Views
4 years ago

Službeni glasnik br. 9/2009. - Općina Konjščina

Službeni glasnik br. 9/2009. - Općina Konjščina

Službeni glasnik br. 9/2009. - Općina

Broj 9 - Godina 17. Krapina, 15. travnja, 2009. ISSN<br />SADRŽAJ<br />OPĆINA BEDEKOVČINA<br />AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA<br />1. Kolektivni ugovor za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Bedekovčina 530<br />OPĆINA BUDINŠĆINA<br />AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA<br />1. Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća mjesnih odbora 542<br />OPĆINA DESINIĆ<br />AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA<br />1. Godišnji obračun proračuna Općine Desinić za 2008. godinu 542<br />2. I. izmjena proračuna Općine Desinić za 2009. godinu 548<br />3. I. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2009. godinu 553<br />4. Odluka o II dopuni Odluke o subvenciji poljoprivrednicima za nabavu sadnica voćaka i cjepova loze 553<br />5. Odluka o držanju pasa te postupanju s psima i mačkama 554<br />AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA<br />1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Desinić za 2009. Godinu 556<br />2. Odluka o ukidanju Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Desinić 556<br />OPĆINA HRAŠĆINA<br />AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA<br />1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hraščina za 2008. Godinu 556<br />2. Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća Mjesnih odbora 561<br />OPĆINA KONJŠČINA<br />AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA<br />1. Godišnji obračun Proračuna Općine Konjščina za 2008. godinu 561<br />2. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Konjščina za 2008. godinu 579<br />AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA<br />1. Izvješće o gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini na području Općine Konjščina 579<br />2. Izvješće održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini na području Općina Konjščina 580<br />OPĆINA LOBOR<br />AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA<br />1. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora 580<br />2. Odluka o proglašenju počasne garde Općine Lobor 581

Broj 3 - Općina Sveti Đurđ
Glas Budinščine br. 7 - Općina Budinščina
Kamen života Uskrs 2009. broj 5 - Općina Brela
Službeni glasnik br. 14/2008. - Općina Konjščina
Službeni glasnik br. 19/2011. - Općina Konjščina
Službeni glasnik br. 31/2011. - Općina Konjščina
Službeni glasnik br. 5/2012. - Općina Konjščina
Službeni glasnik br. 13/2003.
Službeni glasnik br. 19/2004.
SLUŽBENI GLASNIK - Općina Podstrana
SLUŽBENI GLASNIK - Općina Podstrana
Službeni vjesnik Varaždinske županije 57-11 - Općina Ljubešćica
Službeni vjesnik Varaždinske županije 32-12 - Općina Ljubešćica
Službeni glasnik 09/2009 - Općina Livno
Službeni glasnik broj 9 (kolovoz, 2013. god.) - Trogir
službeni glasnik grada čakovca - Grad Čakovec
Službeni glasnik 04/2009 - Općina Livno
Službeni vjesnik Varaždinske županije 36-12 - Općina Ljubešćica
Službeni glasnik 10/2009 - Općina Livno
Službeni glasnik broj 7, 10. kolovoza 2009. - Grad Dubrovnik
SLUŽBENI GLASNIK - Općina Podstrana
službeni glasnik grada čakovca - Grad Čakovec
SLUŽBENI GLASNIK - Općina Vela Luka
SLUŽBENI GLASNIK - Općina Podstrana
SLUŽBENI GLASNIK - Općina Podstrana
SLUŽBENI GLASNIK - Općina Podstrana
SLUŽBENI GLASNIK - Općina Vela Luka
SLUŽBENI GLASNIK - Općina Podstrana
SLUŽBENI GLASNIK - Općina Podstrana
SLUŽBENI GLASNIK - Općina Podstrana