17.10.2014 Views

3. Zoznam pracovníkov odboru a oddelení osív a

3. Zoznam pracovníkov odboru a oddelení osív a

3. Zoznam pracovníkov odboru a oddelení osív a

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>3.</strong> <strong>Zoznam</strong> <strong>pracovníkov</strong> <strong>odboru</strong> a <strong>oddelení</strong> <strong>osív</strong> a sadív<br />

ÚKSÚP v BA – Oddelenie <strong>osív</strong> a sadív pre kraj bratislavský, nitriansky, trenčiansky a trnavský<br />

Meno<br />

Funkcia<br />

Adresa<br />

pracoviska<br />

Kontakty<br />

Tatarová<br />

Mária, RNDr.<br />

štátny radca<br />

- riaditeľka <strong>odboru</strong><br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

Konečná Eva sekretárka ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

Majdeková<br />

Helena, Ing.<br />

neobsadené<br />

Drinka Peter,<br />

Ing.<br />

Brídiková<br />

Martina, Ing.<br />

Babiak<br />

Ondrej, Ing.<br />

Blažíček<br />

Štefan, Ing.<br />

Michalička<br />

Martin, Ing.<br />

hlavný radca<br />

- odd. implementácie<br />

právnych noriem a<br />

spolupráca s výbormi EÚ<br />

- vedúca oddelenia<br />

hlavný radca<br />

- odd. implementácie právnych<br />

noriem a spolupráca s výbormi EÚ<br />

odborný radca<br />

- vedúci oddelenia uznávania množ.<br />

porastov<br />

- vedúci inšpekcie SR a<br />

západoslovenského regiónu<br />

- evidencia dodávateľov <strong>osív</strong><br />

- evidencia pestovateľov GMR<br />

- certifikácia OECD<br />

- zástupca pre OECD<br />

- tlač návesiek<br />

odborný radca<br />

- odd. uznávania množit. porastov<br />

- referát zelenín<br />

- inšpektor<br />

- manažér kvality inšpekcie OOaS<br />

samostatný radca<br />

- inšpektor pre okres Galanta, Šaľa<br />

odborný radca<br />

- odd. uznávania množit. porastov<br />

- úsek pre ovocie a vinič<br />

samostatný radca<br />

- úsek vegetačných skúšok<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

83316 Bratislava<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

02/59880 216<br />

mobil: 0905 525 704<br />

e-mail:<br />

maria.tatarova@uksup.sk<br />

osivoba@uksup.sk<br />

02/59880 257<br />

e-mail: Eva.Konecna@uksup.sk<br />

osivoba@uksup.sk<br />

02/59880 255<br />

e-mail:<br />

helena.majdekova@uksup.sk<br />

02/59880 255<br />

e-mail:<br />

02/59880 317<br />

mobil: 0918 806 555<br />

e-mail: drinka@uksup.sk<br />

02/59880 317<br />

e-mail:<br />

Martina.Bridikova@uksup.sk<br />

mobil: 0907 931 206<br />

e-mail:<br />

Ondrej.Babiak@uksup.sk<br />

02/59880 294<br />

mobil: 0908 942 412<br />

e-mail:<br />

Stefan.Blazicek@uksup.sk<br />

02/59880 293<br />

e-mail:<br />

Martin.Michalicka@uksup.sk


Meno<br />

Dobroľubov Andrej, Ing<br />

Čáp Jozef, Ing.<br />

Miroslav Béreš, Ing.<br />

Grman Milan, Ing.<br />

Pekár Jozef, Ing.<br />

Rebíč Ján, Ing.<br />

Végh Ján, Ing.<br />

Raslavská Anna, Ing.<br />

Pastvová Gabriela, Ing.<br />

Piatková Mariana, Ing.<br />

Funkcia<br />

samostatný radca<br />

- inšpektor pre kraj<br />

Bratislavský, okres<br />

Dunajská Streda –<br />

časť<br />

samostatný radca<br />

- inšpektor pre okres<br />

Nové Mesto nad<br />

Váhom, Piešťany,<br />

Myjava<br />

samostatný radca<br />

- inšpektor pre okres<br />

Levice<br />

samostatný radca<br />

- inšpektor pre okres<br />

Topoľčany<br />

samostatný radca<br />

- inšpektor pre okres<br />

Hlohovec, Trnava,<br />

Senica, Skalica<br />

samostatný radca<br />

- inšpektor pre okres<br />

Nitra, Zlaté Moravce<br />

samostatný radca<br />

- inšpektor pre okres:<br />

Komárno,<br />

časť Dunajská Streda<br />

samostatný radca<br />

- inšpektor pre okres<br />

Nové Zámky,<br />

Komárno - časť<br />

odborný radca<br />

- vedúca laboratória<br />

- zástupkyňa<br />

riaditeľa<br />

- uznávanie<br />

semenných<br />

okopanín, olejnín<br />

ďatelinovín a tráv,<br />

certifikácia ISTA<br />

odborný radca<br />

- uznávanie<br />

strukovín,<br />

- manažér kvality<br />

skúšobného<br />

laboratória <strong>osív</strong><br />

Adresa<br />

pracoviska<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

ÚKSÚP Trenčín<br />

Nám. sv. Anny 6<br />

911 00 Trenčín<br />

ÚKSÚP<br />

Odrod. skúšobňa<br />

937 01 Želiezovce<br />

ÚKSÚP<br />

Odrod. skúšobňa<br />

956 07 V. Ripňany<br />

ÚKSÚP – HOS<br />

932 01 Báhoň<br />

ÚKSÚP Nitra<br />

Agroinštitút<br />

Akademická 4<br />

949 01 Nitra<br />

ÚKSÚP – HOS<br />

Mostová 84<br />

932 01 Veľký<br />

Meder<br />

ÚKSÚP<br />

Odrodová<br />

skúšobňa<br />

Nitrianska 113<br />

940 01 N. Zámky<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

Kontakty<br />

02/59880 293<br />

mobil: 0907 931 201<br />

e-mail:<br />

Andrej.Dobrolubov@uksup.sk<br />

mobil: 0907 931 202<br />

e-mail:<br />

Jozef.Cap@uksup.sk<br />

mobil: 0907 931 203<br />

e-mail:<br />

Miroslav.Beres@uksup.sk<br />

mobil: 0908 942 414<br />

e-mail:<br />

Milan.Grman@uksup.sk<br />

mobil: 0907 931 204<br />

e-mail:<br />

Jozef.Pekar@uksup.sk<br />

mobil: 0907 931 205<br />

e-mail:<br />

rebicj@uksup.sk<br />

mobil: 0907 931 207<br />

035/7771 445<br />

e-mail:<br />

Jan.Vegh@uksup.sk<br />

mobil: 0908 942 413<br />

e-mail:<br />

Anna.Raslavska@uksup.sk<br />

02/59880 253<br />

e-mail:<br />

gabriela.pastvova@uksup.sk<br />

02/59880 214<br />

e-mail:<br />

mariana.piatkova@uksup.sk


Meno<br />

Srbecká Otgontamir,<br />

Ing.<br />

Funkcia<br />

samostatný radca,<br />

- uznávanie obilnín<br />

Adresa<br />

pracoviska<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

Kontakty<br />

02/59880 229<br />

e-mail:<br />

Otgontamir.Srbecká@uksup.sk<br />

Novosadová Ľubica<br />

Plesníková Helena<br />

laborantka špeciálnych<br />

analýz<br />

laborantka<br />

- príjem vzoriek<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

02/59880 301<br />

02/59880 217<br />

e-mail:<br />

Helena.Plesnikova@uksup.sk<br />

Petrakovičová Libuša<br />

Bohunická Lívia<br />

Mrvečková Mária<br />

Švecová Zuzana<br />

Chalmovská Ida<br />

Puhovichová Mária<br />

Vaňová Blanka<br />

Andrejčíková Marta,<br />

Ing.<br />

Svitková Jana<br />

Miklášová Viera<br />

laborantka<br />

- príprava vzoriek<br />

- stanovenie vlhkosti<br />

laborantky<br />

- analytické<br />

laboratórium<br />

laborantky<br />

- biologické<br />

laboratórium<br />

oddelenie evidencie<br />

a fakturácie<br />

- vedúca oddelenia<br />

evidencie a fakturácie<br />

oddelenie evidencie<br />

a fakturácie<br />

- operátorka<br />

oddelenie evidencie a<br />

fakturácie<br />

- operátorka<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

ÚKSÚP Bratislava<br />

Matúškova 21<br />

833 16 Bratislava<br />

02/59880 217<br />

02/59880 211<br />

e-mail:<br />

Livia.Bohunicka@uksup.sk<br />

02/59880 210<br />

e-mail:<br />

Ida.Chalmovska@uksup.sk<br />

02/59880 213<br />

e-mail:<br />

Marta.Andrejcikova@uksup.sk<br />

02/59880 219<br />

e-mail: jana.svitkova@uksup.sk<br />

02/59880 219<br />

e-mail:<br />

viera.miklasova@uksup.sk


ÚKSÚP Zvolen – oddelenie <strong>osív</strong> a sadív pre kraj banskobystrický a žilinský<br />

Meno<br />

Funkcia<br />

Adresa<br />

pracoviska<br />

Kontakty<br />

Slúka Maroš, Ing.<br />

odborný radca<br />

poverený<br />

zastupovaním<br />

vedúceho oddelenia<br />

- referát zemiakov<br />

- vedúci inšpekcie,<br />

- administratívne a<br />

štatistické<br />

spracovanie jarných<br />

druhov,<br />

ÚKSÚP Zvolen<br />

Janka Kráľa 36<br />

961 09 Zvolen<br />

Bešinská Gabriela<br />

sekretárka<br />

laborantka<br />

ÚKSÚP Zvolen<br />

Janka Kráľa 36<br />

961 09 Zvolen<br />

045/5242 263<br />

mobil: 0907 568 796<br />

e-mail: sluka.maros@uksup.sk<br />

045/5242 262<br />

e-mail:<br />

besinska.gabriela@uksup.sk<br />

Balaj Milan, Ing.<br />

Hanes Ľubomír, Ing.<br />

Kopáč Stanislav, Ing.<br />

Krivosudský Miroslav, Ing.<br />

Tomko Jaroslav, Ing.<br />

samostatný radca<br />

- inšpektor pre okres<br />

Rim.Sobota, Revúca,<br />

Poltár, Lučenec-časť<br />

samostatný radca<br />

- inšpektor pre okres<br />

Veľký Krtíš,<br />

Lučenec-časť<br />

samostatný radca<br />

-inšpektor pre okres<br />

Prievidza,<br />

Partizánske,<br />

Bánovce, Nové M.<br />

n./Váhom, Bytča,<br />

Trenčín, Žilina,<br />

Kysucké N. Mesto,<br />

Ilava, Čadca, Púchov<br />

samostatný radca<br />

-inšpektor pre okres<br />

L. Mikuláš,<br />

Námestovo, Martin,<br />

Dolný Kubín,<br />

Turčianske Teplice,<br />

Ružomberok,<br />

Tvrdošín,<br />

samostatný radca<br />

-inšpektor pre okres<br />

B. Bystrica, Brezno,<br />

Zvolen, B. Štiavnica,<br />

Detva, Krupina,<br />

Žarnovica, Žiar n.<br />

Hronom<br />

ÚKSÚP-OOS<br />

Podjavorinskej 19<br />

984 01 Lučenec<br />

ÚKSÚP-OOS<br />

Podjavorinskej 19<br />

984 01 Lučenec<br />

RVPS Žilina<br />

Jedľová 44<br />

Bánová<br />

010 04 Žilina<br />

SPF L. Mikuláš<br />

Kollárova 2<br />

Liptovský Mikuláš<br />

031 01<br />

ÚKSÚP Zvolen<br />

Janka Kráľa 36<br />

961 09 Zvolen<br />

mobil: 0908 941 930<br />

e-mail:<br />

balaj.milan@uksup.sk<br />

mobil: 0905 510 468<br />

e-mail:<br />

hanes.lubomir@uksup.sk<br />

mobil: 0918 599 922<br />

e-mail:<br />

kopac.stanislav@uksup.sk<br />

mobil: 0918 599 917<br />

e-mail:<br />

krivosudsky.miroslav@uksup.sk<br />

045/5242 264<br />

mobil: 0907 212 957<br />

e-mail:<br />

tomko.jaroslav@uksup.sk


Meno<br />

Czakóová Eva, Ing.<br />

Žilková Ľubica, Ing.<br />

Greňová Mária<br />

Vizváriová Eva<br />

Tomková Jana<br />

Funkcia<br />

samostatný radca<br />

- inšpektorka pre<br />

zeleniny, kvetiny,<br />

ovocie a vinič v kraji<br />

banskobystrickom a<br />

žilinskom,<br />

- administratívne<br />

a štatistické<br />

spracovanie<br />

ozimných druhov<br />

samostatný radca<br />

vedúca laborat.<br />

činnosti<br />

- analytické<br />

laboratórium<br />

- biologické<br />

laboratórium<br />

- príjem a príprava<br />

vzoriek<br />

- stanovenie vlhkosti<br />

Adresa<br />

pracoviska<br />

ÚKSÚP Zvolen<br />

Janka Kráľa 36<br />

961 09 Zvolen<br />

ÚKSÚP Zvolen<br />

Janka Kráľa 36<br />

961 09 Zvolen<br />

ÚKSÚP Zvolen<br />

Janka Kráľa 36<br />

961 09 Zvolen<br />

Kontakty<br />

045/5242 264<br />

mobil: 0918 599 915<br />

e-mail:<br />

czakoova.eva@uksup.sk<br />

045/5242 272<br />

mobil: 0918 599 916<br />

e-mail:<br />

zilkova.lubica@uksup.sk<br />

045/5242 271<br />

045/5242 273


ÚKSÚP Košice – oddelenie <strong>osív</strong> a sadív pre košický a prešovský región<br />

Meno<br />

Funkcia<br />

Adresa<br />

pracoviska<br />

Kontakty<br />

Švec Juraj, Ing.<br />

odborný radca<br />

- vedúci oddelenia,<br />

- úsek pre pozberové<br />

skúšky zemiakov a<br />

pre uznávanie<br />

poľných plodín<br />

ÚKSÚP Košice<br />

Letná 3<br />

041 39 Košice<br />

055/7901 226<br />

mobil: 0918 806 831<br />

e-mail: osiva.ke@centrum.sk<br />

juraj.svec@uksup.sk<br />

Klobušník Igor, Ing.<br />

Šalatová Beáta, Ing.<br />

Reiffersová Ľubica, Mgr.<br />

Čižmár Michal, Ing.<br />

Hudáč Ján, Ing.<br />

Jakubčák Ján, Ing.<br />

Eliaš František, Ing.<br />

Jászayová Eva<br />

Brezovská Vlasta<br />

Hrabovská Renáta<br />

Lenártová Erika<br />

samostatný radca<br />

- vedúci inšpekcie,<br />

- inšpektor pre okres<br />

Prešov,<br />

- OVI<br />

samostatný radca<br />

- referát poľných<br />

plodín<br />

samostatný radca<br />

- vedúca laboratória<br />

samostatný radca<br />

- inšpektor pre okresy<br />

Trebišov, Michalovce<br />

Sobrance, Snina,<br />

Humenné,<br />

samostatný radca<br />

- inšpektor pre okresy<br />

Košice - okolie,<br />

Rožňava, Košice<br />

samostatný radca<br />

- inšpektor pre okresy<br />

Gelnica, Levoča,<br />

Sabinov Spišská<br />

Nová Ves, Poprad,<br />

Kežmarok<br />

samostatný radca<br />

- inšpektor pre okresy<br />

Bardejov, Stropkov,<br />

Vranov,<br />

Svidník,Medzilaborce,<br />

Sabinov, Stará<br />

Ľubovňa,<br />

– úsek evidencie a<br />

štatistiky<br />

laborantky<br />

ÚKSÚP Košice<br />

Letná 3<br />

041 39 Košice<br />

ÚKSÚP Košice<br />

Letná 3,<br />

041 39 Košice<br />

ÚKSÚP Košice<br />

Letná 3<br />

041 39 Košice<br />

ÚKSÚP<br />

S. Tešedíka 4<br />

071 01 Michalovce<br />

ÚKSÚP Košice<br />

Letná 3<br />

041 39 Košice<br />

ÚKSÚP<br />

Štefánikova 5<br />

052 01 Spišská<br />

Nová Ves<br />

ÚKSÚP<br />

Masarykova 10<br />

080 01 Prešov<br />

ÚKSÚP Košice<br />

Letná 3<br />

041 39 Košice<br />

ÚKSÚP Košice<br />

Letná 3<br />

041 39 Košice<br />

055/7901 231<br />

mobil: 0908 921 959<br />

e-mail: osiva.ke@centrum.sk<br />

igor.klobusnik@uksup.sk<br />

055/7901 226<br />

mobil: 0918806851<br />

e-mail: osiva.ke@centrum.sk<br />

beata.salatova@uksup.sk<br />

055/7901 231<br />

e-mail: osiva.ke@centrum.sk<br />

lubica.reiffersova@uksup.sk<br />

mobil: 0918 491 081<br />

e-mail:<br />

michal.cizmar@atlas.sk<br />

michal.cizmar@uksup.sk<br />

055/7901 252<br />

mobil: 0918 491 064<br />

e-mail:<br />

jan.hudac@uksup.sk<br />

mobil: 0915 491 080<br />

e- mail:<br />

jakubcak@inmail.sk<br />

jan.jakubcak@uksup.sk<br />

mobil: 0918 594 697<br />

e-mail:<br />

elias.frantisek@zoznam.sk<br />

frantisek.elias@uksup.sk<br />

055/7901 264<br />

055/7901 250<br />

055/7901 251

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!