Legislativa týkající se sledování objektů na železnici - EURO - Žel

zu.zel.sk

Legislativa týkající se sledování objektů na železnici - EURO - Žel

SLEDOVÁNÍ VOZŮ NA ŽELEZNICI

Ing. Miroslav Klapka

EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium, ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010

Sledování zásilek na železnici Konference ITS, 10. –11. 9. 2008, Bratislava 1 / 26


Obsah prezentace

1. Evropská železniční legislativa týkající se monitorování objektů na železnici

2. Sledování pohybu objektů a zásilek na železniční síti z konvenčních systémů

železnic

3. Monitorování pohybu železničních vozů pomocí sledovacích jednotek

4. Systém pro sledování železničních vozů

EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


Evropská legislativa týkající se poskytování dat

Legislativa týkající se sledování objektů na železnici:

• Směrnice 2001/16/EC o interoperabilitě trans-evropských konvenčních

železničních systémů

• Nařízení evropské komise č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu

(TSI) a subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě (TAF)

transevropského konvenčního železničního systému, kde v části 4 tohoto

dokumentu se dočteme o:

– 4.2.6 poloha vlaku - tato kapitola popisuje možnosti, jak získat informace o

poloze a složení vlaku z jiných států EU. Železniční podnik se může kdykoli

obrátit na poskytovatele informace s dotazem ohledně svých vlaků. Může se

tázat na:

• jízdu vlaku (poslední zaznamenané místo, zpoždění, důvody zpoždění),

• průběh jízdy vlaku (zpoždění, důvody zpoždění, místa vzniku zpoždění),

• všechny identifikační údaje konkrétního vlaku,

• prognózu vlaku v konkrétním místě,

• všechny prognózy jízdy vlaků pro konkrétní místo.

EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


Evropská legislativa týkající se poskytování dat

Legislativa týkající se sledování objektů na železnici:

– 4.2.7 zásilky ETI/ETA (Předpokládaná doba výměny vozů mezi dvěma

železničními podniky / Předpokládaná doba příjezdu vozu na straně

zákazníka.)

– 4.2.8 pohyb vagonu

• Vychází z vazby mezi železničními podniky a správci infrastruktury

• Aby bylo možno podávat zprávy o pohybu vozů, je zapotřebí uchovávat a

zpřístupňovat v elektronické podobě níže uvedené údaje:

– Oznámení o připravenosti vozu k odsunu

– Oznámení o odjezdu vozu

– Zpráva o příjezdu vozu do seřaďovacího nádraží

– Zpráva o odjezdu vozu ze seřaďovacího nádraží

– Zpráva o výjimkách týkajících se vozů

– Oznámení o příjezdu vozu

– Oznámení přistavení vozu příjemci

– Potvrzení přistavení vozu příjemci

EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


Funkce TAF TSI

Funkce TAF TSI:

Monitorování železničních vagonů a vlaků

Řazení a systém zapojení vagonů ve vlacích

Vyhrazení cesty pro nákladní vlaky

Kompatibilita různých železničních systémů

Vypracování elektronických doprovodných dokumentů pro nákladní železniční

dopravu

TAF TSI je pro železniční podniky respektive správce infrastruktury

povinným předpisem

» Přesto zaím neexistuje povinnost monitorovat pohyb vlaků a železničních

vozů on-line

» Není povinností přepravců, železničních podniků ani správců

infrastruktury sdílet data s jejich zákazníky

EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


Metody monitorování objektů na železnici

A. B.

Systémy železnic pro monitorování

železničních vozů

‘Telematika’ – speciální

komunikační jednotka


Konvenční systémy Technologie RFID Palubní jednotka Nezávislá jednotka

Číslo a název stanice

80-212308 (BISCHHEIM)

Geografické souřadnice

8°12'37.7" E / 40°57‚40.4" N

EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


Zákazníci železnic

Zákazníci železnic:

• Speditéři

• Dopravci

• Zasílatelé

• Majitelé vozů

?

Kde je můj vagon / zásilka?

A. Mohu se na polohu dotázat železničniho podniku?

B. Mám raději vybavit vagon specielní sledovací jednotkou?

EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010

Dostupnost informací v Evropě

Systémy s možností zpracovávat data o

poloze vozu

Česká republika (ČD | Cevis), Rakousko (RailCargo |

EDI), Finsko (VRCargo | Seruanta), Francie (SNCF

FRET), Itílie (Trenitalia Cargo), Maďarsko (MAV CARGO

| Szirinfo), Německo (Railion | EDI), Slovakia (ZSSK

Cargo | ISP), Serbia (Serbian Railways | YURAIL),

Ukraine (UZ), Russia (RZD)

Systémy poskytující informace o poloze

vozu bez možnosti dalšího zpracování

Bulharsko (BDZ | SPD), Belgie (B-Cargo), Chorvatsko

(HZ Cargo), Romunsko (CFR Marfa), Slovinsko (SZ |

extranet)

Systémy poskytující informaci o poloze

vozu uzavřené zákazníkům

Dánsko, Lucembursko, Portugalsko, Švýcarsko

Země bez železničního systému pro

lokalizaci polohy vozu

Albánie, Norsko, Polsko

Země o kterých nemáme bližší informace

Makedonie, Holandsko, Řecko, Španělsko, Švédsko,

Velká Británie

Evropské železniční systémy


EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010

Nadnárodní železniční systémy

A. Výměna dat mezi zainteresovanými železnicemi

ISR

International Service Reliability

Systém se stále vyvíjí, soustřeďuje se na výměnu

informací o pohybech nákladních vozů a dalších

informací v mezinárodní železniční dopravě napříč Evropou.

Původně nebyl tento systém přístupný zákazníkům.

Nyní některé ze zainteresovaných států začínají poskytovat

informace svým zákazníkům.

USE-IT

Uniform System for European Intermodal Tracking and tracing

USE-IT je aplikace na jejímž vývoji pracovala organizace UIC.

Její snahou je širší zpřístupnění a jednodušší využívání informací

existujících evropských železničních systémů. Dále se snaží tato aplikace standardizovat

formát poskytovaných informací z jednotlivých systémů.

B. Sběr dat z jednotlivých železničních systémů

ESY

Je webový software umožňující nepřetržitý monitoring vozů zákazníka napříč Evropou. E-log

na základě plné moci od zákazníka zpracovává různé formáty (XML soubory, XLS soubory,

textové soubory, EDI FACT zprávy) z národních železničních systémů nebo jiných systémů

např. GPS.


Využití technologie RFID na železnici

RFID (Radio Frequency Identification) v železniční nákladní dopravě

• Základní hardware pro RFID zahrnuje tzv. RFID tagy and RFID čtečky.

• RFID tagy se upevňují na železniční vůz.

• Identifikace vagonu probíhá v okamžiku projetí vagonu s RFID tagem okolo RFID

čtečky, která je napevno instalována.

• Ze čtečky jsou data dále předávána a zpracována v centrále.

EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


Charakteristika

Palubní jednotka pro lokomotivy 1/2

Jednotka může používat všech výhod jako jednotky používané v silniční

dopravě

Jednotka zjišťuje svou polohu z vestavěného modulu GPS a

prostřednictvím modulu GSM ji odesílá kanálem GPRS na server

poskytovatele služby

Elektrická energie se čerpá z lokomotivy

Jednotku je možné napojit na další vstupy a informace z nich odesílat

společně s GPS souřadnicemi

Při ztrátě spojení s GSM jednotka může průběžně ukládat souřadnice o

pohybu do vestavěné paměti a odeslat při dalším přihlášení do sítě

EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


• Hlavní výhody

Snadná instalace – plug & play

Nízká spotřeba energie z baterie lokomotivy

Zasílání alarmů z lokomotivy

Ultra nízký datový tok přes GPRS

Interní paměť pro ukládání dat do reportu

Vysoká bezpečnost přenášených dat

Rozlišení jízdy a stání

Upgrade firmware na dálku

Palubní jednotka pro lokomotivy 2/2

• Data s pozicí mohou být

přenášeny 1x za minutu

EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


Nevýhody oproti palubní jednotce

Nezávislá jednotka pro vagony

Závislý zdroj napájení a to pouze z baterií umístěných v jednotce

Z důvodu co nejdelší výdrže baterií lze info o poloze vozu posílat jenom

několikrát denně

Větší riziko krádeže

Vyšší cena

Nepřítomnost lidského činitele

Obvyklé parametry jednotek

GPS/GSM modul

Možnost napojení na další senzory (otevření dveří, teplota)

Možnost ukládat data do paměti a jednorázově odesílat v dávkovém

souboru

Komunikace s centrálním systémem

Možnost změny režimu odesílaných zpráv na dálku

EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010

Nezávislá jednotka pro vagony

Ukázky jednotek


EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010

SIMON – Systém Inteligentního Monitoringu

Komplexní řešení pro sledování železničních vozů


SIMON – části systému

Sledovací jednotka

• Sledovací jednotka na vůz existuje ve vnitřním provedení, venkovním provedení a

jako jednotka pod vagon. Jednotka pomocí modulu GPS zjistí svou přesnou

polohu a prostřednictvím modulu GSM zašle tuto informaci v přednastaveném

intervalu na server poskytovatele služby.

EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


Základní parametry sledovacích jednotek

Základní parametry jednotek v systému SIMON:

• snadná instalace, vysoká spolehlivost

• nízká spotřeba energie z baterií

• interní vibrační senzor rozlišující stav jízda/stání

• dlouhá doba bezúdržbového provozu

• rozsah pracovních teplot: –30 °C až +85 °C

• možnost konfigurace jednotky na dálku

EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


Způsoby prezentování dat

Možnosti prezentace dat

Sledování vozů v internetové aplikaci na adrese:

http://www.railmap.net

• Zákazník obdrží uživatelské jméno a heslo pro přístup do této aplikace. S

jeho účtem jsou propojeny sledované vozy, na které byly instalovány

sledovací jednotky. Po přihlášení jsou uživateli k dispozici následující funkce:

A. Seznam vozů

• možnost zadání nových vozů včetně jejich popisu

• možnost editace údajů o vozech

B. Aktuální poloha sledovaných vozů

• poslední známá poloha (datum, čas a příslušná nejbližší železniční stanice)

• zobrazení podrobných informací každé polohy

• výběr vozů a jejich zobrazení v mapě

C. Historie pohybu vozů

• zadání kritérií pro filtrování pro vybrané vozy

• výpis požadovaných pozic (číslo vozu, datum, čas, nejbližší stanice a detailní

info z jednotky)

• zobrazení vybraných pozic v mapě

EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010

Sledování v RailMap+

Sledování vozů v desktopové aplikaci RailMap+

Aplikace RailMap+ je desktopová železniční mapa, která nabízí kromě

možnosti sledování železničních vozů také pokročilé mapové funkce.


Webové služby pro systémy pracujícími s GPS pozicemi

EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010


EURO - Žel 2010, 18. medzinárodné sympózium ŽILINA, 26. – 27. 5. 2010

Děkuji za pozornost.

Miroslav Klapka

produktový manažer

Mobil: +420 724 080 318 • E-mail: miroslav.klapka@jerid.cz

http://www.jerid.cz

More magazines by this user
Similar magazines