02 Salon i ogród - Domoteka

domoteka.pl

02 Salon i ogród - Domoteka

V 2007

02

salon2007 i ogród


Salon KOMINKOWY

Harmoni´ i ciep∏o tego wn´trza tworzy zabudowujàcy Êcian´ rega∏, mi∏e dla oka

zestawienie kolorystyczne i naturalne materia∏y. Siedziska z wygodnym, wysokim

wezg∏owiem zach´cajà do wypoczynku. Tu chce si´ przebywaç i przyjmowaç goÊci.

RATTAN PRESTIGE


5.

4.

1.

2.

1. Kominek TIM KOMINKI – 3500 z∏ (wk∏ad ˝eliwny), kafle (na zamówienie)

2. Wazony ceramiczne NAP – od 45 z∏

3. Lampa Spindle HOFT – 295 z∏ (podstawa) + 195 z∏ (aba˝ur)

4. ?????BOCONCEPT – od 2518 z∏

5. Dywan Manhattan 100% we∏na VESTIS – 3001 z∏

6. Szezlong skórzany Solo BOCONCEPT – od 2518 z∏

6.

3.


Salon HERBACIANY

Klasyczny, elegancki, ponadczasowy. Klasyka zawsze jest w modzie. W takiej

stylistyce, otoczeni meblami najwy˝szej jakoÊci, ka˝dy poczuje si´ komfortowo.

HENRYKÓW


5.

1.

3.

2.

6.

1. Lampa metalowa Amarras KOMA – 1620 z∏

2. Barek-Globus drewniany MATKOWSKI – 780 z∏

3. Fotel Chester HOFT – 3500 z∏

4. Parawan r´cznie malowany FARMA KOLONIALNA – 2500 z∏

5. Puf skórzany Rossi GM MEBLE – 1420 z∏

6. Sofa Royal GM MEBLE – od 6510 z∏

4.


Salon AWANGARDOWY

Moda na odwa˝ne zestawienia kolorów wyzwala kreatywnoÊç w ∏àczeniu

ró˝norodnych materia∏ów i faktur. Tradycyjne sà tu tylko wygoda i funkcjonalnoÊç.

Idealny klimat dla poszukujàcych.

VINOTTI


4.

1.

5.

2.

3.

1. Lampa ceramiczna Bondia KOMA – 640z∏

2. Wazony Cherie Pop-up COM40 – od 45 z∏

3. Komoda Hana HOFT – 3250z∏

4. Sofa Nova BOCONCEPT – od 6796 z∏

5. Stolik Arrmanio VINOTTI – 1370 z∏

6. Fotel Shell skórzany NAP – od 2213 z∏

6.


Salon ARTYSTYCZNY

Ciep∏o, przytulnie i kolorowo. I wszystko jest pod r´kà. Pozorny ba∏agan to przemyÊlany

artystyczny nie∏ad. Bohema to lubi. Pochwa∏a drobiazgu, który tworzy nastrój.

Wszystko gra.

HOFT


5.

1.

3.

4.

6.

2.

1. Fotel Belegio NAP – 2072 z∏

2. Lampa drewniana Acropol RATTAN PRESTIGE – 919 z∏

3. Gazetownik skórzany NAP – 220 z∏

4. Kanapa Cirrus NOTI – 5020 z∏

5. Lampa ceramiczna Bondia KOMA – 949 z∏

6. Stolik Arrmanio VINOTTI – 1370 z∏

7. Lustro Parigi VINOTTI – 611 z∏

7.


Salon ARTYSTYCZNY

Ciep∏o, przytulnie i kolorowo. I wszystko jest pod r´kà. Pozorny ba∏agan to przemyÊlany

artystyczny nie∏ad. Bohema to lubi. Pochwa∏a drobiazgu, który tworzy nastrój.

Wszystko gra.

DECOLOR


1.

3.

6.

2.

5.

7.

1. Fotel Belegio NAP – 2072 z∏

2. Lampa drewniana Acropol RATTAN PRESTIGE – 919 z∏

3. Gazetownik skórzany NAP – 220 z∏

4. Kanapa Cirrus NOTI – 5020 z∏

5. Lampa ceramiczna Bondia KOMA – 949 z∏

6. Stolik Arrmanio VINOTTI – 1370 z∏

7. Lustro Parigi VINOTTI – 611 z∏

4.

8.


Salon WIELKOMIEJSKI

Przejrzyste i jasne wn´trze sprzyja relaksowi. Modu∏owa kanapa Êwietnie spe∏nia

podwójnà funkcj´: siedziska i szezlongu. Lekka forma dwucz´Êciowego stolika nadaje

wn´trzu nowoczesny charakter. Ta przestrzeƒ sprzyja ludziom dynamicznym i otwartym.

BOCONCEPT


5.

1.

6.

2.

1. Barek BOCONCEPT – 1219 z∏

2. Rega∏ L18 FORMANOWA – 3016 z∏

3. Wazony BOCONCEPT – od 17 z∏

4. Komoda Arrmanio VINOTTI – 4970 z∏

5. Dywan bawe∏niany Spiro 200x200 STUDIO PIU – 5400 z∏

6. Kanapa modu∏owa Indivi 2 BOCONCEPT – od 6162 z∏

4.

3.


Salon RODZINNY

Przestronny, wielofunkcyjny salon wype∏niony meblami i dodatkami wykonanymi z

naturalnych materia∏ów. Ciep∏e barwy Êcian, szerokie wygodne siedziska i separowane

sto∏y tworzà harmonijne wn´trze dla nowoczesnych marzycieli.

WILLOW HOUSE


4.

1.

2.

5.

1. Lampa wiszàca Linear Sristal HOFT – 1995 z∏

2. Stolik szklany BOCONCEPT – od 1949 z∏

3. Fotel Nicea Rattan PRESTIGE – 3129 z∏

4. Poduszki DOMOSYSTEM – 60-80 z∏

5. Kanapa Provence z poduszkami DECOLOR – 4491 z∏

3.


Salon W¸OSKI

Wyrafinowana elegancja po∏àczona z prostotà sprzyja wypoczynkowi, kontemplacji i refleksji.

Magiczne kszta∏ty mebli pobudzà wyobraêni´ ka˝dego wra˝liwego cz∏owieka.

STUDIO PIU


2.

3.

1.

5.

6.

1. Lustro Four Seasons Tondo STUDIO PIU – 3740 z∏

2. Stolik Spin HOFT – 2290 z∏

3. Sofa Mono COM40 – 5500 z∏

4. Wazony SMA – bia∏y 188 z∏, czarny 211 z∏

5. Rega∏ Masai HOFT – 3500 z∏

6. Âwiecznik metalowy Diffuse HOFT – 225 z∏

7. Fotel Semana HOFT – 1350 z∏

7.

4.


Salon FUTURYSTYCZNY

Po∏àczenie nowoczesnego designu mebli z ich wielofunkcyjnoÊcià umo˝liwia elastyczne

wype∏nienie przestrzeni salonu. Przestrzeƒ ∏atwo przeobra˝a si´ z miejsca wypoczynku

w miejsce do pracy czy przestrzeƒ do spotkaƒ towarzyskich.

COM 40


6.

1.

2.

7.

4.

3.

1. Lampa-Fotel Asana STUDIO PIU – 8000 z∏

2. Wazony Arlekin FORMANOWA – 97 z∏, 119 z∏

3. Sofa Bibik 210x270 NOTI – 5060 z∏

4. Stolik ze skóry ciel´cej SWARZ¢DZ – 1900 z∏

5. Patera szklana SMA – 110 z∏

6. Rega∏ Aspen HOFT – 3750 z∏

7. Dywan sukienny Zebra VESTIS – 3172 z∏

8. Fotel Mula NOTI – 3221 z∏

8.


www.domoteka.pl

meble, dodatki, wyposa˝enie

cenionych marek

• Niniejszy katalog zawiera wybrane produkty dost´pne w Domotece, nie jest ofertà handlowà w rozumieniu obowiàzujàcego prawa.

SALON

• ASIANA

• COM 40

• FARMA KOLONIALNA

• FORMANOWA

• GM MEBLE

• HENRYKÓW

• LARSAY

• MATKOWSKI

• NAP

• NOTI

• RATTAN PRESTIGE

• SHANGRI LA

• STUDIO PIU

• TRENDLINE

• WILLOW HOUSE

• VINOTTI

OGRÓD

• DECOLOR

• KWIATOTEKA

KUCHNIA

• ALNO

• ARINO HOUSE

• EXCELLENT

• NOWOCZESNE

WN¢TRZE

• TMC SALONY

MEBLOWE

• Q FORMA

SYPIALNIA

• NAP

• RAUMPLUS

• SELENE

JADALNIA

• CUBE

• DECOLOR

• EMI DECO

• FRYDERYK GALLERY

• LUDWIK STYL

poniedzia∏ek – sobota 10.00-21.00

niedziela 10.00-19.00

tel. (22) 33 44 567

Trasa Toruƒska, przy IKEA

Modliƒska

Most Grota-Roweckiego

• MONETTI

• RESIDENCE STYLE

• ROSENTHAL

• ÂWIAT SZK¸A

• TAZZA

• VILLEROY & BOCH

DZIECI¢CE

• EMI DECO (Gautier)

• MA¸Y PLAN

• PINEA SUPRAÂL

¸AZIENKA

• ARMO KUCHNIE

I ¸AZIENKI

• ART CASE

• BODO

• HYDROSTREFA

• MY HOUSE

OF VILLEROY & BOCH

• YETI

Most Âlàsko-Dàbrowski

BIA¸O¸¢KA

Trasa Toruƒska

TARGÓWEK

ul.Radzymiƒska

MARKI

Grochowska

BIURO

• NOTI

KONCEPT

• BOCONCEPT

• HOFT

AKCESORIA

• ARIANA

• AROMABAR

• CARVING

• COLOUR BOUTIQUE

• DOMOSYSTEM

• EXCLUSIVE LIGHTS

• FANTAZJE OKIENNE

• KOLOROWY DOM

• KOMA

• OGNISKA DOMOWE

• SIA

• SMA

• SPOTLINE

• TABERNA SAPONARIA

• TIME 4 TIME

• TIM KOMINKI

• VESTIS

(Carpets of the World)

US¸UGI

• ART CAFE

• EDUKADO

• INTELIDOM

• KOBUS

• PRACOWNIA

PROJEKTOWANIA

WN¢TRZ BEATA LUKAS

• SPI˚ARNIA

• W&S ALKOHOLE

wype∏nia wn´trza

More magazines by this user
Similar magazines