Portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

Portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

OBSAH

A PRŮVODNÍ ČÁST

A.00 PROHLÁŠENÍ AUTORA

A.01 PRŮVODNÍ LIST

A.02 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Projekt: Mediatéka Železný Brod

Vypracovala: Jana Kopecká

Vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Ján Štempel

Vedoucí práce: doc. Ing. Arch. Zdeněk Jiran

Ateliér: Jiran&Holub&Sladký

Konzultant: Ing. Pavel Meloun

B ČÁST ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

B.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.01 KOORDINAČNÍ SITUACE/ 1:500

B.02 VÝKRES ZÁKLADŮ/ 1:100

B.03 PŮDORYS 1NP/ 1:100

B.05 PŮDORYS STŘECHY/ 1:50

B.06 ŘEZ A – A‘/ 1:50

B.07 ŘEZ B – B‘/ 1:50

B.18 POHLED – JIH/ 1:50

B.09 POHLED – VÝCHOD/ 1:50

B.10 POHLED – SEVER/ 1:50

B.11 POHLED – ZÁPAD/ 1:50

B.12 D1 – DETAIL SOKLU/ 1:10

D2 – DETAIL ATIKY / 1:5

D3 – DETAIL KOTVENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ/ 1:5

D4 – DETAIL KOTVENÍ KROKVE/ 1:5

D5 – DETAIL VZT KANÁLU/ 1:5

B.13 P1 AŽ P3 – SKLADBY PODLAH/ 1:5

B.14 S1- SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ/ 1:10

S2, S7 – SKLADBA STĚNY/ 1:10

S3 – S6 SKLADBY STŘECHY

B.15 T1 – TABULKA DVEŘÍ

T2 – TABULKA OKEN

T4 – TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

T5 – TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T6 – VÝPIS TESAŘSKÝCH PRVKŮ

T7 – TABULKA ZÁMEČNIC KÝCH VÝROBKŮ

C ČÁST STATIKA

C.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝPOČTY

C.01 VÝKRES ZÁKLADŮ/ 1:50

More magazines by this user
Similar magazines