24.10.2014 Views

Znakovi opasnosti - www.todorovicdoo.com

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Znakovi opasnosti

OPŠTA

OPASNOST

OPASNOST

OD POŽARA

OPASNOST OD

EKSPLOZIJE

OPASNOST OD

NAGRIZANJA

OPASNOST OD

OKSIDIRAJUĆE

MATERIJE

OPASNOST

OD TROVANJA

3.001 3.002 3.003 3.004 3.005 3.006

OPASNOST OD

ELEKTRIČNOG

UDARA

OPASNOST OD

RADIOAKTIVNIH

MATERIJA

OPASNOST OD

VISEĆEG

TERETA

OPASNOST OD

UNUTRAŠNJEG

TRANSPORTA

OPASNOST OD

ZRAČENJA

OPASNOST OD

ROTIRAJUĆIH

DELOVA

3.007 3.008

3.009 3.010 3.011 3.012

OPASNOST

KLIZAV POD

OPASNOST OD

ZAPALJIVE

MATERIJE

OPASNOST OD

PADA PREDMETA

SA VISINE

OPASNOST

OD PADA

SA VISINE

OPASNOST

ELEKTRIČNA

STRUJA

OPASNOST

VOD POD

NAPONOM

3.013 3.014 3.015 3.016

3.017 3.018

OPASNOST

NE UKLJUČUJ

OPASNOST

VISOKI NAPON

OPASNOST

220 V

GLAVNA

SKLOPKA

ZAŠTITA OD

DODIRNOG NAPONA

SISTEMOM UZEMLJENJA

ZAŠTITA OD

DODIRNOG NAPONA

SISTEMOM NULOVANJA

3.019 3.020 3.021 3.022 3.023 3.024

OPASNOST OD

RUŠENJA TERETA

OPASNOST

MAŠINA SE

POPRAVLJA

OPASNOST

PREPREKA

OPASNOST

PAZI GLAVU

OPASNOST

OD BUKE

OPASNOST

OD GASA

3.025 3.026 3.027 3.028

3.029 3.030

BIOLOŠKA

OPASNOST

OPASNOST

OD NISKE

TEMPERATURE

OPASNOST OD

PROPADANJA

OPASNOST

DUBOKA VODA

OPASNOST

JAK MAGNET

OPASNOST BOCE

POD PRITISKOM

3.031 3.032

3.033 3.034 3.035 3.036

13


Znakovi opasnosti

OPASNOST

ZARAZNE

MATERIJE

OPASNOST

BATERIJE

OPASNOST

OD POŽARA

I EKSPLOZIJE

OPASNOST

KISELINA

OPASNOST

OTROV

OPASNOST

AMONIJAK

3.037 3.038 3.039 3.040

3.041 3.042

OPASNOST

PAZI RUKE

OPASNOST OD

NEJONIZUJUĆEG

ZRAČENJA

OPASNOST OD

NADRAŽUJUĆE

MATERIJE

OPASNOST

LASER

OPASNOST

OD PSA ČUVARA

OPASNOST

RADOVI

NA KROVU

3.043 3.044

3.045 3.046 3.047 3.048

OPASNOST

LED

OBJEKAT JE

POD VIDEO

NADZOROM

OPASNOST

LEDENICE

OPASNOST

POLOMLJENO

STAKLO

RADOVI

U TOKU

OPASNOST

RADOVI

3.049 3.050 3.051 3.052 3.053 3.054

OPASNOST

MOGUĆNOST PADA

DELOVA PLAFONA

OPASNOST

VISOKA

TEMPERATURA

OPASNOST

OD OPEKOTINA

OPASNOST

RASPRŠIVANJE

UŽARENE TEČNOSTI

OPASNOST

UZEMLJENJE

OPASNOST

ULTRAVIOLENTNO

ZRAČENJE

OD ZAVARIVANJA

3.055 3.056

3.057 3.058 3.059 3.060

OPASNOST

OD VARNIČENJA

OPASNOST

VOZILA NA

ŠINAMA

OPASNOST

PROLAZ ZA

VOZILA

OPASNOST MAŠINA

SA DALJINSKIM

UPRAVLJANJEM

OPASNOST OD

ELEKTRIČNOG ŠOKA

OPASNOST

ELEKTRIČNA STRUJA

3.061 3.062 3.063 3.064

3.065 3.066

OPASNOST OD

EKSPLOZIVNE

ATMOSFERE

OPASNO PO

ŽIVOTNU SREDINU

OPASNOST OD

SVETLOSNOG

ZRAČENJA

OPASNOST OD

AUTOMATSKOG

POKRETANJA

OPASNOST OD

PRIGNJEČENJA

OPASNOST

OD SEKAČA

3.067 3.068 3.069 3.070 3.071 3.072

14


Znakovi opasnosti

OPASNOST OD

ISKLIZNUĆA

OPASNOST OD

POKRETNIH DELOVA

NA TRACI

OPASNOST

VRELA POVRŠINA

OPASNOST OD

ROTIRAJUĆIH

DELOVA

OPASNOST OD

ROTIRAJUĆIH

DELOVA

OPASNOST OD

PRIGNJEČENJA

3.073 3.074 3.075 3.076

3.077 3.078

OPASNOST

OD NOŽA

OPASNOST OD

ROTIRAJUĆIH

DELOVA

OPASNOST OD

ROTIRAJUĆIH

SEČIVA ALATA

OPASNOST

OD MAŠINE

U POKRETU

OPASNOST OD

POGONSKOG LANCA

OPASNOST OD

NENADANOG

ZAROBLJAVANJA

3.079 3.080

3.081 3.082 3.083 3.084

OPASNOST OD

POSEKOTINA

NA SEČIVU

OPASNOST OD

HVATANJA TRAKE

OPASNOST OD

UDARNOG NOŽA

OPASNOST

NE DIRAJ

OPASNOST OD

SAGOREVANJA

I OPEKOTINA

OPASNOST

OD PADA KROZ VRATA

ILI OTVOR NA SPRATU

3.085 3.086 3.087 3.088

3.089 3.090

230 V

400 V

OPASNOST OD

AUTOMATSKOG ZATVARANJA

ZAŠTITNOG POKLOPCA

OPASNOST OD BUKE

SA VISOKIM NIVOM

ZVUČNOG PRITISKA

OPASNOST OD

PODEŠAVANJA

VISINE

OPASNOST OD

ULTRA VIOLENTNOG

ZRAČENJA

OPASNOST

230 V

OPASNOST

400 V

3.091 3.092

3.093 3.094 3.095 3.096

Hg

Pbde

Pbb

Cd

Cr6+

OZON

ŽIVA

POLIBROMIRANI

DIFENIL ETRI

POLIBROMIRANI

BIFENILI

KADIUM

HEKSAVALENTNI

HROM

OPASNOST OZON

UREĐAJ STVARA

OZON

3.097 3.098 3.099 3.100 3.101 3.102

Bi

Pb

CO 2

BIZMUT

OLOVO

UGLJENIK

DIOKSID

OPASNOST

JAKA VATDUŠNA

STRUJA

PROSTORIJA SA

VISOKIM

PRITISKOM

PROSTORIJA SA

NISKIM PRITISKOM

VAKUM

3.103 3.104 3.105 3.106 3.107 3.108

15


Znakovi opasnosti

OPASNOST OD

POVREDE PRSTA

UPOZORENJE

NA RADIJUS DELOVANJA

INDUSTRIJSKIH ROBOTA

OPASNOST

OD PREVRTANJA

OPASNOST OD LIFTA

ZA HENDIKEPIRANE

OSOBE

OPASNOST

JAKA VAZDUŠNA

STRUJA

OPASNOST OD VRATA

KOJA PRI OTVARANJU

PRESECAJU PUTANJU

PROLAZA

3.109 3.110 3.111 3.112

3.113 3.114

OPASNOST OD

PROPADANJA

OPASNOST OD

SAPLITANJA NA

STEPENICAMA

UREĐAJ OSETLJIV

NA STATIČKI

ELEKTRICITET

SAMOZAPALJIVO

OPASNOST

OD OŠTEĆENJA

ČULA SLUHA

OPASNOST

KISELINA

3.115 3.116 3.117 3.118 3.119 3.120

OPASNOST

OD GUŠENJA

UPOZORENJE

PREVELIKI

PRITISAK

OPASNOST

OD OŠTEĆENJA

IZAZVANIH POTRESOM

OPASNOST

OD VISOKE

TEMPERATURE

OPASNOST OD

POVREDE

ROTIRAJUĆA VRATA

OPASNOST OD

PRIKLJEŠTENJA

RUKU

3.121 3.122 3.123 3.124

3.125 3.126

OPASNOST OD

PRIKLJEŠTENJA

RUKU

OPASNOST OD

POVREDE GLAVE

UREĐAJ OSETLJIV

NA STATIČKI

ELEKTRICITET

OPASNOST OD MUNJA

IZAZVANIH ELEKTRIČNIM

PRAŽNJENJEM

OPASNOST OD

POVREDE NOGU

OPASNOST OD

ROTIRAJUĆIH

VALJAKA

3.127 3.128

3.129 3.130 3.131 3.132

OPASNOST OD

VRELE TEČNOSTI

I PARE

OPASNOST OD

VRELIH STVARI

OPASNOST

PRUŽNI PRELAZ

MOŽE IZAZVATI

RAK PLUĆA

UDISANJEM

BLOKADA

MAGNETA

OPASNOST

OD SRUŠENIH

STABALA

3.133 3.134 3.135 3.136

3.137 3.138

OPASNOST OD ŽICA

ELEKTRO

DISTRIBUCIJE

OPASNOST

OD UBODA

OPASNOST

OD EKSPLOZIJE

OPASNOST

SUŽENJE

NOSITE ZAŠTITNI POJAS

SA KRATKIM UŽETOM

PRIKAČENIM

ZA PLATFORMU

OPASNOST

KISELINA

3.139 3.140

16

3.141 3.142 3.143 3.144


Znakovi opasnosti

OPASNOST

OD UTOPLJENJA

3.145 3.146

OPASNOST

OŠTAR PREDMET

OPASNOST

OD PADA

MATERIJALA

I VISEĆEG

TERETA

3.147 3.148

ZAPALJIV GAS!

OPASNOST OD POŽARA

I EKSPLOZIJE

Opasnost

od motornih

vozila

OPASNOST OD

VISOKIH TALASA

OPASNOST

Kontaminirano

područije

NE ULAZI

3.149 3.150 3.151

3.152

CRVENA

STRELICA

3.153

CRNA

STRELICA

PAZI!

VISOKI NAPON

OPASNOST!

RADIOAKTIVNE

SUPSTANCE

OPASNOST !

VISKOKI NAPON

UPOZORENJE

OPREZ GASNA

STANICA POD

PRITISKOM

OPASNOST OD

MINIRANJA

OPASNO

PO ŽIVOT

3.154

3.155 3.156

3.157 3.158

3.159

OPASNOST!

OPASNOST!

OPASNOST!

ČUVAJ SE BIKA

3.160

ELEKTRIČNA

OGRADA

3.161

GLAVNI

VENTIL GASA

3.162

OPASNOST OD HEMIJE

ZA DOMAĆINSTVO I BAŠTU

OPASNOST

OD TROVANJA

3.163 3.164 3.165

OPASNOST

OD TROVANJA

100x100 150x150 200x200 300x300 400x400

Svetleći znakovi na svetlu

9.6m 15.6m 21.6m 33.6m 45.6m

Dimenzije znaka koje su vidljive na određenoj udeljenosti

Svetleći znakovi u mraku

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!