3 დანართი 1 დამტკიცებულია ა(ა)იპ _ ივ. ჯავახიშვილის

tsu.edu.ge

3 დანართი 1 დამტკიცებულია ა(ა)იპ _ ივ. ჯავახიშვილის

რთი 1

მტკიცებული

()იპ _ ივ. ჯხიშვილის სხელობის თბილისის

ხელმწიფო უნივერსიტეტის

2012 წლის " 17. 09 "

#1481/01-04 ბრძნებით

ზუსტ დბუნებისმეტყველო მეცნიერებკულტეტი

N გვრი სხელი პირდი N გრნტი

1. ზნურიშვილი ბექ 50

2. ლიზოვი ესმ 70

3. ლიშვილი ნინო 70

4. ბიძე მრიმი 70

5. ტუროვი ლევნ 70

6. ბლიშვილი ნინო

7. ბრბძე თრი 50

8. ბრძიმშვილი გიორგი 70

9. ბსილშვილი ნოდრი 70

10. ბერიშვილი ნინო 70

11. ბერულ სოფიო 50

12. ბრგვძე გვნც 70

13. ბუსხრიკიძე ელენე 70

14. ბუშელშვილი ნთი 70

15. გელენიძე ქრისტინე 50

16. გეწძე თთი 50

17. გვიჭინი ხთუნ 50

18. გიორგძე გოგ 30

19. გოგილშვილი ჩიკო 50

20. გოგინინცი მრიმი 50

21. გორგოძე ვხტნგი 70

22. გოქძე სოფიკო 70

3


23. გულოშვილი ნთელ 70

24. გუმბერიძე თეონ 50

25. გურეშიძე თეონ 50

26. დვითშვილი ნთი 50

27. დთუკიშვილი ცოტნე 70

28. დეკნოიძე თინთინი 30

29. დეკნოიძე ლიკ 70

30. დოგუზშვილი გვნც 70

31. ეცშვილი გვნც 100

32. ვრდიძე ბექ 50

33. თრი სერგო 50

34. თომშვილი გიორგი 70

35. იშვილი ჟ 30

36. იმედშვილი 70

37. იმერლიშვილი ნთელ 30

38. კნდი ნუკრი 50

39. კძე ნდრო 70

40. კრპენკო მრიმ 70

41. კეზევძე 50

42. კვინიკძე მრიმ 70

43. კიკნძე გიორგი 70

44. კიკნძე მრიმ 70

45. კოსიშვილი ნინო 70

46. კუნელური ნინო 70

47. კუპძე სლომე 70

48. ლფერშვილი დლი 70

49. ლოხიშვილი ნინო 50

50. მისურძე ნინო 70

51. მმნიშვილი ნიკ 70

52. მმულშვილი ნინო 70

53. მრღიშვილი ცირ 50

54. მღრძე თინთინ 50

55. მშვილი მრიკ 70

4


56. მძე ნთი 70

57. მელშვილი ინგ 70

58. მირიშვილი ნუკი 50

59. მიქძე მრიმი 100

60. მოდებძე მ 30

61. მორჩილძე ხტი 70

62. მოსიძე სლომე 70

63. მუხიგულშვილი თ

64. მხრგრძელი სოფიო 70

65. ნდირშვილი ნინო 70

66. ნტროშვილი თორნიკე 50

67. ნეფრიძე ლევნ 70

68. ონშვილი გიორგი 50

69. პკელინი სოფიო 50

70. პეტრიშვილი ეკ 70

71. რეხვიშვილი ეკტერინე 70

72. რეხვიშვილი თრ 50

73. სმუელინ იზბელ 70

74. სრქისინი პრუირ 50

75. სვნიძე ნიკოლოზ 70

76. სილ ქეთევნ 70

77. სირძე ირკლი 50

78. სოლომონი ილი 70

79. სუბელინი თმუნ 50

80. ტბლიშვილი ნინო 50

81. ტძე ქეთევნ 70

82. ტეფნძე ნთი 100

83. ტიტვინიძე რობინ 50

84. ტროშინ ელენ 70

85. ტყემძე გიორგი 70

86. ტყეშელშვილი სლომე 50

87. ფნცულ მერი 70

88. ფიფი ლი 50

5


89. ფიცხელური ნინო 50

90. ქგიშვილი ვხტნგი 50

91. ქძე თინთინი 70

92. ქძე ლ 50

93. ქძე ფიქრი 50

94. ქსოევი ვლიკო 50

95. ქვრცხ თეონ 50

96. ქველიძე მრი 50

97. ქვლივიძე 50

98. ქობლინიძე მრიმ 70

99. ქობულშვილი ნინო 50

100. ქოთილიძე თემური 70

101. ღვინძე ნტო 50

102. ღურწკ სოფიკო 70

103. ყბეგშვილი ნი 70

104. ყოჩიშვილი ლექსნდრე 70

105. შრბტინი ირინ 50

106. შიუკშვილი ნინო 50

107. ჩლიგ ომრი 100

108. ჩნტლძე 70

109. ჩერქეზიშვილი ნინო 50

110. ჩილინგშვილი ქეთევნ 70

111. ჩიტლომე 70

112. ჩიტუშვილი როინ 50

113. ჩიხრძე ნთელ 70

114. ცირდ ლიკ 50

115. ცისკრიშვილი ნ 50

116. წიკლური ნინო 50

117. წიკლური ნინო 50

118. წიქრიშვილი ქეთევნ 70

119. წულ გუგ 30

120. წულეისკირი შოთ 50

121. ჭვჭძე მრიმი 30

6


122. ჭჭიშვილი თინთინი 70

123. ჭითშვილი გიორგი 70

124. ჭიკძე მრიმ 50

125. ხვთსი ლიკ 30

126. ხტიშვილი სოფიკო 50

127. ხპურიძე ეთერი 70

128. ხვრეში ლონდ 50

129. ხუციშვილი ელენე 70

130. ჯხიშვილი გიორგი 70

131. ჯშირ 70

132. ჯნჯღ ნინო 50

133. ჯნიძე თრ 100

134. ჯოჯუ ირკლი 30

135. ბდუშელიშვილი ბერიკ 30

136. ბესძე ნუკრი 30

137. ბრმიშვილი ლექსნდრე 70

138. ბრმიშვილი მიხეილ 70

139. შვილი გიგ 30

140. დეიშვილი გიორგი 30

141. დეიშვილი ვხტნგ 30

142. ვჟნტძე სოფიო 70

143. კოპინი გრიგორი 30

144. ნდღულძე ბრ 100

145. ნთური თრი 50

146. ნთიძე სლომე 100

147. ბული ნ 70

148. რცივძე გიორგი 50

149. ფრიშვილი მრიკ 30

150. ფრიდონიძე გიორგი 50

151. ფციური დვით 30

152. ფხ ნელი 50

153. ფხიძე სნდრო 70

154. ლკცი ცოტნე 70

7


155. ხვლედინი ლ 70

156. ბკურძე სოფიო 30

157. ბშვილი ზიტ 30

158. ბშვილი მრი 70

159. ბრბძე დვითი 30

160. ბრბძე პ 50

161. ბრთი 70

162. ბჩოშვილი ლლი 30

163. ბხი ლევნ 50

164. ბხტძე გივი 70

165. ბხტძე მრიმ 70

166. ბხტურიძე გიორგი 30

167. ბები ბორისი 30

168. ბეგიშვილი ბეგლრ 70

169. ბენშვილი ქეთევნ 30

170. ბენდინიშვილი სლომე 30

171. ბერძე რევზ 100

172. ბერეკშვილი დვით 30

173. ბერეკშვილი ნთი 70

174. ბერიკშვილი თორნიკე 30

175. ბერიძე თემური

176. ბერიძე ნინო 50

177. ბეროზშვილი დჩი 70

178. ბექური ბექ 50

179. ბექური ელისო 30

180. ბექოშვილი მიხეილ

181. ბიბილშვილი ვლდიმერ 70

182. ბიძიშვილი ირკლი 30

183. ბიწძე 100

184. ბლიძე ნინო 30

185. ბლიძე სოფიო 70

186. ბოკერი მიხეილ 30

187. ბოლოთევი ზურ 50

8


188. ბოლქვძე ლექსნდრე 30

189. ბოლქვძე ლევნ 70

190. ბოლქვძე რომნ 30

191. ბორჩშვილი მნსურ 30

192. ბრეგვძე ნინო 50

193. ბურდული ქეთევნ 30

194. ბუტიკშვილი გიგ 30

195. გბრიჭიძე ლევნ 50

196. გგოშიძე გიორგი 30

197. გმეზრდშვილი მრიმი 30

198. გმყრელიძე ნიკოლოზ 70

199. გმხვეტელშვილი 30

200. გსვინი ფრნზ 70

201. გჩეჩილძე კბერ 70

202. გეგეშიძე თორნიკე 70

203. გელშვილი გიორგი 30

204. გელშვილი ვეისო 30

205. გელშვილი ლევნი 50

206. გელენიძე ცოტნე

207. გელხური ლ 30

208. გეწძე ლ 30

209. გველესინი გიორგი 70

210. გვენეტძე ნიკოლოზი 30

211. გვრიტიშვილი თეონ 100

212. გიკშვილი ნოდრი 100

213. გიორგძე ეკ 30

214. გიორგძე ნზი 30

215. გიორგძე ნიკ 70

216. გოგძე გიორგი 70

217. გოგბერშვილი თორნიკე 30

218. გოგენი მეგგი 100

219. გოგიშვილი მიხეილი 30

220. გოგიჩიშვილი გიორგი 50

9


221. გოგიძე ლელ 70

222. გოგლიძე ლ 70

223. გოგოლძე გიორგი 30

224. გოგუძე ქეთევნ 30

225. გოდერიძე დვითი 50

226. გომიშვილი ქეთევნ 70

227. გრიგოლიდო 70

228. გუზიტშვილი გიორგი 30

229. გულშვილი ბექ 30

230. გულვერდშვილი ბექ 30

231. გულუდო 30

232. გუმბერიძე გიგ 30

233. გურგენშვილი ნინო

234. დშვილი ნზორ 100

235. დძე სნდრო 70

236. დნდიშვილი სლომე 30

237. დქიშვილი ქეთევნი 50

238. დრბიძე მრიკ

239. დრბუშვილი ირკლი 70

240. დრჩიშვილი დჩი 30

241. დედზიშვილი სლომე 50

242. დევიძე ზურბი 50

243. დევიძე რტი 100

244. დვლი დვითი 50

245. დვლიშვილი სლომე 30

246. დვლიძე სოფიო 50

247. დიმიძე გიორგი

248. დოლიშვილი ნთი 70

249. დოლიძე 50

250. დუმბძე შორენ 50

251. ებნოიძე ირინ 70

252. ედიშერშვილი ნინო 70

253. ელბქიძე თე 70

10


254. ვშვილი გუგ 30

255. ვნიშვილი ლევნ 50

256. ვრდიშვილი მრიმ 100

257. ვეშპელი ქეთევნ 50

258. ვირუბოვი ზურ

259. ზშვილი ქრისტინე 70

260. ზენიშვილი ვთნდილ 30

261. ზვიური გიორგი 70

262. ზირშვილი ბექ 30

263. ზურბიშვილი ლუკ 30

264. თრი გიორგი 30

265. თქთქიშვილი გიორგი 70

266. თეგძე გიორგი

267. თევდორძე თრ 50

268. თვლიშვილი ირკლი 70

269. თიკძე ლუკ 70

270. თოლორ 50

271. თომშვილი სოფიკო 30

272. თოროსინ ეთერი 50

273. თურქძე ჟორ 50

274. იშვილი ვხტნგ 50

275. ისეშვილი თინთინ 50

276. იშვილი თეონ 30

277. იმნძე გიორგი 30

278. ინჯგი ნიკ 50

279. იორშვილი გიორგი 50

280. ირემძე სოფიკო 70

281. კვთიშვილი ლ 30

282. კვთიშვილი ლევნ 100

283. კკულშვილი გიორგი 30

284. კკული ნინო 30

285. კნდძე ნოე 50

286. კძე ქეთევნი

11


287. კძე გურმი 30

288. კბრიშვილი თრი 30

289. კხიძე ქეთევნ 70

290. კეჟერშვილი სლომე 50

291. კერესელიძე ერეკლე 70

292. კვნჭინი მრიკ 30

293. კვცხელი გიორგი 70

294. კვცხელითი 70

295. კვძე ბენი 30

296. კვეიძე გიორგი 30

297. კვესელ ნინო 70

298. კვეტენძე თმუნ 30

299. კვინიკძე ქეთი 30

300. კვირკველილომე 30

301. კიკნძე ლექსი 50

302. კიკნძე ილი 30

303. კიკოლშვილი ივნე 30

304. კილძე გივი 30

305. კილძე თემური

306. კილძე ნ 30

307. კირკიტძე ნოდრი 50

308. კობიძე ნთი 30

309. კობიშვილი ირკლი 50

310. კოდშვილი ირკლი 50

311. კოდელშვილი გიორგი 30

312. კორინთელი თინ 100

313. კოტეტიშვილი უჩ

314. კოტორშვილი ლევნ 30

315. კოშძე შოთ 30

316. კოშკელი ნიკოლოზ 70

317. კრშვილი გიორგი 50

318. კუკულძე გივი 50

319. კუპძე მიხეილ 100

12


320. კუპრშვილი ვხტნგ 30

321. კურცხლივით 100

322. კურცხლირიმ 70

323. კუსინი მერი 30

324. კუჭუხიძე ლევნ 70

325. ლძე მ 70

326. ლძე ჯ 30

327. ლრიშვილი თორნიკე 30

328. ლფერშვილი კონსტნტინე

329. ლშხივითი

330. ლბიძე ბექ 70

331. ლეკიშვილი თორნიკე 30

332. ლობჟნიძე გ 70

333. ლობჟნიძე გიორგი

334. ლობჯნიძე დვით 70

335. ლობჯნიძე მრიმ 70

336. ლოგუ ჯონი

337. ლოლიშვილი ნინო 70

338. ლოლუვითი 30

339. ლომშვილი თინთინი 30

340. ლომთთიძე მრიმ 30

341. ლომინშვილი გოდერძი 100

342. მშვილი გურმ 50

343. მთეშვილი მრიმი 30

344. მისურძე 70

345. მისურძე ბექ 50

346. მისურძე გიორგი 70

347. მისურძე დვითი 30

348. მისურძე თეონ 30

349. მლხსინი ეველინ

350. მმულშვილი თმუნ 50

351. მნჯვიძე უშნგი 50

352. მრგველშვილი ვხტნგ 100

13


353. მრგველშვილი ლ 30

354. მრგველშვილი მრიმი 30

355. მრტყოფლიშვილი გიგ 30

356. მლდძე დვით 70

357. მღლკელიძე ნთი 100

358. მღნძე ბექრ 30

359. მღრძე ლექსნდრე 50

360. მწკეპლძე დვით

361. მშვილი ლ

362. მშვილი ხტი

363. მძე მრი

364. მგლობლიშვილი ნიკოლოზ 30

365. მეიფრინი ლ 30

366. მეკოშკიშვილი გვნც 50

367. მერებშვილი მრიმ 30

368. მეტქს ირკლი 70

369. მეტრეველი დვითი 30

370. მეფრიშვილი ილი 70

371. მიგრიული ლექსო 50

372. მიგრიული მ 30

373. მიდელშვილი ქეთევნ 70

374. მიქძე ლექსი 30

375. მიქელძე გიორგი 50

376. მოსიძე დენის

377. მუმლძე თმთ

378. მუსერიძე ირკლი 70

379. მუქერი თეონ 50

380. მუჯრიშვილი ეთერი 50

381. მღებრიშვილი გიგ 50

382. მღებრიშვილი გიორგი 30

383. მშვენიერძე ცეზრი 50

384. მჭედლიშვილი გიორგი 70

385. მჭედლიშვილი დვით 50

14


386. ნ ცოტნე 70

387. ნდირშვილი მ 30

388. ნდირძე ირკლი 50

389. ნთელშვილი დვით 70

390. ნცვლიშვილი 30

391. ნჭყები ირკლი 70

392. ნებიერიძე მერი 30

393. ნებულიშვილი მმი 70

394. ნეფრიძე ბდრი 70

395. ნინიძე თ 70

396. ნიქძე გოჩ 30

397. ნონიკშვილი შლვ 30

398. ნუცუბიძე თთი 30

399. ოქრიშვილი გიორგი

400. ოქრუძე გიორგი 30

401. პვლიშვილი ნინო 70

402. პშვილი ელისბედ 70

403. პპიძე გიორგი 70

404. პრიძე ლ 50

405. პქსშვილი სლომე 70

406. პეტრიშვილი გიორგი 30

407. პეტუშვილი რის 30

408. ჟვნი დიმიტრი 30

409. რჭველიშვილი რტი 30

410. რიჟძე რევზი 30

411. როსტიშვილი მრი 70

412. რუსიშვილი 50

413. სკინი ვილიმ 70

414. სდღობელშვილი ირკლი 50

415. სმხძე ზურბი 30

416. სლიძე მრიმი 50

417. სრსევნიძე სლომე 50

418. სგლიშვილი მზეონ 30

15


419. სხეჩიძე ლევნი 30

420. სითშვილი დვით 70

421. სიკინჭშვილი თეონ 30

422. სილძე ნიკ 70

423. სიმონიშვილი გიორგი 50

424. სირძე გიორგი 50

425. სიჭინრიმი 30

426. სიხრულიძე გიორგი 70

427. სოფრომძე ნიკ 70

428. სტეფნძე გიორგი 50

429. სულშვილი ბექ 100

430. სუხშვილი რჩილი 30

431. სუხიტშვილი გურმ 30

432. სხირტლძე თმთ 70

433. სხირტლძე ლევნი 30

434. ტძე ბექ 50

435. ტძე ნიკ 50

436. ტძე ნუგზრი 30

437. ტძე სულხნ 50

438. ტძე შოთ 70

439. ტშვილი დთო 30

440. ტტუნშვილი ნიკოლოზ 70

441. უზნძე ნი 30

442. უშნგიშვილი დვითი 50

443. უშრიძე თეონ 50

444. ფეიქრიშვილი 30

445. ფეიქრიშვილი ლევნი 50

446. ფირცხ თეონ 30

447. ფოლშვილი 30

448. ფოჩხუ ემზრი 70

449. ფცქიძე ნიკ 100

450. ქვთძე ოთრ 30

451. ქძე გიორგი 50

16


452. ქნთრითი

453. ქნთრი ოთრი

454. ქრდ რუბენ 30

455. ქრჩრიმი

456. ქერშვილი თორნიკე 70

457. ქვჭრელიშვილი სოფიკო

458. ქვლივიძე ვთნდილ 50

459. ქიმძე ხტი 50

460. ქისტური დვით 30

461. ქიშმრივით 30

462. ქობ 70

463. ქორიძე ოთრ 30

464. ქოროღლიშვილი ლევნ 70

465. ქსოვრელი მიხეილ 30

466. ქუმსიშვილი გვნც 30

467. ქურდძე ნიკ 70

468. ღლონტი თეიმურზ 70

469. ღონღძე ერეკლე 70

470. ღუღუნიშვილი დვით

471. ყველშვილი ირკლი 30

472. ყშვილი ომრი 50

473. ყოლბ გიორგი 70

474. ყულიჯნიშვილი გიორგი 70

475. შმბერიძე ჯონი 70

476. შრიქძე რევზ 30

477. შყულშვილი გიორგი 30

478. შხბზინ დვითი 30

479. შელი გიორგი 30

480. შელი გიორგი 30

481. შენგელი გიორგი 70

482. შკუბულინი ბექ 70

483. შუბლძე ლ 70

484. შურღ 70

17


485. ჩრკვინი ნინო 50

486. ჩფიძე ირკლი 50

487. ჩერქეზიშვილი თორნიკე 30

488. ჩიტიშვილი ლუკ 30

489. ჩიხლძე ილრიონი 50

490. ჩოფლინი გიორგი 70

491. ჩუბინიძე გიორგი 50

492. ჩუბინიძე ი 30

493. ჩუბინიძე ლევნი 50

494. ჩუთლშვილი ნთი 30

495. ჩუტკერშვილი მრი 30

496. ჩხეტინი ლუკ 30

497. ჩხიკვძე გიორგი 30

498. ცნკშვილი ბიჭიკო 30

499. ცშვილი ლ 30

500. ცერცვძე თორნიკე

501. ციბძე თეიმურზ 70

502. ცივძე ლევნ 70

503. ციცქიშვილი ვთნდილ 50

504. ცხოვრებშვილი ლ 50

505. ცხოვრებშვილი შოთ 30

506. ძნი ნინო 70

507. ძნელძე ვ 30

508. წშვილი ნიკოლოზ 50

509. წიკლური ნდრო 50

510. ჭვჭძე მრიკ 70

511. ჭნტურიძე დვით 30

512. ჭნტურიძე მიხეილი 30

513. ჭხნკი ვენერ

514. ჭედი ირკლი 100

515. ჭეიშვილი ვხტნგ 100

516. ჭელიძე ბ 30

517. ჭელიძე გრიგოლ 50

18


518. ჭრელშვილი ლ 50

519. ჭუმბურიძე ირკლი 50

520. ხშვილი მრი 70

521. ხინდრვით 30

522. ხშვილი სოფიო 30

523. ხრბედი გიორგი 50

524. ხტისკცი კონსტნტინე 30

525. ხჩიძე გიორგი 30

526. ხჩიძე ნიკ 70

527. ხპურიძე

528. ხერხეულიძე ნიკოლოზი 30

529. ხვედელიძე გიორგი 30

530. ხმიშვილი ბესიკ 30

531. ხომერიკი გივი 50

532. ხოსიშვილი კრლო 30

533. ხოტენშვილი ლევნ 30

534. ხოფერითე 70

535. ხუბუტი გიორგი 100

536. ხურციძე 50

537. ხუსკივძე გიორგი 70

538. ხუფრირიმ 70

539. ხუციშვილი მ 100

540. ხუციშვილი მრიმი 30

541. ხუხუ ლინდ 70

542. ჯხიშვილი ნი 100

543. ჯღონი ლევნი 30

544. ჯმბზიშვილი ვ 70

545. ჯნგძე ომრ 50

546. ჯნყშვილი გივი 50

547. ჯოშვილი გვნც 50

548. ჯნიძე ნიკ 70

549. ჯერიშვილი ლევნ 70

550. ჯიბლძე გიორგი 50

19


551. ჯიმშელძე ლ 70

552. ჯიქი კი 50

553. ჯოხძე მლხზი 50

554. ჯოჯიშვილი თინთინ 30

555. ჯულყიძე ერეკლე 30

556. ჯუღელი ბრ 30

557. შიძე ვთნდილ 70

558. ბესძე დვითი 30

559. ბრმიშვილი გიორგი 30

560. ლიშვილი ირკლი 50

561. ვქოფშვილი ირკლი 50

562. ძე ვხტნგ 30

563. რევძე ირკლი 70

564. ბიდოშვილი ოთრი 50

565. ბლხმიშვილი ვხტნგი 50

566. ბრნბიშვილი გივი 30

567. ბსილიძე ვხტნგი 100

568. ბღდძე ქრისტინე 30

569. ბღდინოვი მოსე 70

570. ბეგიშვილი ლიკ 70

571. ბერიძე ნიკოლოზ 100

572. ბრეგძე ნიკ

573. ბურჯნიძე გიორგი 30

574. გიძე მდ 50

575. გროზშვილი გიორგი 50

576. გჩეჩილძე ლევნი 70

577. გწერელი თორნიკე 100

578. გეთშვილი კონსტნტინე 50

579. გვთუ ეკ 100

580. გვძე მლხზი 70

581. გველესინი რეზო 100

582. გვიმრძე გიორგი 50

583. გოგიჩძე დვით 70

20


584. გოგოლძე გიორგი 50

585. გოგორიშვილი ნოდრ 50

586. გოგრიჭინი რტი 50

587. გულიშვილი ირკლი 100

588. დქიშვილი დვით 50

589. დქიშვილი დემეტრე 30

590. ედიბერიძე ბექ 50

591. ელკნიშვილი მრიმი 30

592. ელოშვილი გიორგი 50

593. ეფსითე 50

594. ვძე დიმიტრი 30

595. ველიჯშვილი ბექ 70

596. ზუბიშვილი ს 50

597. ზღუდძე ბ 70

598. თრი ნტო 70

599. თედორძე ნინო 50

600. თევზძე გიორგი 50

601. თუთბერიძე ლევნ 50

602. ინრიძე ზურბი 30

603. იოს გიორგი 50

604. ირემშვილი ნინო 50

605. კურიძე დვითი 50

606. კბრიშვილი გიორგი 30

607. კერვლიშვილი დინ 50

608. კობხიძე დვითი 50

609. კოპლინი ნიკ 70

610. კოპლინი ნინო 50

611. ლზოშვილი ოთრი 50

612. ლეგშვილი ეკ 50

613. ლიპრტელინი მრიმი 50

614. ლობჯნიძე გიორგი 30

615. მმულშვილი გიორგი 70

616. მმულშვილი ლ 70

21


617. მრტყოფლიშვილი ნი 50

618. მრუშვილი დვითი 50

619. მძე ნთი 100

620. მღლკელიძე ნთი 50

621. მძე მორი 50

622. მძე ვლდიმერ 70

623. მეზვრიშვილი ილი 70

624. მელძე ნთი 50

625. მერებშვილი გიორგი 50

626. მერკვილძე დჩი 30

627. მინდიშვილი თრ 100

628. მინდიშვილი სლომე 70

629. მოდებძე ევ 100

630. მოველიძე ლ 70

631. მღებრიშვილი ჯემლი 50

632. მჭედლიძე გიგ 70

633. ნდირძე ბჩუკი 50

634. ნ თემური 30

635. ნიკოლშვილი სლომე 50

636. ობოლშვილი გიორგი 50

637. ოსიძე თე 30

638. პპუნშვილი ბექ 30

639. პრწიკშვილი მზი 50

640. ჟღენტი იზ 50

641. სრგულინი თორნიკე 70

642. სილძე ნოდრ 30

643. სიმონიშვილი ნინო 50

644. სუხიტშვილი ლექსნდრე 100

645. ტბიძე კრლო 50

646. ტძე გიორგი 30

647. ტერტერშვილი ბჩუკი 50

648. უმეკშვილი ლ 100

649. ფრტენძე თორნიკე 70

22


650. ფესვინიძე ლ 50

651. ფილური თრ 50

652. ფირცხიშვილი ლ 70

653. ქვთძე რჩილ 70

654. ქშიბძე გიორგი 100

655. ქობლი თეონ 70

656. ქსოვრელი გიორგი 50

657. ქუთელი გი 100

658. ქუცნიშვილი ჩლმზ 70

659. ღნიშვილი ნ 70

660. ღონღძე ზურბი 100

661. ყიფინი ერეკლე 30

662. შიშმშვილი შოთ 50

663. შიხიშვილი შოთ 70

664. შუბითიძე ბექ 30

665. ჩხვშვილი ერეკლე 100

666. ჩილინგშვილი ლექსნდრე 100

667. ც ბესიკ 50

668. ცინცძე თინიკო 30

669. ციხელშვილი გიორგი 70

670. ცომ გიორგი 50

671. ცუცქირიძე თემურ 30

672. წრიშვილი ლექსნდრე 100

673. წითელშვილი ნიკ 50

674. წიკლური 30

675. წიქრიშვილი გოგიტ 50

676. წულთე 30

677. წურწუმი ოთრი

678. ჭშვილი თმუნ

679. ჭკუსელი რევზი 30

680. ჭურძე ჯონდო 50

681. ხზიშვილი გიორგი 30

682. ხიშვილი ნინო 100

23


683. ხრებ ნინო 30

684. ხრებშვილი ლევნი 30

685. ხეჩიკშვილი მრიმ 50

686. ჯძე მრიმი 50

687. ჯში ბექ 70

688. ჯში ცი 50

689. ჯიქი ნინო 30

690. შვილი ბექ 50

691. თინი ვ 100

692. ფრიშვილი გიორგი 70

693. ჩელშვილი გიორგი 30

694. ბბუნშვილი გიორგი 50

695. ბრნბიშვილი ირკლი 50

696. ბეგლრინი გიორგი 30

697. ბერვით 30

698. გბისონი ლევნი 100

699. გელოვნიძე შოთ

700. გიორგძე ირკლი 100

701. გოგძე სოსო 30

702. გოგიბედშვილი გიორგი 30

703. გოგოჭური ნინო 50

704. გუნდიშვილი ვჩე 50

705. დვითშვილი ირკლი 30

706. დვლშერიძე ლევნი 30

707. დქიშვილი ნ 50

708. ეგიკოვი ბოგდნ 50

709. ელიშვილი ირკლი 100

710. ზრქუ ზვიდი 70

711. თრი თმთ 30

712. კცობშვილი რუსუდნი

713. კემუხტშვილი გურმ 30

714. კერობინ გნე 30

715. კვიჟინძე გიორგი

24


716. კირკიტძე ნიკ 30

717. კობხიძე გიორგი

718. კობხიძე ლევნი 30

719. კუპრშვილი 50

720. კურშვილი გიორგი 30

721. კუჭშვილი ბდრი

722. მლიშ მერბ 100

723. მნთიძე ირკლი 100

724. მძე გოჩ

725. მხვილძე თრი 100

726. მერებშვილი გიორგი 50

727. მჭედლიძე თრი 70

728. ნდირძე ოთრი

729. ნებიერიძე კონსტნტინე 30

730. ნოდი გრიგოლი 50

731. ოდილძე მრიმ 30

732. ომშვილი ვლერი 100

733. ორჯონიკიძე დვით 100

734. ოსტტიშვილი ხვიჩ 30

735. პოპოვი გიორგი 100

736. რეხვიშვილი გიორგი 30

737. სვნიძე მგდ 30

738. სულშვილი ჯუნ 70

739. ტძე ნთი 70

740. ტრიელშვილი ნიკოლოზ 100

741. ტონი გვნც 70

742. ტყემძე დემეტრე 100

743. ფსოევი სოფიკო 70

744. ფუხშვილი უჩ

745. ქირი ტიტიკო 30

746. ღლონტი დვით 100

747. ღუღუნიშვილი გიორგი 100

748. შრდენიძე ლევნ 100

25


749. შშენიძე ლერი 50

750. შენგელი ცოტნე 100

751. შველიძე დვით 50

752. ჩიტიშვილი მრიმ 100

753. წეველიძე ნდრო 50

754. ჭელიძე ილი 30

755. ჭუბბრივითი 70

756. ჭულუხძე ელენე 100

757. ხუციშვილი ირკლი 30

758. ჯნდშვილი ნთი 100

759. ჯფიშვილი თორნიკე 100

760. ჯიბუტი ლდო 50

761. ლბუთშვილი თრ 70

762. ბული 70

763. ფციური გბრიელი

764. ბბუციძე ნირ 30

765. ბრდველიძე 70

766. ბსილრიმ 30

767. ბსილიძე სლომე 50

768. ბტიშვილი ნთი 50

769. ბედელძე ბექ 70

770. ბეჟნიშვილი ნინო 50

771. ბეციშვილი ლელ 50

772. ბეჭვ ჯილდ 30

773. ბუიძე რჩილი 50

774. გბრიჭიძე ელენე 50

775. გბუნილომე 30

776. გგილძე ნინო 50

777. გგნიშვილი ნინო 50

778. გმეზრდშვილი 50

779. გჩეჩილძე გიორგი 100

780. გჩეჩილძე თრ 30

781. გეგელშვილი თრ 30

26


782. გიგური გვნც 70

783. გიგიშვილი ლიკ 30

784. გოგძე ეკ 70

785. გოგიშვილი მიხეილი 30

786. დდეშელი ნუციკო 50

787. დვითშვილი თინთინი 30

788. დქიშვილი ქეთევნ 30

789. დრჩიშვილი გიორგი 50

790. დევნოზშვილი გვნც 50

791. დემეტრძე ნთი 70

792. დოლენჯშვილი თმთ 30

793. დოლიძე ნთელ 30

794. ელბქიძე სოფიკო 50

795. ელისშვილი სოფიკო 30

796. ვიბლინი მრიმ 70

797. ზ თეკლე 30

798. თშვილი ნესტნი 30

799. თსიძე ვხტნგ 70

800. თევზძე თეკლ 100

801. თეთრძე გოგ 30

802. თოდძე გიორგი 70

803. თოდრი მერი 70

804. თომშვილი ბ 50

805. თორდინ თე 30

806. იშვილი თრ 100

807. იშვილი მ 30

808. ილურიძე მრიმ 30

809. იოსებშვილი ნიკ 50

810. კპეტინი ლ 30

811. კიკვიძე 70

812. კილძე თრ 100

813. კონჯრირი-ლუიზ 100

814. კუკულძე მრიმ 50

27


815. მნიშვილი მრი 30

816. მმუკშვილი მრიტ 50

817. მმულშვილი სლომე 30

818. მრკოზშვილი მონიკ 30

819. მშვილი მრიმ 50

820. მხნიშვილი თინთინი 50

821. მენბდიშვილი ნი 70

822. მენთეშშვილი ნინო 70

823. მინძე თთი 30

824. მინდიშვილი თორნიკე 100

825. მოდრეკელიძე მრიმ 50

826. მონდირიშვილი გიორგი 30

827. მურშვილი კესო 70

828. მურცხველძე ნინო 70

829. მურჯიკნელი ეკტერინე 100

830. მუსევ გიუნშ 30

831. მუშკუდინი ნთი 50

832. ნდირშვილი თრ 30

833. ნვდშვილი პპუნ 70

834. ნტროშვილი გიორგი

835. ნოზძე მრიმ 50

836. ნოზძე ნინო 70

837. ოდიშვილი გიორგი 70

838. ოთშვილი შლვ 30

839. ორჯონიკიძე თეონ 30

840. როსტიშვილი ნინო 70

841. სგინძე ლჟვრდი 30

842. სველიშვილი ნნ 30

843. სრქისოვ ნინო 50

844. სეფიშვილი ბელ 70

845. სივივძე სოფი 50

846. სიუკევ 70

847. სიხუშვილი 50

28


848. ტხმელშვილი ნთი 30

849. ტყეშელშვილი ნთი 70

850. უნგიძე გიორგი 70

851. უსუბინი მრი 70

852. უშული 70

853. ფეიქრიშვილი ხტი 50

854. ფოცხვერშვილი თეონ 50

855. ქგიშვილი სლომე 70

856. ქრდ კონსტნტინე 100

857. ქრჩთი

858. ქვრცხ თე 30

859. ქვ გიორგი 70

860. ქიტიშვილი ნზიბროლ 100

861. ქორ გვნც 100

862. ღნიძე თრ 50

863. ღურჭუმელი ლექსნდრე 100

864. ყოჩიშვილი დიმიტრი 70

865. შვლძე სლომე 50

866. შმბერიძე მერი 50

867. შშვიშვილი ნთი 100

868. შენგელირ 30

869. შენგელი 50

870. შეყლშვილი თრი 30

871. შველიძე მრიმ 30

872. შუბითიძე მრიმ 50

873. ჩნიძე ნინო 30

874. ჩილინგშვილი ზურ

875. ჩიტიშვილი თეონ 30

876. ჩხეტინი მირნი 50

877. ცერცვძე ნთი 50

878. წიკლური ზრი 70

879. წილოსნი ქეთევნ 50

880. წკრიშვილი მრი 50

29


881. წულთი 30

882. ჭილ 50

883. ჭინჭული მ 30

884. ჭიღლძე შოთ 30

885. ხზიშვილი ნოდრი 50

886. ხრბედი ცირ 30

887. ხღულშვილი თეონ 30

888. ხილძე გიორგი 70

889. ხორბძე თეიმურზ 30

890. ჯღიშვილი მრი 50

891. ჯშიშვილი ელზ 30

892. ჯჭვძე გიორგი 70

893. ჯჭვძე ვნო 70

894. ჯიქი ზურბი 30

30

More magazines by this user
Similar magazines