Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu z I ...

efs.lubelskie.pl

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu z I ...

Załącznik

do uchwały Nr CLXXXVI/3827/2013

Zarządu Województwa Lubelskiego

z dnia 2 lipca 2013 r.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu

z I posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego nr 4/POKL/9.4/2013

Lista wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie rozpatrzonych podczas I posiedzenia KOP

w ramach konkursu otwartego nr 4/POKL/9.4/2013

Nr Nr wniosku KSI Nazwa beneficjenta Tytuł projektu

1

POKL.09.04.00-06-

016/13

Zarząd Regionu

Środkowowschodniego NSZZ

"Solidarność"

Lublin

Liczba uzyskanych

punktów

Wnioskowana

kwota

dofinansowania

Innowacyjny nauczyciel zawodu 122,5 310 349,00 zł

2

POKL.09.04.00-06-

032/13

Asentia Consulting Monika

Grzesiak-Chmura

Lublin

Program doskonalenia

nauczycieli kształcenia

zawodowego

116,5 144 707,80 zł

3

POKL.09.04.00-06-

003/13

Krajowe Stowarzyszenie

Inicjatyw

Warszawa

Nauczyciel nowej ery 109,0 344 818,28 zł


4

POKL.09.04.00-06-

017/13

Ośrodek Szkolenia,

Dokształcania i Doskonalenia

Kadr "KURSOR" Piotr Wasak

Efektywne kształcenie

zawodowe

104,5 494 929,80 zł

Lublin

5

POKL.09.04.00-06-

018/13

Związek Stowarzyszeń Forum

Lubelskich Organizacji

Pozarządowych

IT w kształceniu zawodowym 103,5 125 959,18 zł

Lublin

6

POKL.09.04.00-06-

022/13

Biuro Podatkowe Mariusz

Goliński

Kraśnik

Multimedialny Nauczyciel

Zawodu

93,5 366 400,20 zł

7

POKL.09.04.00-06-

009/13

Polskie Radio - Regionalna

Rozgłośnia w Lublinie "Radio

Lublin S.A"

Lepszy profil zawodowca 92,0 187 642,00 zł

Lublin

8

POKL.09.04.00-06-

026/13

Firma Usługowo-Handlowa

"Paulinka" Grzegorz

Michałowski

Kształcenie zawodowe-szansa

na przyszłość

76,0 134 638,80 zł

Kraśnik

Załącznik do uchwały Nr CLXXXVI/3827/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lipca 2013 r.


9

POKL.09.04.00-06-

014/13

Towarzystwo Wiedzy

Powszechnej Oddział

Regionalny w Lublinie

Kompetencje nauczycieli

korzyścią dla ucznia.

71,0 217 379,40 zł

Lublin

Razem

2 326 824,46 zł

Kwota środków przeznaczona na konkurs otwarty nr 4/POKL/9.4/2013 wynosi 4 250 000,00 zł, w tym rezerwa finansowa

na procedurę odwoławczą w wysokości minimum 425 000,00 zł.

W ramach I posiedzenia KOP konkursu otwartego nr 4/POKL/9.4/2013 dziewięć wniosków na łączną kwotę 2 326 824,46 zł, zostało

zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnej kwoty dofinansowania.

Załącznik do uchwały Nr CLXXXVI/3827/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lipca 2013 r.


Lista wniosków o dofinansowanie projektu negatywnie rozpatrzonych podczas I posiedzenia KOP

w ramach konkursu otwartego nr 4/POKL/9.4/2013

Nr Nr wniosku KSI Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Liczba uzyskanych punktów

1

POKL.09.04.00-06-

021/13

Biuro Podatkowe Mariusz

Goliński

Kraśnik

Nowoczesny nauczyciel zawodu

z językiem angielskim

71,0

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

Wnioskowana

kwota

dofinansowania

167 304,00 zł

2

POKL.09.04.00-06-

013/13

Wyższa Szkoła Ekonomii

i Innowacji w Lublinie

Lublin

Kształcenie dorosłych

wyzwaniem dla nauczycieli

przedmiotów zawodowych.

70,5

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

329 407,81 zł

3

POKL.09.04.00-06-

004/13

Artur Jarocki Max-Pol

Lublin

Kompetencje komputerowe

nauczycieli kształcenia

zawodowego do pracy z

uczniem zdolnym w zakresie

ICT

70,0

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

144 811,95 zł

4

POKL.09.04.00-06-

036/13

Fundacja INSTYTUT

ROZWOJU ZASOBÓW

LUDZKICH

Lublin

Nauczyciel/ka zawodu na czasie

69,0

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

592 035,44 zł

Załącznik do uchwały Nr CLXXXVI/3827/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lipca 2013 r.


5

POKL.09.04.00-06-

012/13

Wyższa Szkoła

Pedagogiczna TWP

w Warszawie

Warszawa

Nowoczesny pedagog

woj. lubelskiego.

67,0

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

701 546,96 zł

6

POKL.09.04.00-06-

038/13

Lechaa Consulting Sp.

z o.o.

Lublin

Od edukacji do innowacji

66,5

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

424 905,09 zł

7

POKL.09.04.00-06-

027/13

Centrum Edukacji ATUT-

Południe Jarosław

Jastrzębski spółka jawna

Częstochowa

Wysoko wykwalifikowana kadra

Zespołu Szkół Zawodowych w

Janowie Lubelskim

64,0

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

161 390,07 zł

8

POKL.09.04.00-06-

002/13

"Lubelskie Centrum

Consultingu" spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

Lublin

Eksperci WEB 2.0- kurs

doskonalący dla nauczycieli z

woj. lubelskiego II edycja

57,5

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

324 799,52 zł

9

POKL.09.04.00-06-

037/13

Lechaa Consulting SP.

z o.o.

Lublin

Efektywne n@uczanie

57,5

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

394 307,98 zł

Załącznik do uchwały Nr CLXXXVI/3827/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lipca 2013 r.


10

POKL.09.04.00-06-

006/13

PULS Systemy Organizacji

Szkoleń Sp. z o.o.

Poznań

InfoNauczyciel

57,0

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

251 600,00 zł

11

POKL.09.04.00-06-

008/13

Combidata Poland Sp. z o.o.

Sopot

E-lekcje - nowoczesne metody

nauczania przedmiotów

zawodowych

57,0

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

348 500,01 zł

12

POKL.09.04.00-06-

033/13

Stowarzyszenie Inicjatyw

Samorządowych

Lublin

Akademia Kreatywnego

Nauczyciela

56,5

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

246 758,02 zł

13

POKL.09.04.00-06-

039/13

Katolicki Uniwersytet

Lubelski Jana Pawła II

Lublin

"Kompetentne wsparcie - kursy

dokształcające dla nauczycieli"

55,0

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

223 977,30 zł

Załącznik do uchwały Nr CLXXXVI/3827/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lipca 2013 r.


14

POKL.09.04.00-06-

001/13

"Lubelskie Centrum

Consultingu" spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością

Lublin

Europejskie standardy

nauczania- kurs doskonalący dla

nauczycieli kształcenia

zawodowego z woj. lubelskiego

55,0

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

355 190,80 zł

15

POKL.09.04.00-06-

019/13

Centrum Doradczo-

Szkoleniowe PROJEKT Sp.

jawna

Kraśnik

Nauczyciel zawodu z ECDL

54,5

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

197 300,00 zł

16

POKL.09.04.00-06-

005/13

O.K. Centrum Języków

Obcych spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

Lublin

Kształcimy w pełni zawodowo

54,0

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

276 253,40 zł

17

POKL.09.04.00-06-

007/13

Euro English First

Ogólnopolski Ośrodek

Szkoleniowy Jadwiga

Kamińska

Lublin

Doskonalenie nauczycieli

kształcenia zawodowego

54,0

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

231 042,92 zł

Załącznik do uchwały Nr CLXXXVI/3827/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lipca 2013 r.


18

POKL.09.04.00-06-

028/13

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"

Lublin

Efektywna edukacja

54,0

(wniosek nie uzyskał

co najmniej 60 pkt ogółem oraz

co najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

502 266,00 zł

19

POKL.09.04.00-06-

020/13

Centrum Doradczo-

Szkoleniowe PROJEKT Sp.

jawna

Kraśnik

Nowoczesny nauczyciel zawodu

53,5

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

197 300,00 zł

20

POKL.09.04.00-06-

031/13

POŹNIAK JOLANTA NOWE

HORYZONTY ŚWIAT

SUKCESU, DOM TU

I TREAZ, HORYZONTY

WNĘTRZ

Lublin

Zawodowcy doskonali

51,5

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

331 680,00 zł

21

POKL.09.04.00-06-

015/13

Combidata Poland Sp.z o.o.

Sopot

Akademia e-Nauczyciela

50,0

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

660 687,97 zł

Załącznik do uchwały Nr CLXXXVI/3827/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lipca 2013 r.


22

POKL.09.04.00-06-

024/13

Educom Sp. z o. o.

Lublin

Nauczyciel XXI wieku

46,5

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

346 343,80 zł

23

POKL.09.04.00-06-

029/13

Fundacja Rozwoju Sportu w

Lublinie

Lublin

Kwalifikacje naszą siłą !

44,0

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

393 033,12 zł

24

POKL.09.04.00-06-

030/13

POŹNIAK JOLANTA NOWE

HORYZONTY ŚWIAT

SUKCESU, DOM TU I

TREAZ, HORYZONTY

WNĘTRZ

Lublin

Doskonalenie nauczyciela -

perspektywą ucznia

42,5

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

419 452,51 zł

25

POKL.09.04.00-06-

011/13

Agencja Rozwoju Lokalnego

Sp. z o.o.

Lublin

Zostań Mentorem Swojego

Ucznia

42,5

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

136 199,75 zł

Załącznik do uchwały Nr CLXXXVI/3827/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lipca 2013 r.


26

POKL.09.04.00-06-

034/13

Fundacja Sempre a Frente

Niemce

Akademia Rozwoju Nauczyciela

40,5

(wniosek nie uzyskał co

najmniej 60 pkt ogółem oraz co

najmniej 60% punktów w

poszczególnych punktach

oceny merytorycznej)

187 328,96 zł

27

POKL.09.04.00-06-

023/13

Wyższa Szkoła Stosunków

Międzynarodowych i

Komunikacji Społecznej

w Chełmie

Chełm

NOZELIS

Wniosek zwrócony

do ponownej oceny formalnej

358 093,59 zł

28

POKL.09.04.00-06-

025/13

Wyższa Szkoła Nauk

Społecznych z siedzibą

w Lublinie

Lublin

Dobrze wykształcone kadry

lubelskiej oświaty

Wniosek zwrócony

do ponownej oceny formalnej

665 640,72 zł

Razem

9 569 157,69 zł

Powyższe wnioski o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę 9 569 157,69 zł, zostały rozpatrzone negatywnie i nie zostały zakwalifikowane

do dofinansowania w ramach konkursu otwartego nr 4/POKL/9.4/2013.

Załącznik do uchwały Nr CLXXXVI/3827/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lipca 2013 r.

More magazines by this user
Similar magazines