22.10.2014 Views

Telefonní seznam - Praha 10

Telefonní seznam - Praha 10

Telefonní seznam - Praha 10

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Telefonní seznam

škol a školských zařízení

Městská část Praha 10

školní rok 2007/2008

Mateřské školy str. 2 – 5

Základní školy str. 6 – 8

Speciální školy str. 9

Střední školy str. 10 ­ 12

Střední školy soukromé str. 12

Střední odborná učiliště str. 13

ZUŠ + školská zařízení str. 14

Školní jídelna str. 15


Mateřské školy

(zřizovatel MČ Praha 10)

škola:

telefon:

Bajkalská 1534/19 272741003 řed. Anežka Voldřichová

100 00 Praha 10 ­ Vršovice 272735609 fax

ŠJ 272741003 Kateřina Stašová

272741003 školnice Martina Krpejšová

e­mail: msbajkalska@seznam.czwww.materska­skola.cz/bajkalska

Benešovská 28/2291 271735731 řed. Květuše Voržáčková

101 00 Praha 10 – Vinohrady 271735731 stat. z.ř. Alena Masariková

ŠJ 271735731 Martina Řepková

odloučené pracoviště

Hradešínská 17/1974

224253873+fax

e­mail: ms.benesovska@seznam.cz 224253873 školnice Jitka Löwingerová

Dvouletky 8/601 274810657 řed. Alena Hruzíková

100 00 Praha 10 ­ Strašnice 274810657(tel+fax) zást.řed. Lenka Divišová

ŠJ 274810657 Hana Bartošová

274810657 školnice Olga Kamarytová

e­mail : ms_dvouletky@volny.cz

Hřibská 1/2102 274772925 řed. Martina Drbohlavová

100 00 Praha 10 ­ Strašnice 274772925 stat.z.ř. Kamila Radová

ŠJ 274772925 Jana Volfová

274772925 školnice Zdeňka Feitová

e­mail : ms_hrib@volny.cz

Chmelová 8/2921 271751849 řed. Mgr. Soňa Málková

106 00 Praha 10 ­ Záběhlice 271752060 (tel.+fax)

271751849 stat.z.ř. Hana Tausingerová

271751849 zást.ř. Marcela Konopásková

ŠJ 271751849 Hana Matoušková

271751849 školnice Dagmar Bílá

e­mail : mschmelova@quick.cz www.mschmelova.cz

odloučené pracoviště

Podléšková 26/3087

106 00 Praha 10 272658825 zást.řed. Markéta Zemanová

272658825 školnice Pavla Netolická

ŠJ 272658107 Olga Nová

e­mail: mspodleskova@volny.czwww.volny.cz/mspodleskova

2


škola:

telefon:

Kodaňská 14/989 271720261 řed. Hana Haškovcová

101 00 Praha 10 ­ Vršovice 271720261 stat.z.ř. Monika Malá

271720261 z.ř. Marcela Moučková

ŠJ 271720261 Lucie Sýkorová

e­mail: mskodanska@volny.cz

271720261 školnice Zuzana Kotyzová

www.mskodanska.cz

Magnitogorská 14/1430

101 00 Praha 10 ­ Vršovice 272733723 řed. Helena Kubizňáková

267312636 stat.z.ř. Jana Václavková

267312636 z.ř. Dana Kliková

ŠJ 267312636 Jiřina Javůrková

e­mail : ms.magnitogorska@tiscali.cz

267312636 školnice Libuše Škarvadová

www.sweb.cz/msmagnitogorska

Mládežnická 1/3078 272658631 (tel+fax) řed. Jiřina Provazníková

106 00 Praha 10 ­ Záběhlice 272658623 z.ř. Lenka Navrátilová

ŠJ 272658623 Berenika Králová

272658623 školnice Alena Novotná

e­mail : ms.mladeznicka@seznam.cz

www.materska­skola.cz/mladeznicka

Nedvězská 27/2224 274815142 (tel+fax) řed. Mgr. Lenka Čápová

100 00 Praha 10 ­ Strašnice 274815142 stat.z.ř. Hana Podlisková

ŠJ 274815142 Eva Ježdíková

274815142 školnice Dagmar Novotná

e­mail : msnedvezska@volny.cz www.volny.cz/msnedvezska

odloučené pracoviště

Nučická 42/1914 274813295 (tel+ fax) z.ř. Věra Součková

100 00 Praha 10 ­ Strašnice 274813295 školnice Ludmila Káninská

e­mail : msnucicka@volny.cz www.msnucicka.estranky.cz

Omská 6/1354 267312193 řed. Marie Pálová

100 00 Praha 10 – Vršovice 267312193 z.ř. Ivana Havlová

267310071 (fax)

ŠJ 267312193 Marie Hudcová

267312193 školnice Ludmila Pelcová

e­mail : msomska@volny.cz

3


škola:

telefon:

Přetlucká 51/2252 274782607 řed. Mgr. Jitka Janouškovcová

(Křenická)

274782661 fax

100 00 Praha 10 ­ Strašnice 274782593 stat.z.ř. Matina Podlipná

ŠJ 274811863 Vladimíra Koková

274782593 školnice Helena Černá

e­mail: mspretlucka@volny.cz sweb.cz/pretluckams

Štěchovická 4/1981 274815506 řed. Mgr. Renata Nedvědová

100 00 Praha 10 ­ Strašnice 274772840 fax

274815506 stat.z.ř. Nina Vatolínová

ŠJ 274772836 Jitka Měchurová

e­mail : msstechovicka@volny.cz

274815506 školnice Jindřiška Trierová

www.ms­stechovicka.wz.cz

odloučené pracoviště

Rembrandtova 2240/2 274813358 zást. ř. Alena Marková

100 00 Praha – Strašnice 274810678

ŠJ 274813358 Eva Ježdíková

274813358 školnice Věra Prokešová

e­mail: ms.rembrandtova@tiscali.cz

Tolstého 2a/1353 267310179 řed. Jitka Křížová

101 00 Praha 10 ­ Vršovice 267311726 stat.z.ř. Anna Gabčová

267310177 fax

ŠJ 267311726 Zdeňka Poláková

267311726 školnice Eva Straková

e­mail : mstolsteho@volny.cz

Troilova 17/474 274776483 řed. Naděžda Hupcejová

108 00 Praha 10 ­ Malešice 274776483 stat.z.ř. Dita Škopánová

ŠJ 274776483 Dana Vopatová

e­mail: ms_troilova@volny.cz

274776483 školnice Dana Boumová

www.materska­skola.cz/troilova

Tuchorazská 2a/472 274779616 řed.Hana Ivanová

108 00 Praha 10 – Malešice 274779636 (tel+fax)

274779616 stat.z.ř. Iveta Labuzíková

ŠJ 274779616 Jitka Chabová

e­mail : mts.tuchorazska@seznam.cz

274779616 školnice Zuzana Hrbková

www.materska­skola.cz/tuchorazska

4


škola:

telefon:

U Roháčových kasáren 14/1215

100 00 Praha 10 ­ Vršovice 267310191 řed. Jana Bendová

267310190 fax

267311073 stat.z.ř. Hana Hrdličková

ŠJ 267311073 Ivanka Vacková

267311073 školnice Marie Adamová

e­mail : msrohacovky@volny.cz www.rohacovky.wz.cz

U Vršovického nádraží 1/950

Sámova 2a/1529

101 00 Praha 10 – Vršovice 271747987 (tel+fax) řed. Ludmila Poršová

271745886 stat.z.ř. Eliška Buriánová

e­mail : porsova@uvrsnadrazi.cz

271745886 školnice Romana Horáková

www.uvrsnadrazi.cz

Útulná 6/2099 274770013 (tel+fax) řed. Milena Radostová

100 00 Praha 10 – Strašnice 274770013 stat.z.ř. Jana Smrčková

ŠJ 274770013 Olga Nová

e­mail : mts.utulna@seznam.cz

274770013 školnice Jana Gregorová

www.mts­utulna.euweb.cz

Ve Stínu 10/2103 274770140 řed. Mgr. Irena Benešová

100 00 Praha 10 – Strašnice 274770140 stat.z.ř. Vendulka Teslíková

ŠJ 274770140 Jitka Chabová

e­mail: msvestinu@volny.cz

274770140 školnice Simona Kupková

www.msvestinu.unas.cz

Vladivostocká 8/1034 267310633 řed. PaedDr. Dana Přiklopilová

100 00 Praha 10 ­ Vršovice 267310633 z.ř. Alice Tůmová

267310635 fax

ŠJ 267310633 Eliška Kasalová

267310633 školnice Pavla Janoušová

e­mail: vladivostocka@quick.cz

Zvonková 12/2901 272653572 řed. Mgr. Dana Červíčková

106 00 Praha 10 ­ Záběhlice 272660242 +fax

272653572 stat.z.ř.Mgr. Anna Marková

ŠJ 272653572 Jarmila Nebřenská

5


272653572 školnice Helena Englová

e­mail: mszvonkova@volny.cz www.sweb.cz/mszvonkova

Základní školy

(zřizovatel MČ Praha 10)

škola

telefon

Brigádníků 14/510 274820796 řed. PaedDr. Eva Váňová

100 00 Praha 10 ­ Strašnice 274820795 stat.z.ř. Mgr. Miloslav Drexler

274820795 (tel+fax) hospodářka Marie Slováková

274820795 ekonom Gabriela Vlčková

e­mail:brigadniku@seznam.cz

274820795 školník Josef Novotný

www.zsbrigadniku.cz

Břečťanová 6/2919 272651063 (tel+fax) řed. Mgr. Marie Mejsnarová

106 00 Praha 10 – Zahradní Město 272651133

272651133 stat.z.ř. Mgr. Danuše Oulehlová

272651133 hospodářka Miluše Svobodová

272651133 ekonomka Ing. Naděžda Pillmannová

e­mail: skola@zsbrectanova.com

272651133 školník Václav Uhlíř

www.zsbrectanova.com

Gutova 39/1987 274021921 řed. Mgr. Bc.Jiří Voneš

100 00 Praha 10 – Strašnice 274021922 (fax)

274021923 stat.z.ř. PaedDr. Marie Zajdlová

274021924 z.ř. Mgr. Ladislava Válková

274021920 hospodářka Jarmila Mojžíšová

274021926 ekonomka Ing. Dana Rynešová

e­mail: skola@zsgutova.cz

274021929 školník Jan Javůrek

www.zsgutova.cz

Hostýnská 2/2100 274770046 řed. Mgr. Albert Hotový

108 00 Praha 10 – Malešice 274772957 (tel.+fax)

274772237,274770046 stat.z.ř. Mgr. Eva Hlaváčková

274770046 hospodářka Danuše Kyznarová

274771035 ekonomka Helena Pecharová

e­mail: skola@hostynska.cz

274770046 školník Vlastimil Pechar

www.hostynska.cz

Jakutská 2/1210 267310135 (tel.+fax) řed. Mgr. Miluška Rybičková

101 00 Praha 10 – Vršovice 267311043 stat z.ř. Ing. Sylva Taufmannová

267311044 ekonomka Ing. Eva Fučíková

267311043 školník Jiří Marosz

6


e­mail: zs.jakutska@iol.cz

www.jakutska.euweb.cz

škola

telefon

Kodaňská 16/658 271722018 (tel.+fax) řed. Mgr. Ivana Vaňková

101 00 Praha 10 – Vršovice 271720367 stat.z.ř. Mgr. Renata Kuttlerová

271720337 l. 23 hospodářka Zuzana Burešová

271720337 l. 22 ekonomka Alexandra Poláková

e­mail: skola@zskodanska.cz

271720337 školník Vilém Reiner

www.zskodanska.cz

Nad Vodovodem 81/460 274773268 řed. Mgr. Jana Jeřábková

108 00 Praha 10 – Malešice 274772955 stat.z.ř. Mgr. Alena Bluchová

274772669 (tel+fax) hospodářka Ing. Ivana Reindlová

274772669 školník Eduard Chalupa

e­mail: zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz www.zsnadvodovodem.cz

Olešská 18/2222 274813892 (tel+fax) řed. Mgr. Marie Trebulová

100 00 Praha 10­Strašnice 274813896 l. 18 stat.z.ř.Mgr. Vlasta Tittelbachová

274813896 l. 11 hospodářka Irena Strnadová

274814848 (fax+ústř)

274813896 l. 15 ekonom Věra Mikysková

e­mail: zs@zs­olesska.cz

reditelka@zs­olesska.cz

274774818 školník Josef Hroněk

www.zs­olesska.cz

Švehlova 12/2900 272652023 (tel+fax) řed. Mgr. Milena Repaská

106 00 Praha 10 – Zahradní Město 272652024 stat.z.ř. Mgr. Jan Drápal

272652024 hospodářka Arna Žežulková

272651251 ekonomka Ing. Libuše Košťáková

e­mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

272652024 školník Pavel Listík

www.zssvehlova.cz

U Roháčových kasáren 19/1380

100 00 Praha 10 – Vršovice 272738989 řed. Mgr. Jindra Pohořelá

267311189 stat.z.ř. Ing. Lenka Partyková

267311189 (tel+fax) hospodářka Eliška Nováková

e­mail: info@zsrohacovky.cz

267311189 školník Stanislav Novák

www.zsrohacovky.cz

7


U Vršovického nádraží 1/950 271746944 (tel+fax)

řed. Mgr. Luděk Jeřábek

101 00 Praha 10 – Vršovice 271746945 stat.z.ř. Mgr. Bohumila Boháčová

271746945 hospodářka Marie Spudilová

271746945 školník Jaroslav Jantač

e­mail: zsvrsovicka@volny.cz www.zsvrsovicka.cz

škola

telefon

V Rybníčkách 31/1980

100 00 Praha 10 ­ Strašnice 274810332 (tel+fax) řed. Mgr. Petra Košťálová

274810523 stat.z.ř. PaedDr. Hana Hynková

274815298 hospodářka Marie Susová

274815298 ekonomka Regina Marková

e­mail: zsvrybnickach@volny.cz

274810523 školník Jiří Slezák

www.zsvrybnickach.cz

Vladivostocká 6/1035 272738443 (tel.+fax) řed. PhDr. Jana Churáčková

100 00 Praha 10 – Vršovice 267310674 l.205 stat.z.ř. Mgr. Daniel Abrhám

267310674 l.229 z.ř. Mgr. Jarmila Králová

272742290 hospodářka Lenka Skřivanová

272742290 ekonomka Lenka Skřivanová

e­mail: info@zsvlad.cz

churackova@zsvlad.cz

267310674 školník Antonín Slezák

www.zsvlad.cz

8


Speciální školy

(Zřizovatel hlavní město Praha)

škola

telefon

Střední škola, Základní škola

a Mateřská škola

Chotouňská 476 274774948 (tel+fax) řed. PhDr. Josef Novotný, CSc.

108 00 Praha 10 – Malešice 274774948 stat.z.ř. Mgr. Roman Vacho

272734012 z.ř. Mgr.Dana Al Tajjarová

274772936 hospodářka Marcela Mečířová

274772936 ekonomka Ing. Alice Jirkovská

ŠJ 274772936 Marie Leifertová

274772936 školnice Kateřina Smítalová

e­mail: sps.chotounska@zris.mepnet.cz www.chotounska.cz

Základní škola logopedická

a Mateřská škola logopedická

Moskevská 29 271720585 (tel+fax) řed. Mgr. Vladana Šulcová

101 00 Praha 10 – Vršovice 271721601 z.ř. Mgr. Iva Prášilová

271721601 hospodář Otto Kamm

274867702 ekonom Irena Rýdlová

271721601 školník Karel Podaný

MŠ Sasanková 272652612 ved.učitelka Mgr. Helena Fanturová

e­mail: reditelka@specialniskoly.cz www.specialniskoly.cz

Základní škola 272652784 řed. Mgr. Jaroslava Růžičková

Práčská 37/159 272652784 stat.z.ř. Mgr. Eva Tomášková

106 00 Praha 10 – Záběhlice 272650345 (tel+fax) hospodářka Jana Němcová

272650345 ekonomka Ing. Alice Jirkovská

272650345 školnice Jana Němcová

e­mail: jaroslava.ruzickova@centrum.cz

Základní škola speciální

a Základní škola praktická

Starostrašnická 45 274817133 (tel.+fax) řed. Mgr. Michaela Smrčková

100 00 Praha 10 – Strašnice 274817133,274820498 hospodářka Lenka Lašková

e­mail: sps.starostrasnicka@zris.mepnet.cz

www.starostrasnicka.cz

Zřizovatel církev

MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10 ­ Strašnice

Saratovská 159 274821297 (tel+fax) řed. Mgr. Vlasta Beščesová

100 00 Praha 10 ­ Strašnice 274812185 ekonomka Nataša Koníčková

ŠJ 274812185 Jana Jackaničová

9


e­mail: ratolest@centrum.cz

274781760 školník Jan Polesný

www.ratolest.wz.cz

Střední školy

(Zřizovatel hlavní město Praha)

škola

telefon

Gymnázium

Omská 4/1300

272730482,267311317 řed. Mgr. Miloslav Nápravník

100 00 Praha 10 – Vršovice 272738333,267311317 stat.z.ř. Mgr. Jaroslav Buchta

272730913,267311317 z.ř. PhDr. Tomáš Horák

272734028(tel+fax) hospodářka Mgr. Jana Tenkrátová

267311317 ekonomka Ing. Alice Jirkovská

267311317 školník Pavel Jílek

e­mail: info@omska.cz

www.omska.cz

Gymnázium

Přípotoční 1/1337 267199415 řed. Mgr. Roman Vlček

101 30 Praha 10 – Vršovice 267199430 stat.z.ř. Jan Vorreth

267199430 zást.ř. Irena Rudolfová

267199425 hospodářka Ivana Neradová

271725007 fax

267199425 ekonomka Daniela Daňková

ŠJ 267199499 Gabriela Vacíková

e­mail: info@gsgpraha.cz

267199411 školník Miloslav Mansfeld

www.gsgpraha.cz

Gymnázium

Voděradská 2/900 274815774 řed. Mgr. Jitka Fišerová

100 00 Praha 10 ­ Strašnice 274815054 (fax)

274773184 stat.z.ř.Mgr. Jana Málková

274773170 z.ř.PhDr. Vítězslava Hlaváčová

274813571 hospodářka Veronika Berková

274027028 ekonomka Ing. Bohumila Rudolfová

ŠJ 274813827 Hana Fejlková

e­mail: info@gymvod.cz

274027026 školník Jaroslav Holý

www.gymvod.cz

Obchodní akademie

Heroldovy sady 362/1 271742313 řed. Ing. Petr Klínský

101 00 Praha 10 – Vršovice 271741593 (fax)

271742313 stat.z.ř. Ing. Romana Borovičková

271742313 z.ř. Mgr. Richard Žert

271742313,774449905 hospodářka Petra Dobaková

271742313 ekonomka Marie Vyhnálková

271742313,774449906 školník Ivo Kohut

10


e­mail: skola@heroldovysady.cz

www.heroldovysady.cz

škola

telefon

Vyšší odborná škola sociálně právní

Jahodová 2800

272650172 (tel.+fax)

106 00 Praha 10 – Zahradní Město 272661201 stat.z.ř. Mgr. Libuše Zimmelová

272661201 zást.ř. Mgr. Marta Jeklová

272661202 hospodářka Eva Dvořáková

272661204 ekonomka Jiřina Tománková

272661202 školník Mečislav Kvarda

e­mail: skola@vossp.cz

www.vossp.cz

Střední průmyslová škola

elektrotechnická

V Úžlabině 320 274774210 řed. Ing. Vladislav Jetenský

100 00 Praha 10 ­ Malešice 274016200 (fax)

274016230 stat.z.ř. Ing. Iva Tomášková

274016225 z.ř. PhDr. Romana Bukovská

274016235 hospodářka Lenka Drobná

274016219 účetní Alena Benešová

ŠJ 274016215 Zdena Dubská

e­mail: Jetensky@uzlabina.cz

274016221 školník Radek Maršálek

www.uzlabina.cz

Střední průmyslová škola

Na Třebešíně 2299 222355555 řed. RNDr. František Bártl

108 00 Praha 10 – Malešice 222355500 (fax)

222355777 stat.z.ř. Ing. Stanislav Bohumínský

222355666 z.ř. Ing. Václav Jahoda

222355666 z.ř. Mgr. Taťjana Kubíková

222355355 z.ř. Ing. Richard Ctrnka

222355181 hospodářka Dagmar Jeřábková

222355116 ekonomka Věra Švehlová

ŠJ 222355171 Jiřina Stehlíková

e­mail: sts@trebesin.cz

222355333 školník Jindřich Řičica

www.trebesin.cz

Střední zdravotnická škola

Ruská 91

271737734 (tel.+fax) řed. PhDr. Ivanka Kohoutová,R.S.

100 00 Praha 10 – Vršovice 246090835 fax

246090806 stat.z.ř. MUDr. Marie Nejedlá

246090807 z.ř. RNDr. Eva Chundelová

246090803 finanční referent Milena Nováková

komunikace s veřejností 271733630 Mgr. Eva Vaňurová

246090801 recepce

ŠJ 246090802 Pavla Grínová

11


246090811 školník Petr Kučera

e­mail: sekretariat@szs­ruska.cz

www.szs­ruska.cz

škola

telefon

Střední hotelová škola

Vršovická 43/564 271725281 řed. Mgr. Petr Vomela

101 00 Praha 10 – Vršovice 271723781 fax

271001531 sekretariát Nataša Ochmanová

271723780 stat.z.ř. Mgr. Helena Marková

271720990 zást. ř. PhDr. Zdeňka Hrbková

271001537 hospodářka Naděžda Iblová

271001537 ekonomka Stanislava Koudelková

e­mail: mailbox@shs.cz

271001551 školník Bohumil Brožek, J. Barták

www.shs.cz

Střední školy ­ SOUKROMÉ

Soukromé gymnázium

MINERVA s.r.o. 274821234 řed. Mgr. Lubor Michalička

Dubečská 900/10 274817721 stat. z.ř. – jednatelka

274821233 (fax) PhDr. Zdeňka Chuchlová

100 00 Praha 10 274821234 z. ř. PhDr. Zuzana Žáčková

274817658 hospodářka Mgr.Hana Bohuslávková

274817721 ekonom Pavel Chuchla

e­mail: info@gymnazium­minerva.cz

www.gymnazium­minerva.cz

EKOGYMNÁZIUM Praha o.p.s. 274783072 (tel+fax) řed. RNDr. Hana Pokorná

Nad Vodovodem 460/81 274783072 stat. z.ř. Mgr. Anna Plimlová

108 00 Praha 10 ­ Malešice

e­mail: ekogym@bohem­net.cz

www.volny.cz/ekogym

12


Střední odborná učiliště

(zřizovatel hlavní město Praha)

škola

telefon

SOU gastronomie 274019101 řed.Mgr. Hana Líbalová

U Krbu 521/45

274019195 (fax)

108 00 Praha 10 – Malešice 274019103 stat.zást.ř. Ing. Věra Pavlíková

274019103 z.ř. Ing. Marta Soukupová

274019130 z.ř. Ing. Ilona Kozlíková

274019100 hospodářka Magdalena Havelková

274019104 ekonomka Ing. Marta Czoková

ŠJ 274019128 Hana Splavcová

274019129 školníci Josef Paletář

Miroslav Růžička

e­mail: soukrb@volny.cz

www.souukrbu.cz

Střední škola 222351000 řed. Ing. Lumír Kymr

elektrotechniky a strojírenství 222351002­4 l.110

Jesenická 1

222351001 (fax)

106 00 Praha 10 222351002­4 l. 100 stat.z.ř. Ing. Gabriela Jiranová

222351002­4 l. 122 z.ř. Jan Mácha

222351071 z.ř. RNDr. Marie Jaroušková

222351041­2 z.ř. Bc. Pavel Friml

222351041­2 z.ř. Ing. Jan Charvát

222351002­4 l.123 hospodářka Milena Jelínková

222351002­4 l.100 ekonom Ing. Gabriela Jiranová

ŠJ 222351041­2 Ing. Jan Charvát

222351002­4 l.134 vedoucí ÚSM Lukáš Havlíček

e­mail: jmeno.příjmení@ssesp10.cz www.ssesp10.cz

info@ssesp10.cz

13


Základní umělecké školy

(Zřizovatel hlavní město Praha)

škola

telefon

Základní umělecká škola

Bajkalská 11 267312234 řed. Mgr. Jiří Šesták

100 00 Praha 10 – Vršovice 267312236 (fax)

267312235 stat.z.ř. PhDr. Romana Burdová

e­mail: zus.bajkalska@seznam.cz

267311898 ekonomka Dagmar Halvová

www.zus­bajkalska.cz

Základní umělecká škola

Olešská 2295/16 274819024 řed. Alexand Béza

100 00 Praha 10 – Strašnice 274778952 (fax)

274819024 stat.z.ř. Milana Britvíková

e­mail: zus.olesska@zris.mepnet.cz

info@zus­olesska.cz

Odloučené pracoviště

U Nových vil 1058/3 274810327

100 00 Praha 10 ­ Strašnice

274819024,274813886 hospodářka Jana Erbenová

www.zus­olesska.cz

Školská zařízení

(Zřizovatel hlavní město Praha)

Pedagogicko­psychologická poradna

Jabloňová 30a 272651082 (tel.+fax) řed.PhDr.Blanka Medlínová

14


106 00 Praha 10 – Zahradní Město 272657712 stat.z.ř.PhDr.Václava Nováková

272651082

hospodářka Jitka Kašparová

ekonomka Eva Valischová

e­mail: ppp.10@volny.cz

www.volny.cz/ppp10

Dům dětí a mládeže –

Dům UM 274772081 (tel.+fax) řed.Roman Urbanec

Pod Strašnickou vinicí 23 274772081 stat.z.ř. Mgr. Jiří Vašek

100 00 Praha 10 – Strašnice 274772081 z.ř. Mgr. Anna Procházková

e­mail: info@dumum.cz

274772081 hospodářka Lucie Novisedláková

www.dumum.cz

zařízení

telefon

Školní jídelna Praha 10

U Roháčových kasáren 19 267093540 řed. Ing. Jan Kvapil

100 00 Praha 10

zřiz. m.č. Praha 10

e­mail: Kvapil@sjp10.cz

provozní ekonom

Marek Vitouš

Vitous@sjp10.cz 774432222

Odloučená pracoviště:

Provozy telefon ved. odlouč. pracoviště

Brigádníků 14/510 274772917 774450021 Milena Mengerová

e­mail: Brigádníku@sjp10.cz

Břečťanová 6/2919 272653697 774450022 Jana Zapletalová

e­mail: Brectanova@sjp10.cz

Gutova 39/1987 274813923 774450023 Hana Bartáková

e­mail: Gutova@sjp10.cz

Hostýnská 2/2100 274774566 774450024 Dana Třísková

e­mail: Hostýnská@sjp10.cz

Jakutská 2/1210 272730956 774450026 Jana Jonová

e­mail: jakutska@sjp10.cz

Kodaňská 16/658 71722017 774450027 Eva Ludvíková

e­mail: Kodanska@sjp10.cz

Nad Vodovodem 81/460 274772090 774450028 Lucie Hůjová

15


e­mail: Nadvodovodem@sjp10.cz

Olešská 18/2222 274772828 774450029 Anna Hummelová

e­mail: Olesska@sjp10.cz

Švehlova 12/2900 272651251 774450030 Ivana Listíková

e­mail: Svehlova@sjp10.cz

U Roháčových kasáren 19/1380 267311794 774450031 Jindřiška Holíková

e­mail: Urohacovachkasaren@sjp10.cz

U Vršovického nádraží 1/950 271746922 774450032 Dagmar Willingerová

e­mail: Uvrsovickehonadrazi@sjp10.cz

V Rybníčkách 31/1980 274814363 774450033 Daniela Sýkorovská

e­mail: Vrybnickach@sjp10.cz

Vladivostocká 6/1035 272733776 774450034 Dana Procházková

e­mail: Vladivostocka@sjp10.cz

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!