VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

16

Mezinárodní workshopy

Dulla M., Fialová I. – Česko - slovenské doktorské kolokvium

Maier K., Kohout M., Tittl F., Vorel J. ve spolupráci s UPC Barcelona, TU Delft, IUAV Venezia, KU

Leuven: EMU workshop Praha listopad 2011

Maier K.: ERASMUS workshop RWTH Aachen 6-7/10/2011

Maier K., Peltan T., Hugová M., Klápště P.: Association of European Schools of Planning (AESOP)

Ph.D. workshop Praha / Kostelec nad Černými Lesy červen 2011

Jehlík J., Fialová I.: ERASMUS Workshop Turín

Rykl M.: společný workshop FA ČVUT a TU Mnichov v Mnichově – památkový urbanistický průzkum

obce Bohosudov

Šestáková I: workshop - spolupráce s TU Dresden

VCPD ve spolupráci s Fakultou stavební: vědecká konference 6. bienále Industriální stopy 2011.

V Praze, březen 2012

prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, v.r.

děkan FA ČVUT

Akademický senát FA ČVUT schválil Výroční zprávu FA za rok 2011 dne 14. 3. 2012.

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011

More magazines by this user
Similar magazines