Views
3 years ago

ZADATAK 1 - FESB

ZADATAK 1 - FESB

ZADATAK 1 -

Elementi strojeva 2 (Auditorne vježbe šk.god. 2004/05) - ZUPČANICI 18 4. ZADATAK - ZUPČANI PRIJENOS – (FAKTORI POMAKA PROFILA) EM S1 VI Z1 Za trostepeni zupčani prijenosnik poznato je: Zupčani par z1-z2 – nula par s ravnim zubima, broj zubi zupčanika z1 je 14, a zupčanika z2 je 35. Modul je 4 mm. VII Z2 Z3 Zupčani par z3-z4 – V - nula par s ravnim zubima, broj zubi zupčanika z3 je 12, a zupčanika z4 je 36. Modul je 5 mm. VIII Z5 Z4 Zupčani par z5-z6 – V - par s ravnim zubima, broj zubi zupčanika z5 je 15, a zupčanika z6 je 45. Modul je 6 mm. VIV Z6 S2 Treba odrediti: 4.1 Osni razmak zupčanog para z1-z2 4.2 Faktore pomaka profila zupčanog para z3-z4 radi sprječavanja podrezivanja zubi zupčanika z3 4.3 Potrebnu sumu faktora pomaka profila zupčanog para z5-z6 da bi se zadržao osni razmak vratila V I – V IV , a I-IV = 400 mm. 4.4 Ukoliko se zupčani par z5-z6 izradi kao nula par s kosim zubima, izračunati potrebni kut nagiba zuba na diobenom krugu. TEORIJA: Zahvatna linija je geometrijsko mjesto točaka dodira bokova zubi. Tangira obje temeljne kružnice u točkama N 1 i N 2 , a ujedno predstavlja okomice na tangente svih trenutnih točaka dodira i siječe spojnicu osi OO 1 2 u kinematskom polu C. Dužina O1C je prema tome kinematski promjer d w1 , a dužina O2C kinematski promjer d w2 . Zahvatna linija zatvara s tangentom kinematskih kružnica u kinematskom polu zahvatni kut α w . Osni razmak općenito je jednak zbroju kinematskih polumjera, odnosno polovini zbroja kinematskih promjera (slika 4.1a i b). Katedra za elemente strojeva – Srđan Podrug

Lab 8 Zadatak - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje - FESB
1 Algoritmi - FESB
1. Osobno računalo - FESB
Neodređeni integral 1 - FESB
Električne mreže 1 - FESB
Projektni zadatak 1 Projektni zadatak
1. 2. Realne funkcije realne varijable - FESB
DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 1. UPUTE - FESB
Lekcija 1. UVOD U PROGRAMIRANJE - FESB
Matematika 1 1. Osnove matematike 2. Realne funkcije ... - FESB
1 Tarifni sustavi - FESB
Diskretna matematika 1. Skupovi 2. Matematiˇcka logika 3 ... - FESB
Diskretna matematika 1. Skupovi 2. Matematiˇcka logika 3 ... - FESB
vjezbe - zadatak 1
Cijene i raspoloživost energenata - FESB
Author 1 and address - FESB
RUS-1. Projektni zadatak potpisan od rektorata