Views
4 years ago

32_c_ksiazka

32_c_ksiazka

Punkt 8. porządku

Punkt 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (cd.) Głosowanie Marszałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Punkt 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (cd.) Głosowanie Marszałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Punkt 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o obywatelskim projekcie ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA (cd.) Poseł Dawid Jackiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Poseł Dariusz Cezar Dziadzio . . . . . . . . . . . .238 Głosowanie Marszałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Sprawy formalne Poseł Andrzej Dera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 (Przerwa w posiedzeniu) str. Wznowienie posiedzenia Punkt 17. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (cd.) Poseł Krystyna Pawłowicz . . . . . . . . . . . . . . .240 Poseł Tadeusz Woźniak . . . . . . . . . . . . . . . . .240 Poseł Wincenty Elsner . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 Poseł Krystyna Pawłowicz . . . . . . . . . . . . . . .241 Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin . . 241 Prezes Rady Ministrów Donald Tusk . . . . . .241 Poseł Robert Biedroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Głosowanie Marszałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Punkt 18. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (cd.) Poseł Krystyna Pawłowicz . . . . . . . . . . . . . . .242 Poseł Patryk Jaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Poseł Piotr Paweł Bauć . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Głosowanie Marszałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Punkt 19. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (cd.) Poseł Krystyna Pawłowicz . . . . . . . . . . . . . . .243 Poseł Tadeusz Woźniak . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Głosowanie Marszałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Punkt 20. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (cd.) Głosowanie Marszałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Punkt 21. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o umowie związku partnerskiego (cd.) Poseł Krystyna Pawłowicz . . . . . . . . . . . . . . .244 Głosowanie Marszałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Punkt 22. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (cd.) Poseł Sprawozdawca Piotr Walkowski . . . . .244 Poseł Robert Telus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Poseł Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . . 246 Głosowanie Marszałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Poseł Jacek Bogucki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . .246 Punkt 26. porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały Sejmu RP w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego Głosowanie Marszałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Punkt 27. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Głosowanie Marszałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 (Przerwa w posiedzeniu) str. Wznowienie posiedzenia Punkt 28. porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda . . . . . . .247 Poseł Jerzy Ziętek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Poseł Joanna Bobowska . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Poseł Krzysztof Michałkiewicz . . . . . . . . . . . .253 Poseł Artur Górczyński . . . . . . . . . . . . . . . . .254 Poseł Piotr Walkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . .256 Poseł Piotr Szeliga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258

str. Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . .258 Poseł Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Poseł Józef Rojek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 Poseł Tadeusz Iwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 Poseł Bogdan Rzońca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 Poseł Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Poseł Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Poseł Piotr Szeliga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 Poseł Joanna Fabisiak . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 Poseł Michał Jach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Poseł Teresa Piotrowska . . . . . . . . . . . . . . . .261 Poseł Anna Bańkowska . . . . . . . . . . . . . . . . .262 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda . . . . . . .262 Poseł Jerzy Ziętek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Oświadczenia Poseł Jerzy Szmit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264 str. Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . .265 Poseł Waldemar Andzel . . . . . . . . . . . . . . . . .266 Poseł Bogdan Rzońca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 Zamknięcie posiedzenia Załącznik nr 1 – Teksty wystąpień niewygłoszonych Poseł Jarosław Tomasz Jagiełło . . . . . . . . . . 269 Poseł Piotr Chmielowski . . . . . . . . . . . . . . . .269 Poseł Stanisław Pięta . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Poseł Józef Rojek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Poseł Piotr Szeliga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Poseł Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Poseł Jan Warzecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 Poseł Sławomir Zawiślak . . . . . . . . . . . . . . . .272 Poseł Jan Ziobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 Porządek dzienny

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ...
pobierz - Wielkopolska Izba Lekarska
pismo zarz¥du regionu zag£êbie miedziowe ... - NSZZ Solidarność
Polska - Unia Europejska - Ernst & Young
Podstawowe zagadnienia z zakresu integracji europejskiej [PDF 2 ...
Skrzaty ze szpadą - Mieszkaniec
Projekt - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
PO KL 2007-2013 dla Przedsiębiorców - wup rzeszow.pl ...
Gazeta do pobrania w pliku *pdf - Region Dolny Śląsk NSZZ ...
Dla kogo „pomostówki”? - Zarząd Regionu Małopolska NSZZ ...
Zamach na prawa pracownicze - NSZZ Solidarność
Praktyka konsultacji społecznych w pracy administracji publicznej
w dniu 25 stycznia - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Sprawozdanie Stenograficzne - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
23 stycznia 2013 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
26 lipca 2013 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Sprawozdanie Stenograficzne - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
23 lutego 2011 r. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
11 maja 2011 r. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
tutaj - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
11 października 2013 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
4 lutego 2011 r. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
23 listopada 2012 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
27 września 2013 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
26 września 2012 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
18 grudnia 2008 r. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
24 lipca 2012 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej