Zał. nr 40 - Projekt stałej organizacji ruchu - odc. 5 - Łomża

um.lomza.pl

Zał. nr 40 - Projekt stałej organizacji ruchu - odc. 5 - Łomża

Zestawienie ilości oznakowania pionowego

Załącznik nr 1

1. A – 7 - szt. 2

2. B – 5 - szt. 1

3. B – 18 - szt. 1

4. B – 36 - szt. 1

5. C – 9 - szt. 2

6. C – 13a - szt. 3

7. C – 13/16 (oddzielenie poziome) - szt. 1

8. C – 13/16 (oddzielenie pionowe) - szt. 5

9. D – 1 - szt. 3

10.D – 6 - szt. 7

11. D – 6b - szt. 4

12. D – 15 - szt. 1

13. F – 10 - szt. 3

14. T – 0 „Nie dotyczy obsługi przyległych posesji” - szt. 1

15. T – 0 „Nie dotyczy budowy bulwarów” - szt. 1

16. T – 0 „Nie dotyczy przewozu towarów łatwo psujących się” - szt. 1

17. T – 0 „Nie dotyczy pojazdów rejestrowanych w m. ŁomŜa

oraz zaopatrzenia m. ŁomŜa” - szt. 1

18. T – 25a - szt. 1

19. U – 5b - szt. 2

20. Słupki do znaków - szt. 26

Zestawienie ilości oznakowania poziomego

Załącznik nr 2

1. P – 1c „linia pojedyncza przerywana – wydzielająca”: - 12,96 m 2

2. P – 1e „linia pojedyncza przerywana – prowadząca szeroka”: - 13,92 m 2

3. P – 2b „linia pojedyncza ciągła – szeroka”: - 19,58 m 2

4. P – 3a „linia jednostronnie przekraczalna - długa”: - 35,21 m 2

5. P – 4 „linia podwójna ciągła”: - 87,63 m 2

6. P – 7a „linia krawędziowa – przerywana szeroka”: - 21,84 m 2

8

More magazines by this user
Similar magazines