Views
4 years ago

Chính sách lúa gạo Việt Nam và vấn đề xuất khẩu - Khoa Kinh Tế ...

Chính sách lúa gạo Việt Nam và vấn đề xuất khẩu - Khoa Kinh Tế ...

Chính sách lúa gạo Việt Nam và vấn đề xuất khẩu - Khoa Kinh Tế

Chính sách xuất khẩu lúa gạo Việt Nam và những vấn đề cần điều chỉnh Trần Tiến Khai Trần Tiến Khai. (2010). Chính sách xuất khẩu lúa gạo Việt Nam và những vấn đề cần điều chỉnh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa Học Xã Hội và Phát Triển Bền Vững Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Cần Thơ, ngày 28/10/2010. UBND TP. Cần Thơ, Ban Chỉ Đạo Tây Nam Bộ, Viện Phát triển Bền Vững Vùng Nam Bộ. Sản xuất và xuất khẩu lúa gạo là một ngành kinh tế nông nghiệp rất quan trọng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tuy nhiên, hiện còn tồn tại nhiều vấn đề về chính sách xuất khẩu gạo, phương thức điều hành xuất khẩu và quan hệ thị trường giữa các tác nhân tham gia ngành hàng lúa gạo. Bài viết phân tích tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa gạo xuất khẩu và các quan hệ kinh tế-kỹ thuật giữa các tác nhân trong ngành hàng nhằm đề xuất một số gợi ý chính sách dựa trên nguyên tắc căn bản là tôn trọng quy luật thị trường và quan hệ cung cầu. Vai trò điều phối của Nhà nước phải tập trung vào các chức năng bình ổn giá, dự trữ quốc gia, điều tiết nguồn thu bằng công cụ thuế xuất khẩu và cải thiện yếu tố đầu vào cho sản xuất lúa gạo. Cơ chế xuất khẩu nên được thay đổi theo hướng áp dụng công cụ thuế xuất khẩu. Cần thiết coi hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo là ngành kinh doanh có điều kiện để thúc đẩy việc hoàn thiện quy trình thu mua, dự trữ, chế biến, xuất khẩu nhằm mang lại nhiều giá trị gia tăng nhất và đạt được phân phối giá trị gia tăng hợp lý trong ngành hàng. 1. Đặt vấn đề Đồng Bằng Sông Cửu Long là vựa lúa gạo chủ yếu của cả nước và cả khu vực Đông Nam Á. Các vấn đề liên quan đến lúa gạo của vùng không chỉ tác động đến cuộc sống của gần hai triệu hộ nông nghiệp, mà còn liên quan đến hàng chục triệu người tiêu dùng lương thực trong vùng. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu lúa gạo của vùng trong nhiều năm nay dường như vẫn còn nhiều bất ổn. Hàng năm, cứ đến vụ thu hoạch Đông Xuân lại nổi lên những tranh luận về giá thu mua lúa, giá xuất khẩu gạo và sự không công bằng trong phân phối lợi nhuận của ngành hàng gạo xuất khẩu giữa nông dân và doanh nghiệp. Những tranh cãi dai dẵng phản ảnh sự bất ổn về chính sách xuất khẩu lúa gạo và trong những quan hệ kinh tế, kỹ thuật giữa các tác nhân tham gia trong ngành hàng gạo xuất khẩu. Bài viết này nhằm tham gia một số ý kiến đánh giá về tình hình sản xuất lúa gạo, chính sách xuất khẩu gạo và phân tích những bất cập, tồn tại hiện nay theo quan điểm kinh tế học và tổ chức sản xuất ngành hàng; từ đó đề xuất một số gợi ý chính sách cải thiện tình hình. Thông tin phân tích chủ yếu là thông tin thứ cấp và các quan sát, đánh giá dựa trên kinh nghiệm của người viết. 2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 2.1 Tổng quan tình hình sản xuất và xuất khẩu lúa gạo Hiện nay, sản xuất lúa gạo ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ chủ yếu nhằm mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ, trong khi Đồng Bằng Sông Cửu Long có vai trò chủ yếu trong việc sản xuất lúa gạo hàng hóa để bảo đảm an ninh lương thực 1

Kinh tế Việt Nam năm 2012: Khởi động mạnh mẽ ... - Ủy ban kinh tế
Xuất Khẩu Sang Phần Lan - Finnpartnership
Truy xuất nguồn gốc - SPS Việt Nam
Grace Việt Nam
THỰC TIỂN PHÂN HẠNG ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM
VanphongSPS_VN mr Cuong - SPS Việt Nam
Những Quan sát về Hiện trạng Giáo dục trong các Ngành Khoa học ...
4 2012 - Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam
CBRE Việt Nam ĐÊM KHÁCH THUÊ – TP HCM ... - CBRE Vietnam
Cải thiện chất lượng chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở Việt Nam Tổng ...
NHµ ë SINH TH¸I - Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam
Nguồn gốc lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010 - Tài Nguyên Số
01 - Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam
QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo ...
Những quan sát về giáo dục đại học - Vietnam Education Foundation
Xem Bản tin Xây lắp Dầu khí tháng 5 sô 9 tại đây
các chương trình đào tạo cử nhân trong nước - Trường Đại học Kinh ...
bản tổng hợp thảo luận tại hội trường - Cổng thông tin điện tử Viện ...
Cẩm nang tuyển sinh mới - Trường Đại học Khoa học Xã hội và ...
Tải file về - Viện Nghiên Cứu Hải Sản
Chuẩn bị sẵn sàng để làm việc. Chuẩn bị sẵn sàng vào Đại Học ...
HợP đồng KInH Tế TrOng xây dựng... - Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng ...
Lecture 3.5 - Khoa Kinh Tế Phát Triển
Tháng 12 – 2012 : Triển vọng kinh tế Việt Nam - HSBC
XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VlỆT NAM - Cổng thông tin điện tử Viện ...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT - Khoa Kinh Tế Phát Triển
công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu savimex - CafeF
Oxfam tại Việt Nam