8 Inch - Tyco Fire Products

tyco.fire.com

8 Inch - Tyco Fire Products

Close

Technical Services: Tel: http://www.tyco-fireproducts.com

(800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

Požární Model DV-5 ventil, Deluge model Valve, DV‐5, Diaphragm membránový Style, typ,

1-1/2 až thru 8“ 8(DN40 Inch (DN40 až DN200), thru DN200), 17 bar (250 psi)

(17,2 bar)

Vertikální Vertical ornebo Horizontal horizontální Installation montáž

Obecný General popis

Description

Požární ventily, model DV5, 1-1/2


The

8“

1-1/2

(DN40

thru


8

DN200),

inch (DN40

jsou ventily

thru

membránového DN200), Model typu DV-5 určené Deluge pro vertikální Valves

nebo are diaphragm horizontální type montáž valves a pro designed obsluhu

protipožárních for vertical or sys horizontal témů. Používají installation se jako

„automatické and for fire protection vodní regulační system service. ventily“

v They požárních, are used předakčních as “automatic a speciálních water

typech controlprotipožárních valves” in deluge, sys témů, preaction, jako jsou

sys

and

témy

special

pěna-voda

types of

a

fire

sys

protection

témy s dvojitým

systems

such as foam-water and double

uzamčením.

interlock systems.

Pokud jsou

When

ventily

properly

DV‐5

vybaveny trimmed, správným the DV-5příslušenstvím, Valves are also jsou

rovněž able toschopny providezajistit actuation spuštění of fire požárního alarms

poplachu, upon system když je operation. sys tém v činnosti.

Membránový The diaphragm typ ventilu style design DV‐5 umožňuje of the

externí DV-5 Valve resetování allows – external umožňující resetting snadné

resetování — providing požárního for easy nebo resetting předakčního of a

sys

deluge

tému i

or

bez

preaction

nutnosti otevřít

system

kryt

without

ventilu

having to open a valve handhole cover

s

to

otvorem

manually

pro ruku

reposition

pro ruční repozici

a clapper

klapky

a/nebo and/or západkového latch mechanism. mechanismu. SimplyVentil

repressurizing

resetuje pouhým the opětným diaphragm natlakováním chamber

se

membránové resets the valve. komory.

Jednokusový, The one-piece, membránový diaphragmtyp style ventilu design

of rovněž the DV-5 umožňuje also vnitřní allows internal a vnější

DV‐5

potažení

and external

ventilu

coating

jako ochrana

of the

před

valve

korozí.

to

provide corrosion resistance. The internal

corrosion resistance offered by

Díky vnitřní odolnosti vůči korozi, kterou

nabízí the Rilsan potah Rilsan, coatingje ventil makesDV‐5 thevhodný

DV-5

pro suitable většinu for přívodů most mořské seawater a brakické and brackish

water se používají supplies v požárních when utilized sys témech. in del-

vody,

které

Díky uge vnější systems. odolnosti The external vůči korozi, corrosion kterou

zajišťuje resistance potah ofRilsan, the Rilsan je možné coating ventil permits

the v korozívních use of the atmosférách DV-5 in corrosive spojených

DV‐5

použít

s atmospheres mnoha typy průmyslové associated činnosti. with many

types of industrial processing plants

and outdoorUPOZORNĚNÍ

installations.

Požární ventily, model DV‐5, které jsou zde

popsány, musí být

WARNING

namontovány a udržovány

The Model DV-5 Deluge Valves described

v souladu s

herein

tímto dokumentem

must be installed

a s příslušnými

and

normami maintained National in Fire compliance Protection Association with this

vedle document, norem as jakýchkoli well as with jiných thepříslušných

applicable

standards Nedodržením of thetěchto National pokynů Fire může Pro-

úřadů.

dojít tection k narušení Association, výkonu těchto in addition zařízení. to the

standards of any other authorities having

jurisdiction. nese odpovědnost Failure za to to, dože so protipo‐

may

Majitel

žární impair sys témy the performance a zařízení budou of v these náležitém devices.

provozním stavu.

End Connection Čelní spoj

End Connections Nabízené čelní Available spoje a hmotnosti and Weights

Inlet Vstup

1-1/2 Inch DN40 2 Inch DN50 3 Inch DN80 4 DN100 Inch 6DN150

Inch DN200 8 Inch

Outlet Výstup

(DN40) (1-1/2”) (DN50) (2”) (DN80) (3”) (DN100) (4”) (DN150) (6”) (DN200) (8”)

Thread Závit

9 lbs. 4,1 kg12 lbs. 5,4 kg

Thread Závit

(4,1 Kg) (9 lbs.) (5,4(12 Kg) lbs.)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Groove Drážka

8 lbs. 3,6 kg10 lbs. 4,5 kg 3114,1 lbs. kg 6127,7 lbs. kg 99 44,9 lbs. kg 150 68,1 lbs. kg

Groove Drážka * *

(3,6 Kg) (8 lbs.) (4,5(10 Kg) lbs.) (14,1 (31 Kg) lbs.) (27,7 (61 Kg) lbs.) (44,9 (99 Kg) lbs.) (68,1 (150 lbs.) Kg)

Flange Příruba Groove N/A N/A

3917,7 lbs. kg 7433,6 lbs. kg 107 48,5 lbs. kg 170 77,8 lbs. kg

Drážka * * N/A N/A

(17,7 (39 Kg) lbs.) (33,6 (74 Kg) lbs.) (48,5 (107 Kg) lbs.) (77,8 (170 lbs.) Kg)

Flange Příruba Flange Příruba N/A N/A N/A

4721,3 lbs. kg 8036,3 lbs. kg 115 52,3 lbs. kg 190 87,5 lbs. kg

N/A

(21,3 (47 Kg) lbs.) (36,3 (80 Kg) lbs.) (52,3 (115 Kg) lbs.) (87,5 (190 lbs.) Kg)

* The Drážkový Groovedvýstup Outletse is recommended doporučuje pro forpředakční use in Preaction sys témy Systems pro účely to accommodate použití zpětného the

use ventilu of a Groove u stoupací x Groove trubky Riser spojením Check Valve. drážka Refer + drážka. to Technical Viz Technická Data Sheet data TFP1410, TFP1410,

TFP1415, TFP1415, TFP1420, TFP1420, TFP1460, or nebo TFP1465 TFP1465. as applicable.

Pokud máte nějaké dotazy, měli byste

kontaktovat The owner is dodavatele, responsible for který maintaining

their firenebo protection jeho výrobce. system and de-

ventil

namontoval,

vices in proper operating condition.

Jmenovitý Nominal Valve rozměr Sizeventilu

The installing contractor or manufacturer

should be contacted with any

questions.

Strana 1 z 8 ČERVENEC 2005 TFP1305_CS

Page 1 of 8

MARCH, 2004

TFP1305


Close

Strana 2 z 8

Page 2 of 8

TFP1305_CS

VALVE DÍLY VENTILŮ PARTS

NO. Č. DESCRIPTION

POPIS QTY. Refer Viz tosada

Kit

1 Těleso ventilu.............................. 1 NV

1 Valve Body . . . . . . . . . . . 1 NR

2 Membrána................................... 1 (b)

2 Diaphragm . . . . . . . . . . . 1 (b)

3 Kryt s otvorem pro ruku ........ 1 (a)

3 Handhole Cover . . . . . . . 1 (a)

4 Plochá podložka,

4 Flat Washer,

1/1 a 2“ ventil, M12 .................. 4 (a)

1-1/2 Inch Valve, M12 . . . 4 (a)

2 a 3“ ventily, M16 .................... 4 (a)

4

&

a 6“

3 Inch

ventily,

Valves,

M16

M16

....................

. . 4 (a)

8 (a)

8“

&

ventily,

6 Inch Valves,

M20 ...........................

M16 . . 8 (a)

8 (a)

5

8

Šestihranný

Inch Valves,

šroub,

M20 . . . . . 8 (a)

5 Hex 1-1/2“ Bolt, ventil M12 x 30 ............. 4 (a)

1-1/2 2 a 3“ Inch ventily, Valve, M16 x 50 ........... 4 (a)

M12 4“ ventil, x 30 M16 . . . . x . 50 . . ..................... . . . . . 4 (a) 6 (a)

26“ & ventil, 3 InchM16 Valves, x 55 .................... 6 (a)

M16 8“ ventil, x 50 M20 . . . . x . 70 . . ..................... . . . . . 4 (a) 6 (a)

6 4Šestihranná Inch Valve, matice M16 x 50 . . 6 (a)

64 Inch a 6“ ventily, Valve, M16 x.................... 55 . . 6 (a) 2 (a)

88“ Inch ventily, Valve, M20 M20 ........................... x 70 . . 6 (a) 2 (a)

6 Hex Nut,

4 & 6 Inch Valves, M16 . . 2 (a)

8 Inch Valves, M20 . . . . . 2 (a)

POZNÁMKY:

NOTES: 1. NV – nelze vyměnit.

1. NR - Not Replaceable.

2. 4, 6 a 8“ tělesa ventilů jsou vybavena závrtnými

2. 4, šrouby, 6, & 8 Inch jak je Valve zobrazeno Bodies are na equipped obrázku, díky

with čemuž studs mohou as shown, být membrána allowing a Diaphragm kryt s otvorem

and pro Handhole ruku „zavěšeny“ Cover tona be místo, "hung" což in place usnadní

to montáž. ease assembly. Tělesa 1-1/2, Bodies 2 a of3“ 1-1/2, ventilů 2, and nejsou 3

Inch vybavena Valveszávrtnými are not equipped šrouby. with studs.

REPLACEMENT NÁHRADNÍ DÍLY PARTS

Č. NO. POPIS DESCRIPTION

P/N P/N

(a) Díly krytu s otvorem pro ruku Sada,

(a) Handhole Cover Parts Kit,

obsahuje položky 3-5

Includes Items 3-5

1-1/2“ ventil ...................................... 92-477-1-106

1-1/2 Inch Valve . . . . . . . . . . . 92-477-1-106

2“ ventil............................................... 92-477-1-108

2 Inch Valve . . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-108

3“ ventil............................................... 92-477-1-110

3 Inch Valve . . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-110

obsahuje položky 3-6

4“

Includes

ventil...............................................

Items 3-6

92-477-1-102

6“

4

ventil...............................................

Inch Valve . . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-102

92-477-1-104

8“

6

ventil...............................................

Inch Valve . . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-104

92-477-1-112

(b) Sada

8 Inch

membrány,

Valve . . .

zahrnuje

. . . . . . .

položku

. . . . 92-477-1-112

2

(b)

1-1/2“

Diaphragm

ventil ......................................

Kit, Includes Item 2

92-477-1-105

2“ 1-1/2 ventil............................................... Inch Valve . . . . . . . . . . . 92-477-1-105

92-477-1-107

3“ 2ventil............................................... Inch Valve . . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-107

92-477-1-109

4“ 3ventil............................................... Inch Valve . . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-109

92-477-1-101

6“ 4ventil............................................... Inch Valve . . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-101

92-477-1-103

8“ 6ventil............................................... Inch Valve . . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-103

92-477-1-111

8 Inch Valve . . . . . . . . . . . . . . 92-477-1-111

4

(4, 6, &

6

8 INCH

(POUZE VALVES 4, 6 a

8“ VENTILY) ONLY)

4

5

ZÁVRTNÉ STUDS,

SEE ŠROUBY, NOTEVIZ

2

POZNÁMKA 2

2

3

DIAPHRAGM

JAZÝČEK

TAB ORIENTOVANÝ

ORIENTED

PERPENDICULAR

KOLMO

TO VALVE BODY

K MEMBRÁNĚ

TĚLESA VENTILU

1

ORIENTAČNÍ

DIAPHRAGM

ORIENTATION JAZÝČEK

MEMBRÁNY TAB

FIGURE OBRÁZEK 11

1-1/2 thru 1-1/2 8 INCH až 8“ (DN40 (DN40 až thru DN200) DN200) POŽÁRNÍ MODEL VENTIL, DV-5MODEL DELUGE DV‐5VALVE

— ASSEMBLY — SESTAVA —

Flange Drilling Specification

Jmenovitý

Specifikace pro vrtání příruby

Nominální Nominalrozměry Dimensions v milimetrech in Inches and (palcích) (mm)

Nominal

Valve ANSI ANSI B16.1 B16.1 ISO ISO 7005-2

ISO 7005-2

JIS B 2210

AS AS 2129

2

3

Size 1 (třída (Class 125) 125) 2 (PN10) (PN10)

3 (PN16) 4 (10K)

(Table (Tabulka E) E)

velikost

Dim. Dim. Qty. Dim. Dim. Qty. Dim. Dim. Qty. Dim. Dim. Qty. Dim. Dim. Qty.

ventilu 1 Rozm. Rozm. Množství Rozm. Rozm. Množství Rozm. Rozm. Množství Rozm. Rozm. Množství Rozm. Rozm. Množství

A A B BN

N A A B B N N A A B B N N A

B B NN

A B B N

DN80 3 Inch 152,4 6.00 19 0.75

6.30 0.71

4

8

N/A

N/A

(3”) (DN80) (6)

4

160 18

(152,4) (0.75) (19,0)

(6.3) (160,0) (0.71)

8 N N

(18,0)

USE

DN100 4 Inch 190,5 7.50 19 0.75

POUŽIJTE

7.09 0.71 6.89 0.75 7.00 0.71

8 ISO 2084

8

8

(4”) (DN100) (7.5)(190,5)

(0.75)

8

ISO 2084

180 18

(19,0)

(PN16)

(7.09) (180,0) (0.71)

8

19

(18,0) (6.89) (175,0)(0.75)

8

178 18

(19,0) (178,0) (7.0) (0.71)

8

(18,0)

DN150 6 Inch 241,3 9.50 22,2 0.88

9.45 0.87 9.45 0.91 9.25 0.87

(6”)

8

8

8

(DN150) (9.5)(241,3)

(0.88)

8

240 22

(22,2)

(9.45) (240,0) (0.87)

8

23

(22,0) (9.45) (240,0)(0.91)

8

235 22

(23,0) (235,0) (9.25) (0.87)

8

(22,0)

DN200 8 Inch 298,511.75

22,2 0.88 11.61 0.87 11.61 0.87

11.50 0.87

(8”)

8

8

12

N/A

(DN200) (11.75) (298,5) (0.88)

8

295 22

(22,2) (11.61) (295,0) (0.87)

8

295 22

(22,0) (11.61) (295,0) (0.87)

12 N

292 22

(22,0)

(292,0) (11.5) (0.87)

8

(22,0)

1

2

Flange end 1-1/2 & 2 Inch (DN40 & DN50) DV-5 Valves are Same drilling as for BS 4504 Section 3.2 (PN10) and DIN 2532 (PN10).

not offered.

3

Same drilling as for BS 4504 Section 3.2 (PN16) and DIN 2532 (PN16).

1

NOTE: Ventily DV‐5 1-1/2 a 2“ (DN40 a DN50) pro přírubový konec nejsou nabízeny.

2

InStejné all cases, vrtání whether jako grooved pro B16.5 end(třída or flange 150) end, a B16.42 the Model (třída DV-5 250). Deluge Valves are rated

Rozm. Dim. A

3

for Stejné a maximum vrtání service jako pro pressure BS 4504 of 300 část psi 3.2 (20,7 (PN10) bar). a The DIN use 2532 of(PN10).

grooved end DV-5 Valves

Kruh Bolt Circle šroubu

is 4

Stejné recommended vrtání jako when pro theBS use 4504 of companion část 3.2 (PN16) flangesa that DIN mate 2532 with (PN16). the flange drillings might

Průměr Diameter

otherwise limit the system service pressure as follows:

Dim. B

- ANSI B16.1 (Class 125): 175 psi (12,1 bar)

Rozm. A

Bolt Hole

- ISO 2084 (PN10): 10 bar (145 psi)

Kruh Diameter šroubu

- ISO 2084 (PN16): 16 bar (230 psi)

Průměr

- JIS B 2210 (10K): 10 bar (145 psi)

Qty. N

-

Number of

AS 2129 (Table E): 14 bar (200 psi)

Množství N

Počet Bolt Holes

As an alternative, flange end DV-5 Valves may be used in conjunction with flange groove

děr pro

adapters (or equivalent) to accommodate a higher system service pressure.

šrouby

TABLE A — DIMENSIONAL

TABULKA A – SPECIFIKACE

SPECIFICATIONS

ROZMĚRŮ

FOR

PRO

SELECTION

VÝBĚR VRTÁNÍ

OF

PŘÍRUBY

FLANGE DRILLING


Close

TFP1305_CS Strana 3 z Page 3 of 8

Velikosti Port Sizes otvorů in NPT v NPT per ANSI pro ANSI B1.20.1 B1.20.1 * *

Port Popis Description otvoru

PortOtvor

1-1/2 Inch DN402 Inch DN50 3 Inch DN80 4 DN100 Inch 6DN150

Inch DN200 8 Inch

(DN40) (1-1/2”) (DN50) (2”) (DN80) (3”) (DN100) (4”) (DN150) (6”) (DN200) (8”)

Diaphragm Přívod do membránové Chamber Supply komory P1 P11/2"

1/2” 1/2" 1/2” 1/2" 1/2” 1/2" 1/2” 1/2" 1/2” 1/2" 1/2”

Water Test tlaku Supply přívodu Pressure vody & Alarm a poplachová Test zkouška P2 P21/2"

1/2” 1/2" 1/2” 1/2" 1/2” 1/2" 1/2” 1/2" 1/2” 1/2" 1/2”

Alarm Spuštění Actuation poplachu & System a vypuštění Drain sys tému P3 P33/4"

3/4” 3/4" 3/4” 3/4" 3/4” 1" 1” 1" 1” 1" 1”

Main Hlavní Drain vypouštěcí sys tém P4 P43/4"

3/4” 3/4" 3/4” 1-1/4" 1-1/4” 2" 2” 2" 2” 2" 2”

Diaphragm Aktivace automatického Chamber Supply uzavíracího Automatic Shut-Off ventilu pro Valve Actuation P5 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

P5 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

* regulaci Valves are přívodu available vody with do ports membránové threaded per komory ISO 7/1.

* Ventily jsou k dostání se závitovými otvory podle ISO 7/1.

SYSTEM Sys tém OPEN OTEVŘENÝ TODO ATMOSPHERE

ATMOSFÉRY

WATERFLOW TOK DO Sys TO témU SYSTEM

P3

ALARM PORT

OPEN TO

POPLACHOVÝ

ATMOSPHERE

OTVOR OTEVŘENÝ

DO ATMOSFÉRY

VALVE

WATERWAY

MEMBRÁNOVÉ

LŮŽKO VE VODNÍ

TRUBICI DIAPHRAGM VENTILU -

SEAT

DIAPHRAGM

MEMBRÁNOVÁ

CHAMBER

KOMORA

ALARM TOK PORT

WATERFLOW

POPLACHOVÝM

TO OTVOREM ALARM

k POPLACHU

VODNÍ VALVE TRUBICE

WATERWAY

VENTILU

P5

WATERFLOW

TO AUTOMATIC

TOK DO

AUTOMATICKÉHO

UZAVÍRACÍHO

SHUT-OFF

VENTILU VALVE

DIAPHRAGM

MEMBRÁNOVÁ

CHAMBER KOMORA

OPEN OTEVŘENÁ TODO

ATMOSPHERE

ATMOSFÉRY

P2

WATER

TESTOVACÍ SUPPLY

OTVOR

TLAK

PRESSURE

PŘÍVODU

& VODY ALARM A

TEST OTVOR PORT PRO

POPLACHOVOU

ZKOUŠKU

250 PSI MAX. WATER SUPPLY

FIGURE OBRÁZEK 2A

STANOVENÁ SET POSITION POLOHA

MAXIMÁLNÍ PŘÍVOD VODY PŘI 250 psi

P1

DIAPHRAGM

CHAMBER

PŘÍVODNÍ OTVOR

MEMBRÁNOVÉ

SUPPLY

KOMORY

PORT

WATERFLOW TOK Z FROM PŘÍVODU WATER VODY SUPPLY

OBRÁZEK FIGURE 2B 2B

OPERATED PROVOZOVANÁ POSITION

POLOHA

DIAPHRAGM

MEMBRÁNA

RETRACTS

ZATAHUJE

OTVÍRAJÍCÍ OPENINGSE

VODNÍ VALVE TRUBICI

VENTILU

WATERWAY

DRAIN VYPOUŠTĚNÍ FROMZE SYSTEM

Sys témU

RESIDUAL ZBYTKOVÉ VYPOUŠTĚNÍ DRAIN FROM ZE Sys SYSTEM témU

P3

SYSTEM

VYPOUŠTĚCÍ DRAIN

OTVOR

Sys PORT témU

VODNÍ

VALVE

TRUBICE

WATERWAY

VENTILU

VYPOUŠTĚNÍ SYSTEM

Sys DRAIN témU

DIAPHRAGM

MEMBRÁNOVÁ

CHAMBER

KOMORA

OTEVŘENÁ OPEN TODO

ATMOSFÉRY

ATMOSPHERE

DIAPHRAGM

AUTOMATICALLY

MEMBRÁNA SE

AUTOMATICKY

FLEXES OHNE DO SVÉ TO

LŮŽKOVÉ ITS SEATED POLOHY

POSTION

P4

MAIN

HLAVNÍ DRAIN

VYPOUŠTĚCÍ

OTVOR PORT

UZAVŘENÍ PŘÍVODU VODY

WATER SUPPLY SHUT OFF

FIGURE OBRÁZEK 2C

SYSTEM VYPOUŠTĚCÍ DRAIN POLOHA POSITION

Sys témU

UZAVŘENÍ PŘÍVODU VODY

WATER SUPPLY SHUT OFF

OBRÁZEK FIGURE2D

2D

RESIDUAL DRAIN POSITION

POLOHA PŘI ZBYTKOVÉM VYPOUŠTĚNÍ

FIGURE 2

1-1/2 thru 8 INCH (DN40 thruOBRÁZEK DN200) 2MODEL DV-5 DELUGE VALVE

1-1/2 až 8“ (DN40 — SET až DN200) AND OPEN POŽÁRNÍ POSITIONS VENTIL, MODEL — DV‐5

— NASTAVENÁ A OTEVŘENÁ POLOHA —


Close

Strana Page4 4z 8 of 8

TFP1305_CS

2048"

mm

(204,0 (8” mm) )

1-1/2 DN40 Inch (1-1/2“ (DN40) )

Groove drážka x+ Groove drážka & a Thread závit + x závit Thread

219,1 8-5/8" mm

(220,0 (8-5/8”) mm)

2 DN50 Inch (DN50) (2“ )

Groove drážka x+ Groove drážka & a Thread závit + x závit Thread

324 12-3/4" mm

(324,0 (12-3/4”) mm)

3 DN80 Inch (DN80) (3 “)

drážka Groove+ xdrážka, Groove, příruba Flange + xpříruba

Flange,

a & příruba Flange + x Groove drážka

400 15-3/4" mm

(400,0 (15-3/4”) mm)

4DN100 Inch (DN100) (4 “)

drážka Groove+ xdrážka, Groove, příruba Flange + xpříruba

Flange,

a & příruba Flange+ x drážka Groove

460,3 18-1/8" mm

(460,0 (18-1/8”) mm)

6DN150 Inch (DN150) (6 “)

drážka Groove+ xdrážka, Groove, příruba Flange + xpříruba

Flange,

& Flange x Groove

a příruba + drážka

570 22-1/2" mm

(570,0 (22-1/2”) mm)

8DN200 Inch (DN200) (8 “)

drážka

Groove

+

x

drážka,

Groove,

příruba

Flange

+

x

příruba

Flange,

& Flange x Groove

a příruba + drážka

OBRÁZEK 3

FIGURE POŽÁRNÍ VENTIL, MODEL DV‐5

MODEL DV-5 DELUGE VALVE

— TAKE-OUT

— CELKOVÉ

DIMENSIONS

ROZMĚRY —


(Applies (Týká se to všech all dostupných

available end

koncových configurations)

konfigurací)

Technické Technical údaje

Povolení:

Data

Zaregistrován u UL a C-UL a povolen u FM,

pokud je vybaven příslušenstvím podle

Approvals:

následujících Technických dat:

UL Listed, C-UL Listed, and FM Approved,

sys when témy: trimmed per the follow-

Požární

TFP1310 ing Technical – Hydraulická Data Sheets: aktivace

TFP1315 – Pneumatická aktivace

TFP1320 Deluge - Systems: Elektrická aktivace

TFP1310 - Wet Pilot Actuation

Předakční

TFP1315

sys

- Dry

témy

Pilot

s jednoduchým

Actuation

uzamčením:

TFP1320 - Electric Actuation

TFP1410 – Hydraulická aktivace*

TFP1415

Single Interlock

– Pneumatická

Preaction

aktivace*

Systems:

TFP1410 - Wet Pilot Actuation*

TFP1420

TFP1415

- Elektrická

- Dry Pilot

aktivace

Actuation*

*Zaregistrován TFP1420 - Electric pouze u Actuation UL a C-UL.

Předakční *UL and C-UL sys témy only. s dvojitým

uzamčením:

Double Interlock Preaction Systems:

TFP1460 – Elektrická/pneumatická

- Electric/Pneumatic

TFP1465 – Elektrická/elektrická

- Electric/Electric

Požární

Deluge

ventil:

Valve:

Components for the 1-1/2 thru 8 inch

Součásti (DN40 thru požárních DN200), ventilů, Model model DV-5 DV‐5, Delugeaž

Valves 8“ (DN40 areaž shown DN200), in jsou Figure zobrazeny 1. The

1-

1/2

na DV-5 obrázku Valves 1. Ventily are for DV5 vertical jsou or určené horizontal

installations, nebo horizontální and they montáž are rated a jsou for

pro

vertikální

dimenzovány use at a maximum pro maximální service provozní pressuretlak

of

17 250 bar psi (250 (17,2 psi). bar).

Celkové

The take-out

rozměry

dimensions

jsou uvedeny

are

na

shown

obrázku

in

3

Figure 3, and the flanged connections

a

are

jsou

available

k dispozici

drilled

přírubové

per ANSI,

spoje

ISO,

s vrtáním

AS,

podle and JIS specifikací specifications ANSI, ISO, (Ref. AS, Table a JIS A). (viz

tabulka A).

Threaded port connections of the DV-5

Závitové Valves are spoje available otvorů ventilů NPT threaded DV5 jsou or se

závitem threaded NPT per nebo ISOse 7/1 závitem as detailed podle ISO7/1, in the

jak Ordering je popsáno Procedure v části Postup section. při objednání. Valves

Ventily with NPT se závitovými threaded otvory ports will NPT readily budou

bez accept problémů the trimslučitelné arrangements s konfiguracemi detailed

in Technical Data Sheets referenced

příslušenství v Technických datech v části

under “Approvals”.

Povolení.

POZNÁMKA NOTE

For a system working pressure in excess

V případě,

of 175

že

psi

je

(12,1

pracovní

bar) up

tlak

to

sys

250

tému

psi

vyšší (17,2než bar), 12 the (175 flanged psi) a connections činí až 17 bar of

(250 the psi), DV-5musí must být bepřírubové fitted with spoje flange ventilu to

DV‐5 groove vybaveny adapters. adaptéry The flange pro to přírubu groovea

drážku. adapters Adaptéry will permit pro a přírubu simple transition

a drážku

umožní between jednoduchý the 250 přechod psi (17,2mezi bar) ventilem rated

DV‐5 DV-5dimenzovaným and piping na components 17 bar (250 psi) of a

potrubními higher pressure díly dimenzovanými rating than na Class vyšší 125 tlak

než flanges příruby and třídy 125 flanged a přírubové fittingsspojky, that které are

limited to 175 psi (12,1 bar). The flange

jsou omezeny na 12 bar (175 psi). Adaptéry

to groove adapters must be selected

pro

based

přírubu

on

a

their

drážku

having

musí být

a

vybrány

maximum

na

základě workingmaximálního pressure for pracovního the anticipated tlaku pro

předpokládané conditions. The podmínky. use of Doporučujeme

a Central

Grinnell Grooved Flange Piping Adapter Product Figure 71 Figure (přírubový 71

adaptér) Flange . Adapter is recommended.

Patenty: Patents:

USA:

U.S.A.

6,095,484

: 6,095,484

Konstrukční

Materials Of

materiály Construction

POZNÁMKY NOTES

Potah The Rilsan pro coating ventil DV5 for zajišťuje the DV-5odolnost

Valve

vůči provides korozi a corrosion má prodloužit resistance jeho životnost, and is

pokud

intended

je ventil

to extend

DV‐5 vystaven

the life of

vnitřním

the DV-5

a

Valve when exposed to internal and

vnějším korozívním podmínkám. Ačkoli má

external corrosive conditions. Although

potah Rilsan

the

odolávat

Rilsan

korozi,

coating

doporučujeme,

is intended

aby to byly resist od corrosion, konečného uživatele it is recommended

nebo jiného

technika that the obeznámeného end user or other s podmínkami technical

v naprojektovaném expert familiar with sys conditions tému získány at the

informace proposedo vhodnosti installation tohoto be potahu consulted pro

dané withkorozívní respectpodmínky.

to the suitability of this

coating for a given corrosive condition.

Požárním sys témům využívajícím mořskou

nebo

Deluge

brakickou

systems

vodu se

using

musí věnovat

a seawater

zvláštní

or

brackish water supply require special

pozornost,

considerations

aby byla

in

životnost

order to

ventilu

extend

a jeho

the

příslušenství life of the prodloužena. valve and trim. v ideálním This případě type of

by system měl být tento ideally typ sys should tému nakonfigurován

be configured

s primárním with a primary zdrojem source čisté čerstvé of clean vody (např. fresh

tlaková water vodní (e.g., nádrž) a pressurized a teprve po water fungování tank)

sys and tému onlyby upon byly system umožněny operation sekundární is the

dodávky secondary vody water (mořská supply nebo brakická (seawater voda) or

do brackish sys tému. water) Po činnosti allowed by se toměl enter sys tém the

důkladně

system.

propláchnout

After the system

čistou

operation,

čerstvou

the system should then be thoroughly

vodou. Dodržením tohoto doporučení zvýšíte

flushed with clean fresh water. Following

this

životnost ventilu

recommendation

DV‐5 a jeho příslušenství.

will increase

Těleso: the service Tvárná lifelitina of thes potahem DV-5 Valve Rilsan* and

podle

Valve

ASTM

Trim.

A536-77, stupeň 65-45-12.

Body. Rilsan* coated ductile iron per

Kryt

ASTM

s otvorem

A536-77,

pro

Grade

ruku:

65-45-12.

Tvárná litina

s potahem Rilsan* podle ASTM A536-77,

stupeň Handhole 65-45-12. Cover. Rilsan* coated ductile

iron per ASTM A536-77, Grade

Membrána: 65-45-12. Přírodní pryž, vyztužená

nylonovými

Diaphragm.

vlákny

Nylon

podle

fabric

ASTM

reinforced,

D2000.

Klínový natural rubber kroužek: per Přírodní ASTM D2000. pryž podle

ASTM V-Ring. D2000. Natural rubber per ASTM

D2000.

Upevňovací prvky krytu membrány:

Galvanizovaná Diaphragm Cover uhlíková Fasteners. ocel. Galvanized

carbon steel.

*Rilsan je registrovaná obchodní značka

*Rilsan is a registered trademark of

společnosti

ATOFINA

ATOFINA

Chemicals,

Chemicals,

Inc. (The

Inc.

Rilsan

(potah

Rilsan coating je polyamidový is a polyamide potah (Nylon (Nylon 11) 11)). coating.)


TFP1305

TFP1305_CS Page Strana 5 of 5 z 8

200

400

600

FLOW PRŮTOK RATE v IN LITRECH LITRESZA PER MINUTU MINUTE (l/min) (LPM)

(1 (1gpm GPM = 3,785 l/min) LPM)

1000

2000 3000 5000 7000 10000

15000

9.0

8.0

7.0

0,600

0,500

NOMINAL PRESSURE DROP IN POUNDS PER SQUARE INCH (PSI)

POKLES JMENOVITÉHO TLAKU v LIBRÁCH NA ČTVEREČNÍ PALEC

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

DN40 (1-1/2”)

1-1/2 INCH (DN40)

DN50 (2”)

2 INCH (DN50)

DN80 (3”)

3 INCH (DN80)

DN100 (4”)

4 INCH (DN100)

DN150 (6”)

6 INCH (DN150)

DN200 (8”)

8 INCH (DN200)

0,400

0,300

0,200

0,100

0,090

0,080

0,070

0,060

0,050

0,040

0,030

NOMINAL PRESSURE DROP IN BAR

(1 PSI = 0,06895 BAR)

POKLES JMENOVITÉHO TLAKU v bar

(1 psi = 0,06895 bar)

0.3

50

100

200 400 600 1000 2000 3000

FLOWPRŮTOK RATE INv GALLONS GALONECH PERZA MINUTE MINUTU(GPM)

Přibližná ztráta třením, na základě vzorce Hazena a Williamse a vyjádřená v ekvivalentní délce potrubí s C=120, je následující:

The approximate friction loss, based on the Hazen and Williams formula and expressed in equivalent length of pipe with C=120, is as

follows: 3 m (9 stop) z 1-1/2 Sch. 40 potrubí pro 1-1/2“ ventil DV‐5 (vypočítáno na základě typického průtoku 378 l/min (100 gpm)).

5 m (16 stop) z 2“ Sch. 40 potrubí pro 2“ ventil DV‐5 (vypočítáno na základě typického průtoku 662 l/min (175 gpm)).

9 feet6 of m 1-1/2 (20 stop) Sch. z 403“ pipe Sch. for 40 the potrubí 1-1/2pro inch3“ DV-5 ventil Valve DV‐5 calculated (vypočítáno on ana typical základě flowtypického rate of 100 průtoku GPM. 1 325 l/min (350 gpm)).

16 feet9 of m 2(29 inchstop) Sch. z 40 4“ pipe Sch. 40 for potrubí the 2 inch pro DV-5 4“ ventil ValveDV‐5 calculated (vypočítáno on a typical na základě flow rate typického of 175 GPM. průtoku 2 270 l/min (600 gpm)).

20 feet14 of m 3 inch (46 stop) Sch. 40 z 6“ pipe Sch. for 40 the potrubí 3 inchpro DV-5 6“ Valve ventil calculated DV5 (vypočítáno on a typical na základě flow rate typického of 350 GPM. průtoku 5 680 l/min (1500 gpm)).

29 feet

22

of

m

4 inch

(72 stop)

Sch. 40

z 8“

pipe

Sch.

for

30

the

potrubí

4 inch

pro

DV-5

6“

Valve

ventil

calculated

DV‐5 (vypočítáno

on a typical

na základě

flow rate

typického

of 600 GPM.

průtoku 9460 l/min (2500 gpm)).

46 feet of 6 inch Sch. 40 pipe for the 6 inch DV-5 Valve calculated on a typical flow rate of 1500 GPM.

72 feet of 8 inch Sch. 30 pipe for the 6 inch DV-5 Valve calculated on a typical flow rate of 2500 GPM.

GRAPH GRAF A

1-1/2 thru 1-1/2 8 INCH až 8“ (DN40 až thru DN200) DN200) POŽÁRNÍ MODEL VENTIL, DV-5MODEL DELUGE DV‐5VALVE

— NOMINAL — ZTRÁTA JMENOVITÉHO PRESSURE LOSS TLAKU VERSUS TOK FLOW — —

4000

0,022

Provozní

Operating

zásady

Principles

Požární ventil DV‐5 je ventil membránového

typu, který závisí na tlaku vody

v membránové komoře (viz obrázek 2A),

aby Themembrána Model DV-5 zůstala Deluge uzavřená Valveproti is atlaku

diaphragmvody.

styleKdyž valve je that ventil depends DV‐5 uveden upon

přívodu

do water provozu, pressure je membránová in the Diaphragm komora

natlakovaná Chamber (Ref. pomocí Figure přípojek 2A) příslušenství

to hold the

ze Diaphragm vstupní strany closed hlavního againstregulačního

the water

supply pressure. When the DV-5 Valve

is set for service, the Diaphragm

Chamber is pressurized through the

trim connections from the inlet side of

the system’s main control valve. Open-

ventilu sys tému. Otevřením aktivačního

zařízení, ing an actuation například device, elektromagnetického

for example

ventilu the solenoid v příslušenství valve in the pro Electric elektrickou Actuation

aktivaci (viz

Trim

Technická

(Ref. Technical

data TFP1320),

Data Sheet

se

uvolní

TFP1320),

voda z membránové

releases water

komory

from

rychleji,

the

Diaphragm Chamber faster than it can

než je možné ji doplnit přes 3,2mm (1/8”)

be replenished through an 1/8 inch

omezení poskytované přívodní přípojkou

(3,2 mm) restriction provided by the

membránové komory v příslušných

diaphragm chamber supply connection

provided in the applicable trim ar-

konfiguracích příslušenství. Výsledkem je

rychlý pokles tlaku v membránové komoře

rangements. This results in a rapid

a

pressure

rozdíl síly

drop

uplatněný

in the

membránou

Diaphragm

pro

Chamber and the force differential applied

through the Diaphragm to hold

the Diaphragm in the set position is

udržení membrány ve stanovené poloze

se reduced sníží pod below bod thespuštění valve trip ventilu. point. The Tlak

přívodu water supply vody potom pressure otevře then membránu, forces thea

voda

Diaphragm

tak může

open

vtéci do

permitting

potrubí sys

water

tému

to

a

může

flow

protékat

into the system

poplachovým

piping,

otvorem

as well

pro

as

through the Alarm Port to actuate the

spuštění poplachů v sys tému (viz obrázek

system alarms (Ref. Figure 2B).

2B).


Strana 6 z 8

TFP1305_CS

Montáž

POZNÁMKY

Správné fungování požárních ventilů, model

DV‐5, závisí na tom, zda jsou jejich příslušenství

namontována v souladu s pokyny, které jsou

uvedeny v příslušných Technických datech.

Pokud není nákres příslušných příslušenství

dodržen, může to způsobit, že ventil DV5

nebude fungovat správně a registrace,

schválení a záruky výrobce nebudou platné.

Ventil DV5 musí být namontován na

viditelném a snadno přístupném místě.

Teplota v místě, kde jsou ventil DV‐5, související

příslušenství a potrubí pro hydraulickou

aktivaci namontovány, musí být udržována

minimálně na 4°C (40°F). Zateplení ventilu

DV‐5 nebo jeho spojeného příslušenství není

povoleno.

Výsledkem zateplení může být vytvoření

zatvrdlých minerálních usazenin, které

mohou narušit správné fungování ventilu.

Před provedením hydrostatického testu

sys tému si přečtěte část Montáž v Technických

datech TFP1310, TFP1315, TFP1320, TFP1410,

TFP1415, TFP1420, TFP1460 nebo TFP1465.

Péče a

údržba

Následující postupy a kontroly se musí

provést tak, jak je uvedeno, navíc ke

specifickým požadavkům NFPA a jakýkoli

nedostatek musí být okamžitě odstraněn.

Majitel odpovídá za kontrolu, zkoušky a

údržbu svého protipožárního sys tému a

zařízení v souladu s tímto dokumentem

a s příslušnými normami National Fire

Protection Association (např. NFPA 25) vedle

norem jakéhokoli příslušného úřadu. Pokud

máte nějaké dotazy, měli byste kontaktovat

dodavatele, který produkt namontoval,

nebo jejich výrobce.

Doporučujeme, aby kontrolu, zkoušky a

údržbu sys témů automatických protipožárních

trysek prováděl kvalifikovaný

servisní pracovník v souladu s místními

požadavky a/nebo vnitrostátními zákony.

POZNÁMKY

Pokud sys tém používá mořskou nebo

brakickou vodu, je velmi důležitá vnitřní

a vnější kontrola ventilu DV5 a jeho

příslušenství. Díly, které vykazují jakékoli

známky koroze, musí být vyměněny, aby byla

zajištěna integrita sys tému.

Před uzavřením hlavního regulačního

ventilu protipožárního sys tému z důvodu

údržbářských prací na protipožárním

sys tému, který řídí, musí uzavření příslušných

protipožárních sys témů nejprve povolit

příslušné úřady a všichni pracovníci, na které

může mít tato skutečnost dopad, musí být

uvědoměni.

Pokles tlaku přívodu vody pod běžné

rozmezí

POZNÁMKA

Jestliže tlak přívodu vody výrazně klesne pod

běžně očekávané stálé tlakové rozmezí (jak by

se mohlo stát v případě protržení nebo opravy

hlavního vodovodního potrubí) a následuje

pokles tlaku vody v membránové komoře pod

běžné rozmezí (například z důvodu netěsnosti

potrubní spojky nebo membránové komory,

netěsnosti ve zpětném ventilu membránové

komory způsobené nečistotami nebo úlomky

v oblasti těsnění zpětného ventilu), mohl by se

požární ventil, jako je model DV‐5, nečekaně

spustit, pokud by byl tlak přívodu vody rychle

obnoven.

Pokles tlaku přívodu vody pod jeho běžné

rozmezí (jako v případně přerušené

dodávky vody) představuje nouzový stav

definovaný NFPA 25. Pokud taková situace

nastane, okamžitě uzavřete hlavní

regulační ventil a při resetování sys tému

postupujte následujícím způsobem:

Krok 1. Před obnovou tlaku přívodu vody

do uzavřeného hlavního regulačního

ventilu si povšimněte tlaku uvedeného

na tlakoměru v membránové komoře a

rozhodněte, zda se tlak pohybuje v běžně

očekávaném rozmezí.

Krok 2. Jestliže je tlak membránové komory

pod běžným rozmezím, najděte a opravte

před resetováním sys tému netěsnost

membránové komory.

Krok 3. Po obnovení tlaku přívodu vody

do hlavního regulačního ventilu, resetujte

požární ventil, model DV‐5, v souladu s částí

Nastavení ventilu.

POZNÁMKA

V případě protipožárních sys témů,

které jsou vystaveny nouzovému stavu

v důsledku přerušené dodávky vody,

doporučujeme zvážení montáže spínače

pro nízký tlak přívodu vody s vhodným

poplašným zařízení/ukazateli pro sledování

tlaku přívodu vody.

Každoroční test funkčnosti

Správné fungování ventilu DV5 (tj. otevření

ventilu jako při požáru) se musí zkontrolovat

alespoň jednou ročně následujícím

způsobem:

POZNÁMKA

Testy funkčnosti pro ventily DV‐5 používané

v předakčních sys témech s dvojitým

uzamčením se musí provádět v souladu

s TFP1460 nebo TFP1465.

Krok 1. Pokud se voda nesmí dostat za

stoupací trubku, postupujte takto:

• Zavřete hlavní regulační ventil.

• Otevřete hlavní vypouštěcí ventil.

• Otevřete hlavní regulační ventil o jednu

otáčku za polohu, v níž voda právě

začíná vtékat do hlavního vypouštěcího

ventilu.

• Zavřete hlavní vypouštěcí ventil.

Krok 2. Určete typ aktivačního/detekčního

sys tému a podle toho ventil DV‐5

obsluhujte.

POZNÁMKA

Buďte připraveni k rychlému provedení kroků

3, 4 a 5, pokud se voda nesmí dostat za

stoupací trubku.

• Hydraulická aktivace – otevřete

inspekční testovací spoj.

• Pneumatická aktivace – otevřete

inspekční testovací spoj.

• Elektrická aktivace – vyzkoušejte požární

spouštěcí panel (automatická řídicí

jednotka) v souladu s pokyny výrobce

ohledně zapnutí elektromagnetického

ventilu.

Krok 3. Ověřte, zda se ventil DV‐5 spustil,

jak naznačuje tok vody do sys tému.

Krok 4. Zavřete hlavní regulační ventil

sys tému.

Krok 5. Zavřete přívodní regulační ventil

membránové komory.

Krok 6. Resetujte požární ventil DV5

v souladu s částí Nastavení ventilu

uvedenou v TFP1310, TFP1315, TFP1320,

TFP1410, TFP1415 nebo TFP1420.

Vnitřní kontrola ventilu

Jednou za pět let během každoročního testu

funkčnosti a před resetováním ventilu DV‐5

se musí vnitřek ventilu DV5 vyčistit a musí

se zkontrolovat, zda není opotřebovaný a

poškozený. Poškozené nebo opotřebované

díly se musí vyměnit. (Doporučujeme

provést výměnu membrány jednou za

deset let.)

Při opětné montáži krytu membrány musí

být upevňovací prvky krytu membrány

rovnoměrně a bezpečně utaženy

křížem a tahem. Po utažení ještě jednou

zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací

prvky krytu membrány bezpečně utaženy.


TFP1305_CS Strana 7 z 8

POZNÁMKY

Jestliže přiváděná voda obsahuje chemické

látky, které mají tendenci narušovat přírodní

pryž, vyztuženou nylonovými vlákny, nebo

jestliže kontrola po pěti letech ukáže, že se ve

ventilu usadily úlomky, které by mohly ovlivnit

jeho správné fungování, musí být frekvence

vnitřní kontroly ventilu vhodným způsobem

zvýšena.

Jestliže sys tém používá mořskou nebo

brakickou vodu, musí být frekvence vnitřní

kontroly ventilu vhodným způsobem zvýšena.

(U sys témů používajících mořskou nebo

brakickou vodu doporučujeme každoroční

vnitřní kontrolu ventilu.)

S odkazem na obrázek 1 se ujistěte, že je

membrána správně nasměrovaná; jinak

nemůže být ventil DV‐5 náležitě usazen.

Pokud šrouby krytu membrány dostatečně

neutáhnete, může za ventilovým sedlem

unikat voda, jak ukazuje únik vody

z automatického vypouštěcího ventilu.

Omezená

záruka

Záruka na produkty společnosti Tyco Fire

Products je poskytována pouze původnímu

kupujícímu na dobu deseti (10) let, a to

v případě vad materiálu a provedení, pokud

jsou zaplaceny a řádně namontovány

a udržovány v rámci běžného použití a

servisu. Tato záruka vyprší za deset (10) let od

data dodání společností Tyco Fire Products.

Záruka se neposkytuje na produkty či

součásti, které vyrobily společnosti, jež

nejsou z vlastnického hlediska přidružené

ke společnosti Tyco Fire Products, a na

produkty a součásti, které byly používány

nesprávným způsobem, které nebyly

správně namontovány, byly vystaveny

korozi nebo které nebyly namontovány,

udržovány, modifikovány či opravovány

v souladu s příslušnými normami National

Fire Protection Association a/nebo

normami jakéhokoli jiného příslušného

úřadu. Materiály, které jsou, jak společnost

Tyco Fire Products zjistí, vadné, musí

být dle vlastního uvážení společnosti

Tyco Fire Products buď opraveny, nebo

vyměněny. Společnost Tyco Fire Products

ani nepřijímá, ani neopravňuje žádnou

osobu k tomu, aby jejím jménem přijala

v souvislosti s prodejem produktů či jejich

částí žádný závazek. Společnost Tyco Fire

Products nenese odpovědnost za chyby ve

vzhledu sys tému protipožárních trysek ani

za nepřesné či neúplné informace dodané

kupujícím nebo jeho zástupci.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE SPOLEČNOST

TYCO FIRE PRODUCTS ODPOVĚDNOST,

PODLE SMLUVNÍHO PRÁVA, PRÁVA

OBČANSKOPRÁVNÍCH DELIKTŮ, PODLE

PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO

PODLE JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, ZA SOUVISEJÍCÍ,

NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ

ŠKODY VČETNĚ MIMO JINÉ PRACOVNÍCH

POPLATKŮ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA

INFORMOVÁNA o MOŽNOSTI VZNIKU

TAKOVÝCH ŠKOD, A v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ

JEJÍ ODPOVĚDNOST NEPŘESÁHNE ČÁSTKU

VE VÝŠI PRODEJNÍ CENY.

VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA JE POSKYTOVÁNA

MÍSTO JAKÝCHKOLI JINÝCH VÝSLOVNÝCH

ČI IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ

ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO

KONKRÉTNÍ ÚČEL.

Postup při

objednání

POZNÁMKY

Viz tabulka A, kde najdete specifikace pro

vrtání příruby.

Čísla dílů pro ventily, model DV‐5,

s příslušenstvím přednastaveným ve výrobě,

jsou uvedena v ceníku.

Standardní požární ventil DV‐5 (americké

standardní vrtání příruby, závitové

otvory, případně drážka mimo průměr):

Specifikujte: (specifikujte velikost v palcích)

požární ventil, model DV‐5 (specifikujte

koncové spoje), P/N (specifikujte).

1-1/2” drážka + drážka

VP 48,3 mm (1,9”)

VP 48,3 mm (1,9”)................ P/N 52-477-1-919

1-1/2” závit + závit

NPT + NPT ............................. P/N 52-477-1-069

2” drážka + drážka

VP 60,3 mm (2,4”)

VP 60,3 mm (2,4”) ............... P/N 52-477-1-910

2” závit + závit

NPT + NPT ............................. P/N 52-477-1-060

3” drážka + drážka

VP 88,9 mm (3,5”)

VP 88,9 mm (3,5”) ............... P/N 52-477-1-912

3” příruba + příruba

Příruba ANSI +

Příruba ANSI.......................... P/N 52-477-1-012

3” příruba + drážka

Příruba ANSI +

VP 88,9 mm (3,5”) ............... P/N 52-477-1-412

4” drážka + drážka

VP 114,3 mm (4,5”)

VP 114,3 mm (4,5”) ............. P/N 52-477-1-913

4” příruba + příruba

Příruba ANSI +

Příruba ANSI.......................... P/N 52-477-1-013

4” příruba + drážka

Příruba ANSI +

VP 114,3 mm (4,5”) ............. P/N 52-477-4-613

6” drážka + drážka

VP 168,3 mm (6,6”)

VP 168,3 mm (6,6”) ............. P/N 52-477-1-915

6” příruba + příruba

Příruba ANSI +

Příruba ANSI.......................... P/N 52-477-1-015

6” příruba + drážka

Příruba ANSI +

VP 168,3 mm (6,6”) ............. P/N 52-477-4-615

8” drážka + drážka

VP 219,1 mm (8,6”)

VP 219,1 mm (8,6”) ............. P/N 52-477-1-916

8” příruba + příruba

Příruba ANSI +

Příruba ANSI.......................... P/N 52-477-1-016

6” příruba + drážka

Příruba ANSI +

VP 219,1 mm (8,6”) ............. P/N 52-477-1-416

Vyměnitelné díly ventilu:

Specifikujte: (popis) pro použití

s (specifikujte) velikost, požární ventil,

model DV‐5, P/N (viz obrázek 1)

Jiné požární ventily DV5:

POZNÁMKY

Jiné požární ventily DV‐5 jsou ventily, které

se objednávají s jakoukoli kombinací příruby,

závitového otvoru nebo drážky mimo průměr

a které nejsou nabízeny v rámci nabídky

„Standardní požární ventil DV‐5“.

Ventily se závitovými otvory NPT se mají

používat se „Standardním příslušenstvím

ventilu DV‐5“, které je nabízeno a podrobně

popsáno v Technických datech TFP1310,

TFP1315, TFP1320, TFP1410, TFP1415,

TFP1420, TFP1460 a TFP1465 Ventily se

závitovými otvory ISO se mají používat se

speciálně objednávaným příslušenstvím,

které dodávají místní distributoři, aby byly

splněny specifické potřeby určitých lokalit

Ohledně ventilů a jejich příslušenství pro

specifické lokality kontaktujte prosím svého

místního distributora.

Specifikujte: (specifikujte velikost) požární

ventil, model DV‐5, se (specifikujte) spoji

s (specifikujte NPT nebo ISO) závitovými

otvory, P/N (viz strana 8).


Strana 8 z 8

TFP1305_CS

Čísla dílů pro jiné

požární ventily, model DV‐5:

Jiné 1-1/2“ ventily s ISO otvory

ISO závit +

ISO závit . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-169

Jiné 2“ ventily s ISO otvory

ISO závit +

ISO závit . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-160

Jiné 3“ ventily s NPT otvory

ISO příruba +

Drážka

VP 88,9 mm (3.5”) . . . . . . . . . P/N 52-477-1-252

ISO příruba +

ISO příruba . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-132

AS příruba +

AS příruba . . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-512

AS příruba +

Drážka

VP 88,9 mm (3.5”) . . . . . . . . . P/N 52-477-1-612

JIS příruba +

JIS příruba . . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-712

JIS příruba +

Drážka

VP 88,9 mm (3.5”) . . . . . . . . . P/N 52-477-1-812

Jiné 3“ ventily s ISO otvory

ISO příruba +

ISO příruba . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-112

ISO příruba + Drážka

VP 88,9 mm (3.5”) . . . . . . . . . P/N 52-477-1-212

Drážka + drážka

VP 88,9 mm (3.5”) +

VP 88,9 mm (3.5”) . . . . . . . . . P/N 52-477-1-922

Čísla dílů pro jiné

požární ventily, model DV‐5:

Jiné 4“ ventily s NPT otvory

ISO příruba +

Drážka

VP 114,3 mm (4.5”) . . . . . P/N 52-477-5-213

ISO příruba +

ISO příruba . . . . . . . . . . P/N 52-477-5-113

AS příruba +

AS příruba . . . . . . . . . . . P/N 52-477-4-313

AS příruba +

Drážka

VP 114,3 mm (4.5”) . . . . . P/N 52-477-4-413

JIS příruba +

JIS příruba . . . . . . . . . . P/N 52-477-4-713

JIS příruba +

Drážka

VP 114,3 mm (4.5”) . . . . . P/N 52-477-4-813

Jiné 4“ ventily s ISO otvory

ISO příruba +

ISO příruba . . . . . . . . . . P/N 52-477-4-113

ISO příruba + Drážka

VP 114,3 mm (4.5”) . . . . . P/N 52-477-4-213

Drážka + drážka

VP 114,3 mm (4.5”) +

VP 114,3 mm (4.5”) . . . . . P/N 52-477-1-923

Jiné 6“ ventily s NPT otvory

Příruba ANSI +

Drážka

VP 165,1 mm (6.5”) . . . . . P/N 52-477-4-225

ISO příruba +

Drážka

VP 168,3 mm (6.6”) . . . . . P/N 52-477-5-625

ISO příruba +

Drážka

VP 165,1 mm (6.5”) . . . . . P/N 52-477-5-215

ISO příruba +

ISO příruba . . . . . . . . . . P/N 52-477-5-115

Drážka + drážka

VP 165,1 mm (6.5”) +

VP 165,1 mm (6.5”) . . . . . P/N 52-477-1-935

AS příruba +

AS příruba . . . . . . . . . . . P/N 52-477-4-315

AS příruba +

Drážka

VP 168,3 mm (6.6”) . . . . . P/N 52-477-4-415

AS příruba +

Drážka

VP 165,1 mm (6.5”) . . . . . P/N 52-477-5-415

JIS příruba +

JIS příruba . . . . . . . . . . P/N 52-477-4-715

JIS příruba +

Drážka

VP 168,3 mm (6.6”) . . . . . P/N 52-477-4-815

JIS příruba +

Drážka

VP 165,1 mm (6.5”) . . . . . P/N 52-477-5-815

Čísla dílů pro jiné

požární ventily, model DV5:

Jiné 6“ ventily s ISO otvory

ISO příruba +

ISO příruba . . . . . . . . . . P/N 52-477-4-115

ISO příruba +

Drážka

VP 168,3 mm (6.6”) . . . . . P/N 52-477-4-625

ISO příruba + Drážka

VP 165,1 mm (6.5”) . . . . . P/N 52-477-4-215

Drážka + drážka

VP 168,3 mm (6.6”) +

VP 168,3 mm (6.6”) . . . . . P/N 52-477-1-925

Drážka + drážka

VP 165,1 mm (6.5”) +

VP 165,1 mm (6.5”) . . . . . P/N 52-477-1-945

Jiné 8“ ventily s NPT otvory

Příruba ISO (PN10) +

Drážka

VP 219,1 mm (8.6”) . . . . . P/N 52-477-1-256

Příruba ISO (PN16) +

Drážka

VP 219,1 mm (8.6”) . . . . . P/N 52-477-1-216

Příruba ISO (PN10) +

Příruba ISO (PN10) . . . . P/N 52-477-1-136

Příruba ISO (PN16) +

Příruba ISO (PN16) . . . . P/N 52-477-1-146

AS příruba +

AS příruba . . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-516

AS příruba +

Drážka

VP 219,1 mm (8.6”) . . . . . P/N 52-477-1-616

JIS příruba +

JIS příruba . . . . . . . . . . . P/N 52-477-1-716

JIS příruba +

Drážka

VP 219,1 mm (8.6”) . . . . . P/N 52-477-1-816

Jiné 8“ ventily s ISO otvory

Příruba ISO (PN10) +

Příruba ISO (PN10) . . . . P/N 52-477-1-116

Příruba ISO (PN16) +

Příruba ISO (PN16) . . . . P/N 52-477-1-126

Příruba ISO (PN10) +

Drážka

VP 219,1 mm (8.6”) . . . . . P/N 52-477-1-216

Příruba ISO (PN16) +

Drážka

VP 219,1 mm (8.6”) . . . . . P/N 52-477-1-226

Drážka + drážka

VP 219,1 mm (8.6”) +

VP 219,1 mm (8.6”) . . . . . P/N 52-477-1-926

Poznámka: Tento dokument je překlad. Překlady jakýchkoli materiálů z angličtiny do jiných jazyků se považují pouze

za pomůcku pro čtenáře, kteří neumí anglicky. Přesnost překladu není ani garantována, ani implikována. Pokud se

objeví nějaké otázky ohledně přesnosti informací obsažených v překladu, použijte prosím anglickou verzi dokumentu

TFP1305, která je oficiální verzí dokumentu. Jakékoli rozpory či rozdíly vzniklé v překladu nejsou zavazující a nemají

žádný právní účinek, pokud jde o shodu, uplatňování či jakékoli jiné účely. www.quicksilvertranslate.com.

TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446