24.10.2014 Views

Razni znakovi

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Razni znakovi

OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE

ZABRANJENO

• PRISTUP NEZAPOSLENIM LICIMA

• PUŠENJE, UPOTREBA OTVORENOG PLAMENA

I ALATA KOJI VARNIČI

• UPOTREBA EL. UREĐAJA BEZ "Ex" ZAŠTITE

• PRISTUP MOTORNIM VOZILIMA

BEZ POSEBNOG ODOBRENJA

7.001

ČUVAJ SE

ZMIJA

7.002 7.003

OBLAST

NASELJAVAJU

OTROVNE

ZMIJE I

INSEKTI

GASNI

PROTIV-POŽARNI

VENTIL

7.004

7.005

OPASNOST

OD POŽARA

I EKSPLOZIJE

7.006 7.007 7.008

7.009 7.010 7.011

7.012

Požarni

izlaz

PROTIV

POŽARNI

PUT

7.021 7.022

7.013 7.014 7.015 7.016

Požarni

izlaz

7.018 7.019 7.020

PAŽNJA!

VAŠ

TEKST

ORMAR

ZA

PRVU

POMOĆ

Opasnost od

pada sa visine

7.017

PAZI GRADILIŠTE

CONSTRUCTION WORK IN PROGRESS

ZABRANJEN ULAZ NEOVLAŠĆENIM LICIMA

NO UNAUTHORIZED ENTRY

Opasnost od

saplitanja

Opasnost od

visećeg tereta

Opasnost od

pada predmeta

sa visine

Zabranjeno bacanje

stvari sa skele

Zabranjeno

pušenje

Zabranjeno prolaženje

i zaustavljanje u

sektoru rada

radnih mašina

Zabranjeno prolaženje

i zaustavljanje u

sektoru rada krana

Portirnica

7.023

7.026

38

Nema

spasioca

MESTO ZA

PUŠENJE

SMOKING

ZONE

7.024

NEOVLAŠĆENA ILI ILEGALNO

PARKIRANA VOZILA BLOKIRAĆE SE

LISICAMA ZA VOZILA

DEBLOKADA VOZILA JE ODREĐENA

NOVČANOM KAZNOM

PROPISANOM ZAKONOM

7.027

Objekat je pod

video nadzorom

7.025

7.028

PAZI GRADILIŠTE

ZABRANJEN ULAZ

NEOVLAŠĆENIM LICIMA

OBAVEZNA UPOTREBA PROPISANE

OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU

Obavezna

zaštita glave

Obavezna

zaštita očiju

VAŽNI TELEFONI U SLUČAJU OPASNOSTI

HITNA POMOĆ

94

Obavezna

zaštita ruku

Obavezna

zaštita disajnih

organa

VATROGASCI

93

Obavezna

upotreba

zaštitnih cipela

Zabranjeno

unošenje

alkohola

POLICIJA

92

Obavezna

upotreba gasne

maske

PRI RADU KORISTITI PROPISANU OPREMU ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU;

KREĆITE SE SAMO BEZBEDNIM RUTAMA!

HITNA POMOĆ 194 / INDUSTRIJSKA BEZBEDNOST 069 2000 141/

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU 069 2000 452

AMBULANCE 194 / INDUSTRIAL SECURITY 069 2000 141/

HEALTH AND SAFETY 069 2000 452

7.029

Obavezna

zaštita očiju

Obavezna

upotreba zaštitnog

pojasa

Obavezna

upotreba zaštitnog

odela

Obavezna

zaštita čula

sluha

Obavezna upotreba

zaštitnih cipela

Obavezna

zaštita ruku

Obavezna

zaštita glave

MANDATORY USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT;

PLEASE USE ONLY SAFE ROUTES


Razni znakovi

NE DIRAJ ŽICE !

VISOKI NAPON

GLAVNI PREKIDAČ

STRUJE

OPASNO PO ŽIVOT

ZABRANJEN PRISTUP

OPASNO PO ŽIVOT

7.030 7.031 7.032

ISKLJUČITI

U SLUČAJU

POŽARA / POPLAVE

WARNING

Construction site

No unauthorized

access

Safety helmet

must be worn

High visibility

safety vest must

be worn

Protective

shoes must

be worn

PAŽNJA

Gradilište

Zabranjen pristup

neovlašćenim

licima

Obavezna

upotreba šlema

Obavezno nosite

bezbednosni prsluk

visoke vidljivosti

Obavezna upotreba

zaštitnih cipela

Danger

Construction work in progress

All visitors must

report to the safety off icer

Safety helmet

must be

worn

7.033 7.034 7.035

Protective

shoes

must

be worn

Obavezna

upotreba

šlema

Obavezna

upotreba

zaštitnih

cipela

No unauthorized

entry

PAŽNjA

Radovi u toku

Svi posetioci se

pre ulaska moraju javiti

licu za bezbednost

High visibility

safety vest must

be worn

Obavezno nosite

bezbednosni

prsluk visoke

vidljivosti

NO

SMOKING ZABRANJENO

PUŠENJE

Zabranjen pristup

neovašćenim licima

MANDATORY USE OF SAFETY

EQUIPMENT

OBAVEZNA UPOTREBA LIČNIH

ZAŠTITNIH SREDSTAVA PRI RADU

OBAVEZNA UPOTREBA

LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA

ZABRANJENO PUŠENJE

I PRISTUP OTVORENIM

PLAMENOM

ZABRANJEN PRISTUP

MANIPULATIVNOM

PROSTORU MAŠINA

ZABRANJEN PRISTUP

NEZAPOSLENIMA

OPASNOST OD

ROTIRAJUĆIH DELOVA

PARKING JE NAMENJEN ISKLJUČIVO

POSETIOCIMA OBJEKTA FIRMA !

Obaveštavamo sve poštovane posetioce

da ne snosimo odgovornost za eventualni

nestanak ili štetu na vozilima,

kao i stvarima ostavljenim u njima!

7.037

UPRAVA OBJEKTA FIRMA

OPASNOST

OD PADA

SA VISINE

OBAVEZNA UPOTREBA

ZAŠTITNOG POJASA

Naziv gasa:

Broj boca:

7.038

APARAT ZA GAŠENJE POŽARA

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

JE NA BOCI APARATA.

PRISTUP APARATU NE SME BITI ZAKRČEN.

7.039

Fabri~ki broj

Godina izrade

Tehniks AD Kragujevac

Tara

Masa gasa

UGLJENDIOKSID

14 kom

Rad. pritisak:

Max. Potro{nja:

110 BAR

28 kg/h

CISTERNA ZA GORIVO

DIZEL - D2

GODINA IZRADE 2011.

ZAPREMINA 3000 L

PROBNI PRITISAK 0,3 BARA

7.036

ZABRANJEN ULAZ

NEOVLAŠĆENIM

LICIMA

7.040

WC

7.041

7.042 7.043 7.044

WC

SLUŽBENE

PROSTORIJE

OBAVEZNA

UPOTREBA ŠLEMA

OBAVEZNA UPOTREBA

ZAŠTITNIH NAOČARA

OBAVEZNA

ZAŠTITA NOGU

OBAVEZNA

ZAŠTITA RUKU

OBAVEZNO

ZAKLJUČATI

OPASNOST

PREPREKA

ZABRANJEN

ULAZ

7.046

7.045

39


OPASNOST OD

ROTIRAJUĆIH

DELOVA

OPASNOST OD

ROTIRAJUĆIH

DELOVA

OPASNOST OD

ROTIRAJUĆIH

DELOVA

OPASNOST OD

ROTIRAJUĆIH

DELOVA

OPASNOST OD

ROTIRAJUĆIH

DELOVA

Razni znakovi

ČAMAC ZA SPASAVANJE

Procedura za lansiranje otvorenih i poluotvorenih

čamaca za spasavanje. Vodite računa da kanapi pasuju.

1 Inicijalne pripreme

2 Spusti u nivou palube

b

a

c

d

a PROVERI da li su

osigurači zategnuti

b PROVERI da li je

drenaža utaknuta

c PROVERI da li su

izvadjeni klinovi

dizalice

d SPUSTI

merdevine

za ukrcavanje

e OTKAČI držače

STEGNI POLUGU

OTKAČI PRSTEN

a

b

a

SPUSTI

merdevine

za ukrcavanje

b PRIVEŽI

kanap

c BROD kormila

i kopčanica

ČEKRK

b

1

NE DIRAJ

OVO ILI SLIČNE JEDINICE

4

SPLAV ZA SPASAVANJE

PROCEDURA LANSIRANJA

AUTOMATSKI

PDVODNI

OKIDAČ

5

2

PAZI NA

OSIGURAČ

RUČNA ISKLIZNA KUKA

RUČNI

OKIDAČ

SPLAV ZA SPASAVANJE NA NADUVAVANJE

1

“BITNI POSTUPCI POSLE LANSIRANJA”

Ispravljanje prevrnutog

splava za spsavanje

VETAR

VUCI

ZAVALI SE

UNAZAD

2 Brzo se ukrcaj

SPUSTI

SE DO

SPLAVA

POTRUDI SE

DA NE SKAČEŠ

NA SPLAV

POTRUDI SE

DA OSTANEŠ

SUV

3 Osiguraj do palube za ukrcavanje 4 Ukrcaj osoblje

a

a

5 Spusti do vode

6 Odvajanje

b

a

a

a

b

a

PRIKAČI

vitlo

a

OLABAVI i

PUSTI

vitlo

SPUSTI čamac

do vode

c Upali motor ako

za to postoje

uslovi

d

b

a

Po završetku uputi se u bezbednu oblast

a

b

c

c

a

a

a PUSTI vodeće

poveze

b UKRCAJ SE

po naređenju

c SEDI i drži ruke

unutar čamca

a

a OSLOBODI

osigurače

b ODGURNI SE

sa kukom iz čamca

c UKRCAJ

ekipu za lansiranje

d OTKAČI

kanap

Obrnuti postupak za vraćanje, proveri da li su kanapi zakačeni pre nego sto zakačiš na glavnu kuku. Okaci na čekrk motora.

a

PROVERI KANAP DA LI JE VEZAN

PROVERI DA JE ČISTO SA STRANE

IZBACI SPLAV ZA SPASAVANJE U MORE

AUTOMATSKO OSLOBAÐANJE

AKO BROD POTONE PRE LANSIRANJA

SPLAVA ZA SPASAVANJE

6 POVUCI KANAP

SVE DOK SE SLPAV NE NADUVA

POVUCI GA UZ STRANU BRODA

NE LANSIRAJ SPLAV ZA SPASAVANJE SVE DOK NISI SPREMAN DA GA KORISTIŠ!

SPLAV ZA SPASAVANJE ĆE SE

OSLOBODITI I PLUTAĆE KA POVRŠINI

NADUVAĆE SE

I OTKAČIĆE SE OD BRODA

PLUTAĆE KA POVRŠINI

7.047 7.048

7.049

POSTUPAK U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA

Član 1.

U slučaju nastanka požara, radnik koji prvi primeti požar dužan je da o tome odmah obavesti

sve zaposlene svim raspoloživim srestvima ( usmeno uzvikom "POZAR!", telefonom, aktiviranjem

ručnog javljača i dr), nakon čega preduzima mere za gašenje početnog požara, pridržavajući se

pravila za upotrebu prisutnih sredstava i opreme za gašenje.

Ukoliko postoji opasnost od širenja požara, telefonom se poziva teritorijalna vatrogasna

jedinica na br. 193 i tom prilikom se pružaju traženi osnovni podaci o nastalom požaru.

Član 2.

U cilju nesmetanog gašenja požara i zaštite ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,

rukovodilac akcije gašenja požara ima pravo i zadatke:

- da zabrani pristup nepozvanim licima na mesto gašenja požara, a takođe i saobraćaj pored tog

mesta,

- da naredi evakuaciju lica i imovine iz ugroženih prostorija i objekata, kao i obezbeđenje

evakuisane imovine,

- da naredi korišćenje prisutnih vozila radi prevoza povređenih u požaru, evakuaciju lica i imovine

i dovoz sredstava za gašenje,

- da naredi delimično ili potpuno rušenje objekata ili delova objekata koji nisu zahvaćeni požarom u

slučaju da se na drugi način ne može sprovesti akcija gašenja, ili preti opasnost o premeštanju

požara,

- da preduzme i druge mere koje su u cilju saniranja požara i zaštite imovine.

Član 3.

Istovremeno sa postupkom gašenja požara obaveštava se i najbliža zdravstvena ustanova,

radi pružanja prve pomoći povređenima.

Član 4.

Posle izvršenog gašenja požara, organizuje se vatrogasna straža i mesto obezbeđuje do izvršenja

uviđaja od strane nadležnih organa. Kada se izvrši uviđaj može se izvršiti rasčišćavanje zgarišta.

Član 5.

U slučaju izbijanja požara manjih razmera koji su ugasili sami zaposleni upotrebom raspoloživih

srestava, bez obzira na uzrok i visinu štete, preduzeće je dužno da o istom obavesti nadležni organ

za unutrašnje poslove.

Član 6.

Po saniranju požara, eksplozije ili druge havarije, rukovodilac preduzeća formira Komisiju za

utvrđivanje uzroka i posledica, čiji je jedan član predstavnik funkcije zaštite od požara.

Član 7.

U objektu ili delu objekta gde je nastao požar ili druga havarija, ne može se početi sa radom dok se

u njemu ne kompletira oprema za početno gašenje požara.

Član 8.

Svaki radnik je dužan da učestvuje u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine i rasčišćavanju

posledica požara prema svojim sposobnostima i znanju.

7.050

3

4

5

A

B

C

A

B

C

3

VETAR

6

PROCEDURA

AKO SE SLAV ZA SPASAVANJE NADUVA

NAOPAČKE

VUCI

ZA ISPRAVANU PROCEDURU POSLE LANSIRANJA SPLAVA ZA SPASAVANJE POGLEDAJ

“BITNI POSTUPCI POSLE LANSIRANJA”

BUDI SPREMAN: Obavezno obuci PRSLUK ZA SPASAVANJE.

HLADNOĆA UBIJA, obuci sto vise odece i nosi kapu.

ZAVALI SE

UNAZAD

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

TOALETA SA ČUČAVCEM

ODRŽAVATI HIGIJENU IZA SEBE

1

2

3

Pre odlaska u toalet

poneti sa sobom

toalet papir.

Nuždu isključivo

vršiti u rupu čučavca.

NIJE TEŠKO

BITI FIN

Nakon izvršene fiziološke potrebe

OBAVEZNO četkom očistiti čučavac

na sledeći način:

1 Pustiti vodu da ispere

150mm 150mm

krupni telesni otpad.

300mm

2 Odcepiti parče toalet papira

2

dužine minimum 300 mm,

presaviti ga na pola.

3 Parče toalet papira postaviti

na čučavac i uz pomoć četke

preko papira očistiti zalepljene

3

delove telesnog otpada.

( papir služi da nebi četka zadržala telesni

otpadni materijal na sebi i na taj način

neće širiti neprijatni miris)

4 Pustiti vodu da ispere ostatak.

5 Oprati ruke i nastaviti sa radom.

7.051 7.052

3 Udalji se od broda

4 Usidri splav

Nakon što su se svi ukrcali

ISECI KANAP

SA PRILOŽENIM

NOŽEM

VESLAJ OD

BRODA

5 Zatvori ulaz

6 Dalji postupci

da bi zaštitio ukrcane osobe od mora i oluje,

potrudi se da bude suvo i toplo. Periodično otvaraj

radi ventilacije.

sa sidrom iz pakovanja za vanredne situacije

za veću stabilnost i smanjenje ljuljanja splava

pročitaj priloženi priručnik preživljavanja

splava sa za spasavanje

Proveri da li

splav curi

propušta vodu

i popravi

sva

oštećenja

Izbaci svu vodu

i osuši sunđerom

Napumpaj pod

za dodatnu

izolaciju

u hladnoj

klimi

Uzmi pilule

protiv morske

bolesti

i primeni

prvu pomoć

ako za to postoji

potreba

UPUTSTVO ZA PRANJE RUKU

1 PUSTI LAGANO VODU

2 POKVASI RUKE

3 UZMI PASTU ZA PRANJE RUKU

4 NATRLJAJ PASTU NA RUKE A B C D E F

5 ISPERI RUKE VODOM A B C D E F

6 OBRIŠI UMIVAONIK GDE SI PRAO RUKE

7 ISPERI PONOVO RUKE

8 ZATVORI VODU

9 OBRIŠI RUKE

A B C D E F

! VODI RAČUNA DA VODA NE PRŠTI

VAN UMIVAONIKA

10 OBRIŠI POD UKOLIKO JE PRSKALA VODA

4

4 4

A B C

4 4 4

D

E

6

1

2

3

F

10

HIGIJENA RUKU

BEZBEDNOST NA

ELEVATORU I VIJAKU

BEZBEDNOST NA

ELEVATORU SA KORPAMA

BEZBEDNOST NA

ELEVATORU ZA AMBALAŽU

Ne penji se, ne sedi, ne staj,

ne hodaj po konvejeru.

Ne popravljati konvejer

u koliko nisu Električna

energija, Hidraulika i

Gravitaciona enregija

zaključane i blokirane.

Koristi samo sa svom odobrenom

zaštitom i poklopcima na opremi.

Ne penji se, ne sedi, ne staj,

ne hodaj po konvejeru.

Ne popravljati konvejer

u koliko nisu Električna

energija, Hidraulika i

Gravitaciona enregija

zaključane i blokirane.

Koristi samo sa svom odobrenom

zaštitom i poklopcima na opremi.

Ne penji se, ne sedi, ne staj,

ne hodaj, ne vozi se na konvejeru.

Nikad ne diraj konvejer.

Ne popravljati konvejer u koliko

nisu Električna energija,

Hidraulika i Gravitaciona enregija

zaključane i blokirane.

Koristi samo sa svom odobrenom

zaštitom i poklopcima na opremi.

Pre srevisiranja isključiti napajanje

i blokirati gravitacione tovare.

Pre puštanja u pogon

utvrditi da su svi radnici

bezbedno udaljeni od opreme.

Servis, održavanje i korišćenje

elevatotra mogu vršiti samo

ovlaščena i obučena lica.

Pre srevisiranja isključiti napajanje

i blokirati gravitacione tovare.

Pre puštanja elevatora u pogon

utvrditi da su svi radnici

bezbedno udaljeni od elevatora.

Servis, održavanje i korišćenje

elevatotra mogu vršiti samo

ovlaščena i obučena lica.

Ne tovarite zaustavljen konvejer

niti ga pretovarujte dok radi

Pre puštanja u pogon

utvrditi da su svi radnici

bezbedno udaljeni od opreme.

Servis, održavanje i korišćenje

elevatotra mogu vršiti samo

ovlaščena i obučena lica.

Držite podalje od konvejera

delove tela, odeću i kosu.

Čistite otpadke samo kad je

napajanje isključeno i zaključano

i kada su svi poklopci i zaštite

na svom mestu.

Ne modifikujte

elevator i komande.

Držite podalje od konvejera

delove tela, odeću i kosu.

Čistite otpadke samo kad je

napajanje isključeno i zaključano

i kada su svi poklopci i zaštite

na svom mestu.

Ne modifikujte

elevator i komande.

Ne modifikujte komande,

i ne koristite ih pogrešno.

Držite dalje od konvejera

graderobu, delove tela i kosu.

Čistite otpadke samo kad je

napajanje isključeno i zaključano

i obeleženo karticom i kada su svi

poklopci i zaštite na svom mestu.

ON

OFF

Osigurajte da su sve komande

vidljive i dostupne.

Koristi samo sa svom odobrenom

zaštitom i poklopcima na opremi.

I svim nalepnicama bezbednosti

na svom mestu.

Prijaviti sve nebezbedne uslove.

Osigurajte da su sve komande

vidljive i dostupne.

Koristi samo sa svom odobrenom

zaštitom i poklopcima na opremi.

I svim nalepnicama bezbednosti

na svom mestu.

Prijaviti sve nebezbedne uslove.

Osigurajte da su sve komande

vidljive i dostupne.

Znajte poziciju i funkciju svih

startnih i zaustavnih komandi.

Prijaviti sve nebezbedne uslove.

Zaglavljivanja raščišćava samo

ovlašćeno lice, obučeno osoblje.

7.053 7.054

40

7.055


Razni znakovi

BEZBEDNOSNI

SAVETI ZA VOZAČE

VILJUŠKARA

PRIPREME, svakodnevne provere

DOHVATNI

KANALI

eventualnu

pohabanost

i nečistoću

KOMANDE

Iz pozicije operatera

proveriti bravicu ključa,

instrument tablu,hidrauliku,

kontrole, sirenu, volan,

nožnu i ručnu kočnicu,

svetla i sve ostale

ne standardne

dodatke

AKUMULATOR

proveriti poklopce

i olovo od oštećenja.

Paziti se od

kiseline

i gasova.

SEDIŠTE

proveriti

oštećenja

bezbednost

i prekidač ako ga

poseduje

KABINA

proveriti

komande od

eventualnih

oštećenja

i habanja

VISEĆI

TERET

proveriti

eventualna

oštećenja i

bezbednost

NE KORISTI

NEISPRAVAN

VILJUŠKAR

VILJUŠKE

proveriti

eventualne

pukotine,

iskrivljenost

i poziciju

sigurnosnog

klina.

JARBOL

proveriti

eventualna

oštećenja

i strana tela

KANALI

ZA DIZANJE

proveriti eventualne

oštećene veze

nečistoće

i pohabanost

SERVISNA

KNJIŽICA

unesite podatke

o kvarovima

ukoliko

postoje

NOSEĆA

PLOČA

proverite

zaustavne

šrafove, naslon

i potražite

oštećenja

TEČNOSTI

proveriti

hidraulično ulje,

ulje za kočnice,

motorno ulje,

tečnost hladnjaka

i nivo goriva

TOČKOVI

Proveriti

pritisak u

gumama i

pohabanost

RAD SA VILJUŠKAREM

Upravljanje vozača protivtežom

i pogonski viljuškari

TREBA

• Paziti na pešake.

• Podizati ljude samo na pravilno održavanoj

platformi.

• Upravljati brzinom koja odgovara teretu

i uslovima rada.

• Držati viljuške i teret nisko prilikom

transporta od mesta do mesta.

• Gledati u pravcu kretanja,

čak i kad se krećete unazad.

• Približavajte se prolazima vrata

sa opreznošću, koristite sirenu,

buite spremni da se zaustavite.

• Preskočite ispupčenja i šine klizajućih

vrata polako i pod uglom.

• Na kosom terenu natovareni krećite se

uzbrdo prednjim delom ka brdu

a nizbrdo kada ste prazni.

• Budite upoznati sa kapacitetom viljuškara

i zapamtite da se kapacitet smanjuje kada

dižete teret na visinu.

• Buditie sigurni da su viljuške skroz uvučene

ispod tereta.

• Buditie sigurni da se teret prevozi centriran

na viljuškama.

• Centrirajte polugu sa strane kada se ne koristi.

• Koristite nakošenje sa opreznošću, nakosite

napred kada se teret slaže ili spušta.

Koristite komande glatko.

• Kada se parkirate koristite ručnu kočnicu,

iskosite jarbol napred i spustiti viljuške do kraja.

• Izvucite ključ ako neovlašćene osobe mogu

da upotrebe viljuškar.

• Držite ruke, noge, stopala i glavu unutar

kabine viljuškara.

NE TREBA

• Prevoziti putnike.

• Kotistiti za vuču osim ako je viljuskar

opremljen za to i ako ste ovlašćeno lice.

• Koristiti hidrauliku prilikom kratanja.

• Okretati se sa teretom

i podignutim viljuškama.

• Koristiti preterano nakošenje unazad sa teretom.

• Dozvoliti bilo kome da stane

ili prolazi ispod viljuški.

• Provlačiti se kroz jarbol.

• Stajati izmedju tela viljuškara i jarbola,

osim ako je ugašen, ključ izvađen

i otkačen akumulator.

7.056

7.057

BEZBEDNA UPOTREBA VILJUŠKARA

PROCES PRE PALJENJA

Provera isprvanosti mora biti urađena pre početka

vožnje barem jednom dnevno pre upotrebe.

Obavezno vezati pojas.

Proveriti da li je hidraulika ispravna.

Proveriti da li je radni prostor viljuškara slobodan za rad

Ograničenje brzine 20 km/h na gradilištu, 10 km/h na otvorenom

prostoru i 5 km/h u objektu.

Nastaviti sa radom samo ukoliko utvrdite da u radnom

prostoru nema rupa i prepreka.

Voziti u skladu sa uslovima prostora i puta.

Izbegavati nakošenje tereta sve dok nije vidljiv vrh tereta.

ULAZAK U ZGRADU

ILI KROZ PROLAZ VRATA

Usporite

Pazite na pešake

Upotrebite zvučnu signalizaciju

ako za to ima potrebe

Nastavite da vozite oprezno

PARKIRAJTE VILJUSKAR

DALJE OD

Stanice prve pomoći

Plinskih uređaja

Požarnih izlaza

Vrata

Terena pod nagibom

PRAVILNO I NEPRAVILNO KORIŠĆENJE VILJUŠKARA

PRAVILNO JE

NEPRAVILNO JE

Držati viljuške spuštene

sa iskošenim jarbolom unazad

Pratiti ograničenja brzine

i usporiti ukoliko nosite

veliki teret

Voziti unazad ako teret ugrožava

vidljivost ispred vas

Usporiti na neravnom terenu

Dizati pretežak teret

ili nepravlino izbalansiran teret.

Ubrzati da se posao obavi što pre

Dizati i spuštati viljuške

u toku vožnje.

Praviti oštra skretanja

Prevoziti putnike na viljuškaru

Iskakati sa viljuškara

PRAVILNO DIZANJE TERETA

KORISTI OVE POSTUPKE DA BI IZBEGAO DUGOROČNI BOL U LEĐIMA

Isplaniraj proces dizanja tereta.

Raščisti pristup teretu.

Proceni da li je teret suviše težak.

Ako je teret suviše težak zatraži pomoć.

Stopala treba da stoje u širini ramena.

Zauzmi stabilan položaj

nogama što bliže teretu.

Uhvati čvrsto rukama teret.

Uvek diži teret u jednom pokretu,

bez zastajkivanja i uvijanja.

Uvek diži i nosi teret uz telo.

Uvek drži kičmu pravo

u prirodnom položaju.

7.058

Obavezna

upotreba gasne

maske

7.059

Obavezna

zaštita čula

sluha

Obavezna

zaštita očiju

Obavezna

upotreba

zaštitnih cipela

Obavezna

upotreba zaštitnog

pojasa

Obavezna

zaštita ruku

Obavezna

upotreba zaštitnog

odela

Obavezna

zaštita glave

PRI RADU KORISTITI

PROPISANU OPREMU

ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU

194 HITNA POMOĆ

SVI ZAPOSLENI U PROIZVODNJI

SU DUŽNI DA POVREDE PRIJAVE

ODMAH HITNOJ POMOĆI,

MEDICINSKOJ SLUŽBI,

ŠEFU PROIZVODNJE

ILI LICU ZA BEZBEDNOST

I ZDRAVLJE NA RADU

7.060 7.061 7.062

7.063 7.064

7.065

41


Razni znakovi

7.066

KRVARENJE

1. Primenite direktan pritisak

na ranu sa sterilnom gazom.

2. Otpustite i podržite povređene

delove iznad srca.

3. Fiksirajte gazu čvrsto

sa sterilnim zavojem.

GUŠENJE

• DELIMIČNA BLOKADA

• TOTALNA BLOKADA

1. Ohrabrite osobu da se opusti 1. Položite osobu na pod na bok.

i diše normalno.

2. Lupite 4 puta po ledjima.

2. Ohrabrite osobu da se isklašlje 3. Ako to ne pomogne, pružite 4 bukvalna

3. Budite pored osobe i pazite je. potiska na grudima.

Ako osoba nemože da diše 4. A ako ni to ne pomogne započnite respiraciju.

započnite totalnu blokadu. 5. A ako ni to ne pomogne pozovite 194 hitnu pomoć.

4. Telefon 194 za hitnu pomoć. 6. Ponavljajte korake od 2 do 6 po 60 sekundi

dok ne stigne pomoć ili se blokada ukloni.

TROVANJE

1. Izbegnite bilo kakvu opasnost

sebe i drugih.

2. AKO JE SOBA SVESNA, potražite

tragove trovanja i vrstu otrova.

3. Obrišite otrov sa usta osobe.

4. Sačuvajte posudu otrova

i povraćeni sadržaj.

POVREDE OKA

• TEŽAK UDARAC OKA ILI KRVARENJE OKA

1. Pod hitno zatražite medicinsku pomoć.

• IRITACIJA HEMIKALIJOM

1. Ispirajte oko 20 do 30 minuta

od unutrašnjeg ugla oka ka spoljašnjem.

• ZASLEPLJENOST BLJESKOM VARENJA

1. Pokrijte osobi oci i zatražite

medicinski savet.

VODIČ IZ PRUŽANJA PRVE POMOĆI

• NE ostavljajte osobu samu • VI ste njihova najveća šansa da prežive • POŠALJITE nekog po pomoć • UVEK nosite rukavice da bi ste izbegli unakrsne kontaminacije

5. Pozovite informacije za slučajeve

trovanja na 13 11 26 i pratite date savete.

6. Ne terajte osobu na povrćanje

osim ako vam nije tako rečeno.

7. AKO JE OSOBA U NESVESTI,

okrenite je na leđa i pružite veštako disanje.

8. Telefon 194 za hitnu pomoć.

PRELOMI

1. AKO JE OSOBA SVESNA, ne pomerajte je osim ako nije u opasnosti.

2. Upotrebite sterilnu navlaku i kontrolišite krvarenje.

3. Postavite osobu u udoban položaj.

4. Učvrstite povređeni deo sa daščicama ako za to ima potrebe.

5. Zatražite medicinski savet momentalno.

6. AKO JE OSOBA U NESVESTI, okrenite je na leđa i pružite veštako disanje.

7. Telefon 194 za hitnu pomoć.

INFARKT

1. Ubedite osobu da se odmori od bilo kakve aktivnosti.

2. Postavite osobu u udoban položaj.

3. Saznajte o zdravstvenom stanju osobe.

4. Utešite osobu.

5. Potovite 194 telefon za hitnu pomoć.

6. Pomozite osobi oko uzimanja prepisanih lekova.

7. Pratite znake života.

6. Ako je osoba u nesvesti, okrenite je na leđa

i pružite veštako disanje.

POVREDE GLAVE

1. Potovite 194 telefon za hitnu pomoć.

2. Proverite stanje prisutnosti osobe razgovorom

i dodirivanjem ruku.

3. Ako je osoba u nesvesti, okrenite je na leđa

i pružite veštako disanje.

4. Ako je osoba svesna utešite osobu, pomozite osobi

da se odmori dok čeka dolazak hitne pomoći.

5. Pobrinite se o drugim povredama

poput ogrebotina i masnica.

OPEKOTINE

1. Skloneite osobu na bezbedno

mesto.

2. Ohladite opekotine sa hladnom

tekućom vodom 20 minuta.

3. Poktijte opekotine sa sterilnom

ne lepljivom oblogom.

• STRANO TELO

1. Pogledajte beonjače i sa vlažnim

uglom maramice odstranite predmet.

2. Ne pokušavajte da odstranite predmet

sa tamnog dela oka.

3. Ako je strano telo zaglavljeno ili

zabodeno u oku ne uklanjajte ga iz oka.

4. Pokrijte oba oka sa laganim zavojem

i zatražite medicinsku pomoć.

Recite osobi da drži oci mirno.

ONESVEŠĆIVANJE

1. Ako je to moguće pomzite osobi da legne na zemlju ili bilo koju ravnu površinu.

2. Podignite noge osobi i neka telo leži ravno.

3. Olabavite bilo kakvu garderobu koja steše.

4. Proverite povrede ili bolest.

5. Kada se osoba oporavi neka se prvo odmori pre nego što se pokrene.

6. AKO JE OSOBA U NESVESTI, okrenite je na leđa i pružite veštako disanje.

7. Telefon 194 za hitnu pomoć.

UGANUĆA I IŠČAŠENJA

1. Sprečite povrede zagrevanjem i istezanjem pre vežbi.

2. Odmorite povređeni deo.

3. Držite led kao oblogu minimum 20 minuta.

4. Umotajte povredu cvrsto zavojem.

5. Podignite povređeni deo iznad srca.

6. Posavetujte se sa lekarom.

MANJE POVREDE

• KRVARENJE NOSA

1. Postavite osobu da sedi.

2. Stegnite meki deo nosa

10 minuta.

3. Ne izduvavajte i

ne ušmrkavajte 2 sata.

4. Zatražite savet lekara

ako se krvarenje nastavi.

ŠOK

• OGREBOTINE

1. Operite povređeni deo pod tekuću vodu

da bi uklonila prljavština.

2. Pokrijte nelepljivom sterilnom navlakom.

3. Umotajte zavojem povređeno mesto.

4. Zatražite savet lekara ako ima stranih

predmeta u rani.

• IZBIJEN ZUB

1. Očistiti sa mlekom ili pljuvačkom i vratiti ga u ležište ako je to moguće.

2. Odvedite osobu kod stomatologa.

3. Čuvajte zub u mleku ako niste u mogućnosti da ga vratite.

4. Zub ne sme da se pere u vodi.

• POVREDA ILI IZNENADNO OBOLJENJE MOŽE DOVESTI DO ŠOKA

1. Ne pomeraj te osobu bespotrebno.

2. AKO JE OSOBA SVESNA, postavite osobu u ležeći položaj i podignite noge.

3. Raskomotite osobu.

4. Zaustavite krvarenje ako postoji.

5. Postavite ćebe ispod osobe i pokrijte osobu.

6. Ne dajte osobi hranu i piće.

7. Momentalno zatražite savet lekara.

8. AKO JE OSOBA U NESVESTI, okrenite je na leđa i pružite veštako disanje.

7. Telefon 194 za hitnu pomoć.

VODIČ IZ PRUŽANJA PRVE POMOĆI

• NE ostavljajte osobu samu • VI ste njihova najveća šansa da prežive • POŠALJITE nekog po pomoć • UVEK nosite rukavice da bi ste izbegli unakrsne kontaminacije

TOPLOTNI UDAR

1. Prekinite osobu u aktivnosti.

2. Sklonite osonu u hladno mesto, dajte joj male gutljaje tečnosti.

3. Uklonite nepotrebnu garderobu i raskomotite laganu garderobu.

4. Ohladite telo sa hladnim oblogama na vratu, preponama i pazuhu

da bi ste ubrzali hlađenje.

5. Pokrijte osobu hladnim čarsafom i hladite je vazduhom

da bi ste ubrzali cirkulaciju.

6. Prestanite sa hlađenjem kad je telo hladno na dodir.

7. Kada je osoba svesna dajte joj bistre hladne tečnosti.

8. Ako osoba padne u nesvest pozovite 194 hitnu pomoć.

STRUJNI UDAR

• VISOKI NAPON

1. Sačeka vise od 6 minuta

pošto se napon isključi.

• NISKI NAPON

1. Isključi struju

na glavni prekidač.

• KADA JE STRUJA ISKLJUČENA

1. AKO JE OSOBA SVESNA, poktijte sa sterilnom

ne lepljivom oblogom ulazne i izlazne rane.

2. Previjte rane zavojem.

3. Zatražite savet lekara.

3. Ako je osoba u nesvesti, okrenite je na leđa,

pružite veštako disanje i pozovite 194 hitnu

pomoć.

MOŽDANI UDAR

1. Ako je osoba u nesvesti, okrenite je na leđa, pružite veštako disanje

i pozovite 194 hitnu pomoć.

2. Pozovite 194 hitnu pomoć.

3. Pratite znake života.

4. Ako je osoba svesna pozovite 194 hitnu pomoć.

5. Postavite osobu u udoban položaj sa glavomi ramenima oslonjenim.

6. Ne dajte ništa osobi da jede i pije.

7. Ako osoba ima problema sa gutanjem ili balavi,

postavite osobu na bok i pomozite da tečnost ili povraćka izađe.

DIABETIS

1. Pobrinite se za rane opasne po život.

2. Ako je osoba svesna pogledajte vidljive abnormalnosti.

3. Dajte osobi hranu i tečnost, lizalice, sok ili šećerne table

rastvorite u vodi.

4. Potpuno svesna osoba bi tebala da pojede mali obrok ili sendvič,

ovo će podići i održavati nivo šećera u krvi.

5. Ako osoba padne u nesvest pozovite 194 hitnu pomoć,

nemojte davati veštačko disanje, posavejtu te se sa lekarom.

EPILEPTIČNI NAPAD

1. Zaštitite osobu od povreda pomeranjem svih prepreka.

Nemojte držati ili vezivati sosobu.

Ne stavljaj te nista ispred ustiju osobe.

2. Postavite osobu na bok tečnost ili povraćka izađe.

3. Pobrinite se o povredama.

4. Ako osoba padne u nesves nastavite da proveravate

disajne puteve, disanje i cirkulaciju.

5. Zovite hitnu pomoć ako:

- ako napad traje više minuta

- ako je napad u vodi

- ako se napad ponovio

- ako je osoba trudna

- ako je osoba beba ili dete

- ako je osoba hendikepirna

NAPAD ASTME

1. Proverite osobu.

2. Pomozite oko uzimanja lekova koji su prepisani za astmu.

3. Potražite medicinsku pomoć.

4. Ako je osoba u nesvesti, okrenite je na leđa i pružite veštako disanje.

42

7.067


Razni znakovi

ZNACI ZA

UZBUNJIVANJE

POSTUPCI

GRAĐANA

OPŠTA JAVNA MOBILIZACIJA

10 s 5 s 10 s 5 s

3 min

Emituje se zavijajućim tonom sa pauzama u trajanju od tri minute

(12 zavijajućih tonova od po 10 sekundi i 11 pauza od po 5 sekundi)

u toku prvih šest sati opšte javne mobilizacije signal se ponavlja više puta

OPŠTA JAVNA MOBILIZACIJA

u skladu sa određenim ratnim rasporedom radni ljudi i građani uzimaju sredstva

i opremu sa kojom su zaduženi i odmah odlaze u jedinice oružanih snaga,

jedinice civilne zaštite jedinice službe osmatranja i obaveštavanja, jedinice

veze, ustanove, organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije

i zajednice.

VAZDUŠNA OPASNOST

NA JAVNOM MESTU:

ako se nađete na ulici, u pozorištu, školi, ugostiteljskom objektu i dr. javnom mestu brzo smireno i

bez panike otići u najbliže javno sklonište ili drugo pogodno mesto za sklanjanje pri čemu postupiti

po uputstvima i naredbama organa civilne zaštite;

ako vozite automobil parkirati vozilo tako da ne ometa saobraćaj ili upotrebu hidranata i zajedno sa

putnicima otići u najbliže javno sklonište.

60 ± 2 s

Emituje se neprekidnim zavijajućim tonom u trajanju od 60 sekundi

NA RADNOM MESTU: prekinuti rad i postupiti kako je to propisano za datu OOUR poneti lični komplet

za zaštitu građana i poći u sklonište.

U KUĆI - STANU zatvoriti dovod vode i gasa. isključiti električne aparate, ugasiti vatru i sva svetla:

otvoriti prozore, skinuti zavese a roletne (osim platnenih) i kapke zatvoriti: uzeti lični komplet

za zaštitu građana i blagovremeno pripremljene stvari (hranu vodu pribor za ličnu higi|enu, lična

dokumenta novac, tranzistor ćebe i dr.); brzo i smireno poći do određenog skloništa i za vreme

boravka u skloništu pridržavati se propisanog reda.

RADIOLOŠKO-HEMIJSKO-BIOLOŠKA

OPASNOST

20 ± 2 s 15 ± 2 s 20 ± 2 s 15 ± 2 s

90 ± 2 s

Emituje se zavijajućim tonom sa pauzama u trajanju od 90 sekundi

(tri zavijajuća tona od po 20 sekundi i dve pauze od po 15 sekundi)

20 ± 2 s

preduzeti sve mere i postupke predviđene zakonom za vazdušnu opasnost

U SLUČAJU IZNENADNOG NUKLEARNOG UDARA:

ako se zateknete na otvorenom prostoru, čim primetite svetlosni blesak. odmah se okrenuti u suprotnom

pravcu i. koristeći svaki pogodan zaklon. zauzeti zaštitni položaj (leći licem prema zemlji, otkrivene

delove tela zaštititi odećom i zatvoriti oči), a po isteku dva minuta staviti zaštitnu masku

i ogrtač:

ako se zateknete u zatvorenoj prostoriji. udaljiti se od prozora i vrata, skloniti se između nosećih

zidova ili iza nekog dela mameštaja i zauzeti zaštitni položa), a po isteku dva minuta staviti zaštit

-nu masku

ako se zateknete u saobraćajnom sredstvu zaustaviti vozilo i odmah se okrenuti u suprotnom pravcu

od svstlosnog bljeska leći na pod i zauzeti zaštitni položaj a po isteku dva minuta staviti zaštitnu

masku:

POŽARNA OPASNOST

20 ± 2 s 15 ± 2 s 20 ± 2 s 15 ± 2 s

90 ± 2 s

Emituje se jednoličnim tonom sa pauzama u trajanju od 90 sekundi

(3 jednolična tona od po 20 sekundi i dve pauze od po 15 sekundi)

20 ± 2 s

isključiti električne aparate i peći na čvrsta i tečna goriva i zatvoriti dovod gasa:

ako se u stanu ili na radnom mestu pojavi početni ili manji požar, brzo pristupiti lokalizovanju i gašenju

pri čemu koristiti nakvašenu ćebad i krpe. sudove, metlarice, pesak i druga priručna sredstva:

zatvoriti vrata i prozore da bi se sprečilo strujanje vazduha i razbuktavanje požara

ako ne možete ugasiti ili lokalizovati požar izvršiti dojavu požara vatrogasnoj jedinici odnosno

nadležnom štabu civilne zaštite:

uzeti neophodne stvari i lična dokumenta, napustiti zgradu i skloniti se na bezbedno mesto

uključiti se u akcije lokalizovanja i gašenja početnih i manjih požara

ukoliko niete sami utvrdili razlog najavljene opasnosti informisati se putem sredstava javnog informisanja

o prirodi i mestu elementarne nepogode

OPASNOST OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

20 ± 2 s

20 ± 2 s

60 ± 2 s

20 ± 2 s

Emituje se kombinacijom jednoličnog i zavijajućeg tonoa u trajanju od 60 sekundi

(2 jednolična tona od po 20 sekundi i 1 zavijajući ton od 20 sekundi)

U SLUČAJU ZEMLJOTRESA:

nakon prvog potresa smireno i promišljeno napustiti zgradu i udaljiti se od zgrade za njene dve visine:

ako se u spučaju zemljotresa rušilačke snage zateknete u stanu, brzo leći u čvrst deo nameštaja ili

unutar rama sobnih vrata

U SLUČAJU POPLAVE:

isključiti električne i druge instalacije i zatvoriti vodu,

skloniti pokućstvo i namirniie na više delove kuće - stana:

uzeti neophodne stvari (lična dokumenta, novac tranzistor, ćebe, i dr.) i skloniti se na bezbedno

mesto:

sačekati zvanično obaveštenje o prestanku neposredne opasnosti i dalje postupati po naređenjima i

uputstvima nadležnih organa civilne zaštite:

PRESTANAK OPASNOSTI

60 ± 2 s

Emituje se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi

ako nije došlo do napada i razaranja, napustiti skloništa i druga bezbedna mesta i vratiti se u svoje

kuće - stanove ili na radna mecta.

u slučaju napada i razaranja odmah se uključiti u akcije zaštite i spasavanja koje sprovode jedinice

civilne zaštite pružanje prve medicinske pomoći, gašenje početnih i manjih požara, raskrčivanje

ruševina. dekontaminaiija i drugo:

dalje postupati po naređenjima i uputstvima nadležnih štabova i poverenika civilne zaštite

DEŽURNA SLUŽBA SUP-a

VATROGASCI

HITNA POMOĆ

CENTAR ZA OBAVEŠTAVANJE

192

193

194

911

7.068

43


Razni znakovi

MAŠINSKA

SALA

1

7.069 7.070 7.071 7.072 7.073

7.074

7.075 7.076 7.077 7.078 7.079

POLICIJA

VATROGASCI

192

193

194

7.080

GARDEROBA

SLUŽBENA

PROSTORIJA

DEŽURNI

OPERATIVNI

CENTAR

UPRAVA

FIRME

7.081 7.082 7.083 7.084

7.085 7.086

7.087 7.088 7.089 7.090 7.091 7.092

PRIJAVLJUJTE UMALO POVREDE

Tokom rada postoji mogućnost pojave

varnica što može dovesti do povreda oka!

ZAŠTITNE NAOČARE VAS ŠTITE OD POVREDA!

NE IZLAŽITE SE

VISOKOM RIZIKU!

UVEK KORISTITE

ZAŠTITNE NAOČARE!

Tokom rada postoji mogućnost

povređivanja na oštrim elementima lima!

ZAŠTITNE RUKAVICE VAS ŠTITE OD POVREDA!

NE IZLAŽITE SE

VISOKOM RIZIKU!

UVEK KORISTITE

ZAŠTITNE RUKAVICE!

Tokom rada postoji mogućnost

povređivanja na oštrim elementima lima!

ZAŠTITNE RUKAVICE VAS ŠTITE OD POVREDA!

NE IZLAŽITE SE

VISOKOM RIZIKU!

UVEK KORISTITE

ZAŠTITNE RUKAVICE!

UMALO

POVREDA

KORISTITE ZAŠTITNE

NAOČARE PRAVILNO!

KORISTITE ZAŠTITNE

RUKAVICE PRAVILNO!

KORISTITE ZAŠTITNE

RUKAVICE PRAVILNO!

ZATO ŠTO UMALO POVREDA DANAS

MOŽE BITI FATALNA POVREDA SUTRA

OVO SU POSLEDICE

NEPRAVILNE UPOTREBE

ZAŠTITNIH NAOČARA!

OVO SU POSLEDICE

NEPRAVILNE UPOTREBE

ZAŠTITNIH RUKAVICA!

7.093 7.094 7.095 7.096

OVO SU POSLEDICE

NEUPOTREBE

ZAŠTITNIH RUKAVICA!

PRIJAVLJUJTE

NEBEZBEDNA STANJA

PRIJAVLJUJTE

NEBEZBEDNE POSTUPKE

Tokom rada postoji mogućnost povređivanja

glave na oštrim elementima sredstava za rad!

ZAŠTITNI KAČKET VAS ŠTITI OD POVREDA!

NE POSTUPAJTE

NEBEZBEDNO!

NE IZLAŽITE SE

VISOKOM RIZIKU

OD POVREĐIVANJA!

UVEK KORISTITE

ZAŠTITNI KAČKET

KOJI JE PREDVIĐEN ZA

VAŠE RADNO MESTO,

ILI ZA PROSTOR U

KOME SE KREĆETE!

Tokom rada postoji mogućnost pada

predmeta što može dovesti do povreda stopala!

ZAŠTITNE CIPELE VAS ŠTITE OD POVREDA!

NE POSTUPAJTE

NEBEZBEDNO!

NE IZLAŽITE SE

VISOKOM RIZIKU

OD POVREĐIVANJA!

UVEK KORISTITE

ZAŠTITNE CIPELE KOJE

SU PREDVIĐENE ZA

VAŠE RADNO MESTO,

ILI ZA PROSTOR U

KOME SE KREĆETE!

44

ZATO ŠTO REAGOVANJEM

NA KORENE UZROKE

NEBEZBEDNIH STANJA

UMANJUJEMO RIZIKE

OD POVREĐIVANJA

ZATO ŠTO REAGOVANJEM

NA KORENE UZROKE

NEBEZBEDNIH POSTUPAKA

UMANJUJEMO RIZIKE

OD POVREĐIVANJA

OVO SU POSLEDICE

NEUPOTREBE

ZAŠTITNOG KAČKETA!

7.097 7.098 7.099 7.100

OVO SU POSLEDICE

NEUPOTREBE

ZAŠTITNIH CIPELA!


Razni znakovi

AUTOBUSKA

STANICA

ŽELEZNIČKA

STANICA

GARAŽA VAGA

7.101 7.102 7.103 7.104 7.105 7.106

VUČNI VOZ

OPŠTINA

TRAMVAJSKA

STANICA

IGRALIŠTE

PLAŽA

FABRIKA

7.107 7.108

7.109 7.110 7.111 7.112

RESTORAN

POŠTA

TRAJEKT

PRENOĆIŠTE

VINARIJA

PLANINSKA

KUĆA

7.113 7.114

7.115 7.116

7.117 7.118

AUTO

MEHNAIČAR

CAFE

KAMP KAMP KAMP

7.119 7.120 7.121 7.122 7.123 7.124

PARK

7.125 7.126 7.127 7.128

LUKA

PRISTANIŠTE VAGA ČESMA

7.129

7.130

STADION

7.131 7.132

MARKET

INTERNET

CAFE

LOVIŠTE LOVIŠTE TOALET

7.133 7.134 7.135 7.136

45


Razni znakovi

TELEFON BUS TRAMBAJ PUMPA PUMPA

7.137 7.138 7.139 7.140 7.141 7.142

+TNG

STEPENIŠTE

7.143 7.144

STEPENIŠTE

7.145

ŽIČARA SA

ZATVORENOM

KORPOM

SKIJAŠKA

STAZA

7.146 7.147 7.148

ŽIČARA SA

OTVORENOM

KORPOM

7.149

IZVOR

PANSION

TVRĐAVA

NACIONALNI

PARK

CRKVA

PEĆINA

7.150 7.151 7.152 7.153 7.154

Naziv objekta: MAŠINSKA HALA

Investitor: RUDNIK I FLOTACIJA

Izvođač: BOBAN GRADNJA KRAGUJEVAC

Po rešenju broj: 4-06-351-38-71/10

7.158

Početak radova: 1.6.2011.god.

Završetak radova: 10.8.2011.god.

Kontakt telefon: 063/8-616-905

SPOMENIK

7.157

KATEDRALA

7.155 7.156

KOMPRESOR

GLAVNI VENTIL VODE

7.159

7.160 7.161 7.162 7.163

7.164

46

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!