PRZEMIENIENIE

MANHU

PRZEMIENIENIE to audiobook, adresowany do wszystkich zainteresowanych pisaniem ikon. Zobacz spis treści oraz fragment książeczki dołączonej do płyty. Więcej na: http://manhu.pl/przemienienie

KS. DARIUSZ KLEJNOWSKI-RÓŻYCKI

PRZEMIENIENIE

dla początkujących malarzy ikon

audiobook + książeczka

mp3


SPIS TREŚCI

część i

podstawowe wiadomości

1 Wstęp (Czym jest ikona?) • 02:55

Dlaczego warto wejść na drogę ikonografii

2 Renesans ikony • 07:23

3 Ikona jest źródłem teologii • 06:15

4 Ikona uobecnia przedstawianą osobę • 06:15

5 Ikona służy do modlitwy • 01:26

6 Ikona jest świadkiem Wcielenia • 01:26

7 Ikona jako zapisane Słowo Boże • 01:21

8 Rola ikony w świecie

postmodernistycznym • 01:21

9 Proces tworzenia ikony jest modlitwą • 06:13

10 Ikona ma znaczenie terapeutyczne • 04:47

11 Ikona jest wyrazem wiary Kościoła • 02:09

12 Ekumeniczne znaczenie ikony • 06:03

Teologiczne źródła kultu ikony

13 Biblijne podstawy kultu ikony • 17:53

14 Dogmatyczne podstawy kultu ikony • 12:54

Jak odbierać ikonę

15 Sofijność stworzenia • 18:28

16 Obraz-nie-ręką-ludzką-uczyniony • 17:58

17 Ikon malowanie czy pisanie? • 12:24

część ii

warsztat ikonografa

Przygotowanie wewnętrzne

18 Formacja ikonografa • 13:40

19 Zasady malarza ikon • 03:34

Etapy tworzenia ikony

20 Deska • 11:25

21 Naklejanie płótna • 07:52

22 Lewkas • 11:34

23 Szlifowanie • 01:52

24 Grafija • 09:35

25 Pozłacanie • 14:16

26 Medium • 02:59

27 Barwy • 08:13

28 Opis i błogosławieństwo ikony • 07:00

Początki

29 Ikona Przemienienia Pańskiego • 04:31

30 Dać się przemieniać • 09:17

Suplement

31. Znaczenie poszczególnych barw • 21:38

Długość nagrania: 4 godz. 17 min.


ZASADY MALARZA IKON

Zasady malarza ikon mają swoje źródło

w wielowiekowym doświadczeniu i pobożności

ikonopisarzy. Ich celem jest kształtowanie

odpowiedniej postawy ikonopisarza

malującego we wspólnocie Kościoła.

1. Przed rozpoczęciem pracy przeżegnaj

się; módl się w milczeniu i daruj swym

winowajcom.

2. Nad każdym szczegółem swej ikony

pracuj w skupieniu, jakbyś pracował

przed samym Bogiem.

3. W czasie pracy módl się, by wzmocnić

się fizycznie i psychicznie; unikaj

przede wszystkim zbędnych słów i zachowuj

ciszę.

4. Swe modlitwy kieruj w szczególności

do świętych, których oblicza malujesz.

Pilnuj, by twój umysł nie rozpraszał się,

a święty będzie blisko ciebie.

5. Gdy masz wybrać kolor, w głębi swego

serca wyciągnij rękę do Boga i spytaj

Go o radę.

6. Nie bądź zazdrosny o pracę swego bliźniego;

jego powodzenie należy również

do ciebie.

7. Gdy twoja ikona jest już gotowa, podziękuj

Bogu, że w Swoim miłosierdziu

obdarzył cię łaską malowania świętych

wizerunków.

8. Niech twoja ikona zostanie poświęcona

przez umieszczenie jej na ołtarzu. Bądź

pierwszą osobą, która się przed nią pomodli,

zanim przekażesz ją innym.

9. Nie zapominaj o radości obdarowywania

świata ikonami, radości pracy przy

malowaniu ikon, radości sprawiania, że

święty jaśnieje przez twoją ikonę, radości

zjednoczenia ze świętym, którego

oblicze malujesz.

modlitwa ikonografa

Niebiański Mistrzu, żarliwy architekcie

wszelkiego stworzenia, zapal światło

dla wzroku Twego sługi, strzeż jego serce

i prowadź jego rękę, by mógł godnie

i w sposób doskonały stworzyć Twój wizerunek,

na chwałę i dla piękna Twego

Świętego Kościoła. W imię Ojca i Syna

i Ducha Świętego, teraz i zawsze, i na wieki

wieków Amen.

4 5


Ikona Przemienienia Pańskiego

Przemienienie Pańskie jest pierwszą ikoną ikonopisarza, jest

jakby cezurą jego wejścia na ikonopisarski urząd. To trudna

ikona, ma sześć postaci. Stąd też zanim początkujący ikonograf

będzie mógł ją napisać, musi namalować kilka ikon ćwiczebnych

wcześniej.

Dlaczego Przemienienie Pańskie jest tak ważne dla ikonopisarzy?

Ponieważ historia, którą ukazuje dotyczy wprost serca

i umysłu ikonografów. Jezus bierze swoich trzech, najbardziej

zaufanych apostołów: Piotra, Jakuba i Jana i wspina się z nimi

na górę Tabor. To wymaga trudu. Zanim wejdą na górę, uczniowie

muszą podjąć ascezę, wysiłek pójścia za Panem Jezusem.

Jest to ukazanie drogi ikonografa – on także musi odczuć zmęczenie

wspinaczką.

Jednak na górze uczniowie zobaczyli swoimi oczyma

Chrystusa przemienionego, chwalebnego, takiego, jakim był po

zmartwychwstaniu. Z ich oczu jakby opadły łuski i zobaczyli

rzeczywistość taką, jaka jest naprawdę. I to jest celem ikonografa:

po całym trudzie twórczym i modlitewnym – zobaczyć

światło góry Tabor, kontemplować przemienionego Chrystusa

w sobie.

Teofan Grek, ikona Przemienienie Pańskie

14 15


W nagraniu wykorzystano utwory muzyki

cerkiewnej w wykonaniu Męskiego

Zespołu Wokalnego KAIROS z Lublina,

www.kairos.lublin.pl

Cytowane modlitwy pochodzą ze zbioru:

rytuał ikonopisarski, Śląska Szkoła

Ikonograficzna, Zabrze 2010.

Autorzy pragną podziękować

Wykładowcom i Studentom Śląskiej

Szkoły Ikonograficznej z Zabrza za pomoc

w realizacji projektu.

Nagranie i montaż:

gabriela blacha,

studio b1 w gliwicach

Lektor oprawy i modlitw:

rafał janus

Projekt okładki i skład:

urszula mazurowska,

kolor-koncept.pl

Fotografie:

marcin mazurowski

Druk i tłoczenie:

x-disc

Copyright © 2014

Dariusz Klejnowski-Różycki

Copyright © 2014 MANHU | Rafał Janus

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie,

wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie do

wykonań publicznych i nadań RTV bez zezwolenia

zabronione.

Similar magazines