Vektorske bolezni v Sloveniji in ukrepi za njihovo preprečevanje

uk.gov.si

Vektorske bolezni v Sloveniji in ukrepi za njihovo preprečevanje

VEKTORSKE NALEZLJIVE

BOLEZNI V SLOVENIJI

Doc.dr. Maja Sočan

Inštitut za varovanje zdravja


SEGREVANJE OZRAČJA

Ledenik pod Skuto

Antarktika


PODNEBJE IN NALEZLJIVE

BOLEZNI

1. povezane s hrano in vodo ↑

2. bolezni, ki jih prenašajo vektorji

(komarji, klopi) ↑


Bolezni povezane z onesnaženo

vodo/hrano

POPLAVE

SUŠA


SUŠA/POPLAVE

Spremenjeno okolje

pomanjkanje neoporečne pitne vode in

hrane

neugodni bivanjski pogoji in higienske

razmere


NAJBOLJ OGROŽENI
države v razvoju

nižji

socio-ekonomski sloj prebivalstva

po vsem svetu

otroci, ženske, starejši


Podnebne spremembe – dvig okoljske

temperature vpliva na varnost živil

Klimatski dejavniki vplivajo na porast

bolezni, ki se prenašajo z živili

Raziskava v 9. državah članicah EU je

pokazala porast incidence salmoneloz za

5-10% na dvig okoljske temperature za 1° 1


VEKTORSKE NALEZLJIVE BOLEZNI

Definicija: Bolezni, ki jih

prenašajo prenašalci:

MEHANIČNI VEKTOR

Muhe

BIOLOŠKI VEKTOR

klopi

komarji

uši

bolhe


NARAŠČANJE števila prenašalcev

nalezljivih bolezni kot posledica:

neposrednih učinkov: spremenjene

temperature, vlage, padavin, vetra

posrednih učinkov: spremenjene

vegetacije, načina kmetovanja (irigacija(

irigacija),

selitev prebivalstva


V SVETU

POVEČANJE OBSEGA ENDEMSKIH OBMOČJI in

PORAST števila primerov:

malarije, denge, shizostomiaze, chikungunye

KAKO JE PRI NAS???

IN V EUROPI???


VROČE TOČKE

Potencialno povečano tveganje za izbruh nalezljivih bolezni zaradi

pojava El Nino: 2006-2007

2007

DEN – Denga; RI – Respiratorne okužbe; CHOL – Kolera; MAL – Malarija; RVF – Mrzlica Doline Rift;

HPS – Hantavirusni pljučni sindrom; PL - Kuga


VEKTORSKE BOLEZNI V SLOVENIJI

KLOPNI MENINGOENCEFALITIS

LYMSKA BORELIOZA


Prenašalci: alci: KLOPI


Predvidena razširjenost Klopnega meningoencefalitisa (KME)

v primerjavi s prijavljenimi primeri v Evropi

Randolph SE (2000), Advances in Parasitology 47, 217-243


Klopni meningoencefalitis (KME)

Kaj se zgodi, če nas vbode klop, ki je

okužen z virusom KME?

Bolezen se ne razvije, sami premagamo

okužbo

Pojavi se blaga vročinska bolezen

Razvije se vnetje možganskih ovojnic in

možganovine (1 % bolnikov umre)


RAZŠIRJENOST KME V SLOVENIJI

(1998-2008)


KME PO STAROSTI IN SPOLU

30

25

ženske moški

prijavljeni primeri

20

15

10

5

0


KDAJ SE POJAVLJA?

KDAJ SE POJAVLJA?

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

120

100

80

60

40

20

0

2005 2006 2007

prijavljeni primeri


Aktivnosti ob vbodu klopa - bolniki

gozdni sadeži

25%

kmetovanje

22%

rekreacija

33%

počitnice

2% poklicno

4%

drugo

14%


KME - PREPREČEVANJE
Stalne informacije in podučevanje

medijev in individualno

Cepljenje

Individualni

ni preventivni ni ukrepi

obleka

repelenti

samopregledovanje in

odstranjevanje klopov

preko


KME - CEPLJENJE

Obvezno cepljenje:

profesionalno

no

izpostavljeni

gozdni delavci

študenti

vojaki


LYMSKA BORELIOZA

Po vbodu okuženega klopa:Na mestu vboda se pojavi

značilen izpuščaj

Zelo redko vnetje

sklepov, vnetje

možganskih ovojnic in

prevodnega sistema srca


LYMSKA BORELIOZA – po spolu in

starosti (2007)

500,0

450,0

ŽENSKE

MOŠKI

400,0

350,0

Incidenčna stopnja

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0


Lymska borelioza - po mesecih

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

prijavljeni primeri

2005 2006 2007


LYMSKA BORELIOZA -

PREPREČEVANJE

Uporaba repelentov

Samopregledovanje in odstranjevanje

klopov

Zgodnje zdravljenje

CEPIVA NI!!!


Bolezni, ki jih prenašajo komarji

V SLOVENIJI NI NALEZLJIVIH BOLEZNI, KI

BI JIH PRENAŠALI KOMARJI!!!!


Razširjenost komarja A. albopictus (tigrast komar) in virusa

Chikungunya


RAZŠIRJENOST TIGRASTEGA

KOMARJA V SLOVENIJI


UKREPI OB POJAVU TIGRASTEGA

KOMARJA

Predlagamo:

MONITORING (=SPREMLJANJE)

ODSTRANJEVANJE VODE (manjša možnost za

razmnoževanje komarjev)

ODSTRANJEVANJE DIVJIH ODLAGALIŠČ

ODPADKOV


Uporaba biocidov – ŠELE OB POJAVU

BOLEZNI (chikungunya(

ali bolezni

Zahodnega Nila)