Dziedzictwo dla Przyszłości - KSOW

ksow.pl

Dziedzictwo dla Przyszłości - KSOW

Prusim, 10 maja 2012 roku

Dziedzictwo

dla

Przyszłości


Dziedzictwo kulturowe wsi

• Świadectwo jak żyły pokolenia, jakie zwyczaje i obrzędy

kultywowały, jakie rzemiosło uprawiały, jakie umiejętności

i wiedzę nabywały oraz jak kształtowały krajobraz wsi.

• Historia ludzi i miejsc.

• Regionalna tożsamośd.

• Ochrona, kultywowanie i promowanie dziedzictwa oraz

umiejętnego jego wykorzystywanie na rzecz rozwoju

społeczności lokalnych – obowiązkiem wszystkich

współcześnie żyjących Ludzi.


Dziedzictwo kulturowe wsi to:

• Kultura materialna – architektura, przedmioty

i narzędzia oraz maszyny rolnicze.

• Kultura duchowa – obrzędy, rytuały, obyczaje,

język, sposób gospodarowania i wytwarzania.

• Kultura gospodarowania przestrzenią.


Dziedzictwo kulturowe wsi

- wsparcie samorządu województwa

wielkopolskiego

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- Oś 3, Działanie: Odnowa i rozwój wsi – utrzymanie, odbudowa i poprawa

stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

- Oś 4 - LEADER

• Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów

Wiejskich;

Priorytet: Wsparcie działań na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz

dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi.

• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

Działanie: Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

• Program samorządowy „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

• Otwarty Konkurs Ofert na zadania publiczne Województwa

Wielkopolskiego: Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego


Projekty dotyczące dziedzictwa

kulturowego realizowane

w ramach Programu

„Odnowa

i Rozwój Wsi”.


Beneficjent: Gminny

Ośrodek Kultury w Lubaszu

„Remont i rekonstrukcja zabytkowego

wiatraka - koźlaka w Dębe”

całkowita wartość: 821 366,90 zł

wkład EFRROW: 356 003,00 zł


Beneficjent: Gmina Międzychód

„Rozbudowa Centrum Edukacji Regionalnej

i Przyrodniczej wraz z ogólnodostępnym

zapleczem rekreacyjno - sportowym we wsi

Mniszki Gmina Międzychód”

całkowita wartość: 399 993,53 zł

wkład EFRROW: 163 931,00 zł


Beneficjent: Fundacja Olendrzy

dla Polski

„Stworzenie programu olenderskiego

w skansenie Olandia w Prusimiu”

całkowita wartość: 399 993,53 zł

wkład EFRROW: 163 931,00 zł


Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

realizowane były również w ramach samorządowego

Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Program Wielkopolskiej Odnowy Wsi jest procesem,

którego założeniem jest tworzenie na terenach wiejskich

formalnych i nieformalnych struktur organizacyjnych (tzw.

Grup Odnowy Wsi) opartych na oddolnych inicjatywach

mieszkańców oraz zachowaniu dziedzictwa

kulturowego na poziomie sołectwa.


Beneficjent: Gmina Koło

„Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej

poprzez zakup strojów ludowych dla zespołu

„Kiełczewianki””

Kwota dofinansowania: 21 857,74 zł


Beneficjent: Gmina Żerków

„Wiejskie Centrum Kultury w Lubini Małej”

Kwota dofinansowania: 40 000 zł


Beneficjent: Parafia Rzymsko –

Katolicka p.w. NNMP

w Chełmcach

„Przywrócenie do działania 24 figur aniołków

grających na gongach”.

Kwota dofinansowania: 40 000 zł


Projekty dotyczące dziedzictwa

kulturowego realizowane

w ramach działania:

Wdrażanie LSR

-„małe projekty”-


Beneficjent: Gmina Rychwał

„Pamiętaj o przeszłości – tradycje w śpiewie

i tańcu Zespołu Ludowo Biesiadnego Bielanki”.

Kwota dofinansowania: 17 729,50 zł


Beneficjent: Fundacja Obchodów

750-lecia Kamionny

„Kamionna – perełka Wielkopolski z 750 – letnią

historią”

Opis projektu: Impreza promująca dziedzictwo historyczno – kulturowe.

Kwota dofinansowania: 24 053,00 zł


Beneficjent: Gmina Babiak

„Z Wielkopolski Wschodniej pod Grunwald”

Kwota dofinansowania: 14 256,00 zł


Beneficjent: Centrum Kultury

w Grabowie nad Prosną

„BRYLE, FLEPY I KLAMOTY –

W KRĘGU TRADYCJI I KULTURY

WIELKOPOLSKIEJ”

Kwota dofinansowania: 4544,57 zł


Projekty wspierające

zachowanie dziedzictwa

kulturowego realizowane

w ramach

Planu Działania Krajowej Sieci

Obszarów Wiejskich

Województwa Wielkopolskiego.


XX Jubileuszowy Wielkopolski

Festiwal Zespołów Ludowych,

Duszniki


Festiwal Tradycji i Folkloru

Pakosław, Domachowo


Targi:

- Agrotravel

- Tour Salon


II Światowy Festiwal Wikliny

i Plecionkarstwa, Nowy

Tomyśl 2011


• ”


Dziękuję za uwagę.

• ”

Emilia Dunal

Dyrektor Departamentu

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kontakt:

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

tel. 061 62 66 000 fax. 061 62 66 004

dow.sekretariat@umww.pl

More magazines by this user
Similar magazines