Arhitektuurse osa seletuskiri - Tartu

tartu.ee

Arhitektuurse osa seletuskiri - Tartu

Uusistutusega keskendutakse eelkõige Pika‐Fortuuna‐Pärna tänava ristmikule, kus toimuvad

inimeste peamised ristumised ning kus lage muruala on praegu kõige ulatuslikum.

Vertikaalse mõõtme andmisega (puud‐põõsad) jagatakse suur ruum väiksemateks osadeks,

mida inimesed oma teel läbima hakkavad. Istutatavad puud koondatakse gruppidesse, mis

hakkavad lagedal varju pakkuma, istutatavad põõsad viitavad pikkade lintidena kõndijate

liikumissuundadele.

Uushaljastuse skeem

Pika ja Pärna tänava ristmiku lähedale istutatakse 6 Euroopa lehist ning 14 arukaske

(Haljastusplaanil). Istutatavatele puudele näha ette kastmis‐ ja väetamissüsteem. Istutatavad

puud peavad olema vähemalt 4m (arukased) või 3m (lehised) kõrgused. Istutamisjärgne

toestamine vähemalt kolme vaiaga (läbimõõt 50mm). Platvormi J laudisepinna sisse

istutatavate arukaskede tüvede ümbrus katta metallrestiga, ülejäänud puud jäävad

murupinna sisse, kuhu reste ei paigaldata. Metallrest on võimalikult tumedast metallist,

kareda viimistlusega 2.5x2.5 perforeeritud leht (võib monteerida kahest 1.25x2.5 tükist).

Perfoaugud diameetriga 40mm, aukude tsentrite vahekaugus 80mm. Restil on 3 600mm

diam. auku puude istutamiseks.

NB! Rest paigaldada enne pinkide monteerimist ja puude istutamist. Restid jäävad osaliselt

pinkide alla.

Pärast istutamisjärgsete tugede eemaldamist paigaldada puudele platvormil J ja puule

platvormi F kõrval metallist tüvekaitsed.

11

More magazines by this user
Similar magazines