Małopolska. Szlak Architektury Drewnianej

malopolskie.pl

Małopolska. Szlak Architektury Drewnianej

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Departament Promocji i Turystyki, Zespół ds. Turystyki,

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,

e-mail: turystyka@malopolska.mw.gov.pl, www.visit.malopolska.pl

Koncepcja szlaku: dr Marian Kornecki oraz Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

w Krakowie

Opisy do obiektów sporządzone na podstawie tekstów pochodzących z opracowania: T. Śledzikowski,

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Opisy tras i wytypowanych obiektów, Kraków 2000/2001

i 2003

Opracowanie tekstów: Bartłomiej Cisowski, Marta Duda, Paulina Wawrzak oraz Katarzyna Piórkowska,

Małgorzata Czapla, Dorota Kłos

Koncepcja: Anna Niedźwieńska, Anna Nawrot

Konsultacja merytoryczna: KOBiDZ - Andrzej Siwek, historyk sztuki

Koordynacja projektu: Dorota Kłos

Realizacja projektu: Dorota Kłos, Małgorzata Czapla

Konsultacje: Elżbieta Kantor

Korekta: Monika Łabędź-Łakoma

Zdjęcia na okładkach i stronach otwierających: Andrzej Czyżewski, Archiwum Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Małopolskiego, Kamil Bańkowski, Łukasz Olszewski, Piotr Droździk

Zdjęcia w ramkach, słowniczku: Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Zdjęcia: Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (WM): Agnieszka Lasyk

(AL), Alicja Przybyszowska (PA), Andrzej Bara (AB), Andrzej Czyżewski (AC), Anna Nawrot (AN), Antoni

Piś (AP), Dariusz Zaród (DZ), Dorota Satoła (DS), Eliza Szeja (ES), Ewa Adamska-Lisowska (EA), Ewelina

Paluch (EP), Grzegorz Głowacz (GG), Henryk Bielamowicz (HB), Jarosław Czaja (JC), Jacek Feiglewicz

(JF), Janusz Gawron (JG), Julian Jacak (JJ), Janusz Kasztelewicz (JKa), Joanna Krzywda (JK), Jakub Nosal

(JN), Jacek Waruś (JWr), Justyna Wybituła (JW), Kamil Bańkowski (KB), Karolina Cieśla (KC), Karolina

Janderko (KJ), Katarzyna Turska(TK), Kinga Truty (KT), Konrad Szuszkiewicz (KS), Krzysztof Sołtysik

(SK), Łukasz Sewelski (ŁS), Marek Sewelski (SM), Mariusz Kozień (MK), Marzena Sawicka (MS), Michał

Grychowski (MG), Natalia Zapała (NZ), Paweł Mierniczak (PM), Dawid Moździerz (DM), Zbigniew

Moździerz (ZM), Paweł Topolski (PT), Piotr Droździk (PD), Piotr Kiec (PK), Piotr Paździoch (PP), Piotr

Synowiec (PS), Piotr Witoslawski (PW), Roman Druzgalski (RD), Sławomir Jaworski (SJ), Tadeusz

Zabrzewski (TZ), Tomasz Bara (TB)

oraz: Łukasz Olszewski (ŁO), Tomasz Olszewski (TO)

Rysunki, przekroje: Katarzyna Kipiela, Artur Kipiela

Mapy rysunkowe: Monika Stec

Wykonanie map: Sebastian Książkiewicz (GIS Project – Partner Programu Promocji Regionalnej

PolskaTurystyczna.pl), Anna Styrska

Projekt okładki: Łukasz Olszewski

Koncepcja graficzna: Łukasz Olszewski

Przygotowanie do druku i łamanie: Marek Karpiński, Marek Popiel

Realizacja wydawnicza:

Agencja Fotograficzna Studio-F Łukasz Olszewski

ul. Najświętszej Marii Panny 2A/3, 33–100 Tarnów

www.studio-f.pl

Podziękowania za współpracę dla: Katarzyny Kipiela, Katarzyny Olszewskiej, ks. dra Tadeusza

Piwowarskiego, Ludomira Molitorisa, Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Mirosławy Kopystiańskiej,

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowego

w Tarnowie, Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Pawła Mierniczaka,

Piotra Droździka, Tomasza Olszewskiego

Autorzy i wydawcy publikacji starali się, aby jej tekst był rzetelny, nie mogą jednak wziąć odpowiedzialności

za ewentualne zmiany, zaistniałe po terminie opracowywania materiałów do wydawnictwa.

Materiały przygotowywane na dzień 25.11.2010

Wydanie II, Kraków 2010

ISBN 978–83–60538–61–6

More magazines by this user
Similar magazines