Views
4 years ago

Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...

Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii ...

Analiza jakościowa_A2_kationy_gr_III - Katedra i Zakład Chemii

Chemia Analityczna Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Analiza jakościowa. KATIONY III grupy Opracowanie: mgr inż. Przemysław Krawczyk Ćwiczenie A2 Jakościowa analiza chemiczna badanej substancji polega na systematycznym oddzielnym wykrywaniu anionów i kationów. Przed przystąpieniem do analizy należy dokładnie zbadać i zanotować właściwości fizyczne badanej substancji: postać, barwę, zapach oraz odczyn roztworu. Substancja, której skład mamy określić może być ciałem stałym, roztworem lub mieszaniną ciała stałego i roztworu. Jeżeli badana próba jest substancją stałą, należy ją w odpowiedni sposób rozdrobnić, co z kolei ułatwi jej rozpuszczenie. Przed wprowadzeniem substancji w postaci stałej do roztworu wykonujemy wiele prób na drodze suchej oraz na jej rozpuszczalność. Badania na drodze suchej możemy wykonać przez obserwację badanej substancji podczas: a) ogrzewania w suchej probówce b) prażenia na węglu drzewnym w płomieniu dmuchawki c) stapiania z perłą boraksową lub fosforanową d) ogrzewaniu w płomieniu palnika na druciku platynowym. Badając rozpuszczalność uwzględniamy następujące możliwości: a) rozpuszczalność w wodzie (zimnej i gorącej) b) rozpuszczalność w kwasach Po przeprowadzeniu prób wstępnych przystępujemy do analizy substancji, przeprowadzając szereg reakcji charakterystycznych dla danego kationu bądź anionu. Literatura zalecana: Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, T. 1-2, PWN W-wa, 2001. Lipiec T., Szmal Z.S., Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, W-wa 1988. Pytania kontrolne: 1. Napisz jakie kationy należą do III, IV i V grupy analitycznej. Co jest podstawą podziału tych kationów na grupy? 2. Zapisz równania reakcji grupowych z wybranymi przedstawicielami grupy III, IV i V (trzy reakcje) 3. Zapisz po trzy równania reakcji charakterystycznych dla następujących kationów: Cr 3+ , Zn 2+ , Mg 2+ 4. Podaj rozpuszczalność osadów powstałych podczas wyżej wymienionych reakcji 5. Dokonaj rozdziału mieszaniny kationów omawianych grup za pomocą „drzewka” 6. Zaproponuj praktyczną metodę rozdziału mieszaniny kationów III, IV i V grupy 7. Opisz przebieg analizy V grupy kationów Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest wykonanie manualne przy użyciu odpowiedniego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych oraz analiza reakcji charakterystycznych dla następujących kationów: Fe 2+ , Fe 3+ , Mn 2+ , Ba 2+ , Co 3+ , Al 3+ , Ca 2+ , Mg 2+ Sprzęt laboratoryjny: pipety, szkiełka zegarkowe, probówki, bagietka, lampka spirytusowa, łapa metalowa Odczynniki chemiczne: roztwory wodne jonów: Fe 2+ , Fe 3+ , Mn 2+ , Ba 2+ , Co 3+ , Al 3+ ; NaOH, Na2HPO4, NH3*aq, (NH4)2S, K4[Fe(CN)6], K2Cr2O7, H2SO4, KSCN, Na2S2O3 - 1 -

Volume 4/Number 2/2012 - Zakład Chemii Analitycznej ...
Camera Separatoria - Zakład Chemii Analitycznej - Uniwersytet ...
KWASY I ZASADY - Katedra Chemii Nieorganicznej
Zima 2012 - Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej - Uniwersytet ...
Analiza jakościowa_A1_kationy_gr_I_II - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza ilościowa. Alkacymetria - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Chemia analityczna II sem. - Katedra i Zakład Chemii ...
Chemia Analityczna Ćwiczenie A12 Katedra i Zakład Chemii ...
analiza instrumentalna - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ...
Analiza jakościowa_A3_kationy_gr_IV_V - Katedra i Zakład Chemii ...
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Oznaczanie kwasu siarkowego - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza jakosciowa_A5_aniony_gr_III_IV - Katedra i Zakład Chemii ...
Nr 10 Oznaczanie jonów Fe(III) - Katedra i Zakład Chemii ...
Analiza ilościowa. Redoksymetria - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Pobierz - Katedra Chemii Fizycznej
Katedra i Zakład Chemii Leków - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Analiza Instrumentalna I - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus MSc 5 years - Zakład Chemii Analitycznej
Sylabus licentiate 3 years - Zakład Chemii Analitycznej
Chemia I Semestr I (1°) - Katedra Chemii Nieorganicznej
Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
2. Regulamin dydaktyczny - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Ćwiczenie 1. - Katedra Chemii Nieorganicznej
POSTĘPY CHROMATOGRAFII - Zakład Chemii Analitycznej
Program ćwiczeń - Zakład Chemii Analitycznej
Pawel Piszcz M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Joanna Czajka M.Sc. - Zakład Chemii Analitycznej
Analiza ilościowa. Precypitometria (miareczkowanie strąceniowe)
Chemia ogólna Semestr I (1°) - Katedra Chemii Nieorganicznej