Arhitektuurse osa seletuskiri - Tartu

tartu.ee

Arhitektuurse osa seletuskiri - Tartu

Vaade platvormile A, jõekaldalt

Sooneline terrassilaud. Sooned katavad kogu lauapinna

Platvormide ääre kattelaud astub laudisest 1cm võrra tagasi, laudisele freesitakse ülekatte

serva alla tilgasoon (puidust terrassilaudade alternatiivi puhul). Ääre kattelaud kaetakse

0.3mm vaskpleki või vasetatud plekiga (kattelaua laius varieerub platvormide lõikes,

täpsustused teeprojektis. Plekk katab kogu kattelaua olenevalt laua laiusest), mis

painutatakse laudise alla enne laudise paigaldamist. Plekiga kaetud ääre kattelaud ääristab

ka platvormi A4‐A6 väljalõiget puutüve ümber. Platvormide A ja B trepiastmete esikülgede

kattelauad on plekita, terrassilaudadest; treppide külgede plekk on näidatud platvormide

detailjoonisel.

Sõlm 1: terrassiääre lõige. Laudis, kattelaud, plekk

7

More magazines by this user
Similar magazines