NG nová generace stavebního systému

trimot.cz

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému

PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM HELUZ HIT

MATERIÁL HELUZ od 189 000 Kč

Víte, že …

… firma HELUZ nabízí 20 variant řešení obvodového zdiva pro pasivní dům HELUZ HIT?

… můžete získat dotaci 40 000 Kč na zpracování projektu a zabezpečení odborného dozoru při

provádění stavby v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM?

… dotační program ZELENÁ ÚSPORÁM podporuje výstavbu rodinných domů v pasivním standardu

částkou 250 000 Kč?

… navíc vhodnou kombinací dalších dotačních titulů ZELENÁ ÚSPORÁM můžete ušetřit ještě

až 200 000 Kč na výstavbu pasivních rodinných domů?

… s cihlovým pasivním domem HELUZ HIT ušetříte více než 80 procent a s nízkonergetickým domem

HELUZ HIT ušetříte více než 50 procent nákladů na vytápění v porovnání s běžnými novostavbami?


Cihlový pasivní dům HELUZ HIT s rekuperací

Cihlový nízkoenergetický dům HELUZ HIT bez rekuperace

Cihlový pasivní a nízkoenergetický dům HELUZ HIT je rodinný dům střední velikosti s užitným podkrovím, nepodsklepený,

s garáží, který je určen svým vnitřním uspořádáním pro 4člennou rodinu. Tvar domu je navržen

jako jednoduchý, kompaktní a je vhodný do typické vesnické a příměstské architektury. V přízemí se nachází

obývací pokoj s jídelnou a kuchyní, technické i hygienické zázemí a šatna. V podkroví jsou dva dětské pokoje

a ložnice se šatnou a koupelnou. HELUZ HIT je především určen pro rovinatý nebo mírně svažitý terén. Garáž

je možné v případě potřeby situovat i na jiné místo pozemku.

ZáKLadní paraMETrY HELUZ HIT

typ výstavby

cihlový dům

počet osob / místností 4/4

roční potřeba tepla na vytápění 18,6 kWh/m² *

obytné místnosti 4

obytná plocha 64,1 m²

užitná plocha 137,4 m²

zastavěná plocha

obestavěný prostor

sklon /výška střechy

garážové stání

108,7 m2

660 m3

40°/7,68 m

garáž

Obytná plocha - započitatelná podlahová plocha jednotlivých místností, která slouží výhradně k bydlení.

Užitná plocha - je podlahová plocha všech místností bez konstrukcí (stěn, příček, sloupů, komínů, atd.).

* Hodnota roční potřeby tepla byla vypočtena pro obvodové zdivo z HELUZ THERMO STI 44 broušená + 100 mm izolace, HELUZ THERMO STI 44 + 100 mm izolace

v pasivním domě HELUZ HIT s rekuperační jednotkou.

CEna proJEKToVÉ doKUMEnTaCE HELUZ HIT

cena projektu v Kč

(s DPH)

+ bonus energetický průkaz ZDARMA

15 000,-

Jižní pohled

severní pohled

Strana 2

Srpen 2010. Technické změny a změna ceny jsou vyhrazeny.


proč volit cihlový pasivní dům?

Pasivní cihlový dům není pouze dům s minimální potřebou energie na vytápění. Poskytuje bydlení s vyšší

povrchovou teplotou stěn, bez studených koutů s možností vzniků plísní, bezproblémově zvládá kolísání

vlhkosti vzduchu a tím vytváří optimální vnitřní klima. Navíc cihla, tradiční přírodní materiál s vysokou akumulační

schopností, s výbornými akustickými vlastnostmi, je zárukou komfortního a zdravého bydlení.

Teplo na vytápění [kWh/m 2 a]

-50% -80%

100

50

25

20

Běžný dům

Nízkoenergetický dům

Pasivní dům

Cihla HELUZ unikátní stavební materiál

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. nabízí komplexní cihlený systém, který pro své jedinečné

vlastnosti je jedním z nejžádanějších stavebních materiálu na českém trhu.

Výhody komplexního cihelného systému HELUZ

nejlepší tepelněizolační vlastnosti v ČR (U až 0,15 W/m 2 K),

výborná akumulace - zajišťuje tepelnou pohodu tzn. plynulé příjímání a uvolňování tepla,

jedinečné technické vlastnosti - vysoká pevnost v tlaku, objemová stálost, nízká praktická

vlhkost, požární odolnost a dobré zvukověizolační vlastnoti,

rychlá výstavba - hrubá stavba za týden,

vysoká kvalita s dlouhou tradicí.

Východní pohled

Západní pohled

Strana 3

Srpen 2010. Technické změny a změna ceny jsou vyhrazeny.


Varianty řešení obvodového zdiva domu HELUZ HIT

Materiál

U 1

W /m 2 K

způsob zdění

orientační cena

v Kč bez dph*

BEZ

ZATEPLENÍ

HELUZ FAMILY 50 0,15

HELUZ pěna 244 238,-

HELUZ celoplošné lepidlo 241 940,-

HELUZ lepidlo 240 302,-

BEZ ZATEPLENÍ -

POLYSTYREN UVNITŘ CIHEL

Materiál

U 1

W /m 2 K

HELUZ FAMILY 50 + drcený polystyrén 0,12

HELUZ FAMILY 44 + drcený polystyrén 0,12

způsob zdění

orientační cena

včetně drceného polystyrénu

v Kč bez dph*

HELUZ pěna 261 055,-

HELUZ celoplošné lepidlo 258 757,-

HELUZ lepidlo 257 119,-

HELUZ pěna 245 721,-

HELUZ celoplošné lepidlo 243 423,-

HELUZ lepidlo 241 785,-

S VENKOVNÍM ZATEPLENÍM

Materiál

U 2

W /m 2 K

HELUZ FAMILY 44 + 100 mm izolace 0,12

HELUZ FAMILY 38 + 120 mm izolace 0,13

HELUZ THERMO STI 44 broušená

+ 100 mm izolace

0,14

způsob zdění

orientační cena

bez vnějšího zateplení

v Kč bez dph*

HELUZ pěna 212 721,-

HELUZ celoplošné lepidlo 210 721,-

HELUZ lepidlo 208 780,-

HELUZ pěna 202 233,-

HELUZ celoplošné lepidlo 199 934,-

HELUZ lepidlo 198 297,-

HELUZ pěna 203 845,-

HELUZ celoplošné lepidlo 201 338,-

0,15 HELUZ lepidlo 197 305,-

HELUZ THERMO STI 44 + 100 mm izolace 0,15

HELUZ TM malta 202 534,-

HELUZ TM malta TREND 189 000,-

* Orientační cena domu HELUZ HIT je platná pouze při koupi projektu přímo od společnosti HELUZ , polystyrén uvnitř cihel je počítán do celého obvodového zdiva,

u variant s venkovním zateplením , není venkovní zatepelní zahrnuto v ceně.

U 1

Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou HELUZ Supertherm tl. 30 mm (λ ≤ 0,10 W / mK) + 5 mm omítky štukové vnitřní , VC omítky tl. 10 mm

U Hodnoty při praktické vlhkosti + 5 mm omítky štukové + vnější vrstvy zateplovacího systému a vnitřní VC omítky tl. 10 mm

2

Co je započítáno v ceně materiálu

Cena materiálu zahrnuje: svislé konstrukce obvodové - cihelné bloky HELUZ FAMILY 50, 44, 38, HELUZ

THERMO STI 44 broušená nebo HELUZ THERMO STI 44 včetně doplňků, HELUZ PLUS 30 včetně doplňků,

svislé konstrukce vnitřní - HELUZ 14, vodorovné konstrukce - strop HELUZ MIAKO (nosníky, vložky), překlady

- HELUZ 23,8 a 14,5, extrudovaný polystyrén XPS do kapes krajových cihel, tepelněizolační maltu a jednoprůduchový

komínový systém HELUZ PLYN. V případě použití jiné varianty komínového systému HELUZ je

cena aktuálně upravována.

Zakoupením projektu cihlového pasivního domu HELUZ HIT od společnosti HELUZ získáte výhodnou

cenu materiálu a bonusem k projektu je energetický průkaz v hodnotě 5 000 Kč dodaný zdarma.

Strana 4

Srpen 2010. Technické změny a změna ceny jsou vyhrazeny.


Půdorys přízemí - podlahová plocha 77,26 m²

Půdorys poschodí - podlahová plocha 60,16 m²

Strana 5

Srpen 2010. Technické změny a změna ceny jsou vyhrazeny.


Konstrukční řešení cihlového pasivního domu HELUZ HIT

Základní konstrukční systém novostavby rodinného domu je masivní zděná konstrukce z cihlového

systému HELUZ se zateplením všech obvodových konstrukcí a zmonolitněnou stropní konstrukcí

HELUZ MIAKO. Objekt je navržen s kompaktní tepelnou izolací po obvodě a jsou zde minimalizovány tepelné

mosty.

Pro cihlový pasivní rodinný dům HELUZ HIT byl zvolen systém lokální rekuperace (vstup i výstup na fasádě)

s dohřevem vzduchu (technologická zařízení umístěna v technické místnosti v přízemí RD).

Pro přípravu teplé vody budou na střeše rodinného domu umístěny HELUZ solární FAMILY kolektory 44 o navrhované ploše

cca 10 m².

5 30 500 10

530 440 10

440

440

190

247

440

Řešení obvodového zdiva z cihelných bloků

HELUZ FAMILY 50 (variantně + drcený polystyrén)

125

5 30 500 10

Řešení obvodového zdiva z cihelných bloků

HELUZ FAMILY 44 + drcený polystyrén

530 440 10

VAZBA ROHU 44 STI + 100 MM IZOLACE

10 100 440 10

10 120 380 10

Řešení obvodového zdiva z cihelných bloků

HELUZ FAMILY STI 44 + 100 mm izolace

10

440

10 100

Řešení obvodového zdiva z cihelných bloků

HELUZ FAMILY 38 + 120 mm izolace

10 120 380 10

Víte, že …

……

cihlový pasivní dům HELUZ HIT byl navržen odborníkem v oblasti tepelné techniky staveb dle

TNI 73 0329 (zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou

tepla na vytápění - Rodinné domy), na základě které jsou nastaveny požadavky na získání

dotací z programu ZELENÁ ÚSPORÁM?

……

roční potřeba tepla na vytápění cihlového pasivního domu HELUZ HIT je 18,6 kWh/m²?

Strana 6

Srpen 2010. Technické změny a změna ceny jsou vyhrazeny.


Měrná potřeba tepla

Tato hodnota udává potřebu tepla v kWh na 1 m 2 vytápěné plochy budovy za rok. Výpočet se řídí podle

ČSN EN ISO 13790.

Hodnota měrné potřeby tepla na vytápění je u cihlového pasivního domu HELUZ HIT 18,6 kWh na m²

vytápěné plochy a byla vypočtena pro pro obvodové cihlové zdivo HELUZ THERMO STI 44 broušená

+ 100 mm izolace a HELUZ THERMO STI 44 + 100 mm izolace.

Hodnota měrné potřeby tepla splňuje požadavky TNI 73 0329 pro získání dotace na výstavbu pasivních

domů v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM.

typ stavby

cihlový pasivní dům

HELUZ (třída A)

nízkoenergetický dům

(třída B)

běžná novostavba

(třída C)

porovnání nákladů na vytápění rodinného domu o velikosti 120 m 2

(pasivní dům HELUZ HIT / běžná novostavba)

roční potřeba

tepla (kWh) na m²

potřeba

tepla (kWh)

za 1 rok

potřeba

tepla (kWh)

za 5 let

cena

za 1 rok

*Kč

cena

za 5 let

*Kč

18,6 2 232 11 160 6 696 33 480

50 6 000 30 000 18 000 90 000

100 12 000 60 000 36 000 180 000

* při ceně za 3 Kč/KWh

Vysypání cihelných bloků HELUZ FaMILY drceným

polystyrénem

Zdění z cihelných bloků HELUZ THErMo sTI na tenkou

spáru s celoplošným lepidlem

Strana 7

Srpen 2010. Technické změny a změna ceny jsou vyhrazeny.


dotační program ZELEná ÚsporáM

Cílem dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie

v rodinných a bytových domech na území České republiky. Program je členěn do tří základních oblastí podpory.

Podporu novostaveb v pasivním energetickém standardu (měrná roční potřeba tepla u rodinných domů

na úrovni nejvýše 20 KWh/m² u bytových domů nejvýše 15 KWh/m² podlahové plochy za rok) řeší dotace

na výstavbu pasivních domů.

Na www.heluz.cz v sekci program ZELENÁ ÚSPORÁM naleznete informace, jak a na co je možné žádat

o dotaci, dále podací místa pro žádosti a jsou zde také ke stažení dokumenty potřebné pro vyřízení žádosti.

Další informace o programu získáte na www.zelenausporam.cz nebo tel.: 800 260 500.

přehled dotací na výstavbu pasivních domů

Podpora na zpracování projektu a zabezpečení

dozoru při provádění stavby

40 000 Kč

Dotace na výstavbu v pasivním standardu

na jeden rodinný dům

Instalace solárně-termických kolekorů

Podpora projektu na kontrolu správnosti provedení

opatření

Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu

a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla

na vytápění + dotace na projekt

Dotační bonus

Celkem

250 000 Kč

až 80 000 Kč

5 000 Kč

až 80 000 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

až 490 000 Kč

Firma HELUZ pomáhá s vyřízením žádostí o dotaci ZELEná ÚsporáM.

Víte, že …

… společnost HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. vydala v dubnu 2009 příručku vyhodnocení

typických tepelných mostů, která nabízí řešení 45 druhů

detailů pro různé varianty obvodového zdiva z cihelného systému HELUZ.

Cena tištěné verze příručky je190 Kč , CD je za 90 Kč a zvýhodněný komplet

tištěné a elektronické verze za 250 Kč .

Příručku je možné si objednat na emailové adrese: marketing@heluz.cz .

cihlářský průmysl v. o. s.

CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295

České Budějovice

www.heluz.cz, www.heluz.sk

informace

pro zákazníky

technické informace

a poradenství

kontaktní místo

pro objednávání

ČR: tel.: +420 385 793 030, fax: +420 385 726 145, e-mail: info@heluz.cz, zákaznická linka: 800 212 213

SR: tel.: +421 2 43 421 062, fax: +421 2 43 420 104, e-mail: info@heluz.sk, zákaznická linka: 0800 106 206

tel.: +420 385 793 025, mobil: +420 720 412 497, e-mail: projekty@heluz.cz

tel.: +420 385 793 055 – zpracování projektové dokumentace

ČR: tel.: +420 385 793 027, fax: +420 385 726 145, e-mail: prodej@heluz.cz

SR: tel.: +421 2 43 421 062, fax: +421 2 43 420 104, predaj@heluz.sk

Srpen 2010. Technické změny a změna ceny jsou vyhrazeny.

More magazines by this user
Similar magazines