Views
4 years ago

Lab 8 Zadatak - FESB

Lab 8 Zadatak - FESB

Lab 8 Zadatak -

Programsko inžinjerstvo, 2004./05. Lab 8 Zadatak Proučite sequence diagram na slici 1. Pokazuje slijed događaja koji se odvijaju kad korisnik pokuša rezervirati sobu u hotelu koji je član lanca hotela. Zadatak je: 1. Nacrtajte ovaj sequence diagram koristeći neki od postojećih alata (Rationale Rose ili Visio). Prokažite objekte i operacije. Na primjer, razmotrite makeReservation() message koju šalje objekt “window” prema objektu “aChain”. Iz ovog proizlazi da: • Postoje dvije klase, “UserInterface” i “HotelChain”. “window” je instanca “UserInterface” i “aChain” je instanca od “HotelChain” • The “HotelChain” klasa ima operaciju “makeReservation()”. Koristeći alat kreirajte class diagram s klasama, asocijacijama, i operacijama (metodama) u ovim klasama pokazanim na diagramu. Ignorirajte uvjete na diagramu. Na primjer, ignorirajte uvjet [for each day] isRoom: = available():boolean 2. Diagram nije kompletan i pokazuje samo neke događaje. Dovršite diagram pokazujući kako se korisniku vraća potvrda rezervacije (confirmation notice). Pokažite poruke koje se šalju te prema tome kreirajte odgovarajuće operacije u klasama. Objasnite slijed akcija koristeći komentare u vašem alatu. Uključite i eventualni opis pretpostavki koje ste usvojili. Laboratorijske vježbe 1

Kongruencije - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
3. Numeribcke metode - FESB
2.2 Statistika - FESB
ISPITNA PITANJA - FESB
EMergy Accounting.pdf - FESB
16. Sigurnije programiranje - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
slides06-Blokovska struktura.pdf - FESB
6. Pohrana podataka - FESB
Neodređeni integral 1 - FESB
Lekcija 16 - FESB
Mikrovalna elektronika - FESB
Sigurno osobno racunalo - FESB
Baze podataka 2 - FESB
Jelaska, D. - FESB