Strecha na stropkovskom kaštieli je v havarijnom ... - Mesto Stropkov

stropkov.sk

Strecha na stropkovskom kaštieli je v havarijnom ... - Mesto Stropkov

25. február 2011

Klienti DSS to na karnevale

poriadne roztočili

Memoriál Štefana Hrušča

vyhrali dorastenci

Lomného

Strecha na stropkovskom

kaštieli je v havarijnom stave

Do kaštieľa zateká, časť

izolácie a sadrokartónov sú

nasiaknuté. Ukázalo sa, že

pálená strešná krytina, ktorá

bola na strechu kaštieľa

umiestnená ešte v roku

1993, je nekvalitná. V tom

čase bol investorom Pamiatkový

úrad Prešov, ktorý

rozhodol o výbere strešnej

krytiny i jej dodávateľovi.

Keďže výrobca krytiny už

neexistuje, Mesto Stropkov,

ktoré osemnásty rok kaštieľ

spravuje, si reklamačné

práva už uplatniť nemôže.

Stropkovské zdravotníctvo

dostáva komplexný

moderný impulz

Najnižšie dávky

v nezamestnanosti opäť

vo Svidníku a v Stropkove

Nájde si stropkovské ZOO

nové miesto pre život?

V Breznici sa rozhodli

motivovať rodičov detí

v predškolskom veku

Zlý stav strešnej krytiny zaznamenal

ešte v minulom

roku vedúci múzea, Andrej

Nábožný: „Keď začalo o poschodie

nižšie zatekať, začal

som hľadať príčinu. Zistil

som, že na streche sú popraskané

škridlice. Nejde

o mechanické poškodenie,

pretože jednotlivé škridlice

sú prasknuté od prostriedku.

Podobné poškodenie

sme zaznamenali na celej

streche. Pravdepodobne

ide o vápenec, ktorý nasiakol

vlhkosť a v mrazivom

období krytinu týmto spôsobom

porušil. Obávam

sa, že drevo a krov, na ktorom

je krytina začne ešte

viac plesnivieť a hniť. To,

že strešná krytina nespĺňa

podmienky mrazuvzdornosti

sme zaregistrovali

už minulý rok, ďalšia zima

poškodenie iba znásobila.“

Tento stav potvrdil aj

poverený vedúci Odboru

výstavby a regionálneho

rozvoja, Ladislav Dubas,

podľa ktorého podobný

typ strechy má vydržať aj

200 rokov, v tomto prípade

však nevydržal ani dvadsať.

„Jednoznačne ide o havarijný

stav. Zateká najviac na

miesta zo severnej strany.

Jednotlivé poškodené kusy

krytiny zapríčiňujú, že na

niekoľkých miestach sú

izolácia a sadrokartóny nasiaknuté

vodou. Privolaný

klampiar a staviteľ striech

zhodnotil, že je potrebné

okamžite riešiť situáciu.

Strecha bola zhotovená

v roku 1993, investorom bol

v tom čase Pamiatkový úrad

Prešov. Kaštieľ následne

prešiel do správy Mesta

Stropkov a dokončovacie

práce vykonal Okresný

stavebný podnik Stropkov.

Keďže výrobca krytiny už

neexistuje, reklamáciu si nie

je možné oficiálne uplatniť.

V najbližšom období je preto

nutné sústrediť sa na získanie

finančných prostriedkov,“

skonštatoval L. Dubas

a dodal, že ďalej je potrebné

dôkladne obhliadnuť krov,

urobiť výkaz prác, výberové

konanie na dodávateľa stavby

a v neposlednom rade

splniť podmienky, stanovené

pamiatkovým úradom pre

určenie typu krytiny. V tejto

súvislosti sa prednosta MsÚ,

Ivan Kleban vyjadril: „Od

firmy Tondach, ktorá svojho

času odkúpila výrobné

príslušenstvo českého

dodávateľa strešnej krytiny,

si záručné práva uplatniť

nemôžeme. No rokujeme

so zástupcami firmy, ktorí

sú s nami ochotní jednať

o zľave, keďže sa jedná

o kultúrnu pamiatku.“

Dodajme, že kaštieľ má vytvorený

systém odvetrávania

a stav poškodenej strechy

nemá vplyv na chod miestneho

múzea ani reštaurácie.

-lty-


Stropkovské zdravotníctvo dostáva

komplexný moderný impulz

Predminulý štvrtok

sa v priestoroch

stropkovského kaštieľa

konalo stretnutie vedenia

Vranovskej nemocnice

n. o., primátora

mesta Stropkov Petra

Obrimčáka a prednostu

mestkého úradu Ivana

Klebana, kde oboznámili

zamestnancov

nemocnice i verejnosť so

súčasným stavom prebiehajúcej

rekonštrukcie

stropkovskej nemocnice.

stropkovský kuriér

Pripomíname,

že

Vranovská nemocnica

získala na 30 rokov do

prenájmu budovy a ďalší

nehnuteľný majetok Nemocnice

Stropkov, s.r.o.

od 1. júla 2008. Spojeniu

zdravotníckych zariadení

predchádzali ekonomické

problémy, ktorým čelila

nemocnica už dlhšie a

rozhodnutie Všeobecnej

zdravotnej poisťovne

nepredĺžiť zmluvu so

stropkovskou nemocnicou

na druhý polrok 2008.

Plánovaná komplexná

rekonštrukcia a modernizácia

poliklinického

pavilónu v Stropkove,

ktorá bola avizovaná už

Zľava prednosta mesta Stropkov Ivan Kleban, primátor Stropkova Peter Obrimčák, vedenie Vranovskej nemocnice-

Jaroslav Suchý, Anna Berová, námestníčka riaditeľa

v lete a je financovaná z

Operačného programu

Zdravotníctvo, dostane v

najbližších dňoch reálnu

podobu. Podľa vyjadrenia

výkonného riaditeľa

Vranovskej nemocnice,

n. o. PaedDr. Jaroslava

Suchého, azda najväčším

prínosom budú bezpochyby

nové RTG prístroje,

ktoré doteraz v okrese

neboli. Na oddelenie röntgenu

pribudne denzitometria,

mamograf, skiagraf

a ďalšie. Mamografia

je preventívne vyšetrenie,

ktoré chýba nielen v

Stropkove, ale aj vo Svidníku,

takže pacientky už

nebudú nútené za týmto

vyšetrením dochádzať do

vzdialenejších miest. Stomatológia

dostane panoramatický

röntgen, ktorý

bude slúžiť aj pri endokrinologických

vyšetreniach.

S prvými prácami by sa

malo začať hneď, ako to

dovolí počasie a mali by

potrvať do septembra

2011. Druhou časťou projektu,

ktorú bližšie predstavila

Mgr. Anna Berová,

námestníčka riaditeľa

pre ošetrovateľskú

starostlivosť, je zriadenie

špecializovaného domova

sociálnej starostlivosti

pre dlhodobý pobyt pacientov

s Alzheimerovou

chorobou, Parkinsonovou

chorobou a stareckou demenciou.

Jeho prevádzka

bude spustená už od 1.

3. 2011 a v prvej etape by

mala mať deväť lôžok. Po

komplexnej rekonštrukcii

budovy sa v budúcnosti

ráta až s 82 lôžkami, čo

si následne v zariadení

vyžiada vytvorenie viac

ako 50 nových pracovných

miest. Vranovská nemocnica,

n. o., z Operačného

programu Rekonštrukcia

a modernizácia domovov

sociálnej starostlivosti získala

nenávratný finančný

príspevok vo výške 2,4 mil.

eur na dobudovanie a vybavenie

nedostavaného

nemocničného bloku. Prví

záujemcovia, ktorých

príbuzní trpia podobnými

ochoreniami a sú

odkázaní na celodennú

odbornú starostlivosť sa

môžu hlásiť na Odbore

správnom a sociálnych

vecí MsÚ v Stropkove.

-red-

Primátor Stropkova privítal prvé bábätko roku 2011

V spoločenskej sále stropkovského

kaštieľa sa v uplynulý

piatok konala milá

slávnosť. Primátor Peter

Obrimčák oficiálne privítal

prvého Stropkovčana 2011.

„Niet väčšieho šťastia v živote

rodičov, ako zovrieť do svojho

náručia malé, zdravé dieťatko.

Niet krajšej žiary na svete,

ako je žiara detských očí. Aj

najväčší básnik sotva nájde

výraznejší a presvedčivejší

symbol ľudského šťastia, ako

sú blaženosťou svietiace oči

matky a otca pri pohľade na

svoje novorodeniatko. Milí

rodičia, držíte v náručí svoje

dieťa. Prišlo na svet ako plod

vašej lásky, ako život z vášho

života. Váš syn Richard Kleban

prišiel na svet ako prvý

občan narodený roku 2011

v našom meste. Je v ňom zárodok

vašej budúcnosti i budúcnosti

nášho mesta, je vám odmenou

za vašu lásku i darom

vášho života. Dovoľte mi, aby

som Vám pri tejto príležitosti

srdečne zablahoželal a poprial

Vám veľa rodičovskej radosti

z vášho syna. Som presvedčený,

že aj toto je chvíľa, keď si

okrem nevýslovného pocitu

šťastia zvlášť uvedomujete aj

zodpovednosť pri plnení svojho

rodičovského poslania. Dali

ste život svojmu dieťaťu, aby

ste z neho vychovali zdatného,

vzdelaného jedinca pre našu

spoločnosť. Dávajte mu svoju

rodičovskú lásku a starostlivosť

tak, aby Vaše šťastie bolo znásobené

v budúcnosti jeho láskavým

a starostlivým vzťahom

voči Vám,“ zaželal P. Obrimčák.

Druhorodený syn manželov

Jarmily a Petra Klebanových sa

narodil 2. januára o pol deviatej

v bardejovskej nemocnici.

Pri pôrode okrem lekára Petra

Baču asistoval aj manžel Peter,

podľa ktorého prirodzený pôrod

jeho manželky prebiehal „v pohode

a hlavne rýchlo,“ mamička

Jarmila vzápätí dodala, že pôrod

s kontrakciami a cestou do nemocnice

trval iba 3 hodiny. Malý

Richard vážil pri narodení 3 250 g

a meral rovných 52 cm. Doma ho

čaká 10-ročný brat Dávidko a ako

pani Jarmila vraví: „Po takom dlhom

čase sa z malého bábätka

opäť veľmi tešíme.“

-lty-


stropkovský kuriér

Nájde si stropkovské ZOO nové miesto pre život?

Stropkovské ZOO už dlhé

roky svojou atraktivitou

láka nielen domácich, ale

aj návštevníkov zo širokého

okolia. Ročne sa tu premelie

takmer 40 tisíc zvedavcov. ZOO

stále prichádza s nejakou novinkou.

Ani túto sezónu tomu

nebude inak. Okrem nových

druhov zvierat je možné si tieto

nemé stvorenia adoptovať, dokonca

riaditeľ ZOO, Alexander

Soóš uvažuje aj o novej

lokalite, do ktorej by bolo ZOO

Stropkov premiestnené.

Nová sezóna bude pre verejnosť

sprístupnená od 16.apríla do

1.novembra. Práve na jar, kedy

sa aktualizuje park o nové exponáty

sa budú môcť návštevníci

pokochať pohľadom na mladé

líšky, norky, veveričky či danielov.

Najväčším lákadlom ZOO je od

jesene Lev púšťový, dovezený

z Prahy a mnoho ďalších

domácich i cudzokrajných zvierat

ako opice, kozy, lamy, pštrosy,

hady, miniprasiatko, poník

a mnoho ďalších. A čo v zime,

zmení sa ZOO na spiacu záhradu?

Aj keď je zoologická v zime

oficiálne zatvorená, pri ohlásení

zvyčajne školskými zariadeniami,

ju sprístupňujú. „Pre zvieratá,

ktoré nemôžu vonku prezimovať

máme v budove prispôsobenú

miestnosť, v ktorej počas celého

dňa i noci prikurujeme drevom.

Taktiež ani lev zimu nedobre

znáša. Tiger sibírsky, ktorého

sme mali v ZOO viac ako 20 rokov,

práve naopak veľmi dobre

prezimoval,“ povedal riaditeľ

ZOO, A. Soóš. Čo sa týka krmív pre

zvieratá, podľa jeho slov, v predchádzajúcich

rokoch o ne nikdy

nebola núdza, avšak situácia sa

v tomto roku zmenila. „Odkedy

sa sprísnili odpisové podmienky

v obchodných reťazcoch na

ovocie, zeleninu, mäso a pečivo,

začali sa problémy s krmivom

pre zvieratá. Momentálne máme

aj nedostatok zrna. Firma,

ktorá nás doposiaľ sponzorovala,

už tento rok nemá ani pre

vlastné potreby. Veľmi nám

však pomáha, keď nám krmivo

prinesú bytovkári, ľudia z dedín

a deti. Kŕmny odpad berieme

zdarma aj zo ZŠ Konštantínovej

a s drevom nám vypomáha

obecný úrad Vladiča. Avšak

od roku 1984, od kedy ZOO v

Stropkove funguje, zo štátneho

rozpočtu ani jedna koruna či

cent nešiel na nákup krmív pre

zvieratá. Dokonca ani v našom

rozpočte nemáme kapitolu pre

krmivá. Stáva sa aj to, že sa nám

sponzori sami ponúkajú.“

Chcete prispieť dobrej veci?

MÔŽETE SI ADOPTOVAŤ ZVIER-

ATKO. Stropkovské zoo ponúka aj

túto možnosť. Ak si vyberiete jedno

zo zvierat a prispejete na jeho

chov (finančne alebo krmivom),

obdržíte adoptívny list a stávate

sa jeho adoptívnym rodičom na

jeden rok. Aj keď zvieratko zostane

naďalej majetkom ZOO, vaše

meno bude s vašim súhlasom

uvedené v popiske na voliére

zvieraťa a budú ho uvádzať aj

v zozname sponzorov. Pre tých,

ktorí ZOO podporia sú pripravené

voľné vstupenky na celú sezónu.

Napríklad miestne opičky má

v adopcii škola z Medzilaboriec.

ADOPCIA - druh zvieraťa - cena

/rok

Koza kamerúnska, koza domáca

- 30€,

Nosáľ červený - 30€

Medvedík čistotný - 50€

Dikobraz bielochvostý - 50€

Lama krotká - 100€

Somár domáci - 100€

Pony shetlandský - 100€

Lev púšťový - 500€

Miniprasiatko - 30€

Tamarín pinči, Tamarín žltoruký -

40€

Kajman okuliarnatý - 30€

Bažant,Páv korunkatý - 30€

Emu hnedy - 50€

Rozela, Korela, Holub pávik - 20€

Predpokladané nové miesto pre ZOO

Na nákup nových zvierat má

stropkovská ZOO zriadený

investičný fond, ktorý sa plní

zo vstupného. Čím vyššia

návštevnosť, tým väčšia možnosť

pre doplnenie zvierat v parku.

Vstupné je pre deti do 3 rokov

a invalidné deti zdarma, pre

deti od 3-15 rokov 0,50 €, pre

dospelých 1 € a rodinná vstupenka

na celú sezónu činí 15

€. Na území ZOO je zriadené aj

detské ihrisko, takže park okrem

kontaktu zo zvieratami ponúka

aj priestor na rozptýlenie, oddych

- využitie voľného času.

Návštevníci, ktorých je ročne

takmer 40 tisíc, oceňujú okrem

pestrej palety vystavenej zveri,

najmä príjemne vytvorené prostredie,

prírodné aranžmány, ihrisko

a dobrý prístup si pochvaľujú

aj vozíčkari. Dokonca si počas prehliadky

môžu zdarma svojho psa

umiestniť do útulku. Na čo sa však

sťažujú, sú sociálne zariadenia.

„Máme jedno WC, spoločné pre

ženy a mužov, ktoré nie je v dobrom

stave. Cez sezónu pred ním

stoja zástupy ľudí. Veľmi by sme

ocenili pomoc mesta na nákup

materiálu, aby sme to dali do poriadku.

Okrem domácich nám tu

chodia aj zahraniční návštevníci

a je nám nepríjemné, že im

v tomto smere nemôžeme nič

lepšie ponúknuť,“ zhodnotil

riaditeľ ZOO.

A.Soóš je človek nepochybne

spätý s prírodou. Jeho život sprevádza

množstvo výziev, ktoré sa

snaží pretaviť do reálnej podoby.

Z jeho aktivít: bol zakladateľom

kulturistiky v Stropkove a vytvoril

prvú činkáreň vtedajšom

Československu (v budove

terajšieho úradu práce sa konali

Majstrovstvá Slovenska v kulturistike).

Ďalej okrem ZOO

stál pri zrode lyžiarskeho vleku

v Stropkove, Vyšnom Komárniku,

miestneho kúpaliska, kaštieľa

a iných stavebných projektov.

O tom, že v ňom drieme činorodý

duch svedčí aj ďalšia odvážna

myšlienka – premiestniť stropkovské

ZOO do inej lokality.

„Pred rokom som začal uvažovať

o tom, že ideálne miesto pre ZOO

by bolo v lokalite medzi Sítnikami

a stropkovskou benzínkou.

Je to presne v mieste, kde stojí

reklama nášho parku. Bol som

to obzrieť a musím povedať, že

sú tam podmienky, aké má na

zriadenie ZOO málokto. Ak by sa

to podarilo, mali by sme podobnú

zoologickú záhradu, aká je

v Košiciach. Územie s časti patrí

pozemkovému fondu, je tam dobrá

prístupová cesta, prechádza

tam vodovodné potrubie i elektrické

rozvody. Rád by som to cez

projekty dotiahol do konca,“ hovorí

o svojich úvahách riaditeľ ZOO.

Keďže park zvierat je rozpočtovou

organizáciou mesta, opýtali sme

sa na názor stropkovského viceprimátora:

„Je to veľmi racionálny

návrh pána Soóša. Pokladám

ho za človeka, ktorý, keď sa do

niečoho pustí, tak to zrealizuje.

Zoologickú záhradu zveľadil

natoľko, že patrí medzi jednu

z okrás mesta Stropkov. Keďže

je umiestnená v teritóriu, na ktorom

nie sú najlepšie podmienky

ani pre mesto, ani pre zver, jeho

nápad umiestniť ju medzi Stropkovom

a Sitníkami osobne veľmi

vítam. Pravdepodobne to bude

dlhodobejšia záležitosť. Ide

o finančne náročnú investíciu.

Uvažuje sa o realizácii cez projekty

a sponzorov. Stropkovské

ZOO má v rámci Slovenska určité

postavenie a myslím si, že to

bude prospešné nielen pre zver,

ale aj pre občanov i z hľadiska

rozvoja turizmu. Pánovi Soóšovi

fandím a keď budem môcť, rád

mu s tým pomôžem,“ vyjadril

podporu Pavol Kačic.

-lty-


stropkovský kuriér

Vzdelávací kurz poskytol včelárom komplexný

pohľad do sveta včiel

Vdňoch od 17.do 20.februára sa

v priestoroch divadelnej sály Mestského

kultúrneho strediska v Stropkove konal

vzdelávací kurz pre včelárov.

V úvode Kurzu včelárskeho minima všetkých

zúčastnených včelárov privítal predseda Základnej

organizácie Slovenského zväzu včelárov

(ZO SZV), Gabriel Foťko, spoločne s primátorom

Stropkova, Petrom Obrimčákom. „Dovoľte mi,

aby som vás privítal na pôde nášho mestského

úradu. Som osobne rád, že aj naše mesto môže

takto prispieť k naplneniu cieľa tohto podujatia

a tým aj propagácie nášho mesta prostredníctvom

ZO SZV v Stropkove. Práca a úspechy stropkovských

včelárov pod vedením jeho predsedu

G. Foťka, majú v našom meste svoju tradíciu.

Podujatia organizované nielen pre odborníkov,

ale aj pre širokú verejnosť sú veľmi obľúbené. Poslaním

a úlohou včelárov je nielen starostlivosť

o včelársky potenciál, ale aj výchova budúcej generácie

k zachovávaniu a rozvíjaniu doterajších

hodnôt. Vážený prítomní, nech je toto podujatie

pre vás prínosom v nadviazaní kontaktov,

výmeny skúseností a rozšírením odborných

vedomostí. Verím, že atmosféra, kvalita prítomných

osobností a význam cenných informácií

v konečnom hodnotení naplnia vaše predstavy

a očakávania,“ uviedol vo svojom príhovore P.

Obrimčák. Štvordňového školenia, ktoré sa v našej

oblasti konalo už po štvrtý krát, sa zúčastnilo

približne 250 včelárov z takmer celého Slovenska

a 12 lektorov, medzi nimi Mária Kantíková,

Juraj Toporčák a iní, ktorí svojimi zvučnými menami

rezonujú nielen v našej krajine. Ako hovorí

predseda stropkovských včelárov, podobný kurz

poskytne včelárom širokospektrálne poznatky

nielen pre začiatočníkov. Keďže sa v tejto oblasti

neustále aktualizujú poznatky, týkajúce sa včelích

chorôb, výskumov, legislatívy, na svoje si prídu aj

pokročilí včelári, ktorí sa kurzom vo svojom fachu

mohli iba zdokonaliť. „Vzdelávací kurz poskytne

včelárovi všetko, čo má o včelárení vedieť - dezinfekcia

úľov, rámikov, vytáčania medu, genetiky

včiel. Účastníci kurzu sa dozvedia technológiu

včelárenia, novinky o včelích chorobách a všetky

veterinárne predpisy a zákony (39/2007 o veterinárnej

starostlivosti), ktoré s včelárstvom súvisia.

Výhodou tohto kurzu je, že účastníci priamo

vidia včelie choroby pri premietaní data-projektorom

a pri sebe menšom podozrení vedia ako

zakročiť. Posledný rozmer kurzu je ten, že včelári

z našej oblasti sa priamo spoznávajú, delia sa

o skúsenosti a na základe toho, ak by sa vyskytla

nejaká závažnejšia choroba navzájom sa informujú.

Po úspešnom absolvovaní testu na konci

kurzu dostane každý jeden zúčastnený včelár

CD so všetkými prednáškami a osvedčenie o absolvovaní

vzdelávania,“ oboznámil nás v druhej

polovičke kurzu, G. Foťko. Kurz včelárskeho minima,

ktorý získal akreditáciu na 40 vzdelávacích

hodín je organizovaný z podporných fondov

Európskej únie. Administrátor akcie, Tomáš Kopernický

zároveň zdôraznil, že ide o posledný

vzdelávací kurz pre včelárov financovaný z Programu

rozvoja vidieka Slovenska 2007-2013.

Projekt je realizovaný v spolupráci s Ministerstvom

pôdohospodárstva SR a Ústavom Včelárstva

a ZO SZV v Stropkove. Ako nám prezradil G. Foťko

pravdepodobne ide o posledný vzdelávací kurz,

ktorý bol včelárom k dispozícii zdarma. Počas akcie

večer účastníkom kurzu spríjemnil aj ľudový

Stanislav Petrák a Gabriel Foťko

súbor Raslavičan.

Čo predseda ZO SZV odporúča tomu, kto sa chce

stať včelárom? „Aby absolvoval takýto kurz,

ale ak to nie je možné, tak mal by sa prihlásiť

do najbližšej včelárskej organizácie. Tá mu dá

prihlášku, zaregistruje ho v Centrálnom registri

včelstiev a čo je dôležité, pridelí mu človeka,

ktorý mu pomôže sa v začiatkoch o včielky

starať. Upozorňujem, včelári sa len štyri mesiace

v roku. Včely nám začínajú lietať koncom apríla,

v máji točíme prvé medy, posledné vytáčame

15.augusta, to znamená, že je to príliš krátka

doba na to, aby sa včelár mohol učiť na vlastných

chybách, prípadne ich napravil. Stačí jeden zlý

zásah a zničí sa celé včelstvo, respektíve behom

roka nebude mať med.“ G. Foťko, ktorý sa svojmu

remeslu venuje bezmála 25 rokov, nám porozprával

aj o tom, že ako predseda ZO SZV v Stropkove

a revíznej komisie včelárov na Slovensku sa

do nášho kraja snaží dotiahnuť čo najviac vzdelávacích

akcií, „My včelári nepriamo podporujeme

aj zamestnanosť. Je to koníček, do ktorého zo

začiatku vrazíte približne tisíc eur, ale nasledujúcich

10-15 rokov vám to len vynáša. Prvé

náklady sa vám splatia do dvoch rokov a potom

z toho máte iba zisk. Ďalší význam včelárenia

vidím v opeľovacej činnosti. Nebyť včiel, tak

jednoducho máme len kukuricu a obilie. Žiadne

ovocie, podstate by vyhynuli stromy, rastliny atď.

Ďalej, včelie produkty sú najzdravšie produkty

na svete. Včelárstvo zatiaľ chémia nezasiahla.

Aj keď včela nevie rozoznať, či je niečo chemicky

ošetrené alebo nie, má tak citlivý organizmus, že

ak by niečo chemicky nabrala tak uhynie a nedonesie

nektár do úľa. Máme aj teraz otravy včiel

na južnom Slovensku. Občas sa k nám dostanú aj

nedovolené postreky, bohužiaľ, tieto problémy

sa riešia až keď včelstvá uhynú. My včelári na to

upozorníme.“ Úspechy stropkovských včelárov siahajú

aj za hranice štátu. Pred dvoma rokmi na celosvetovej

výstave medu vo francúzskom Montpelier

získali včelári zo Stropkova 11 medailí za med,

z toho 5 zlatých. „Ako jediný z účastníkov zájazdu

som zobral Slovenskú zástavu a zároveň zástavu

stropkovských včelárov. Tie bolo vidieť aj na programoch

CNN a BBC a myslím, že sme sa týmto

dostali do povedomia celého sveta,“ pochválil sa

G. Foťko. Nakoniec predseda ZO SZV vyzdvihol

fantastickú spoluprácu nielen s členmi zväzu, ale

aj s Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku, so

Štátnym veterinárnym ústavom v Dolnom Kubíne,

so Štátnou veterinárnou správou vo Svidníku

i s ukrajinskými, poľskými, maďarskými a českými

kolegami. „Nie je to len moja zásluha. Máme

skvelý výbor v zložení Michal Mydla, Jozef Bednárik,

Dušan Zajaroš, Emil Jakubčo, Michal Micenko.

Je pravdou, že máme veľmi dobré vzťahy,

pretože sme pochopili, že ak budeme jednotní,

dosiahneme viac. Zároveň chcem podčiarknuť,

že 85% včelárov, ktorí sa kurzu zúčastnili sú moji

veľmi dobrí priatelia,“ uzavrel G. Foťko.

Počas kurzu sme cez prestávku oslovili skupinku

včelárov, ktorí aj keď sa včeláreniu venujú nemálo

rokov priznávajú, že podobný kurz im má stále

čo nové povedať. „Obhospodarujem 65 včelích

rodín. Včely sú jedinečné a ku každému včelstvu

je potrebné pristupovať individuálne - aby to

bolo najproduktívnejšie a najefektívnejšie pre

vás. Opakovanie je matka múdrosti a včelár

sa učí po celý život. Včelárenie mi jednoznačne

poskytuje obrovský relax. Je to nádherná práca

a pozorovať tie usilovné včielky, ako majú svoje

spoločenstvo perfektne organizované, je úžasné.

Ako včelár veľmi často konzumujem med, ale

osobitne mi pomáha včelí jed. Mám problémy

s kĺbmi a keď pracujem so včelami od skorej jari

do neskorej jesene a občas ma niektorá pichne,

je to vynikajúce. Samozrejme nesmie byť na to

človek alergický,“ hovorí o svojej skúsenosti včelár

od Košíc, z Poproča, Stanislav Petrák, ktorý sa

včeláreniu venuje už 30 rokov.

-lty-


stropkovský kuriér

Cigánski diabli

Plánovaný koncert temperamentných

muzikantov v Divadelnej

sále mesta Stropkov

sa odkladá na koniec februára.

Cimbalista Ernest Šarközi mal

zdravotne problémy a lekári mu

najbližšiu dobu neodporúčajú

koncertovať. Vystúpenie Cigánskych

diablov sa prekladá na

26. 2. 2011 /sobota/ v nezmenenom

čase, teda o 19:00 h.

Cigánski diabli si podmanili hudobný

svet v prvom rade ako

kompaktný osemčlenný orchester,

za ktorým sa však skrývajú

THE SECRET TOUCH prinesie do Stropkova nový hudobný svetadiel

Duo Juraj Raši – Jaroslav

Bežák prináša pod značkou

THE SECRET TOUCH

exkluzívny dotyk s novým

hudobným svetadielom.

Jeho základným stavebným

materiálom je luxusná

zostava bicích a vzácna

kombinácia perkusií, medzi

ktorými nechýbajú conga,

djembe, cajon, udu drum,

hang drum a ďalšie. Zvukový

priestor dopĺňajú

elektronické sample a celkový

dojem umocňujú

obidvaja bubeníci prostredníctvom

svojich charizmatických

osobností. Na

pódiu rozbalia nielen originálne

vyskladanú paletu

autentických zvukov, tónov

a rytmických prechodov vo

farebných plochách od piana

po forte, ale cez priamu

komunikáciu s publikom

vtiahnu poslucháča do

koncertného víru. Výsledkom

vzájomnej spolupráce

neskopírovateľné talenty od

husľového virtuóza a primáša

Štefana Banyáka, cez cimbalového

kúzelníka Ernesta Šarköziho až

po brilantnú violončelistku Silviu

Šarköziovú. Atmosféra koncertu

je vždy nabitá zmesou tradícií,

individuálneho majstrovstva s

prvkami šou, ktorá sa do ľudských

duší ukladá ako nezmazateľná

spomienka.

Vstupenky na koncert Cigánskych

diablov v Stropkove si môžete

zakúpiť na odbore školstva a

kultúry.

je navyšovaný spoločný

bank zážitkov, kde každý

nenútenou formou prihadzuje

kus vlastnej energie,

spontánnosti a bezprostrednej

improvizácie. „V

prítmí malej divadelnej

sály v napätom očakávaní

postupne utícha šepot.

Z ticha vynárajúce sa rytmické

klopanie zbystrí

pozornosť, ktorá sa od tejto

chvíle nedokáže odpútať

od dvoch mladých energických

umelcov. Zdanlivé

kulisy sa v ich rukách

niekedy až prekvapivo

menia na hudobné nástroje

a každý, kto počúva,

pochopí, aký bohatý,

farebný a nežný je svet

bubeníka. Rôznorodosť

štýlov, v nerušenom súzvuku

melódie a farieb

ticha podčiarkuje ich

hravosť, túžbu objavovať

a nenechať si to pre seba…

Nenúteným, príjemným,

ľudským a sofistikovaným

spôsobom prenikne divák

do sveta perkusií,“ napísala

o THE SECRET TOUCH Denisa

Hurná.

Popri africkom udu, congach,

či cajone ako súčasti

peruánskej a kubánskej

hudby tróni v zostave

perkusií plechový

rezonančný nástroj hang

drum, ktorý v roku 2000

vynašli Švajčiari Félix Rohner

a Sabina Schärer zo

spoločnosti PANArt Company.

Prvýkrát ho predstavili

na veľtrhu Musikmesse

vo Frankfurte v roku 2001

a okamžite sa stal mimoriadne

žiadaným artiklom.

Jeho cenu zvyšuje fakt, že

ročne sa vyrobí približne

50 kusov. Okrem toho, do

zoznamu potencionálnych

vlastníkov sa môžete dostať

iba osobným kontaktom

s jeho výrobcami alebo listovou

korešpondenciou.

Cena vstupenky v predpredaji je 8

EUR a v deň koncertu 10 EUR.

Tel. č. 054/486 88 92.

„Na Slovensku som zatiaľ

jediný, kto hang drum

vlastní. V mojom prípade

môžem hovoriť o šťastí,

pretože som si ho skúšal

zohnať cez eBay, kde sa

jeho cena pohybuje od

100 do 200 tis. korún, ale

nikdy sa mi to nepodarilo.

Otec má však známeho

vo Švajčiarku, ktorý ma

predstavil vo firme PANart.

Keďže jeho výrobcovia sa

rozhodujú, komu nástroj

predajú, som rád, že po

roku na čakacej listine som

sa k tomuto unikátnemu

kúsku dostal,“ dodal J. Raši.

Hang drum je vyrobený

z dvoch hlbokoťažných

nitridovaných oceľových

plechov, ktoré po spoje

vytvárajú tvar charakteristický

pre UFO. Vnútro vypĺňa

vzduch. Keďže neexistujú

žiadne akademické teórie

hry na tento nástroj, hudobníci

pri ňom vyzliekajú

svoju umeleckú dušu donaha.

„V tomto prípade sa

o zvuku rozpráva iba ťažko

a preto platí, lepšie je raz

počuť, ako stokrát o tom

čítať. Vo všeobecnosti však

môžem povedať, že hang

drum vyvoláva relačnú

a upokojujúcu atmosféru.

Celkovo ma fascinujú jeho

neobmedzené možnosti

a fakt, že zvuk sa nedá

napodobniť žiadnym elektronickým

nástrojom,“

zdôraznil J. Raši.

Projekt THE SECRET TOUCH

sa spolu s jazzovým triom

JURAJ RAŠI with FRIENDS

predstaví 27. februára 2011

v Divadelnej sále Mesta

Stropkov. Začiatok koncertu

je o 18.00 hod. Vstupné 3,5

EUR.

Imrich Makó, PR manažér


stropkovský kuriér

Svet stropkovských skautov

Chceš sa stať skautom či skautkou? 26. februára je NÁBOR!

Júliun Satinský: „Nič

lepšie ako skauting

doteraz pre deti nikto

nevymyslel! Je to rozumný

nenásilný návrat

k prírode v praxi. Páči

sa mi, že skauti majú

vždy hlavu vo hviezdach

a nohy pevne na zemi.

Skauting je podľa mňa

najčistejšia časť ľudského

života.“

Už aj samotný výrok

l e g e n d á r n e h o

slovenského herca

a komika Júliusa Satinského

hovorí o ušľachtilej

myšlienke skautingu.

Možno by ste to nečakali,

ale aj v našom meste majú

skauti bohatú tradíciu.

Čomu sa venujú a na

čom je založená filozofia

skautingu, nám v rozhovore

priblížila vodkyňa

stropkovského zboru, Lucia

Šmajdová a o činnosti

skautských táborov nám

porozprával vodca skautov

v Okrúhlom, Viliam Kolcun.

Skauti v Stropkove aktívne

fungujú už od roku 2000.

Stropkovský skautský

zbor, ktorý má cez 110

členov, zastrešuje tri oddiely:

Stropkov, Okrúhle

a Medzilaborce. Stropkovský

oddiel je zložený

zo 40 skautiek a skautov.

Skautský výchovný systém

je založený na slobode.

Vedie mladých

ľudí, aby si vytvárali svoj

hodnotový rebríček a aby

premáhali vlastnú pasivitu

a pohodlnosť. „Základnou

myšlienkou skautingu je

návrat k prírode. Našou

snahou je naučiť deti žiť

v komunite, aby sa z nich

nestali individualisti, ale

aby vedeli komunikovať

medzi sebou. Chceme

im pomôcť vybudovať

si zdravé sebavedomie

a k tomu všetkému sa

snažíme využívať prírodu.

Hovoriť, že chceme

z detí urobiť lepších ľudí

sú silné slová. Snažíme

sa im zmysluplne vypĺňať

voľný čas. Za to obdobie,

čo pôsobím v skautingu,

vidím, ako sa z detí

stávajú zodpovednejší

Skauti každý rok zabezpečujú Betlehemské svetlo

a samostatnejší mladí

ľudia,“ hovorí L. Šmajdová.

Filozofia skautingu spočíva

v rozvoji všetkých stránok

osobnosti a charakteru.

Telesný rozvoj – znalosť

tela a jeho potrieb, čistota

a hygiena, šport, zdravý

životný štýl, chodenie do

prírody a prežitie. Citový rozvoj

– poznávanie a akceptovanie

citov, vyjadrovanie

a ovládanie citov, vnútorná

sloboda a rovnováha, láska

a priateľstvo. Intelektuálny

rozvoj – rozširovanie vedomostí,

spracovávanie informácií,

tvorivosť, schopnosť

nájsť si zamestnanie. Sociálny

rozvoj – tolerancia

a rešpekt k druhým, komunikácia,

spolupráca

a vedenie skupiny, služba,

vlastenectvo a aktívne

občianstvo, ochrana

prírody. Rozvoj charakteru

– vytváranie identity,

pozitívny prístup k životu,

samostatnosť, iniciatíva

a asertivita, vlastný rozvoj,

život v súlade s hodnotami.

Duchovný rozvoj – vyjadrenie

vzťahu k duchovnému

svetu, uplatňovanie

duchovných princípov,

náboženská tolerancia.

Skautské oddiely dodržujú

zásady – nikoho do ničoho

nenútia a združujú deti,

mládež i dospelých bez

ohľadu na náboženskú či

národnostnú príslušnosť.

Čo je však podľa vodkyne

stropkovských skautov

dôležité – podpora zo

strany rodičov. „Skauti

veľmi radi chodia na

opekačky, do lesa, kde sa

môžu vyblázniť, zašpiniť

a stáva sa, že sa niekedy

porania či roztrhajú nejaké

kusy oblečenia. Ak

sú v tom rodičia príliš úzkostliví,

nemôžeme čakať,

že sa k nám tieto deti

opäť vrátia. Niekedy ani

nevedia čo chcú a rodičia

by im to mali ukázať.

Skauting je vhodný pre

deti od šesť rokov a to

je jediné obmedzenie.

Máme aj takých členov,

o ktorých rodičia vraveli,

že sú agresívny, hyperaktívny.

Nebol problém, zo

všetkými sme si poradili.

Dokonca na zopár akcií,

ak to dovoľujú podmienky,

chodí aj telesne postihnuté

dievčatko. Vnímame,

že je to aj pre ňu, aj pre jej

rodičov veľkým prínosom,

pretože je zrazu v komunite

ľudí jej veku, mladších

i starších a nie je izolovaná

iba na svoj svet. Ona sa učí

samostatnosti v cudzom

svete, deti sa učia tolerancii

i zodpovednosti za ňu,“

uvádza L. Šmajdová.

Skautský tábor –

Hra na skutočný život

Alebo zážitok na celý život.

Aj týmito slovami by sa

dal charakterizovať tábor

skautov. Je to zážitková

forma výchovy so štipkou

adrenalínu. V bežných

táboroch sú deti zvyknuté

na „kompletný servis“.

Majú zabezpečenú

stravu, ubytovanie, je pre

ne pripravený program.

V prípade skautských táborov

je to celkom odlišné.

Deti, ktoré prichádzajú do

tábora, sa aktívne zapájajú

do tvorby programu

i zabezpečovania základných

potrieb na „prežitie“.

Samotná príprava tábora

si vyžaduje niekoľko mesiacov.

Dospelí skauti

zabezpečujú financovanie

tábora, potrebné

materiálne vybavenie a

stravovanie. Okrem iného

musia nájsť vhodné miesto

na táborisko. Najlepšie

v blízkosti potoka, aby dotváralo

tú správnu skautskú

atmosféru. Často musia

doslova vypátrať zdroj pitnej

vody. Len vybavenie

potrebných povolení trvá

niekoľko týždňov. Tri dni

pred zahájením tábora

prídu na miesto a postavia

základnú infraštruktúru

– spoločenský stan,

kuchyňu, latríny, provizórnu

chladničku v potoku

a pod. Tábor má k dispozícii

najmenej jedného zdravotníka,

kuchára a niekoľko

dospelých dobrovoľníkov,

ktorí zabezpečujú chod

tábora. Deti sa po príchode

do tábora stretávajú s podmienkami,

ktoré na iných

táboroch nespoznajú. To

znamená, s čisto „naturálnymi“.

Sami si stavajú podsadové

stany, v ktorých

budú počas celého pobytu

bývať. Spia na karimatkách

a v spacákoch.

Pomáhajú pri vztyčovaní

stožiara, vyhrabávaní lúky,

pri nosení vody, dreva a

pod. Priamo sa zapájajú

do prípravy jedla v kuchyni

a všetkých potrebných

prác. „Cieľom tábora nie

sú hry. Tie sú iba jeho

spestrením. Zámerom

je pripraviť tieto decká

na reálny život, aby mali

pocit zodpovednosti. Ak

chcú jesť, spať, musia sa

na tom podieľať, spoločne

fungovať a dohodnúť

sa. Učia sa komunikovať

medzi sebou a s vedúcimi

tábora, vyjadrovať svoj

názor a presadiť sa. Učia

sa tomu, čo sa nenaučia

v škole. Škola posunie rozvoj

osobnosti po určitú

hranicu, ktorú je možné

vidieť, cítiť. Skauting je

o tom, že táto hranica

sa reálne posúva niekde

ďalej,“ zdôrazňuje vodca

skautov v Okrúhlom, Viliam

Kolcun. V súvislosti

s činnosťami v tábore

poznamenal: „Skautov na

táboroch učíme základné

vedomosti o prežití

v prírode. Ako používať

mapy, signály, navigačné

prostriedky. Učíme ich

zálesáckym zručnostiam

- robiť prístrešky, uzly,

ako si nájsť pitnú vodu,

urobiť stravu, nestratiť sa

v teréne. Ako sa správať

v prírode, k zvieratám. Organizujeme

lanové dráhy,

terénne a orientačné

preteky. Pre starších skautov

tiež usporadúvame

tzv. výsadky. Spravidla

ich odvezieme 20-30 km

od táboriska, pričom

sa majú do určitého času

vrátiť. Takto sa testujú

ich orientačné schopnosti

a schopnosti vydržať

náročné podmienky,

fungovať v skupine a

postarať sa o slabších

členov skupiny. Byť skautom

teda neznamená

len prieskum prírody

a prežitia v nej, ale aj

prieskum samého seba.

Svojej odvahy.“ Skauti sú

na táboroch rozdelení na

menšie skupiny - družiny.

Tie majú pridelené služby

v kuchyni, pri nosení dreva,

príprave jedla, umývaní riadu

a pod. Bežný deň v tábore

sa začína budíčkom

o 7. hodine. Skauti majú

priestor na hygienu,

nasledujú raňajky, nástup

a rozdelenie úloh na

začínajúci deň.


stropkovský kuriér

Najnižšie dávky

v nezamestnanosti opäť

vo Svidníku a v Stropkove

Ten obsahuje prácu, pohybové

aktivity v prírode

a hry. Nasleduje obed,

poobedňajší program,

večerný nástup, večera, rozdelenie

nočných služieb

a večerný program. Môže

ísť o posedenie pri ohni,

za sprievodu gitár a spevu,

nočné hry a vyjazdi do

lesa, prepady, rôzne scénky

a paródie na televízne

vysielanie. V kategórii od

13. rokov sa môžu skauti

zúčastňovať rôznych výziev.

Napríklad v rámci absolvovania

Troch orlích pier,

sa skaut môže dobrovoľne

rozhodnúť pre 24 hodín bez

slova, 24 hodín bez jedla, 24

na strome.

Najmä pre mladších

účastníkov je skautský

tábor ťažkou skúškou.

Skautský vedúci teda

odporúča ich prípravu

na tábor pod vedením

skúsenejších skautov už

niekoľko mesiacov pred

jeho začiatkom. „Človek

sa môže dostať na hranicu

svojich možností a nemusí

byť na to pripravený.

Najčastejšie sa vyskytuje

šok z prostredia a smútok

za rodičmi. My - dospelí

dobrovoľníci sme vycvičení

v oblasti krízovej intervencie.

Keďže neexistuje ideálny

vzorec riešenia týchto

problémov, zvyčajne pristupujeme

ku každému

prípadu individuálne.

Snažíme sa podať pomocnú

ruku, aby si na základe

našej rady a vlastného

pochopenia dokázal skaut

v budúcnosti pomôcť sám.

To v konečnom dôsledku

tiež pomáha rastu

človeka,“ vysvetľuje vodca.

Zároveň dodáva, že skauting

priťahuje najmä silné

individuality alebo tých,

ktorý sa nedajú tak rýchlo

ovplyvniť. Na záver je dobre

spomenúť, že výška poplatku

za skautský tábor činí iba

zlomok ceny bežného tábora.

Skauti tábor organizujú

zvyčajne v prvé dva júlové

týždne.

Skauting môže byť fantastickou

príležitosťou, ako

seba i svoje deti naučiť

„strateným“ hodnotám,

návratu k prírode, bežným

radostiam života .

-lty-

V roku 2010 bola najnižšia podpora

v nezamestnanosti v rámci celého

Slovenska opäť vyplácaná v okresoch

Svidník a Stropkov. Vyplýva to zo

štatistiky ústredia Sociálnej poisťovne.

Priemerná výška dávky, ktorú pobočka

Sociálnej poisťovne vo Svidníku vyplácala

bola vo výške 218,84 eur. Dôvodom

sú hlavne nízke priznané mzdy.

Najnižšia vo Svidníku, najvyššia

v Bratislave

Prísť o prácu v našom regióne je, oproti

zvyšnej časti Slovenska z hľadiska vyplácanej

dávky v nezamestnanosti, značne

nevýhodné. Najnižšia priemerná dávka

v nezamestnanosti za rok 2010 vo výške

218,84 eur bola vyplácaná pobočkou

Sociálnej poisťovne vo Svidníku. Do jej

územnej pôsobnosti patria okresy Svidník

a Stropkov. Najvyššia priemerná dávka

v nezamestnanosti v roku 2010 vo výške

427,97 eur bola vyplácaná pobočkou Sociálnej

poisťovne v Bratislave. Priemerná

výška dávky v nezamestnanosti na Slovensku

bola v roku 2010 bola vo výške

292,01 eur.

Výška DvN je určovaná z vymeriavacích

základov, z ktorých poistenec zaplatil

poistné na poistenie v nezamestnanosti

za posledné tri roky pred vznikom

nároku na dávku. „Vzhľadom na to, že

v územnej pôsobnosti pobočky Svidník

boli v roku 2010 najnižšie vymeriavacie

základy, priemerná výška dávky

tu bola najnižšia,“ hovorí riaditeľka

komunikačného odboru Sociálne

poisťovne Jana Ďuriačová. Poistenci

žijúci v našom regióne mali tak v posledných

troch rokoch aj najnižšie oficiálne

priznané mzdy. „Výška vymeriavacieho

základu, z ktorého poistenec zaplatil

poistné na poistenie v nezamestnanosti,

má priamy dopad aj na výšku dávky v

nezamestnanosti. Inak povedané - čím

vyššie sú mzdy a výška poistného, tým

vyššia je dávka v nezamestnanosti. Aj

preto môžeme konštatovať, že najvyššie

vymeriavacie základy na platenie poistného

na poistenie v nezamestnanosti

boli aj v roku 2010 v územnej pôsobnosti

pobočky Bratislava a najnižšie

vymeriavacie základy na platenie poistného

na poistenie v nezamestnanosti

mali aj v roku 2010 poberatelia dávky

v nezamestnanosti v územnej pôsobnosti

pobočky Svidník,“ skonštatovala J.

Ďuriačová.

Podnikatelia obchádzajú zákony

Podľa viacerých oslovených Svidníčanov

môžu za nízke dávky v nezamestnanosti

zamestnávatelia. „Veľmi málo sa venuje

pozornosť miestnym podnikateľom,

ktorí často obchádzajú zákony. Pretrváva

vyplácanie zamestnanca mzdy priamo

na ruku a priznávaná je im najnižšia

mzda na základe, ktorej nebudú môcť

po čase odísť do dôchodku,“ konštatuje

Svidníčan Milan. Mestu by podľa neho

veľmi pomohol priemyselný park, ktorý

by pomohol ľuďom zamestnať sa. „Kto je

mladý môže odísť do zahraničia, každý

však nemôže,“ hovorí pán Milan. Podnikatelia

by mali platiť vyššie mzdy aj podľa

Svidníčana Jozefa: „Odvody sú väčšinou

vypočítavané nie z toho čo zamestnanec

dostane, ale z minimálnej mzdy,

preto aj poistné, či podpora vychádzajú

takto veľmi nízke.“ Skutočnosť vyplácania

najnižších dávok nezamestnanosti

vytvára obraz o zamestnávateľoch

v našom regióne. „To je obraz toho čo

tu je v tomto kraji. Máme nízke mzdy

a preto sú vyplácané nízke sociálne

dávky. Zamestnanosť vo Svidníku je

veľmi slabá. Je tu vybudovaný slabý

podnikateľský sektor. Sú tu väčšinou

živnostníci a zväčša viac úradov ako

podnikov,“ povedal nám Pavol.

Podľa analytika Inštitútu ekonomických

a spoločenských analýz (INESS) Richarda

Ďuranu je výška miezd ovplyvnená

ekonomickou výkonnosťou regiónu.

„Tá je podmienená dostupnosťou

infraštruktúry, kvalifikovanej pracovnej

sily a je daná historicky a kultúrne.

Je prirodzené, že v ekonomicky malo

výkonnom regióne podnikatelia

nedokážu generovať dostatočný zisk

na to, aby mohli vyplácať vyššie mzdy.

Výkonnosť regiónu je daná kapitálom,

ktorý prinášajú investori,“ uviedol R.

Ďurana. Ekonomickí analytici upozorňujú

aj na fakt, že v regiónoch, kde je vysoká

nezamestnanosť a sú problémy s ekonomickou

výkonnosťou, prekvitá rozmach

nelegálneho zamestnávania. Ako

jednu z možností pomoci vidí R. Ďurana

zrušenie, alebo zníženie minimálnej

mzdy. „Je to cesta, ktorá môže pomôcť

nezamestnaným a nízko kvalifikovaným

dostať sa na trh práce a dostať sa vlastnými

silami z nelichotivej situácie,“

dodal Ďurana.

Disponibilná miera nezamestnanosti

v okrese Svidník bola na konci januára

19,21 percent, čo predstavuje v reálnych

číslach 3 287 uchádzačov o zamestnanie.

Miera evidovanej nezamestnanosti

v okrese Stropkov dosiahla ku koncu

januára 17,9 percenta, čo predstavuje

2357 uchádzačov o zamestnanie.

-stx-


stropkovský kuriér

Seniori sa zabávali na Šiška bále

O tom, že aj naši dôchodcovia sa vedia super

uvoľnene zabávať sme sa presvedčili v uplynulú

sobotu pri klube Senior party, kde

sa konal Šiška bál. Keďže išlo o prvý ročník

plesu, predsedu klubu, Michala Gnapa sme sa

opýtali na netradičný názov slávnosti. „Musím

sa pochváliť, vymyslel som to ja. Počul som,

že v Michaľanoch súťažia v pečení šišiek.

To, že sa budú hodnotiť recepty, bol prvotný

scenár. Tak som prišiel s návrhom a bolo to

od žien prijaté s tým, že sa nebude súťažiť,

možno preto, aby medzi nimi nevznikla rivalita,“

povedal s úsmevom M. Gnap. A tak sa

dievčatá, ako seniorky nazývajú ich pánsky kolegovia

od dvanástej hodiny napoludnie zvŕtali

v kuchynke klubu a napiekli šišky zo štyroch

kíl múky. Ani páni sa nedali zahanbiť a aj oni

priniesli napečené sušienkové zákusky z „obchodu.“

Fašiangové plesy v klube sa kona

každý rok avšak tento krát bohatou účasťou

V Sitníkoch sa športovalo a ochutnávalo

predčili všetky minulé. „Stále hľadáme aktivity

na spestrenie našej činnosti v klube,

hľadáme formy, aby sa ľudia viac zapájali,

aby si pýtali priestor v klube. Radi by sme to

rozbehli v oveľa väčšej miere. Vyzerá to tak,

že to heslo Šiška bál zabralo, ešte tu nebolo

toľko ľudí. Vytvára sa nám tu dobrá partia,“

hovorí manažér klubu. Naši seniori sú si aj

v zabezpečení živej hudby sebestační. Počas

celého večera ich hrou na varhany sprevádzal

hudobník Peter Hricišin. Na parkete sa vykrúcali

nielen manželské páry a tak sme sa dôchodcov

opýtali, ako je to vlastne so seniorskými láskami:

„To sa ma radšej nepýtajte. Prečo? Lebo

ja som toho 'obeťou' (smiech), ale na druhej

strane dávam vzor, akoby mali robiť aj iní,“

priznáva M. Gnap. Seniorky zároveň dodali, že

muži by sa aj chceli párovať, ale oni sa vraj rady

nechávajú dobíjať.

-lty-

Výbor futbalového oddielu SOKOL Sitníky

pripravil pre svojich členov a občanov mestskej

časti Stropkov - Sitníky dva pekné

športové dni. V piatok sa uskutočnil futbalový

turnaj medzi sitníckymi ulicami, do

ktorého sa prihlásilo päť mužstiev za ulice

Vranovská, Sokolovská, Budovateľská,

Rovná a mužstvo zo Stropkova. Turnaj sa

odohral v športovej hale SOUP. V sobotu

sa už od skorého rána začala zabíjačka.

Výborná nálada spojená s ponukou ochutnávky

domácich zabíjačkových špecialít

bola dobrou pozvánkou do celého dňa.

Už pred obedom sa začali podávať prvé

zabíjačkové pochúťky a guláš z rúk Ladislava

Paňka, Jána Paľu, a Miloša Feča. Neskôr

k nim pribudli klobásy, jaternice a výpečky,

ktoré pripravil samotný predseda FO SO-

KOL Sitníky Alojz Nemec. Vo večerných

hodinách do spevu a tanca hral Rudolf

Baláž. Táto akcia mala vysokú spoločenskú

a športovú úroveň a všetkých prítomných

akosi prirodzene zbližovala. Stretli sa starí

známi, ktorí sa dlho nevideli aj takí, ktorí

sa s ostatnými ešte len zoznamovali. Na

záver sa chceme poďakovať za dva pekne

prežité dni výboru FO SOKOL Sitníky,

sponzorom Petrovi Ľuberdovi, Paľovi

Ľuberdovi a všetkým kamarátom ktorí

prispeli pomocnou rukou k vydarenému

víkendu

-red-

Výsledky turnaja:

Rovná – Vranovská – 4:3

Budovateľská – Stropkov – 1:7

Sokolovská – Vranovská – 12:3

Budovateľská – Rovná – 4:2

Stropkov – Sokolovská – 6:1

Rovná – Sokolovská – 2:5

Budovateľská – Vranovská – 5:7

Stropkov – Rovná – 5:5

Sokolovská – Budovateľská – 7:3

Vranovská – Stropkov - 4:4

Poradie:

1. Sokolovská

2. Stropkov

3. Rovná

4. Vranovská

5. Budovateľská


stropkovský kuriér

Klienti DSS to na karnevale poriadne roztočili

Jedným z podujatí,

na ktoré sa klienti

Domova sociálnych

služieb (DSS) v Stropkove

mimoriadne tešia

je fašiangový karneval.

V kultúrnom dome

obce Chotča sa vo štvrtok

17. februára zabávali

spoločne s priateľmi DSS

Kalinov a SDS Ustrziky

Dolne z Poľska.

Kolotoč disko zábavy,

ktorú mal pod palcom

Dušan Blanár, roztočil na

parkete super veselú zábavu.

Pestrú paletu masiek,

ktorými sa klienti na karnevale

predvádzali, si sami

za pomoci ergoterapeutov

pripravili už v slušnom

predstihu. Šantilo a veselilo

sa takmer 70 prestrojených

masiek. Predviedli

sa tak nielen predstavitelia

zvieracej ríše, ale aj králi,

princezné, indiáni, čert,

šašo a veľa-veľa ďalších.

Počas prestávky sa súťažilo

a klienti domovov sociálnych

služieb zápolili

v obtáčaní toaletným papierom,

vo fúkaní balónov,

nosení knihy na hlave či v

maľovaní na tvár, kedy líčili

„chlapci dievčatá“. Potom

prišlo na rad vyhodnotenie,

avšak ani jedna maska

neostala bez ocenenia. Organizátori

zároveň ďakujú

všetkým sponzorom, ktorí

svojou troškou prispeli

k atraktivite tejto super

zábavy. „V Chotči organizujeme

karneval už po tretí

krát. Pozývame naň partnerov,

ktorý participovali

na projekte cezhraničnej

spolupráce - SDS Ustrziky

Dolne z Poľska, zo Slovenska

DSS Kalinovo a DSS

Giraltovce. Avšak klienti zo

susedného mesta sa tento

krát akcie kvôli chrípkovej

epidémii zúčastniť nemohli.

So zariadeniami intenzívne

spolupracujeme

počas celého roka. V zime

sú to fašiangové slávnosti,

v lete športové hry.

Týmto spôsobom našim

klientom spríjemňujeme

voľnočasové aktivity.

Snažíme sa docieliť integráciu

našich klientov do

spoločnosti a otvoriť ich

pre verejnosť,“ povedal

riaditeľ DSS Stropkov, Ján

Melník, ktorý zároveň

dodal, že z jeho pohľadu

bola na karnevale práve

tento rok najlepšia zábava.

To potvrdil aj čestný hosť

akcie prednosta MsÚ, Ivan

Kleban. Každý kto sa karnevalu

zúčastnil bol zároveň

maskou a skutočne sa bolo

na čo pozerať. Karneval sa

niesol v duchu rozdávania

malých-milých srdiečok

a šálov pre hostí a odborný

personál. Nechýbalo ani

chutné pohostenie. „Keďže

sa karnevalu zúčastňujú aj

priatelia z iných zariadení,

budujú sa medzi nimi

vzťahy a priateľstvá. Tým,

že sa stretávajú s Poliakmi,

búra sa jazyková bariéra.

Klienti si navzájom dopisujú,

vymieňajú fotky, vznikajú

nové lásky, pretože

od roku 2004 máme v zariadení

aj ženské osadenstvo.

Je to o radosti, že

niekoho majú a môžu

niekomu napísať. Už šiesty

rok dokážu takto medzi

sebou komunikovať,“ hovorí

o význame karnevalu

ergoterapeutka a zároveň

moderátorka podujatia,

Ľuba Senajová.

DSS v Stropkove je koedukované

zariadenie s celodennou

formou pobytu.

Víťazná maska

Poskytuje pre svojich

klientov so zdravotným

a kombinovaným postihnutím

od 18-teho roku

života komplexné sociálne

služby. Vo svojej podstate

funguje od roku 1954, posledným

zriaďovateľom sa

v roku 2002 stal Prešovský

samosprávny kraj. Momentálne

je v zariadení 90

klientov s rôznym stupňom

mentálnej retardácie, kombinovaným

postihnutím

až po psychické poruchy.

Sú tu umiestnení i pacienti

s Parkinsonovou a Alzheimerovou

chorobou. „Každý

rok sa okrem karnevalu

spoločne pripravujeme na

Vianočný benefičný koncert,

na Deň bez bariér,

v lete na jarmok a v zime

na Vianočné trhy, kde

máme svoje stánky v uličke

remesiel. Naši klienti sa

veľmi tešia, keď môžu ísť do

spoločnosti a prezentovať

sa. Myslím, že spoločnosť

nás už vníma trochu inak

- že sme súčasťou mesta,“

uviedla vedúca Sociálneho

úseku DSS Stropkov,

Eva Strnadová. Z pravidelných

aktivít, ktoré

prispievajú k integrácii

zdravotne postihnutých

do spoločnosti spomenieme:

každý týždeň klienti

navštevujú mestskú

knižnicu, plaváreň a pravidelne

chodia na nákupy.

V pracovných dielňach sa

zapájajú do aktivít, ktoré sú

zamerané na hrnčiarstvo,

textilnú, tkáčsku, drevárenskú

výrobu, maľovanie

a pod. Okrem toho sa

v areáli zariadenia starajú

o svoju záhradku, chodia

na turistiku, varia, vyšívajú

a venujú sa množstvu

tvorivých krúžkov. Dokonca

sa niektorí učia aj

na počítači. Ďalej si osvojujú

kultúrno-spoločenské

zručnosti – ako stolovať,

komunikovať, telefonovať

a pod. Podľa ergoterapeutky

Ľ. Senajovej

niekedy trvá aj päť rokov,

kým sa podobným

zručnostiam ľudia s postihnutím

priučia. Venujú sa

aj cezhraničnej spolupráci,

ako Terapia nepozná hranice

s Poliakmi, chodia na

rekondičné, duchovné

cvičenia i na sv. omše.

Momentálne sa klienti

pripravujú na plavecké

preteky do Košíc a pomaly

už aj na Veľkonočné trhy

do Prešova. Kvalita poskytovaných

služieb však závisí

aj od finančných prostriedkov,

ktorých je v období

hospodárskej krízy značný

deficit. Napriek tomu je

podľa vedúcej sociálneho

úseku najmä imobilné

oddelenie primerane vybavené

potrebám klientov

i personálu. „Na imobilnom

oddelení sa nachádza

24 imobilných pacientov,

ktorí sú odkázaní na

lôžko, vozíček, francúzku

barlu alebo majú problémy

s chôdzou. Pre zlepšenie

kvality života je im k dispozícii

veľký stropný zdvihák,

špeciálne mušľové

kreslá proti preležaninám,

elektrické polohovateľné

postele s vaflovými antidekubitárnymi

matracmi či

vaky na sedenie,“ priblížila

E. Strnadová. Riaditeľ, J.

Melník doplnil, že „snahou

zariadenia je vytvárať prostredie

nie nemocničného,

ale domáceho typu. Dokonca

sa nám podarí ročne

integrovať dvoch klientov

do rodinného prostredia

avšak rodinný príslušníci

nemajú o svojich postihnutých

príbuzných veľký

záujem.“ Tendenciou zariadenia

je znižovať kapacitu

klientov momentálne

z 90 na 84, aby sa v rámci

množstva obytnej plochy

na klienta splnili štandardy

Európskej únie. O chod

zariadenia sa stará 30 odborných

a rovnaký počet

prevádzkových zamestnancov.

A aký je vzťah

personálu k postihnutým

klientom? „Ja to nazvem

vzťah mama a deti, aj keď

má klient 65 rokov. Je to

kontakt medzi nami, kedy

ich nemôžeme držať iba

za ručičku, je potrebné ich

povzbudiť, aby boli samostatní.

Pracujem s nimi 18

rokov a z vlastnej skúsenosti

viem, že je podstatné,

ak im človek dáva lásku

a potom aj on dostanete

odmenu – dobrý pocit,“

uzavrela Ľ. Senajová.

-lty-


V Breznici sa rozhodli motivovať rodičov detí

v predškolskom veku

stropkovský kuriér

Vobci Breznica sa

miestna samospráva

rozhodla

zakročiť voči problému

s odchodom budúcich

prváčikov do mestských

škôl. Vedenie obce má

obavy o zánik miestnej

základnej školy. Rodiny

chce obec motivovať

daňovými úľavami.

Rodičia predškolákov

tak majú zmeniť názor

a nechať zapísať svoje

deti do obecnej školy.

Prváčik získa pre rodinu

úľavy

Obec Breznica, ktorá má v

súčasnosti 650 obyvateľov,

má obavu o udržanie

miestnej základnej školy.

Starostu obce trápi odliv

predškolákov, ktorých

rodičia zapisujú do základných

škôl v neďalekom

Stropkove. Obec má

pritom vlastnú základnú

školu. „V školskom

Žiaci štyroch ročníkov sú rozdelení v dvoch triedach

Doma najbližšie s lídrom

z Vranova

Ďalšie tri majstrovské dvojstretnutia odohrali prvoligoví

volejbalisti VK Stropkov. V Revúcej si pripísali na

svoje konto iba set, na palubovke lídra I. ligy skupiny

východ vo Vranove v každom zápase po jednom sete

a najúspešnejší boli v zápasoch proti Kežmarku, kde

nestratili ani set.

Výsledky

Revúca – VK Stropkov 3:1 (22, -19, 16, 15) a 3:0 (24, 15,

19)

Zostava Stropkova: Hanudeľ, Hauer, Turlík, Labik, J. Roman,

libero Olejár (Fečko, Sušina).

Vranov – VK Stropkov 3:1 (23, 14, - 20, 24) a 3:1 (20, 22,

- 21, 23)

Zostava Stropkova: Sušina, Turlík, Labik, Hanudeľ, J. Roman,

Hauer (libero Olejár, Fečko).

VK Stropkov – Kežmarok 3:0 (13, 13, 14) a 3:0 (22, 18,

21)

Zostava Stropkova: Závacký, Fečko, Hanudeľ, Labik,

Špak, Roman (libero Olejár).

Najbližší program volejbalistov

VK Stropkov: 6. 3. o 13. a 15. hod.:

Sobrance – Stropkov, 12. 3. o 11. a 14. hod.:

Stropkov – Revúca, 19. 3. o 11. a 14. hod.: Stropkov

Vranov. Domáce zápasy sa hrajú v Mestskej športovej

hale v Stropkove.

-la-

roku 2011/2012 k nám

do základnej školy má

nastúpiť osem prváčikov.

Na zápis prišli len piati

prváčikovia, traja

neprišli. S rodičmi som

sa rozprával a dozvedel

som sa, že svoje deti

umiestnia do Stropkova

aj kvôli návšteve

športovej školy a ďalších

iných voľnočasových

aktivít. Z neoficiálnych

vyjadrení však viem, že

viac menej im vadilo, že

v prvej triede je počet

Rómov päť a Nerómov

traja,“ vysvetľuje S. Brendza.

Starosta chce predísť

dlhodobému poklesu

žiakov v miestnej škole.

Návrh možnej motivácie a

zvýhodnenia rodičov, ktorí

sa rozhodnú svoje dieťa

zapísať do školy v obci

predostrel poslancom

na ostatnom zasadnutí

obecného zastupiteľstva.

„Navrhol som motiváciu

formou úľav pre občanov,

ktorí v obci žijú a v obci

platia dane a poplatky.

Každé dieťa s trvalým pobytom

v Breznici, ktoré

bude navštevovať základnú

školu v Breznici, získa

pre svoju rodinu úľavu

vo výške 300 eur, ktorá

sa bude týkať poplatkov

za odpad, respektíve iné

dane a poplatky. Výpadok

v rozpočte by sme

sa chceli pokúsiť vykryť

šetrením. V škole sa každý

rok snažíme zrealizovať

údržbu a opravu budovy.

Chceme zachovať obecnú

základnú školu. Je to

jeden z návrhov. Ďalší

postup ukáže aj ďalšia

diskusia s rodičmi. Predpoklad

je, že počet žiakov

o pár rokov stúpne,“

hovorí starosta Breznice.

ZŠ v Breznici má všetko, čo má mať moderná škola

Spomínané zvýhodnenie

sa má týkať rodičov bez

rozdielu. Podmienkou má

byť podľa Brendzu trvalý

pobyt v obci a to, aby

rodičia neboli neplatičmi.

Nápad s motivovaním

rodičov víta aj riaditeľka

miestnej základnej školy.

„Myslím si, že je to dobrý

nápad. V súčasnosti

máme dve triedy. Ide

o spojený prvý a tretí

ročník, druhý a štvrtý

ročník. Spolu máme

21 žiakov. Z ôsmych

predškolákov sa nám

prihlásilo päť rómskych

žiakov, nerómski žiaci

boli prihlásení do školy

v Stropkove. Môj názor

je, že deti sú zapisované

do miest z toho dôvodu,

že je tam podľa nich lepší

výber krúžkov alebo sú

školy lepšie vybavené. Na

druhej strane to všetko,

čo získavajú žiaci v meste

im dokáže poskytnúť aj

obecná škola. Škola je

vybavená veľmi dobre,

rovnako máme krúžkovú

činnosť, ale aj bohato

vybavenú počítačovú

učebňu,“ priblížila

riaditeľka ZŠ v Breznici

Jana Gombitová. Obecní

poslanci sa problémom

budú ďalej zaoberať na

najbližšom zastupiteľstve.

Ak dôjde k zhode, nové

nariadenie obce bude

platiť od budúceho roka.

“Heiloval“

v reštaurácii

-stx-

Stropkovskí policajti

obvinili v stredu 16.

februára z prečinu podpora

a propagácia skupín

smerujúcich k potláčaniu

základných práv a slobôd

a prečinu hanobenie národa,

rasy a presvedčenia 30

ročného muža zo Stropkova.

Obvinený Stropkovčan

5. 2. 2011 v čase medzi

20:00 h a 22:20 h. “heiloval“

v jednej z reštaurácií

v Stropkove. Počas prevádzky

pred tam prítomnými

návštevníkmi päťkrát

predpažil pravú ruku s

otvorenou dlaňou, pričom

kričal nacistický pozdrav a

hanlivé výroky „Sieg Heil“,

„Heil, cigáni do plynu“, „dobrý

cigán - mŕtvy cigán“.

Polícia obvineného stíha

na slobode.

-ddž-


stropkovský kuriér

O. Brendza s odznakom asistenta rozhodcu FIFA

Odvetná časť futbalovej sezóny

pomaly ale isto klope na dvere.

Rovnako zodpovedne ako futbalisti

sa na ňu pripravujú aj rozhodcovia.

Jedným z rozhodcov regiónu, ktorý nás

reprezentuje na najvyššom svetovom

futbalovom fóre ako asistent rozhodcu je

Ondrej Brendza, predseda Ondavského

oblastného futbalového zväzu vo Svidníku.

Pred niekoľkým dňami sa mu prihodila

nemilá udalosť, takže sme sa uňho

informovali aj na túto tému:

„Vo štvrtok 3. februára v dopoludňajších

hodinách našla moja manželka v poštovej

schránke obálku s bielym práškom. Najprv

som uvedenému incidentu nevenoval

pozornosť, no po zvážení celej situácie

som túto skutočnosť telefonicky nahlásil

o 10.40 hod. na OO PZ v Stropkove. Na

miesto činu v priebehu niekoľkých minút

prišli policajti uvedeného útvaru, ktorí

vykonali všetky potrebné a predpísané

bezpečnostné opatrenia na zamedzenie

nebezpečenstva medzi obyvateľstvom.

Následne na miesto činu boli privolaní

hasiči a Záchranná brigáda z Humenného.

Na základe vykonaných úkonov príslušných

orgánov PZ a RÚVZ v Košiciach bol kvalifikovaný

uvedený skutok ako prečin šírenia

poplašnej správy. Analýza potvrdila, že obsah

obálky bol negatívny. Bolo vylúčené,

žeby išlo o antrax alebo inú nebezpečnú

látku. Celý incident si neviem vôbec vysvetliť

ani logicky zdôvodniť. Nepoznám žiadny

dôvod, pre ktorý by sa mi mal niekto

takýmto spôsobom mstiť alebo vyhrážať.

Celé je to nepochopiteľné. Naďalej prebieha

vyšetrovanie skutku, z uvedeného dôvodu

viac nemôžem a ani nechcem povedať.“

Určite si sa pripravoval aj na zimný seminár

rozhodcov SFZ v turisticky vyhľadávanej

destinácii v egyptskom Hurgade. Nakoniec

pre súčasnú politickú situáciu v tejto

krajine a na odporúčanie Ministerstva

zahraničných vecí SR tam futbaloví rozhodcovia

a rozhodkyne Slovenska nevycestujú?

Mrzí ťa to?

„V dňoch 11. až 18. februára som sa mal

zúčastniť zimného seminára rozhodcov

SFZ v Egypte v spomínanom letovisku.

Vzhľadom na politickú situáciu v uvedenej

krajine bol tento seminár zrušený.

Tento seminár sme si hradili z vlastných

finančných prostriedkov, dotknutá cestovná

kancelária nám finančné prostriedky

v celkovej výške vrátila. Určite je to škoda, že

seminár v Egypte bol zrušený, aj keď z objektívnych

príčin. Je iné absolvovať kondičnú

dvojfázovú prípravu v teplom prostredí, ako

absolvovať trojdňový seminár na Slovensku

v Senci. Program, ktorý sme mali naplánovaný

na sedem dní musí byť nahustený

do troch dní. Ja som si svoju zimnú prípravu

naplánoval tak, že mala vyvrcholiť práve

v Egypte v dňoch 11. až 18. 2. 2011. Prvé

jarné kolo corgoňligy je plánované na 26.

februára.“

Aký je náhradný program, v ktorej lokalite

a v ktorom termíne ho rozhodcovia SFZ

absolvujú a s akým programom?

„Náhradný program je v dňoch 14. až

16. februára, kedy absolvujeme v Senci,

15. 2. budú fyzické previerky v hale Elán

v Bratislave. Počas neho absolvujeme písomný

test z pravidiel futbalu, z anglického

jazyka (pravidlá futbalu plus všeobecná

konverzácia), písomný test z psychológie,

inteligenčný test, ústne pohovory z pravidiel

futbalu , videotest a osobné pohovory.

Taktiež bude podrobne vyhodnotená jesenná

časť ročníka 2010/2011 a dostaneme

pokyny pre jarnú časť ročníka. Súčasťou

seminára bude aj odovzdávanie odznakov

FIFA pre päť rozhodcov a desať asistentov

rozhodcu. Odznak pre asistenta rozhodcu

FIFA pre rok 2011 si prevezmem aj ja. Takže

je toho dosť, už aby to bolo zdarne za nami,

aby sa začala jarná časť súťaže.“

Čo od tohto seminára očakávaš ako asistent

rozhodcu svetovej futbalovej organizácie

FIFA?

„Podobný zimný seminár absolvujem už

po desiatykrát. Viem čo ma čaká, čo musím

zvládnuť, aby som dobre fungoval

v jarnej časti. Patrí to ku kariére rozhodcu.

Zimné i letné seminára sú základnou podmienkou

fungovania rozhodcu v slovenských

súťažiach i na medzinárodnom fóre.

Samotné fyzické previerky v tomto roku

absolvujeme 6-krát, je to o dve previerky

viac, ako tomu bolo v predchádzajúcich

rokoch. Beriem to ako súčasť prípravy

a nevyhnutnosť k tomu, aby som mohol

fungovať v domácich súťažiach,

i v súťažiach UEFA a FIFA. V rámci seminára

s prednáškou vystúpi aj známy ruský

rozhodca Valentín Ivanov. Získané vedomosti

a informácie určite využijem v praxi

a zároveň ich odovzdám našim rozhodcom

v rámci OOFZ Svidník, resp. VsFZ Košice.“

-la-

Prípravný futbal

Svidnícki treťoligoví futbalisti mali v pláne v uplynulom

týždni odohrať tri prípravné stretnutia. Zhoršené

poveternostné podmienky im sobotňajší súboj prekazili,

keď sa mali stretnúť v poľskom Krosne s domácim

mužstvom: Prešov (st. dorast) – Svidník 1:1 (0:0), gól

Horváth, zostava Svidníka: Hajovský – Harakaľ, P. Kočiš,

Morjak, Harvilko – Puchír, Horochonič, Čakurda, Vaľany

– Paňko ml., Vyravec, striedali Horváth, Frančák, Paňko

st., Svidník – Dl. Klčovo 4:0 (1:0), góly Vyravec, Koša,

Šafranko, Fríček, zostava Svidníka: Hajovský – Harakaľ,

Morjak, P. Kočiš, Harvilko – Puchír, Šafranko, Horochonič,

Vaľany – Vyravec, Paňko ml., striedali Jurek, Čičvara,

Fríček, Koša, Miženko. V stredu by mali Svidníčania

vycestovať do poľskej Dukly, kde sa o 13. hodine stretnú

s treťoligovým Targoviskom. V sobotu si na umelej tráve

v Bardejove zmerajú sily s Kľušovom, začiatok zápasu je

o 15. hodine.

Stropkovčania odohrali v minulom týždni jedno

prípravné stretnutie, na domácej pôde ich súperom

boli futbalisti Bystrého: Stropkov – Bystré 6:0 (2:0),

góly Vachaľ 2, Čepa, Berežný, Gonos, Veselý, zostava

Stropkova: Jamroškovič – Fiľarský, Gonos, Zápotocký,

Kaňuk – Medvec, Veselý, Dolutovský, Vatraľ – Čepa,

Vachaľ, striedali Berežný, Vereščák. Túto sobotu privítajú

Stropkovčania opäť na domácej umelej tráve Dl. Klčovo,

začiatok o 10. hodine.

Jedno prípravné stretnutie v minulom týždni odohrali

aj Giraltovčania. S piatoligovým Záborským sa rozišli

bezgólovou remízou. Zostava Giraltoviec: Štefaník –

Gdovin, Vojta, Mitaľ ml – Bednár (Kmec), Cauner, Mrúz,

P. Partila – Uhrín (Vaľovský), Blaško (Roba), Čabala

(Kaňuch). V sobotu sa na umelej tráve v Bardejove stretnú

s Bardejovskou Novou Vsou.

-la-


stropkovský kuriér

Memoriál Štefana Hrušča vyhrali dorastenci Lomného

Mužstvá pôsobiace v I. triede

dorastu Ondavského

oblastného futbalového

zväzu vo Svidníku sa tretíkrát

stretli v športovej hale v Stropkove,

aby si vzájomnými meraniami

síl pripomenuli a uctili pamiatku

bývalého dlhoročného rozhodcu,

neskôr delegáta Štefana Hrušča.

Pozvanie na memoriál prijali

Hrabovčík, Lomné, Sitníky, Breznica,

Kalnište a ako víťaz druhého

ročníka sa na turnaji predstavili

Novický 2, Hospodár, Berežný.

Breznica – Kalnište 0:2, góly:

Mitaľ, Hudáček. Sitníky – Okrúhle

0:1, gól: Friček. Hrabovčík –

Breznica 4:0, góly: M. Demeter,

L. Ksenič po 2. Lomné – Okrúhle

4:1, góly: Novický, Jakubov po 2

– D. Zelonkay. Kalnište – Sitníky

0:3, góly: Danko, Pavelko, Račok.

Breznica – Lomné 6:2, góly:

Novický, Jakubov po 2, Rusin,

Berežný – Kušnier, Hajduk. Sitníky

– Hrabovčík 4:2, góly: Latta,

Víťaz III. ročníka Memoriálu Štefana Hrušča dorastenci Lomného.

O. Brendza a L. Barvirčák si uctili pamiatku Š. Hrušča spomienkou pri

jeho hrobe

futbalové nádeje Okrúhleho.

Po športovej stránke priniesli zápasy

vyrovnaný priebeh s tým, že

pred poslednými dvoma duelmi

živili nádej na „medailové“ umiestnenie

až štyri tímy. Popri suverénnom

Lomnom skončili druhí

Sitníčania a 3. miesto obsadilo

Kalnište, ktoré zdolalo v poslednom

stretnutí Okrúhle. Hoci zverenci

trénera Michala Klimika mali

najlepšiu východiskovú pozíciu

smerom k umiestneniu v prvej trojke,

prehry s Lomným a Kalnišťom

ich odsunuli na štvrtú priečku.

Za najlepšieho hráča bol vyhlásený

Branislav Friček (Okrúhle),

ocenenie najlepšieho brankára

získal Miloš Halachan (Sitníky)

a najlepším strelcom sa s 9 gólmi

stal Viliam Novický (Lomné).

Výsledky:

Kalnište – Lomné 1:2, góly: Vojta

– Hospodár, Novický. Hrabovčík

– Okrúhle 2:2, góly: L. Ksenič,

Ducár – Friček, Fečkanin. Breznica

– Sitníky 2:5, góly: Hajduk,

Hurný – Pavelko 2, Olah, Danko,

Kopolovec. Kalnište – Hrabovčík

1:0, gól: Mitaľ. Lomné – Sitníky

3:1, góly: Novický 2, Berežný

– Latta. Okrúhle – Breznica

4:0, góly: Friček 3, Fečkanin.

Hrabovčík – Lomné 0:4, góly:

Račok, Kovalčík, Danko – Ducár, L.

Ksenič. Okrúhle – Kalnište 2:3,

góly: Friček, Hubáč – Čekelský,

Franko, Mitaľ.

-im-

Konečná tabuľka

1. Lomné 5 5 0 0 19:5 15

2. Sitníky 5 3 0 2 13:8 9

3. Kalnište 5 3 0 2 7:7 9

4. Okrúhle 5 2 1 2 10:9 7

5. Hrabovčík 5 1 1 3 8:11 4

6. Breznica 5 0 0 5 4:21 0

Najlepší strelci

9 gólov - Viliam Novický

(Lomné),

6 gólov - Branislav Friček

(Okrúhle),

4 góly - Lukáš Ksenič

(Hrabovčík), Filip Jakubov

(Lomné), Miloš Mitaľ (Kalnište),

3 góly - Tomáš Berežný (Lomné),

Tomáš Pavelko (Sitníky), Dávid

Danko (Sitníky).

Člen Rady OOFZ J. Ducár odovzdáva cenu najlepšiemu hráčovi turnaja

B. Fričekovi z Okrúhleho

Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných

ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení

OKRES SVIDNÍK

V porovnaní s predchádzajúcim týždňom sme zaznamenali v tomto kalendárnom

týždni 9,03% pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia

/ARO/ a chrípku a chrípke podobné ochorenia /CHPO/. Spolu sme zaznamenali

872 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 3040,9/100 000 osôb. Aj

v tomto týždni pretrváva najvyšší výskyt ochorení u školských detí v lokalite

Giraltovce. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 6-14 rokov 9

547,2/100 000 obyvateľov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 12 osôb, čo

predstavuje 1,3 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 7. kalendárnom

týždni hlásených 40 ochorení (chorobnosť 139,5/100 000), čo predstavuje

4,6 % z celkového počtu hlásených ARO.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v 1 ZŠ.

OKRES STROPKOV

V 7. kalendárnom týždni bolo hlásených 268 akútnych respiračných ochorení

(ARO), t. j. chorobnosť 1 402,6/100 000 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim

týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 10,37%. Najvyššia chorobnosť bola

vo vekovej skupine 6 - 14 ročných detí 4 634,8/100 000. Hlásených bolo 6

komplikácií. Chrípka a chrípke podobné ochorenia neboli hlásené.

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO bolo hlásené v 7. kalendárnom

týždni prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 2 materských školách

a v 1 základnej škole.

MUDr. Ingrid Senajová, MPH

odd. epidemiológie, RÚVZ Svidník


stropkovský kuriér

Hokejisti Stropkova a Svidníka úspešne odštartovali

novú tradíciu exhibícii

Stropkovský zimný štadión

zažil v piatok opäť nápor

fanúšikov, pretože

po trinástich rokoch

vykorčuľovali na ľad hráči HK

87 Slávia Stropkov a Strojára

Svidník. Hokejovou ochutnávkou

príjemného večera

pod záštitou primátorov

Stropkova Petra Obrimčáka

a Svidníka Jána Holodňáka

bol exhibičný duel obidvoch

radníc. V stretnutí

hranom dvakrát päť minút

vyhrali najtesnejším rozdielom

domáci hostitelia, čo

zariadil zástupca primátora

mesta Stropkov Pavol

Kačic. Hokejové tímy HK 87

Slávia a Strojára priviedla

rozhodcovská dvojica M.

Gmitter – M. Jurko na hraciu

plochu pred pol siedmou.

Hoci Svidník hral v prvej

tretine tri presilovky, po prihrávke

B. Mydlu sa ako prvý

do streleckej listiny zapísal

T. Demjan. Hostia si otvorili

účet zásluhou J. Vooka

v druhej tretine pri presilovej

hre piatich na troch. Pohotové

zakončenie A. Andrejka

znamenalo v 29. min. opäť

vedenie Stropkova, ale o šesť

minút vyrovnal J. Vook. Jeho

presný zásah prišiel pár

sekúnd po návrate B. Mydlu

z trestnej lavice. V 39. min.

si však B. Mydla zopakoval

spoluprácu s T. Demjanom

pri prvom góle a v tomto prípade

v opačnom garde zariadili

vedenie svojho tímu.

Najdynamickejší hokej sa

hral v tretej tretine. Strelecky

však pálili do čierneho iba

Stropkovčania, ktorých na

lavičke koučoval legendárny

tréner Michal Michalov.

Najskôr pri avizovanom

vylúčení zvýšil na 4:2 J. Mižov

a v 56. min. mieril presne po

individuálnej akcii P. Mydla.

Bodku za stretnutím dala

séria samostatných nájazdov,

kde sa viac darilo

Svidníčanom. O ich víťazstvo

sa postarali P. Bochnovič s J.

Micenkom a zabudnúť nesmieme

ani na brankára M.

Hudáka, ktorého prekonal

iba Miloš „Šelma“ Chvastaš.

Dovolíme si tvrdiť, že

myšlienka hokejových

exhibícií na linke Stropkov

– Svidník nekončí. Po

zrekonštruovaní zimného

štadióna vo Svidníku sa

športovej fantázii v sezóne

2011/2012 medze nekladú.

All Stars Stropkov – All

Stars Svidník 1:0 (0:0, 1:0)

Gól: P. Kačic.

Zostava All Stars Stropkov:

J. Tarbaj – P. Kačic, T.Kaščák,

V. Andrejko, J. Adamica, J.

Skirka.

Zostava All Stars Svidník:

M. Hudák – J. Holodňák, V.

Šandala, V. Kaliňák, S. Fek, K.

Benko, J. Vook.

HK 87 Slávia Stropkov

Strojár Svidník 5:2 (1:0,

2:2, 2:0)

Góly: T. Demjan, J. Mižov, B.

Mydla, P. Mydla, A. Andrejko

– J. Vook 2.

Trestné strieľania: P. Rešetár

– 0:0, M. Chvastaš - 1:0, P.

Bochnovič – 1:1, R. Mižov –

1:1, R. Korba – 1:1, E. Lehocký

– 1:1, J. Micenko 1:2, M. Bystrianin

– 1:2, K. Bochnovič –

1:2, B. Mydla 1:2.

HK 87 Slávia Stropkov:

J. Tarbaj, J. Moroščák – J.

Mižov, R. Mižov, M. Olčák,

B. Mydla, T. Prokopovič, P.

Švec, P. Mydla, J. Vereščák,

M. Chvastaš, M. Bystrianin, T.

Demjan, T. Kaščák, A. Michalov,

S. Homza, A. Andrejko,

M. Senaj, M. Kandráč, E.

Lehocký.

Strojár Svidník: M. Hudák –

J. Vook, R. Korba, R. Friga, J.

Micenko, V. Piroch, P. Rešetár,

P. Bochnovič, I. Bochnovič,

K. Bochnovič, K. Benko, R.

Hajduk, R. Adamečko, A. Hladoník.

-im-

Celulitída –

dá sa ju pokoriť?

Rozmýšľate prečo práve vy

sa trápite s pomarančovou

kožou? Príčin je hneď

niekoľko. Za jeden

z hlavných faktorov vzniku

celulitídy sa považuje

dedičnosť. Nededí sa však

samotná pomarančová

koža, ale typ postavy. To

znamená rozloženie tuku

a oslabenie väziva, čo

prispieva k vzniku celulitídy.

Druhou príčinou je sedavé

zamestnanie a celkový

nedostatok pohybu. Pri

nedostatku pohybu nepracujú

lymfatické cievy

dostatočne, a tak sa hromadí

tekutina v podkoží.

Tuky sa nespaľujú, ale

ukladajú sa vo zvýšenej

miere.

Ďalšie príčiny, ktoré spôsobujú

vznik celulitídy sú

aj nadváha, poruchy trávenia,

nedostatok tekutín,

alebo aj nesprávna strava.

Dokázané je, že na tvorbu

pomarančovej kože vplýva

aj tehotenstvo, nikotín, či

stres.

Ak chcete zistiť, v akom

štádiu celulitídy sa nachádza

tá vaša, je možné

sa nájsť v týchto štyroch

stupňoch:

1.po stlačení dlaní na

postihnutom mieste sa objaví

„pomarančová koža“

2.pri napnutí svalov alebo

sedení na tvrdom povrchu,

či bočnom svetle sa objavia

hrbolčeky

3.nerovnosti sú viditeľne

bez ohľadu na svetlo, sedenie

alebo iné okolnosti

4.neovplyvniteľný postih

kože, ide o výrazné zmeny

kože.

Liečba celulitídy:

Určite aj sami viete, že na

prejavy celulitídy sú na trhu

mnohé výrobky, mnohé

z nich sú naozaj účinné, ale

samé nedokážu zázraky.

Ak Vás celulitída naozaj

trápi je nutné prispôsobiť

svoju životosprávu tomuto

problému. Viac

pohybu, gély a séra,

cielené masáže i zábaly.

Tieto procedúry a výrobky

sú veľmi prospešné

a v dnešnej dobe vôbec nie

nedostupné, ani cenovo. Aj

v DOSTe si môžete dopriať

špecializovanú anticelulitídnu

masáž, škoricový

zábal, lymfodrenáž, prístroj

rolletic na celulitídu i lekársku

kozmetiku na rozbitie

tejto pomarančovej kože,

ktorú nájdete v lekárni

DERMED.

Anticelulitídna masáž

premasirováva podkožie

antifibrotickými hmatmi

a je určená na rozbitie

tukových buniek. Táto

masáž sa dopĺňa aj prístrojovou

lymfodrenážou

a príjemným škoricovým

zábalom, ktorý prehreje

telo a rozpustí viditeľné

tukové bunky. Rolletic

je prístroj, ktorý masíruje

problémové partie

rotačnými výbežkami. Na

domácu starostlivosť

Vám odporúčame krémy,

gély a séra, ktoré spolu

s masážnou rukavicou

doplnia terapiu aj doma.

Ak by ste sa obávali, že tieto

techniky, či prípravky si

nemôžete dovoliť, budete

milo prekvapení našimi

príjemnými cenami.

Netreba zabúdať na stravovací

a pohybový režím

a „pikoška“ na záver, vraj

výborne pôsobí proti celulitíde

konzumácia hrozna.

Držíme palce s týmto

bojom a prajeme veľa rozbitých

tukových buniek.


Už túto sobotu sa R. Pich možno predstaví

v základnej zostave majstra v Prešove

stropkovský kuriér

Róbert Pich

Dvadsaťdvaročný

f u t b a l i s t a

Róbert Pich

je ešte stále iba na

začiatku svojej verme,

že

úspešnej

futbalovej kariéry. Po

príchode zo Svidníka

patril ku kľúčovým

hráčom v mládežníckych

mužstvách Stropkova,

hral aj za mužov Tesly,

odtiaľ odišiel do Čiech,

no opäť sa vrátil na

Slovensko. Koncom minulého

roka urobil ďalší

výraznejší krok, aby

svoje futbalové kvality

ešte viac vylepšoval.

Podpísal totiž zmluvu

s úradujúcim majstrom

Slovenska MŠK Žilina

a za sebou má už prvú

zimnú prípravu s týmto

špičkovým tímom Slovenska,

účastníkom skupinovej

fázy práve vrcholiacej

Ligy majstrov.

Ako hráč Banskej Bystrice

si koncom minulého roka

podpísal 3 a pol ročnú zmluvu

s majstrom Slovenska

MŠK Žilina. Práve vrcholí

tvoja zimná príprava

v novom klube, bola v

niečom iná ako tie, ktoré si

absolvoval doposiaľ?

„Táto zimná príprava,

ktorú sme v Žiline absolvovali,

bola iná hlavne

tým, že program sme mali

veľmi nabitý a tým pádom

to všetko zbehlo veľmi

rýchlo. Cez zimu sme stihli

absolvovať halový turnaj

v Prahe a potom ešte tri

sústredenia a to v Česku,

Dubaji a v Maďarsku.

Odohrali sme veľa zápasov

a odtrénovali veľa

tréningov, skoro každý

týždeň sme boli niekde

inde. Preto to bola veľmi

zaujímavá príprava.“

S mužstvom si absolvoval

aj netradičný turnaj v

Dubaji. Určite si v tejto

lokalite ešte nebol. Čo ťa

tam, samozrejme okrem

futbalu, najviac zaujalo?

„V Dubaji sme viacerí

hráči ešte neboli, preto

sme sa na tento turnaj

veľmi tešili. Boli sme radi

že sa nám naskytla takáto

príležitosť navštíviť túto

krajinu v rámci zimnej

prípravy. Dalo nám to

ešte väčšiu chuť do trénovania.

Dubaj sa mi ako

mesto veľmi páčil, celé

mesto bolo veľmi krásne a

životný štýl tam bol samozrejme

iný ako na Slovensku.

Najviac sa mi páčila

fontána, ktorá striekala

podľa hudby. Bol to pre

mňa veľký zážitok. Zaujala

ma aj najväčšia budova

na svete Burj Khalifa,

alebo veľké akvárium, cez

ktoré sa dalo prejsť tunelom

a vidieť žralokov a

rôzne iné živočíchy úplne

zblízka. Určite by sa toho

našlo ešte oveľa viac, ale

nemali sme toľko voľného

času aby sme to stihli

všetko vidieť.“

Si spokojný s tvojim nasadzovaním

do prípravných

stretnutí a čo tréner Hapal

počas nich od teba najviac

vyžadoval?

„Nastupoval som v

každom zápase, preto

som bol rád, že dostávam

šancu a chcel som ukázať

svoje kvality. Budem sa aj

naďalej snažiť aby som si

udržal trénerovu priazeň.

Tréner Hapal chce aby

som bol nebezpečný v

útoku a presadzoval sa

po krajoch cez obranu.“

Do Žiliny sa vrátil útočník

Lietava, čím zvýšil

konkurenciu v tejto

formácií. Počítaš s tým,

že dostaneš príležitosť

v základnej zostave od

prvého jarného kola?

„Príchodom Lietavu

sa konkurencia určite

zvýšila, ale nebojím sa

Nová tvár v drese majstra je známa aj takýmito prienikmi do obrany súpera

toho. Snažím sa pozerať

na seba, na svoje výkony

a chcem sa stále

zlepšovať, konkurencia

v mužstve len pomôže

k čo najlepším výkonom.

To, či ma tréner zaradí do

základnej jedenástky už

prvom jarnom kole ešte

neviem, ale budem pripravený

a verím, že sa do

nej dostanem.“

Žilina začína jar 26. 2, kedy

sa o 15.30 hod. predstaví v

Prešove. Určite tvoja rodina,

priatelia i fanúšikovia

budú aj zo Svidníka merať

cestu do metropoly Šariša.

Ak dostaneš šancu čím by

si ich najradšej potešil?

„Som rád, že prvé kolo

hráme práve v Prešove.

Na zápas ma určite príde

pozrieť rodina a kamaráti,

takže by som bol veľmi

rád, ak by sa nám podarilo

zvíťaziť a samozrejme

by som rád strelil aj nejaký

gól.“

V jeseni si zaznamenal 7

gólov, iba o tri zaostávaš za

10-gólovým spoluhráčom

T. Oravcom, ktorý je po

jeseni najlepším strelcom.

V prípravných zápasoch

si dal za Žilinu najviac

gólov – 5. Pokúsiš sa

lídra streleckej súťaže čo

najskôr dobehnúť?

„Stále sa snažím gólovo

presadiť, preto verím, že

sa mi podarí ešte bližšie

sa dotiahnuť na špicu

corgoňligových strelcov.

Prvoradé ale bude aby

sme vyhrávali, a preto sa

nebudem sústreďovať iba

na seba, ale na hru celého

mužstva a na konečné

výsledky zápasov.“

Trúfa si Žilina na zisk

double - čiže ligový

primát a zisk Slovenského

pohára?

„V klube sa o tom hovorí,

žeby sme už konečne radi

vyhrali aj pohár, preto

sa k tomu bude určite

pristupovať s veľkou

vážnosťou. Pre mňa osobne

je to veľká výzva.“

Poprajme stále ešte mladému

a talentovanému

futbalistovi nech sa

jeho ambície v novom

žltozelenom drese aktuálneho

futbalového majstra

Slovenska naplnia v čo

najväčšom rozsahu.

-la-


stropkovský kuriér

Šesťkrát to bolo 3:2, nakoniec päťkrát v prospech domácich

Do Mestskej športovej haly v Stropkove opäť

zavítal úradujúci ženský majster Slovenska

v stolnom tenise ŠKST Topoľčany A. Aj tentoraz

v 9. kole extraligy bol nad sily stolných tenistiek

Obecného športového klubu Miňovce. V druhom

stretnutí si už domáce hráčky s Trnavčankami

poradili.

Výsledky

OŠK Miňovce – ŠKST Topoľčany A 3:7, body S.

Hudecová, J. Mihaľovová a E. Jurková po 1

OŠK Miňovce – Viktória Trnava 7:3, body S.

Hudecová 3,5, E. Jurková 2,5 a Ľ. Jurková 1

K priebehu sobotňajšieho dvojstretnutia nám

manažér OŠK Miňovce Ladislav Jurko povedal:

„Topoľčany aj bez srbskej reprezentantky Holok

boli opäť nad naše sily. Súperky sa postupne dostali

do trojbodového vedenia (5:2) a zápas už z rúk

nepustili. Svoje kvality potvrdili aj v tomto súboji.

Zápas s Trnavou bol dlhú dobu veľmi vyrovnaný,

o čom svedčí až šesť súbojov, ktoré sa skončili tesným

pomerom setov 3:2. V piatich prípadoch však

zápasy týmto pomerom skončili v náš prospech.

Tabuľka extraligy žien

1. Topoľčany A 16 16 0 0 142:18 48

2. Miňovce 16 12 2 2 113:47 42

3. Nitra 16 10 2 4 97:63 38

4. Trnava 16 8 1 7 90:70 33

5. D. Streda 16 7 3 6 86:74 33

6. Valaliky 16 6 2 8 70:90 30

Po veľkom boji sme nakoniec uspeli, Trnava chcela

bodovať aby si potvrdila pozíciu v prvej štvorke.

Nakoniec sme povinné body s ňou uhrali, v stretnutí

s Topoľčanmi sme mohli iba prekvapiť. Zatiaľ

nám stále patrí druhá priečka v tabuľke, takže

spokojnosť tu je.“

V utorok 1. marca sa v druhom kole Superligy

o 7. – 12. miesto stretnú Miňovčanky za domácimi

stolmi s českým TJ Spartak Hluk. Začiatok

stretnutia je o 18. hodine. Odveta sa odohrá

Už iba štyri kola delia účastníkov od konca

stolnotenisovej súťaže

v Hluku o týždeň neskôr.

V sobotu 12. marca je na programe 10. kolo

slovenskej stolnotenisovej extraligy, Miňovčanky

sa opäť predstavia doma, predpoludním si

zmerajú sily s Nitrou, popoludní s D. Stredou.

Obidvaja extraligoví súperi budú nepríjemní,

pretože ich snahou je dostať sa do najlepšej

štvorice družstiev, v ktorej nechcú chýbať ani

Miňovčanky.

-la-

STO Svidnička - JMC Lužany pri Topli 9:9 ( T.Noga 4,5;

V. Kosť 3,5; Vl. Noga 1 – Čižmár 3,5; E.Tomko 2; Ľ. Tomko

1,5; Gdovin a Cigan po 1)

ŠŠK Centrál Svidník „E“- STOP Oľšavka 10:8 ( Palko

4,5; Ščur 3,5; Lažo a Kostelník po1 – Harvilko 3,5; Grešlik a

Mulik po 2; Pašeň 0,5)

STMK Stropkov „C“ Bokša - TJ ŠM Staškovce 13 :5 (

Malina a J. Bedruň po 4,5; B. Bedruň 2; Bujdoš a Smalik po

1 – M. Maliňak 2,5; Michľovič 1,5 ; R. Maliňak 1)

STO Breznica - GS V. Hrabovec 13:5 ( Goč ml. 4,5; Goč

st. 4; Kuriľak ml. 3,5; T. Bičej 1- Kapa 2,5; Miľo a M. Medvec

po 1; M. Bičej 0,5)

ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník „D“- STO Brusnica

7:11 ( Petrík a Dudáš po 2; Antoš 1,5; Štefanco 1; Vasiľ 0,5

– M. Antoš 4,5; Fečko 2,5; Ľ. Antoš a J. Antoš po 2)

TJ Radoma - STMK Stropkov „D“ Tisinec 1:17 ( Radomsky

1 – J. Čabala ml., Jurko a Hrušč po 4,5, Jurečko 3).

Tabuľka

1. JMC Lužany 18 15 3 0 249 : 75 51

2. STO Brusnica 18 15 1 2 222 : 102 49

3. STO Svidnička 18 14 1 3 225 : 99 47

4. TJ ŠM Staškovce 18 11 2 5 163 : 161 42

5. ŠŠK Centrál Svidník „D“ 18 10 3 5 202 : 122 41

6. ŠŠK Centrál Svidník „E“ 18 8 3 7 183 : 141 37

7. Stropkov „C“ Bokša 18 8 3 7 175 : 149 37

8. STO Breznica 18 8 1 9 164 : 160 35

9. STOP Oľšavka 18 4 1 13 126 : 198 27

11. Stropkov - Tisinec D 18 3 0 15 103 : 221 24

10. GS V. Hrabovec 18 2 0 16 77 : 247 22

12. TJ Radoma 18 1 0 17 55 : 269 20

V devätnástom kole, ktoré je na programe 25.02.2011 (piatok) sa stretnú:

STO Svidnička - ŠŠK Centrál Svidník „E“; TJ ŠM Staškovce – STOP Oľšavka ; GS V.

Hrabovec - STMK Stropkov „C“ Bokša ; STO Brusnica – STO Breznica; JMC Lužany - TJ

Radoma; STMK Stropkov „D“ Tisinec - ŠŠK Centrál Svidník „D“.

-ku-

Všetko o peniazoch, o daniach...

Viacerí z nás ostali veľmi

prekvapení z výplatnej

pásky za január, lebo ak od

januára nenarástol plat,

tak na výplatnej páske čistá

mzda bola resp. bude nižšia

o vyše 7 eur. Pre niekoho

maličkosť, pre niekoho dosť

podstatná časť rodinného

rozpočtu.

Prečo je to tak? Od januára

sa totiž znížilo nezdaniteľné

minimum pre daňovníka.

V roku 2010 bol od dane

oslobodený príjem do výšky

4025,70 eur, v roku 2011 sa

dane neplatia len so sumy

3559,30 eura.

Príklad: ak minulý rok mal

zamestnanec hrubú mzdu

500 eur, tak dostal na účet

414,48 eura, v tomto roku

bude jeho čistý príjem na účet

407,09 eur.

A preto treba využiť všetky

možnosti vrátenia dane,

ktoré ponúka štát občanom.

Každý človek, podotýkam

každý- to znamená, že

daňové priznanie môže

podať aj bábätko v zas

túpení zákonného zástupcu,

aj dôchodca, aj študent, aj

žena na materskej dovolen

ke atď- má právo na jedno

nezdaniteľné mininum. Inak

povedané, každý kto má

rodné číslo môže podať

daňové priznanie a využiť

nižšie spomínané niektoré

možnosti.

a)Ide napríklad o zamestnaneckú

prémiu, ktorá

vlani mohla byť až do výšky

181eur, avšak len v malej

miere to využívajú, nakoľko

o nej málo ľudí vie, že je taká

možnosť pre niektorých, ale

treba o ňu požiadať svojho

zamestnávateľa do 15.2.

resp podať si sami daňové

priznanie do 31.marca

b) Ak máte deti, môžete

si uplatniť daňový bonus,

ktorý vám zníži daň o 240,12

eura za každé dieťa. Bonus

sa počíta podľa minimálnej

mzdy, ktorá sa mení každého

pol roka. Daňový bonus sa

uplatňuje za jednotlivé mesiace

– počas prvej polovice

roka 2010 to bolo 20 eur

mesačne, v druhej polovici

roka 20,02 eura mesačne

c) Existuje ešte ďalšia

nezdaniteľná časť - na

doplnkové dôchodkové

sporenie, životné pois

tenie a účelové sporenie,

ktorá je pre všetky tieto tri

typy sporenia a poistenia

spoločná - maximálne 398,33

eura. Tu si však treba dať

pozor - napríklad peniaze

vynaložené na tieto účely

si nemožno uplatniť ako

nezdaniteľnú časť vždy,

ale iba ak splníte zákonom

stanovené podmienky,

napríklad aspoň 10-ročnú

dohodnutú dobu poistenia,

prípadne poistné plnenie

najskôr po 55. roku života.

d) Ďalšou možnosťou je

uplatnenie nezdaniteľnej

časti na manželku či manžela

- 4 025,70 eura. Je však podmienená

tým, že manžel alebo

manželka nemá vlastné

príjmy. Ak má príjmy, musia

byť nižšie ako 4 025,70 eura a

nezdaniteľná časť sa v tomto

prípade vypočíta ako rozdiel

medzi 4 025,70 a príjmami

napr.manželky daňovníka.

Na príjmy manželky, ak

sa rozhodnete využiť túto

nezdaniteľnú časť, musíte

mať aj doklady. Neprikladáte

ich však k priznaniu.

e) Podať daňové priznanie sa

oplatí aj študentom, ak pracovali

napríklad na dohodu,

zamestnávateľ im zrazil

zrážkovú daň a neuplatňovali

si nezdaniteľnú časť základu

dane. Túto nezdaniteľnú

sumu si uplatnia v daňovom

priznaní.

f)Osobitnou kapitolou sú

dôchodcovia,to si rozoberieme

nabudúce aj

s vysvetlením jednotlivých

tlačív

Vaše otázky píšte na

info@spkurier.sk

-mj-


stropkovský kuriér

ROZPIS BOHOSLUŽIEB V MESTE STROPKOV

Rímskokatolícky kostol:

(Farský kostol) Sv. omše

Pondelok – Piatok: večer

o 18.00, vo všedné dni je

možné pristúpiť k sviatosti

zmierenia ½ hodinu

pred i po sv. omši. Na prvý

piatok v mesiaci je sviatosť

zmierenia od 15.00. Prvá

streda v mesiaci je dňom

Panny Márie Škapuliarskej,

pri večernej sv. omši

sa spievajú chvály. Vo

štvrtok po sv. omši je

adorácia. V piatok večer je

mládežnícka sv. omša. Sobota:

ráno o 7.00, večer o

18.00 – nedeľná sv. omša.

Nedeľa: ráno o 8.00, 10.45,

18.00. (Kláštor) Pondelok –

Piatok: ráno o 6.30. Sobota:

večer o 17.00 – Rómska sv.

omša. Nedeľa: ráno o 6.30,

9.30 – detská sv. omša.

Gréckokatolícky chrám:

Sv. liturgia Pondelok –

Piatok: ráno o 6.30, večer

o 18.00. Sobota: ráno o

7.00, večer o 18.00. Nedeľa:

ráno o 7.30, 9.30, 11.00,

večer o 18.00. Sviatok

v týždni, sv. liturgia ráno

o 8.00. K sviatosti zmierenia

je možné pristúpiť

počas každej sv. liturgie,

v prvý piatok v mesiaci od

17.00.

Pravoslávny chrám:

Pondelok – Sobota: ráno

o 6.00 sv. liturgia, o 16.00

Večerňa. Nedeľa: ráno

o 7.00 Utreňa, o 8.20 sv.

liturgia, o 16.00 Večerňa.

K sviatosti zmierenia je

možné pristúpiť pred

každou sv. liturgiou.

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY

Lekárne - počas pracovných

dní od 16.00

do 18.00, cez víkendy a

sviatky od 9.00 do 17.00

Od 21. do 27.februára

PROXIMA – pri

štvorobvode na Hlavnej

ulici. Kontakt: 054/

7181953

Od 28.februára do 6.marca

Dr. Max – v nemocnici

a ulici Akad. Pavlova. Kontakt:

054 / 326 01 00

Od 7. do 13.marca

UNIVERSA – pri pošte na

Hlavnej ulici. Kontakt: 054/

742 22 13

Od 14.do 20.marca ELIXÍR

– oproti nemocnici na ulici

Akad. Pavlova. Kontakt:

054/ 4795880

Pohotovosť pre dospelých

- počas pracovných

dní od 15.30 do 22.00

– nemocnica ulica Akad.

Pavlova. Kontakt: 054/

7422244, od 22.00 do 7.30

je pohotovosť formou

príslužby (lekár je na

ošetrenie privolaný), cez

víkendy a sviatky od 7.30

do 22.00 - nemocnica, od

22.00 do 7.30 - formou

príslužby.

Pohotovosť pre deti –

počas pracovných dní je

detská pohotovosť formou

príslužby (lekárka je na

ošetrenie privolaná), cez

víkendy a sviatky od 7.30

do 14.00 - nemocnica ulica

Akad. Pavlova, od 14.00

do 7.30 - formou príslužby.

Kontakt: 054/ 7422244.

Stomatológia - cez

víkendy a sviatky od 8.00

do 11.00 – nemocnica ul.

Akad. Pavlova. Kontakt

054/ 7422244.

Gréckokatolícky chrám

(Stropkov – Bokša): Sv.

liturgia Pondelok, streda,

štvrtok, piatok večer

o 18.00. Sobota ráno

o 7.30. Nedeľa ráno o 9.30.

K sviatosti zmierenia je

možné pristúpiť ½ pred sv.

liturgiou, pred prvým piatkom

vo štvrtok a piatok od

16.00.

Rímskokatolícky kostol

(Stropkov – Sitník):

Sv. omša Utorok: večer

o 18.00. Nedeľa: v každý

párny týždeň ráno o 8.00,

každý nepárny ráno

o 10.30. K sviatosti zmierenia

je možné pristúpiť

u utorok pred prvým piatkom

o 16.30.

Zmena rozpisu sv. omší,

vyhradená.

Zrniečko dobrej

nálady

Policajt: „Dedo našli sme

vám doma pálenicu, musíte

zaplatiť tisíc korún

pokuty!“

Dedo: „Ale veď som v nej

pálenku nepálil.“

Policajt: „To nevadí, ale

prístroj na to máte!“

Dedo porozmýšľa a

povie: „Tak tu máte tisíc

korún za pálenicu a tisíc

korún za znásilnenie.“

Policajt: „Ale vy ste

nikoho neznásilnili!“

Dedo: „No šak ne, ale

prístroj na to mám!“

Príde mladomanžel domov a jeho žena ho čaká doma

nahá. Manžel sa jej pýta: „Drahá prečo nahá?“

Manželka: „Nahá? Ale veď mám oblečené šaty lásky!“

Suseda, staršia pani má vždy oči na kľúčovej dierke

a ucho pri stene, odkedy sa mladí nasťahovali. Na

druhý deň stojí aj ona v izbe nahá, keď jej manžel príde

domov. Ten sa jej pýta: „Hej co še ci robí, čom ši holá?“

Suseda: „Ja nie som holá, obľekla som sebe šaty

lásky!“

Sused: „Hej ta to je perfektné, aľe aspoň ši sebe na

nich mohla prebigľovac faldy!“

súťaž -

VÝTVARNÝ

STROPKOV 2011

Mesto Stropkov - Odbor

školstva a kultúry pripravuje

aj v tomto roku

výstavu neprofesionálnej

výtvarnej tvorby

VÝTVARNÝ STROPKOV

2011. Ocenené práce

postupujú na krajskú

súťaž neprofesionálnej

výtvarnej tvorby.

Uzávierka súťaže je do

25. februára 2011. Termín

súťaže je 3. marec

( výber a hodnotenie

prác odbornou porotou).

Vernisáž výstavy

11. marec. Výstava

bude sprístupnená v

spoločenskej sále Mesta

Stropkov, potrvá do 3.

apríla 2011.

Súťažné práce bude

hodnotiť odborná porota,

ktorú menuje vedúci

OŠK MsÚ v Stropkove.

Víťazné práce

budú ocenené a spolu

s vybranými prácami

vystavené na výstave

neprofesionálnej výtvarnej

tvorby Výtvarný

Stropkov 2011.

Technické podmienky:

Výtvarné práce prihlásené

do súťaže musia

byť vhodne upravené

pre inštaláciu (pasparta,

rám s úchytným háčikom

na zavesenie a pod.)

Zadná strana výtvarnej

práce (u plastiky spodná),

musí byť opatrená

čitateľnou nálepkou

s nasledovnými údajmi:

meno a priezvisko autora,

vek autora, adresa,

súťažná kategória podľa

typológie ( A, B, A1, B1,

C), názov práce, technika,

rok vzniku. Každý

autor vyplní dvakrát

priloženú prihlášku,

v ktorej bude uvedený

zoznam jeho diel prihlásených

do súťaže.

Prihlášky si môžete

vyzdvihnúť na Odbore

školstva a kultúry MsÚ

alebo na web stránke

mesta www.stropkov.

sk. Bližšie informácie

získate aj telefonicky

na čísle 054/486 88 92.

Nezávislý občasník občanov mesta a okresu Stropkov vydáva VK Stropkov, s.r.o., Matice Slovenskej 900/3,

Stropkov 091 01. Vychádza ako občasník. Nepredajné. Príspevky redakcia nevracia, tiež si vyhradzuje právo na

úpravu rukopisov. Uverejnené články a obsah nemusia vyjadrovať stanoviská redakcie a vydavateľa. Kontakt:

mail: info@spkurier.sk, www.spkurier.sk. Náklad: 3200 výtlačkov. Distribúcia do domácností v meste Stropkov.

Elektronická sadzba: Stropkovský kuriér Tlač: Rotaprint, s.r.o. Evidenčné číslo Názov periodickej tlače EV

3500/09 Stropkovský kuriér.

More magazines by this user
Similar magazines