Trauma glave - Hrvatska komora medicinskih sestara

hkms.hr

Trauma glave - Hrvatska komora medicinskih sestara

STRUČNI RADOVI

Utjecaj prehrane na nastanak

kolelitijaze

Marijana Karakatić dipl. med. techn., Opća Županijska bolnica Požega

Sažetak

Uslijed velikih promjena sveukupnih

životnih navika prati se trend povećanja

bolesti koje drastično smanjuju kvalitetu

života, ali i onih manje dramatičnih

koje sumacijskim učinkom dovode do

znatnog opterećenja financijskog segmenta

zdravstvenog sustava. Jedna od

takvih bolesti jest kolelitijaza - prisutnost

žučnih kamenaca. Vođeni idejom da

bolest značajno opterećuje i naš zdravstveni

sustav, ispitali smo mogući utjecaj

prehrane na razvoj ove bolesti na

108 pacijenata Opće Županijske bolnice

Požega.

Ključne riječi: masnoća, kolesterol,

žučni kamenci

Uvod

U znanstvenom se svijetu trajno vode

rasprave o prevenciji, patofiziološkoj

podlozi i liječenju bolesti žučnih puteva.

Najčešći oblik bolesti je kolelitijaza

- prisutnost žučnih kamenaca. Studije

nam govore da je prevalencija u porastu,

čak 10-15% odraslih osoba u razvijenim

zemljama ima detektabilne žučne

kamence (Stinton LM, 2010). Učestalost

žučnih kamenaca raste u osoba ženskog

spola, ali značajan broj kamenaca detektira

se i kod pretilih osoba, te osoba

koje imaju genetsku podlogu za razvoj

kolelitijaze (Karlsen TH, 2010). Tako se

žučni kamenci javljaju dvostruko češće

unutar obitelji rođaka u prvom koljenu,

osobito u žena. Veliki broj kamenaca

otkriva se slučajnim ultrazvučnim pregledom

trbušnih organa zbog nekog drugog

razloga, osim sumnje na kolelitijazu.

Kolelitijaza

O važnosti bolesti žučnih putova možda

nam ponajbolje govori podatak da je

najčešći oblik, kolelitijaza, tj. prisutnost

žučnih kamenaca, nađen u oko 10%

opće populacije u svijetu i u Hrvatskoj. U

razvijenim zemljama učestalost je veća

nego u ostalima. Kada bismo to pokazali

brojkom, došli bismo do zaključka

da nekoliko stotina tisuća stanovnika u

Hrvatskoj ima žučne kamence. Naravno,

učestalost varira vezano uz dob bolesnika.

Tako je prisutnost kamenaca u osoba

mlađih od 20 godina rijetkost, no nakon

toga učestalost se naglo povećava.

Žučne kamence ima najmanje 20% žena

i 8% muškaraca starijih od 40 godina.

Međutim, u mnogih bolesnika kamenci

ne uzrokuju nikakve tegobe niti simptome

i obično se otkrivaju slučajno prilikom

pregleda trbušnih organa ultrazvukom

zbog nekog drugog razloga. Tako u

dobi od 60 godina kamence ima više od

10% muškaraca i 20% žena. Budući da

mnogi kamenci ne uzrokuju simptome i

ne znače rizik, treba prepoznati kada je i

kakvo kirurško liječenje potrebno i kada

su moguće komplikacije.

Vrste žučnih kamenaca

Postoje tri vrste žučnih kamenaca: kolesterolski,

pigmentni i mješoviti.

Kolesterolski žučni kamenci čine 80%

svih kamenaca žučnjaka. Najčešće

žućkasto-zelenkaste boje i nastaju od

očvrsnulog kolesterola. Kolesterol je sastavni

dio žučnog soka. Postoji mišljenje

da kolesterolski kamenci nastaju samo

u žučnjaku u čijem žučnom soku postoji

veća koncentracija kolesterola i relativ-

58

PLAVI FOKUS

More magazines by this user
Similar magazines