211_Å vigir Upravljanje operativnim rizicima.pdf - HrOUG

hroug.hr

211_Å vigir Upravljanje operativnim rizicima.pdf - HrOUG

Upravljanje operativnim rizicima

Zlatko Švigir, direktor

ALTIN USLUGE d.o.o.

HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 1


Sadržaj

o

o

o

o

o

Što je rizik?

Osnovni princip i upravljanja j rizikom

ik

Upravljanje rizikom

Veza s drugim normama

Zaključak

HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 2


Što je rizik?

o

Rizik se općenito definira kao neizvjesnost budućeg događaja.

o Basel II, u članku 730: „Uprava Banke je odgovorna za

definiranje tolerancije na rizike Banke. Također se treba

osigurati i okolina za procjenu različitih rizika, razviti sustav za

povezivanje rizika s razinom bančinog kapitala i ustanoviti

metoda za nadzor zadovoljenja regulatornih zahtjeva. Uprava

banke mora usvojiti interne kontrole i procedure, te osigurati

njihovu komunikaciju kroz Banku”

o

Suprotan pojam: sigurnost

HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 3


Izračun rizika (primjer)

Kada maksimalno pojednostavimo metode, često dovoljne za

praktičnu primjenu, tada možemo reći daserizikopćenito

računa kao umnožak tri varijable:

RPN = S x P x D

gdje je značenje pojedinih oznaka:

RPN - Risk Priority Number (razina rizika)

S- Severity (ozbiljnost, jačina utjecaja, značaj)

P- Probability (vjerojatnost pojave događaja)

D- Delectability (uočljivost, lakoća uočavanja greške)

HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 4


Razina rizika

Uspostavljanjem kriterija za kategorizaciju rizika

tipično razlikujemo područja:

– visokog rizika (obavezna reakcija radi smanjivanja rizika),

– srednjeg rizika (akcija na smanjivanju rizika nije obavezna,

ali je preporučljiva),

– niskog (malog) rizika (nije potrebna akcija za dodatno

smanjenje rizika).

HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 5


Osnovni princip upravljanja rizikom

HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 6


Upravljanje rizikom

Odgovoriti na sljedeća pitanja rukovodstva:

• Da li su ugroženi naši strateški i operativni ciljevi?

• Da li zadovoljavamo postavljene zahtjeve (regulator, vlastite

procedure i limiti rizika)?

• Da li su postupci naših poslovnih jedinica doveli do povećanja

nekog od rizika?

• Na koje ključne pokazatelje rizika moramo obratiti pozornost?

• Koje procedure i postupci upravljanja rizicima zahtijevaju

ponovnu provjeru?

HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 7


Upravljanje rizikom

Uspostava konteksta

Procjena rizika

Identifikacija

Komunikacija

Analiza

Nadzor

i mjerenje

Evaluacija

Primjena

HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 8


Upravljanje rizikom

Osnovna namjena je izvještavanje rukovodstva o:

• Identifikaciji iji ključnih č pokazatelja rizika

ik

• Praćenju izloženosti

• Kao sustav ranog upozoravanja

• Praćenju svih aktivnosti smanjivanja rizika

HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 9


Tipične metode za tretiranje rizika

• smanjivanje rizika

• transferiranje rizika ik (npr. na dobavljača č ili na kupca)

• prihvaćanje rizika

• izbjegavanje j rizika

ik

HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 10


HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 11


ISO 27001 Informacijska sigurnost

Organizacija

Zaštitne mjere

Informacijska

imovina

Ranjivost

Izvor prijetnji

Rizik

Prijetnje

Vrijednost

HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 12


Veza s drugim normama

• ISO 9001 (upravljanje kvalitetom organizacije)

• ISO 20000 (upravljanje IT uslugama)

• ISO 27001 (upravljanje informacijskom sigurnošću)

• BS 25999 (upravljanje kontinuitetom poslovanja)

• ISO 14001 (upravljanje j okolišem)

• OHSAS 18001 (upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu)

• Basel II (2.stup), Insure 2, IAS, SOX

• Farmaceutika (GMP, GCP, GLP, GDP, GTP)

• Prehrambena industrija (ISO 22000, HACCP)

HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 13


Integrirano upravljanje rizikom

o

Zajednički elementi

o Ocjena Uprave

o Interni audit

o Upravljanje ljudskim potencijalima

o Upravljanje zapisima

o Mjerenje i analiza rezultata

o Korektivne mjere

o Preventivne mjere

o

Integrirano upravljanje ciljevima

HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 14


Zaključak

o

o

o

o

Prirodna je težnja organizacije i pojedinca za

sigurnošću

Povećava učinkovitost organizacije

Povećava otpornost organizacije na ugroze

Osigurava sukladnost sa zakonima i propisima

o IAS, Basel II, SOX

HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 15


Pitanja ??

Kontakt:

ALTIN USLUGE d.o.o.

Fallerovo šetalište 22

10000 ZAGREB

Tel: 01 3655 040

Fax: 01 3655 041

info@altin-usluge.hr

www.altin-usluge.hr

HrOUG 2009 Copyright © 2009, Altin usluge d.o.o.

Slide 16

More magazines by this user
Similar magazines