi, Ludza, Viļāni piirkonna omavalitsused, Rēzekne

linnavalitsus (Läti), mittetulundusühing “Lake Peipsi project” (Pihkva), Pihkva,

Krasnogorodski, Põtalovo ja Petseri rajooni administratsioonid (Venemaa),

Võru ja Tartu linnavalitsus (Eesti), LV Siseministeeriumi Riikliku politsei Latgale

piirkonna haldusamet, Teede liiklusohutuse direktsiooni Rēzekne regionaalosakond,

ralliklubi “Ajags LATVIA” (Läti), Võru politseijaoskond (Eesti).

HÄDAABI

Tutvu erinevustega

Eesti, Läti ja

Venemaa

liikluseeskirjades

Projekt “ESTLATRUS TRAFFIC”

Juhtiv partner: Euroregiooni “Ezeru zeme” (Järvede maa) Läti büroo

Brīvības 13, Кrāslava, LV-5601, Läti

Tel: +371 29 47 26 38, faks: +371 656 22266

e-post: ilze@kraslava.lv

112 112 + 7 8112 59-28-00

Kaanefoto: Gunta Čižika,

mudel: Ivars Geiba

Foto: Julia Fedorova, Mati Tint

Koostaja:

“Karšu izdevniecība Jāņa sēta”

Käesolev dokument on koostatud Euroopa

naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti–

Läti–Vene piiriülese koostöö programmi

2007–2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu

eest vastutab ainuisikuliselt Euroregio Läti

kontor „Järvede maa“ ja mitte mingitel

tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi

sisu Programmi, Programmis osalevate riikide

ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.


Läti EESTI Venemaa

SÕIduKIIRUS

Asulas suurim lubatud sõidukiirus

ei tohi ületada 50 km/h.

Väljaspool asulat 90 km/h.

KARISTUS: sõltuvalt väärteo kohast

ja ületatud kiirusest on

mootorsõidukijuhile määratav rahatrahv

alates 5 Ls kuni 500 Ls (asulas ületatud

sõidukiirus enam kui 51 km/h) ja sõiduki

juhtimisõigus võetakse ära kuni

1 aastaks.

TULEDE KASUTAMINE

sõidutuled valgel ajal.

Valge ajal peavad mootorsõidukil põlema

päevatuled, lähituled või udutuled.

KARISTUS: hoiatus või rahatrahv

mootorsõidukijuhile 5 Ls ulatuses.

KEELATUD SÕITA

MOOTORSÕIDUKIGA

Mootorsõidukil ei tohi olla klaasikatet,

mis vähendab esiklaasi (tuuleklaasi) valguse

läbilaskvust 75%

või küljeklaasi (esiuste klaaside)

valguse läbilaskvust 70% võrra.

KARISTUS: rahatrahv

mootorsõidukijuhile

60Ls ulatuses.

Mootorsõidukis ei tohi olla seadmeid,

mis võimaldavad avastada

liiklusjärelevalve kiirusemõõteseadet

või häirida selle tööd.

KARISTUS: rahaline trahv

mootorsõidukijuhile 40Ls ulatuses,

seadme konfiskeerimine.

Talverehvid on kõikidele

mootorsõidukitele ja autobussidele,

mille kogumass ei ületa

3,5 tonni, 1. detsembrist 1. märtsini

kohustuslikud. 1. maist 1. oktoobrini

on mootorsõidukitel ja autobussidel

keelatud sõita naastrehvidega.

KARISTUS: rahatrahv

mootorsõidukijuhile 20Ls

ulatuses.

TURVAVÖÖD JA LASTE turvatool

Turvavööd on kohustuslikud nii

mootorsõidukijuhile kui kõigile

kaasreisijatele. Kui lapse pikkus on

väiksem kui 150 cm, tuleb lapse

sõidutamisel autos, millel on turvavööd,

kasutada tema pikkusele ja kaalule

sobivat turvatooli, -hälli või muud

nõuetekohast turvavarustust.

KARISTUS: hoiatus või rahatrahv

mootorsõidukijuhile 20 Ls

ulatuses; kaasreisijatele - hoiatus

või rahatrahv 10 Ls ulatuses.

MOBIILTELEFON

Mootorsõidukijuhil on keelatud sõidu

ajal kasutada mobiiltelefoni, v.a juhul,

kui autos on handsfree süsteem.

KARISTUS: hoiatus või rahatrahv

mootorsõidukijuhile 10 Ls ulatuses.

Alkohol ja uimastid

Sõidukijuhi veres tohib alkoholi sisaldus

olla kuni 0,5 promilli, algajate juhtide veres

(juhistaaž kuni 2 aastat) kuni 0,2 promilli.

KARISTUS: sõltuvalt alkoholi

sisaldusest veres või väljahingatavas

õhus karistatakse mootorsõidukijuhti

rahatrahviga 150 latist kuni 1000 latini,

sõidukijuhtimisõiguse äravõtmisega

kuni 4 aastaks ja kui alkoholisisaldus

veres või väljahingatavas õhus

ületab 1 promilli, karistatakse

sõidukijuhti kuni 15 ööpäevase

administratiiv-arestiga.

Transpordivahend peetakse kinni.

Juht on kohustatud tasuma sõiduki

parkimistasu.

Fotoradarid

Läti territooriumil kasutatakse

kiirusmõõtureid. Enam infot leiate Riikliku

politsei koduleheküljelt: www.vp.gov.lv

KARISTUS: kohaldatakse

sanktsioneeritud minimaalrahatrahvi.

Mootorsõidukijuhti ei otsita, otsus

saadetakse mootorsõidukijuhi omanikule

või sõiduki vastutavale kasutajale.

TASULINE TEE

Läti tasulisi teid pole.

ELEKTROONILINE järjekorra

registreerimine piiripunktides

Ei tööta.

SÕIduKIIRUS

Asulas on lubatud suurim kiirus 50 km/h.

Asulavälisel teel 90 km/h.

KARISTUS: kui mootorsõidukijuhi poolt

lubatud sõidukiirust ületatakse:

kuni 20 km/h – rahatrahv kuni 120 EUR;

21–40 km/h – rahatrahv kuni 400 EUR

või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega

kuni 6 kuuni;

41–60 km/h –rahatrahviga kuni 800 EUR,

arestiga või sõiduki juhtimisõiguse

äravõtmisega kuni 12 kuuni;

üle 60 km/h – rahatrahv kuni 1200 EUR,

arestiga või sõiduki juhtimisõiguse

äravõtmisega kuni 24 kuuni.

TULEDE KASUTAMINE

sõidutuled valgel ajal. Valge ajal peavad

mootorsõidukil põlema ääre-, numbri- ja lähituled.

Lähitulede asemel võib kasutada päevasõidutulesid

või udutulesid koos ääretuledega.

KARISTUS: rahatrahv kuni 200 EUR.

KEELATUD SÕITA

MOOTORSÕIDUKIGA

Sõiduki esiklaasi läbipaistvus peab olema

vähemalt 75% ja külgmiste akende

läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema

vähemalt 70%. Kui juhiistme seljatoest

tagapool asuvate sõiduki külgakende

läbipaistvus on alla 70%, peavad sõiduki

mõlemal küljel olema tahavaatepeeglid.

Aknaklaaside katmiseks on keelatud

kasutada materjale, mille mõjul võimendub

valguse peegeldumine klaasilt.

KARISTUS: rahatrahviga kuni 200 EUR.

Mootorsõidukis ja selle haagises ei tohi

olla seadmeid, mis võimaldavad avastada

liiklusjärelevalve kiirusemõõteseadet

või häirida selle tööd.

KARISTUS: rahatrahv kuni 400 EUR,

seadme konfiskeerimine.

Talverehvid on kohustuslikud 1. detsembrist

1. märtsini. Naastrehve on lubatud Eestis

kasutada alates 15. oktoobrist kui

31. märtsini. Naastudeta talverehvide

ehk lamellrehvidega võib Eestis sõita

aastaringselt.

KARISTUS: rahatrahv kuni 200 EUR.

TURVAVÖÖD JA LASTE turvatool

Turvavöö kinnitamine on kohustuslik nii

juhile kui kaasreisijatele.

KARISTUS: rahatrahv kuni 200 EUR. Kui

isikut on varem karistatud sellise teo eest,

on rahatrahv kuni 400 EUR.

KARISTUS: rahatrahv kuni 400 EUR.

Kui isikut on varem karistatud sama teo eest,

siis rahatrahv kuni 800 EUR.

MOBIILTELEFON

Mootorsõidukijuhil on keelatud sõidu ajal

kasutada mobiiltelefoni, v.a juhul, kui autos on

handsfree süsteem.

KARISTUS: karistatakse rahatrahviga kuni

200 EUR.

Alkohol ja uimastid

Mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja maastikusõidukijuhi

ühes grammis veres ei tohi olla

alkoholi 0,20 milligrammi või rohkem või ühes

liitris väljahingatavas õhus 0,10 milligrammi

või rohkem.

KARISTUS. Sõltuvalt alkoholi sisaldusest

sõidukijuhi veres (alates 0,20 mg) või 1L

väljahingatavas õhus (alates 0,1 mg) on

karistuseks rahatrahv 12 - 1200 EUR või

juhtimisõiguse äravõtmine 1 kuni 12 kuuni.

Kui alkoholisisaldus veres on üle 1,50 mg

või 1L väljahingatavas õhus on üle 0,75 mg,

karistatakse kriminaalkorras rahatrahviga

või 3 aastase vabadusekaotusega. Kohus

võib sõiduki konfiskeerida.

Fotoradarid

Eestis on kasutusel kiiruskaamerad.

Enne mõõtmiskohta on paigaldatud vastava

ala märk. Täpsem info:

www.mnt.ee/kiiruskaamerad

TASULINE TEE

Eestis tasulisi teid pole.

ELEKTROONILINE järjekorra

registreerimine piiripunktides

Kõik mootorsõidukid, sõltumata kategooriast,

peavad broneerima elektroonilise

piirijärjekorra koha Eesti–Vene piiri

ületamiseks. Mooduseid selle tegemiseks on

mitu: läbi veebikeskkonna www.eestipiir.ee,

helistades kõnekeskusesse +3726989192 või

otse ootealal sealsete töötajate poolt.

Ootealade teenustasud erinevad

sõidukikategooriate ja piiripunktide lõikes.

Ooteala teenustasu varieerub vahemikus

0,05–14,8 EUR. Broneerimistasu 1,1 EUR on

võrdne kõigile, sõltumata kategooriast ja

piiripunktist.

Maanteeinfo – tel. 1510

SÕIduKIIRUS

Asulas on lubatud suurim kiirus

60 km/h. Asulavälisel teel 90 km/h.

KARISTUS: mootorsõidukijuhile

määratav rahatrahv alates 100 kuni

2500 rbl, või sõiduki juhtimisõigus

peatatakse 4–6 kuuks/juhtimisõigus

võetakse ära 1 aastaks.

TULEDE KASUTAMINE

sõidutuled valgel ajal.

Valge ajal peavad mootorsõidukil selle

tähistamiseks põlema lähituled või

päevatuled. Lähitulede asemel võib

kasutada udutulesid.

KARISTUS: hoiatus või rahatrahv kuni

100 rbl.

KEELATUD SÕITA MOOTORSÕIDUKIGA

Mootorsõiduki tuuleklaasi valguse läbilaskvus

peab esiklaasil (tuuleklaasil) ja eesmistel

külgakendel olema vähemalt 70%.

KARISTUS: rahatrahv 500 rbl,

mootorsõiduki kasutamiskeeld,

registreerimisnumbri kõrvaldamine.

TURVAVÖÖD JA LASTE turvatool

Turavavööd on kohustuslikud

mootorsõidukijuhile ja ka kõigile

kaasreisijatele, kui seda näeb ette

mootorsõiduki konstruktsioon. Last tohib

sõidutada autos kasutades turvatooli.

KARISTUS: rahatrahv 500 rbl.

MOBIILTELEFON

Mootorsõidukijuhil on keelatud sõidu ajal

kasutada mobiiltelefoni, v.a juhul, kui autos

on handsfree süsteem.

KARISTUS: rahatrahv 300 rbl.

Alkohol ja uimastid

Sõidukijuhi veri peab olema alkoholisisalduses

vaba.

KARISTUS: sõiduki juhtimisõigus võetakse

ära 1,5 kuni 2 aastaks (korduva väärteo

korral: võetaks juhiload ära 3 aastaks).

Sõiduki juhtimise keeld, alkoholi sisalduse

kindlaksmääramine veres, arstlikku kontrolli

saatmine, juhilubade äravõtmine,

transpordivahendi kinnipidamine.

Fotoradarid

Pihkva oblasti territooriumil kasutatakse

teisaldatavaid kiirusemõõtjaid.

ASULINE TEE

Ostrov–Võšgorodok kuni Läti

Vabariigi piirini (62,3 km)

Таriifid:

sõiduauto – 300 rbl, mikroautobussid

(kuni 11 kohaline) – 480 rbl,

аutobussid (11–29) – 640 rbl,

autobussid (30 ja enam) – 1130 rbl,

veoautod kuni 3,5 t – 560 rbl,

veoautod 3,5 kuni 8,5 t – 650 rbl,

veoautod enam kui 8,5 t – 1130 rbl.

Petseri–Starõi Izborsk–Palkino–

Ostrov Eesti Vabariigi piirini (23 km)

Tariifid:

sõiduautod – 150 rbl,

mikroautobussid (kuni 11 kohal) – 230 rbl,

autobussid (11–29) – 320 rbl,

autobussid (30 ja enam) – 560 rbl,

veoautod kuni 3,5 t – 240 rbl,

veoautod 3,5 kuni 8,5 t – 320 rbl,

veoautod enam kui 8,5 t – 560 rbl.

Opotška–Dubrovka Valgevene

Vabariigi piirini (82 km)

Tariifid:

sõiduautod – 220 rbl,

mikroautobussid (kuni 11 kohal) – 320 rbl,

autobussid (11–29) – 480 rbl,

autobussid (30 ja enam) – 810 rbl,

veoautod kuni 3,5 t – 400 rbl,

veoautod 3,5 kuni 8,5 t – 480 rbl,

veoautod enam kui 8,5 t – 810 rbl.

Olša–Veliž–Usvjatõ–Nevel (58 km)

Tariifid:

sõiduautod – 20 rbl,

mikroautobussid (kuni 11 kohal) – 320 rbl,

autobussid (11–29) – 470 rbl,

autobussid (30 ja enam) – 590 rbl,

veoautod kuni 3,5 t – 470 rbl,

veoautod 3,5 kuni 8,5 t – 590 rbl,

veoautod enam kui 8,5 t – 810 rbl.

ELEKTROONILINE järjekorra

registreerimine piiripunktides

Töötab Eesti Vabariigi piiripunktides

(Kuničina Gora, Šumilkino, Ivangorod).

Reserveerida aadressil www.goswift.ru

Lapse sõidutamisel autos tuleb kasutada

vastavat nõuetekohast turvavarustust:

turvahäll, turvatool, turvaiste.

More magazines by this user
Similar magazines