WWS 3-2012 - Witkowo

witkowo.pl

WWS 3-2012 - Witkowo

Sobotnie spotkania w Bibliotece

Głównym celem naszych spotkań jest zagospodarowanie czasu wolnego dobrą

lekturą, która ma wpłynąć na rozwijanie zainteresowań dzieci. Słowem pisanym

oraz dobrą zabawą, zajmujemy się nie tylko w czasie ferii czy wakacji, ale również

podczas trwania roku szkolnego. Wyznaczając cele kształcące i wychowawcze

ułatwiłyśmy organizację spotkań i przystąpiłyśmy do pracy.

jest rozwijanie cech wychowawczych i nawyku

współpracy w grupie wiekowo zróżnicowanej.

Rozszerzanie kreatywności myślenia wśród

dzieci dało nowe możliwości pomysłów

i spojrzeń. Dla nas bibliotekarzy ważne jest

rozwijanie u czytelników, od ich najmłodszych

lat nawyku samokształcenia, przez

Działania te przyciągają do biblioteki

kolejne dzieci, które nie chcą się nudzić

i s p ę d z a ć c z a s u w s a m o t n o ś c i .

http://www.biblioteka-witkowo.com.pl

(B.Sz.)

B i b l i o t e k a r z e m a j ą o b o w i ą z e k

zainteresowania książką każdego, dlatego

upowszechniamy literaturę dla dzieci podczas

wspólnej zabawy. Staramy się kształtować

w wypowiedziach nawyk dbałości

o poprawność językową.

wykorzystanie literatury popularnonaukowej.

Wszystko to, dzieje się w czasie dobrej,

wspólnej zabawy.

Dzieci wyklejają, składają z papieru,

malują, wymyślone przez siebie postacie,

anioły, lalki, maski, kwiatki, zwierzaki, laurki,

Dbamy o rozwijanie wyobraźni oraz

doskonalimy sprawność manualną naszych

milusińskich. Ważną rzeczą w pracy z dziećmi

skarbonki, latawce i wiele innych ślicznych

rzeczy, którymi chwalą się rodzicom,

dziadkom i kolegom.

str. 5

3-2012

More magazines by this user
Similar magazines