Views
4 years ago

lập kế hoạch, tổ chức & điều khiển thi công xây ... - Đại học Duy Tân

lập kế hoạch, tổ chức & điều khiển thi công xây ... - Đại học Duy Tân

lập kế hoạch, tổ chức & điều khiển thi công xây ... - Đại học Duy

GIÁO TRÌNH TỔ CHỨC THI CÔNG 1/100 moitruongnuoc.com PHẦN I LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC & ĐIỀU KHIỂN THI CÔNG XÂY DỰNG CHƯƠNG I KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG 1.1 KHÁI NIỆM CHUNG Ở nước ta, thiết kế tổ chức thi công chưa được chú ý đúng mức. Những công trình có chuẩn bị cũng có tiến độ thi công và một số bản vẽ trình bày một vài biện pháp thi công nhưng rất sơ sài và chỉ có tác dụng tượng trưng, trong quá trình thi công hầu như không sử dụng đến. Các quyết định về công nghệ hầu như phó mặt cho cán bộ thi công phụ trách công trình, cán bộ thi công này cùng lúc làm hai nhiệm vụ vừa là người thiết kế công nghệ, vừa là người tổ chức sản xuất. Đối với những công trình quy mô lớn và phức tạp thì ngay cả những cán bộ giàu kinh nghiệm và năng lực cũng không thể làm tròn cả hai nhiệm vụ đó, công việc xây dựng sẽ tiến hành một cách tự phát không có ý đồ toàn cục, do đó dễ xảy ra những lãng phí lớn về sức lao động, về hiệu suất sử dụng thiết bị, kéo dài thời gian thi công, tăng chi phí một cách vô lý. Việc thiết kế tổ chức thi công mà điều quan trọng là thiết kế phương thức, cách thức tiến hành từng công trình, hạng mục hay tổ hợp công trình…, có một vai trò rất lớn trong việc đưa ra công trình thực từ hồ sơ thiết kế kỹ thuật ban đầu và các điều kiện về các nguồn tài nguyên. Nó là tài liệu chủ yếu chuẩn bị về mặt tổ chức và công nghệ, là công cụ để người chỉ huy điều hành sản xuất, trong đó người thiết kế đưa vào các giải pháp hợp lý hóa sản xuất để tiết kiệm vật liệu, lao động, công suất thiết bị, giảm thời gian xây dựng và hợp lý về mặt giá thành. Để đáp ứng các yêu cầu đó, nội dung môn học tổ chức thi công bao gồm các vấn đề sau: • Những vấn đề lý luận cơ bản về thiết kế và tổ chức thi công xây dựng. • Các phương pháp lập mô hình kế hoạch tiến độ và tổ chức thi công xây dựng. • Thiết kế và tổ chức các cơ sở vật chất kỹ thuật công trường. • Tổ chức và điều khiển tiến độ thi công xây dựng. Để nắm vững và vận dụng tốt những kiến thức mà môn học tổ chức thi công trang bị vào thực tiễn, người cán bộ chỉ đạo thi công còn cần phải trang bị cho mình các hiểu biết nhất định về kỹ thuật, kinh tế, xã hội có liên quan nhằm giúp cho việc tổ chức và chỉ đạo thi công công trình một cách đúng đắn, sáng tạo và có hiệu quả cao. Một khó khăn đặt ra là công tác quản lý xây dựng của đất nước ta hiện nay đang trong quá trình đổi mới và hoàn thiện nên các quy định, thể lệ, quy chuẩn, quy phạm…hoặc là chưa ổn định, hoặc là chưa có nên khi áp dụng vào thực tế cần theo sát những quy định, tiêu chuẩn…đã và sẽ ban hành. 1.2 CÁC BƯỚC THIẾT KẾ, PHÂN LOẠI THIẾT KẾ TRONG XÂY DỰNG

Tổng kết chương 1 - Đại học Duy Tân
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CUNG CẤP ĐIỆN 1 - Mientayvn.com
6.8.3 Tổng hợp hệ điều khiển - Mientayvn.com
Mạng điện - Mientayvn.com
Cảm biến điện - Mientayvn.com
ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, TỰ TIN THỂ HIỆN ... - Đại học Duy Tân
Nguồn gốc lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010 - Tài Nguyên Số
2. Sách hướng dẫn quản lý thực hiện dự án của ngân hàng ADB
bài giảng cung cấp điện - Mientayvn.com
Kế Hoạch Phòng Chống Thảm Họa Cho Gia - County of San Diego
So 05(06)(FILEminimizer).pdf - Cổng thông tin điện tử Viện nghiên ...
Tiểu thuyết Trăng non (New Moon) - Đại học Duy Tân
Texas đang phát triển.
Xem bản tin Xây lắp Dầu khí số 6 tháng 4 tại đây
Chiến Lược Khu Vực về Giảm Thiểu Tính Dễ Tổn ... - JUNIMA.org
Xem bản tin Xây lắp Dầu khi tháng 5 (số 8) tại đây
Xem Bản tin Xây lắp Dầu khí tháng 6 số 11 tại đây
Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên năm
Tài liệu tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Quốc tế Hành ...
Bản tin của Tổng Giám Đốc - Masan Group
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC, CAO ...
Xem bản tin Xây Lắp Dầu Khí số 5 tháng 3 tại đây
i. luận về những đặc điểm của con người khi sinh ra - Tử vi trực tuyến
Các biện pháp chữa bệnh trụy thận - Renal Resource Centre
Ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ - vấn đề ...
xin quý bạn đọc bấm vào đây để đọc tòan bài
thực tiễn thực hiện tự chủ tại đại học dân lập hải phòng
Thông tin ebook - Đại học Duy Tân
Buồng phun muối và tạo chu kỳ ăn mòn - Ascott Corrosion Test ...
Caùc Ñieàu Khoaûn vaøÑieàu Kieän - HSBC