17.10.2014 Views

PDF - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

PDF - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

PDF - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY<br />

V BRATISLAVE<br />

Odbor vinohradníctva a vinárstva<br />

833 16 Bratislava, Matúškova 21<br />

VINIČ HROZNORODÝ (Vitis vinifera L.)<br />

Zoznam registrovaných odrôd<br />

I. Muštové<br />

a) Biele<br />

P.č. Odroda Klony<br />

Rok registrácie/rok<br />

posledného<br />

predlženia registrácie<br />

1. Aurelius 1983/1997<br />

2. Bouvierovo hrozno 1952/1997<br />

3. Breslava 2011<br />

4. Devín 1997<br />

5. Dievčie hrozno ŠE-41/8, ŠE-45/38, ŠE-45/48, ŠE-47/29 1952/1997<br />

6. Feteasca regala 1974/1997<br />

7. Hetera 2011<br />

8. Chardonnay VP-161/6, VP-155/6, PO-160/1, PO-158/7, 1996/1997<br />

PO-156/4, ŠE-49/38, ŠE-60/41<br />

9. Irsai Oliver 1975/1997<br />

10. Milia 2002<br />

11. Muškát moravský 1987/1997<br />

12. Muškát Ottonel PE-1/10, PE-2/1, PE-4/15, PE-5/4 1952/1997<br />

13. Müller-Thurgau PO-5/12, PO-2/15, KA-23/37, KA-25/7, 1941/1997<br />

KA-43/25, ŠE-34/48, ŠE-37/29, ŠE-41/3<br />

14. Neuburské 1941/1997<br />

15. Noria 2002<br />

16. Pálava 1977/1997<br />

17. Rizling rýnsky PO-27/5, PO-89/12, PO-90/12, VP-20/9, 1941/1997<br />

VP-23/9<br />

18. Rizling vlašský PE-5/34, PE-5/44, PE-6/65, PE-7/71, PE- 1941/1997<br />

7/76<br />

19. Rulandské biele ŠE-48/5 1941/1997<br />

20. Rulandské šedé PO-V-2, PO-49/2 1941/1997<br />

21. Sauvignon PE-6/5, PE-13/49, PE-13/67 1952/1997<br />

22. Silvánske zelené KA-38/23, KA-46/21, KA-60/25, KA-62/2, 1941/1997<br />

KA-64/14, ZN-1/54<br />

23. Tramín červený PO-202/A, ŠE-58/19, ŠE-62/23, ŠE-64/33, 1941/1997<br />

ŠE-69/18<br />

24. Veltlínske červené PO-1/10, PO-2/24, PO-3/15, PO-4/15, PO- 1952/1997<br />

skoré<br />

4/30<br />

25. Veltlínske zelené VP-3/6, VP-4/10, VP-6/2, ZN-1/49, ZN-<br />

10/45, ŠE-56/52, ŠE-62/39<br />

1941/1997


VINIČ HROZNORODÝ (Vitis vinifera L.)<br />

Zoznam registrovaných odrôd<br />

I. Muštové<br />

b) tokajské<br />

P.č. Odroda Klony<br />

Rok registrácie/rok<br />

posledného<br />

predlženia registrácie<br />

1. Furmint ŠE 22/33, ŠE 26/88, ŠE 34/5 1952/1997<br />

2. Lipovina ŠE 10/5, ŠE 22/36, ŠE 5/12 1952/1997<br />

3. Muškát žltý ŠE 37/18, ŠE 54/21 1941/1997<br />

c) modré<br />

P.č. Odroda Klony<br />

Rok registrácie/rok<br />

posledného<br />

predlženia registrácie<br />

1. Alibernet 1975/1997<br />

2. André 1980/1997<br />

3. Cabernet Sauvignon 1980/1997<br />

4. Dunaj 1997<br />

5. Frankovka modrá PO-22/4, PO-275/i, PO-281/E, VP-6/5, VP- 1941/1997<br />

14/4, ŠE-23/29, ŠE-25/31, ŠE-28/6, ŠE-<br />

35/30<br />

6. Hron 2011<br />

7. Modrý Portugal KA-20/52 1941/1997<br />

8. Neronet 1991/1997<br />

9. Nitria 2011<br />

10. Rimava 2011<br />

11. Rosa 2011<br />

12. Rudava 2011<br />

13. Rulandské modré PO-20, PO-22 1941/1997<br />

14. Svätovavrinecké PO-7/5, PO-10/7, KA-4/9, KA-4/10, KA- 1941/1997<br />

6/12<br />

15. Torysa 2011<br />

16. Váh 2011<br />

17. Zweigeltrebe 1980/1997


III. Podpníky pre vinič hroznorodý<br />

P.č. Odroda Klony<br />

Rok registrácie/rok<br />

posledného<br />

predlženia registrácie<br />

1. Amos 1990/1997<br />

2. Berlandieri x Riparia Kober 5BB MO-XVI/50 1979/1997<br />

3. Berlandieri x Riparia SO-4 PO-07 1983/1997<br />

4. Berlandieri x Riparia Cratiunel 2 PO-0/6 1983/1997<br />

5. Berlandieri x Riparia Teleki 5 C PO-3/7 1983/1997<br />

6. Berlandieri x Riparia Teleki 8 B 1996/1997<br />

7. Berlandieri x Riparia 125 AA PO-0/3 1983/1997<br />

8. LE-K/1 1979/1997<br />

9. Riparia portalis 1996/1997<br />

10. Riparia rupestris Schwarzmann 1996/1997<br />

Definícia pojmov:<br />

Odroda je skupina viniča v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú<br />

možno odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny viniča podľa prejavu najmenej jedného<br />

znaku a považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa<br />

pri rozmnožovaní.<br />

<br />

<br />

Klon viniča je vegetatívnym spôsobom dopestované a geneticky identické potomstvo<br />

z jedného kra, ktorý je zapísaný v Listine registrovaných odrôd.<br />

Podpník pre vinič hroznorodý je rastlina viniča, ktorej odrezky sa používajú najmä<br />

na vrúbľovanie viniča a tvoria jeho dolnú časť.<br />

Spracované : ÚKSÚP – Odbor vinohradníctva a vinárstva<br />

Dňa 28.5.2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!