Views
4 years ago

ELEMENTI STROJEVA - FESB

ELEMENTI STROJEVA - FESB

1 1 POJAM I PODJELA

1 1 POJAM I PODJELA ELEMENATA STROJEVA Svi strojevi, koliko god na prvi pogled izgledali različito po obliku, veličini, funkciji i namjeni imaju veliki broj jednakih ili sličnih dijelova, podsklopova i sklopova, sa istom funkcijom, koji se u radu podvrgavaju jednakim zakonima. Ovakvi dijelovi, sklopovi, podsklopovi, grupe i podgrupe koji u svrhu funkcije stroja vrše različite osnovne funkcije nazivaju se elementima strojeva. Elementi strojeva se mogu podijeliti na: 1) Elementi strojeva opće primjene 2) Elementi strojeva specijalne primjene 1) Elementi strojeva opće primjene: a) Elementi spajanja vijčani spojevi zavareni spojevi zakovični spojevi lemljeni spojevi nerastavljivi stezni spojevi rastavljivi stezni spojevi spojevi klinovima b) Elementi za prijenos i pretvorbu sile i gibanja osovine vratila ležajevi spojke zupčani prijenosnici remenski prijenosnici tarni prijenosnici lančani prijenosnici c) Opruge i elementi osiguranja d) Elementi za prijenos tekućina i plinova 2) Elementi strojeva specijalne primjene: a) Elementi motornih vozila b) Elementi stapnih strojeva c) Elementi hidrauličnih pogona d) Elementi kružnih pogona e) Elementi dizalica i transportnih uređaja f) Elementi alatnih strojeva U kolegiju „Elementi strojeva“ izučavaju se isključivo elementi strojeva opće primjene i to njihova konstrukcija, oblik, dimenzioniranje i izbor materijala ovisno o njihovoj namjeni.

2 2 ČVRSTOĆA ELEMENATA STROJEVA Pod čvrstoćom elementa stroja podrazumijeva se njegova sposobnost da u predviđenom roku trajanja ne pretrpi nedozvoljena oštećenja. Radna naprezanja σ moraju biti manja od graničnih σ gr koja mogu uzrokovati nedozvoljena oštećenja. σgr σ σ gr 1 gdje je: S – stupanj sigurnosti, koji pokazuje koliko su puta stvarna naprezanja manja od graničnih. σ gr - granična naprezanja su mjerodavne karakteristike čvrstoće materijala, koje se označavaju sa R. To znači da ih treba odabrati prema onoj (karakterističnoj) vrijednosti čvrstoće, koja se ne smije dostići. Ako su naprezanja npr. statička (mirna), a važno je npr. samo da ne dođe do loma, mjerodavna karakteristika čvrstoće će biti statička čvrstoća materijala R m . Ako pri statičkim naprezanjima nisu dopuštene plastične deformacije, mjerodavna karakteristika čvrstoće će biti granica tečenja R e . Ako su naprezanja vremenski promjenjiva (dinamička), mjerodavna karakteristika čvrstoće će biti dinamička čvrstoća R D (granica zamora materijala). U slučaju dugotrajnih statičkih opterećenja, posebno pri povišenim temperaturama, mjerodavna karakteristika čvrstoće će biti granica puzanja ili dugotrajna statička čvrstoća, itd. Jasno je da su vrijednosti ovih graničnih naprezanja različite za različite vrste opterećenja (vlak, tlak, savijanje, smik, torzija). Stupanj sigurnosti mora biti veći ili jednak potrebnom stupnju sigurnosti: S ≥ S potr gdje je: S potr – potrebni stupanj sigurnosti, uzima se iskustveno, a granice su mu određene procjenom visine štete, koja bi nastala nedopuštenim oštećenjem (gornja granica), te što manjim utroškom materijala, tj. cijenom proizvoda (donja granica). Vrijednost mu naročito raste, ako bi oštećenjem bili ugroženi ljudski životi. Prethodni izrazi se mogu sažeti u izraz prema kojem stvarna naprezanja u presjeku strojnog dijela moraju biti: σgr σ≤ ≡ σ≤σ S potr dop To je uvjet čvrstoće elemenata strojeva, a σ dop je dopušteno naprezanje: σ = dop σ gr S potr

Geotermana energija Guzovic CTT.pdf - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
Strength of structures and components.pdf - FESB
Jelaska, D. - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
OCJENJIVANJE ZAMORA BRODSKIH KONSTRUKCIJA - FESB
Mikrovalna elektronika - FESB
5. Matična ploča - FESB
Električne mreže 1 - FESB
1. Osobno računalo - FESB
STEZNI I ZAVARENI SPOJ - FESB
2004-04-03 - FESB
EMergy Accounting.pdf - FESB
16. Sigurnije programiranje - FESB
Višestruki integral - FESB
Proceduralni jezici - FESB
“Hello World” - FESB
Baze podataka 2 - FESB
slides06-Blokovska struktura.pdf - FESB
6. Pohrana podataka - FESB
Pregled metoda za automatsku detekciju i prepoznavanje ... - FESB